SP Apeldoorn

SP Apeldoorn

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is SP Apeldoorn?

Strijd mee. Stem SP Verkiezingsprogramma SP Apeldoorn 2022-2026.

Hierin staat:

‘De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. We zijn tegen het verminderen van coffeeshops. We zijn er niet van overtuigd dat dit bijdraagt aan een veiligere samenleving. Het leidt tot meer illegale handel, criminaliteit en overlast in woonwijken. We zijn voor gecontroleerde teelt van cannabis, zodat dit onderdeel gaat worden van de legale economie waardoor de gemeente meer controle krijgt over de productie. 

Het gebruik van (hard)drugs onder jongeren is een groot probleem. Er moet meer ingezet worden op preventie en het geven van goede voorlichting aan de jeugd. Deze aanpak ligt nu bij de wethouder die verantwoordelijk is voor jeugd/jeugdzorg. De burgemeester staat in rechtstreekse verbinding met politie en justitie en daarom hoort deze aanpak daar thuis. Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Voorlichting over de schadelijke gevolgen van het gebruik van harddrugs blijft ook van groot belang’.

Op de website van SP Apeldoorn is geen drugsparagraaf beschikbaar.

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ SP Apeldoorn is het met deze stelling ONEENS: ‘SP is voor legalisering van softdrugs zodat het beter gereguleerd kan worden. Sluiten van coffeeshops hoort hier niet bij.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst SP 

SP Apeldoorn had bij de vorige gemeenteraadverkiezing in Apeldoorn 2 zetels. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke SP?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Stel een daad 

"De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren.

Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet.

Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.

De SP wil slimmer reguleren. De partij wil de teelt reguleren en de verkoop legaliseren. Zo wil de partij criminaliteit tegengaan, voorlichting verbeteren en wiet beter controleren in het belang van de volksgezondheid."

SP - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600