CDA Almere

CDA Almere

Lijst 10

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Almere?

Samen bereik je meer  Verkiezingsprogramma CDA Almere 2022-2026 

In het verkiezingsprogramma staat:

‘Bij de onderzoeken naar legalisering van softdrugs moet de vraag "leidt het tot een vermindering van het aantal verslaafden" leidend zijn’. 

Deze zelfde quote staat op de website van CDA Almere

Op de Stemwijzer Almere kiest staat de stelling “Geen nieuwe coffeeshop”. CDA Almere is het met deze stelling EENS: “CDA is tegen nieuwe coffeeshops in Almere, omdat het de criminele teelt in stand houdt en een zeer slechte invloed heeft op de volksgezondheid”

Op deze volwassen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Almere 

CDA Almere haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Almere bestaat uit 45 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VDD (8), D66 (5), GroenLinks (4), Leefbaar Almere (3), ChristenUnie (1) en het CDA (2). De burgemeester van Almere is Ank Bijleveld (CDA). De andere partijen in de gemeenteraad van Almere zijn PvdA (8), PVV (6), SP (3), PvdD Almere (3), Respect Almere (1), AP/OPA (1) NIDA (1) Groep Rijssel (1).

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025

 Nu doorpakken

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen.

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600