Featured

Uitgelicht - Apeldoorn

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Apeldoorn zijn in meer of mindere mate cannabisvriendelijk te noemen? 

Aan de hand van onderstaande stelling uit de stemwijzer en citaten van de politieke partijen wordt antwoord op de vraag gegeven welke partijen in Apeldoorn als dan niet #cannabisvriendelijk zijn.

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ 

                                                                                              ONEENS 

50PLUS Apeldoorn: ‘Geen monopoliepositie creeren’. 

Gemeente Belangen Apeldoorn: ‘Op het bevolkingsaantal zijn er niet teveel. Handhaving op overlast blijft wel prioriteit.’ 

Groen Links Apeldoorn: ‘Sluiten van coffeeshops vergroot de kans op straathandel. Groen Links Apeldoorn ziet liever dat de teelt en handel van softdrugs gelegaliseerd wordt’

PvdA Apeldoorn: ‘Het zijn er niet te veel’. 

PvdD Apeldoorn: ‘PvdD is voor legalisering van duurzame, biologische en lokale wietteelt. De PvdD wil geen coffeeshops in de buurt van scholen’. 

SP Apeldoorn: ‘SP is voor legalisering van softdrugs zodat het beter gereguleerd kan worden. Sluiten van coffeeshops hoort hier niet bij.’

VVD Apeldoorn: “Apeldoorn hanteert een helder en streng beleid voor het aantal coffeeshops. Coffeeshops voorzien in een vraag die leeft in de samenleving. Het aantal omlaag brengen lost daarom niets op.’

‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag’. Van de 39 zetels in de gemeenteraad van Apeldoorn is een aantal van 17 zetels het met deze stelling mee ONEENS.

                                                                                                NEUTRAAL

Lokaal Apeldoorn staat ten aanzien van deze stelling NEUTRAAL: ‘Lokaal Apeldoorn vindt dat het huidige aantal coffeeshops voldoende is en voorziet in een behoefte.’ 

D66 Apeldoorn: ‘Het aantal coffeeshops kan blijven zoals het nu is. D66 is voor meer ontspannen beleid voor softdrugs waarin productie en verkoop worden gelegaliseerd. Hiermee romen winsten van de criminele sector af en gaan we ondermijning tegen’.

FvD Apeldoorn: ‘Het huidige aantal voldoet.’ 

‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ Van de 39 zetels in de gemeenteraad van Apeldoorn staat een aantal van 6 zetels hier NEUTRAAL tegenover.

                                                                                                      EENS

CDA Apeldoorn: “Er mogen nu 5 coffeeshops in Apeldoorn zitten. Dat aantal moet omlaag om het drugsverbruik te verminderen. Gebruik ervan is schadelijk voor onze jongeren. Er mogen zeker geen coffeeshops in wijken of in de buurt van scholen zitten.”

ChristenUnie Apeldoorn: ‘Wij zijn voorstander van een rookvrije generatie. Dat geldt ook voor het roken van wiet. Coffeeshops horen daarin niet thuis. Wat ons betreft komt er een uitsterfbeleid. ER komen geen coffeeshops bij en lopende vergunningen worden niet verlengd.’

DENK Apeldoorn: ‘Wij zijn voor een drugsvrije gemeente en hanteren een ontmoedigingsbeleid voor drugsgebruik. Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet dan ook omlaag’.

SGP Apeldoorn: ‘SGP is tegen het verlagen van drempels voor drugsgebruik. Het schaadt de gezondheid. Wij willen daarom alle coffeeshops sluiten. We zijn er ook tegen als de gemeente zelf wiet gaat kweken.  De drugshandel en drugsproductie moeten stevig aangepakt worden. Hierbij is sprake van criminele circuits.’ 

Wij Apeldoorn: ‘Alleen als er overlast is bij coffeeshops moeten er maatregelen worden getroffen. Tot zover bekend zijn coffeeshop niet het grootste overlastprobleem in Apeldoorn’.

‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ Van de 39 zetels in de gemeenteraad van Apeldoorn is een aantal van 15 zetels het met deze stelling EENS.

De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4).

Vestigingsbeleid

ChristenUnie: “Wij zijn voorstanders van een rookvrije samenleving. Dat geldt ook voor het roken van wiet. Coffeeshops horen daar niet in thuis, wat ons betreft komt er een uitsterfbeleid: er komen géén nieuwe coffeeshops bij en lopende vergunningen worden niet verlengd.”
SGP wil alle coffeeshops sluiten.
SP is tegen het sluiten van coffeeshops.

Handhaving

DENK wil meer middelen voor een gezonde balans tussen preventie en repressie. 
Lokaal Apeldoorn vindt dat de gemeente samen met politie overlast moet tegengaan.
PvdA vind dat de gemeente mensen moet helpen om weerstand te bieden om criminele banden aan te gaan.
VVD wil dat de gemeente bij verlenen van vergunningen scherp is op ondermijning en witwassen.
Wij Apeldoorn wil aandacht voor dat de onderwereld niet in de bovenwereld terecht komt.

Teelt

Gemeente Belangen Apeldoorn: 'Omdat bijvoorbeeld voor wiet steeds duidelijker wordt dat dit voor veel mensen een helende werking heeft, wil GB onderzoeken of we voor de Apeldoornse markt geen wietkwekerij onder eigen beheer kunnen ontwikkelen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de gemeentelijke kas’.
Groen Links en SP zijn voor legalisering van handel en teelt van softdrugs.
PvdD is voor duurzame biologische gereguleerde wietteelt.
SGP is er tegen als de gemeente zelf wiet gaat kweken.

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Apeldoorn zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk met stip: Gemeente Belangen Apeldoorn

Cannabisvriendelijk (net geen stip): Groen Links, SP en PvdD.

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.  

Voor meer informatie zie Achtergrondinformatie Apeldoorn

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600