VVD Almere

VVD Almere

Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is VVD Almere?

Thuis in Almere Verkiezingsprogramma VVD Almere 2022-2026:

Geen drugsparagraaf. 

Van de website VVD Almere - Standpunten Veiligheid

‘Aandacht voor georganiseerde criminaliteit. Ons Initiatiefvoorstel Ondermijning zorgt voor maatregelen om dat in Almere moeilijker te maken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.

  • Veilig op straat. Door zichtbare wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering, drugsdealen en straatintimidatie tegen.’

Op de Stemwijzer Almere kiest staat de stelling “Geen nieuwe coffeeshop”. VVD Almere is het met deze stelling ONEENS: ‘De VVD is niet tegen het uitbreiden van het aantal coffeeshops in Almere. Wel moet de gemeente bij het uitbreiden van de coffeeshop de buurt erbij betrekken en moet ook aandachtig gekeken worden naar de veiligheid en overlast om en nabij de locatie’. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Almere

VVD Almere haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 6 zetels. De gemeenteraad van Almere bestaat uit 45 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VDD (8), D66 (5), GroenLinks (4), Leefbaar Almere (3), ChristenUnie (1) en het CDA (2). De burgemeester van Almere is Ank Bijleveld (CDA). De andere partijen in de gemeenteraad van Almere zijn PvdA (8), PVV (6), SP (3), PvdD Almere (3), Respect Almere (1), AP/OPA (1) NIDA (1) Groep Rijssel (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 Ons nieuwe verhaal. Samen aan de slag

Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

 Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs.

Zie ook VVD Cannabis-Kieswijzer

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600