Uitgelicht - Almere

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Almere zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Hieronder wordt een stelling uit de stemwijzer met de opvattingen per politieke partij specifiek uitgelicht. Vervolgens wordt aan de hand van de stelling en de verkiezingsprogramma's antwoord gegeven op de vraag welke partijen in Almere al dan niet #cannabisvriendelijk zijn;

Stemwijzer Almere kiest bevat de stelling: “Geen nieuwe coffeeshop in Almere."
       

                                                                                              ONEENS

D66 Almere: “Er zijn nu drie coffeeshops. Wat D66 betreft komen er ook coffeeshops in Buiten en Poort. Onderzoek wijst uit dat coffeeshops ervoor zorgen dat mensen minder snel overstappen naar hard-drugs dan bij de dealer. Ook geven coffeeshops voorlichting.”.

FvD Almere: “Als er ergens grote vraag is naar een nieuwe coffeeshop, moet het mogelijk zijn om deze te openen”.

Groen Links Almere: “Almere heeft na maar 3 coffeeshops, dat is erg weinig voor een grote stad. Dit zorgt dat er veel softdrugs op straat worden verkocht. Groen Links vindt dat softdrugs beter in coffeeshops kan worden verkocht omdat dit overlast op straat voorkomt.” 

Leefbaar Almere: “Er is in Poort en Buiten nog ruimte voor een coffeeshop. Coffeeshops zorgen ervoor dat er minder mensen op straat lopen op zoek naar een dealer en dus zorgen ze voor minder overlast. Voor het veiligheidsgevoel op straat mogen die 2 coffeeshops er komen.”

PvdA Almere: ‘Almere heeft heel weinig coffeeshops in vergelijking met andere steden, dat zorgt ervoor dat Almere ook veel straatdealers kent. Een coffeeshop in Almere Buiten is belangrijk om dat tegen te gaan.’ 

SP Almere: “De SP vindt dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. Mensen kunnen deze producten beter bij een coffeeshop kopen dan op straat. Dit leidt tot minder overlast en is veiliger. Wel moet goed gekeken worden naar de locatie. Dit mag niet leiden tot overlast” 

VVD Almere: ‘De VVD is niet tegen het uitbreiden van het aantal coffeeshops in Almere. Wel moet de gemeente bij het uitbreiden van de coffeeshop de buurt erbij betrekken en moet ook aandachtig gekeken worden naar de veiligheid en overlast om en nabij de locatie’.

”Geen nieuwe coffeeshop in Almere”. Van de 45 zetels in Almere blijkt een aantal van 31 zetels het hier mee ONEENS.

                                                                                             NEUTRAAL

AP/OPA Almere stelt ten aanzien van deze stelling: “Alvorens nieuwe coffeeshops toe te staan moeten de softdrugs eerst volledig gelegaliseerd worden” 

BIJ1 Almere stelt ten aanzien van deze stelling: “Bestaande coffeeshop beter en veiliger laten functioneren.”

”Geen nieuwe coffeeshop in Almere”. Van de 45 zetels in Almere blijkt een zetel hier NEUTRAAL tegenover te staan.


                                                                                                    EENS

50PLUS Almere: “Het huidige beleid voorziet in coffeeshops, 50PLUS is geen voorstander van coffeeshops.”

CDA Almere: “CDA is tegen nieuwe coffeeshops in Almere, omdat het de criminele teelt in stand houdt en een zeer slechte invloed heeft op de volksgezondheid” 

ChristenUnie Almere: “Drugs maakt veel kapot en leidt tot veel persoonlijke en maatschappelijke problemen. Een extra coffeeshop is overbodig en nergens goed voor”.

DENK Almere: “DENK wil geen nieuwe coffeeshops in de stad. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van coffeeshops criminaliteit in de hand werkt”.

Partij voor de Dieren Almere: “Almere staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen”.

PVV Almere: “De PVV is tegen het gedoogbeleid en coffeeshops maken daar onderdeel van uit. Ze zijn omgeven met criminaliteit en ondermijning. Niet mee maar minder coffeeshops dus”.

Respect Almere: “Elk stadsgedeelte moet kunnen beschikken over een coffeeshop. Niet bij scholen en bedrijventerreinen. Pim Fortuyn was daar heel duidelijk over.”

”Geen nieuwe coffeeshop in Almere”. Van de 45 zetels in Almere blijkt een aantal van 13 zetels het hier mee EENS te zijn.

De gemeenteraad van Almere bestaat uit 45 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VDD (8), D66 (5), GroenLinks (4), Leefbaar Almere (3), ChristenUnie (1) en het CDA (2). De burgemeester van Almere is Ank Bijleveld (CDA). De andere partijen in de gemeenteraad van Almere zijn PvdA (8), PVV (6), SP (3), PvdD Almere (3), Respect Almere (1), AP/OPA (1) NIDA (1) Groep Rijssel (1).

Vestigingsbeleid

D66, FvD, GroenLinks, PvdA, SP en VVD staan positief ten aanzien van de komst van nieuwe coffeeshops in Almere. 
50PLUS, CDA, ChristenUnie, DENK, PVV en Respect Almere zijn tegen de komst van nieuwe coffeeshops in Almere (en AP/OPA en BIJ1 neutraal).

Handhaving

AP/OPA wil meer handhaving op drugsdumpingen.
PVV wil een keiharde aanpak van crimineel gedrag.
VVD vindt dat de gemeente bij verlenen van vergunningen scherp moet zijn op ondermijning en witwassen. 

 Teelt

CDA wil bij onderzoek naar legalisering aandacht voor de vraag of het tot vermindering van drugsverslaving leidt
ChristenUnie wil dat de deelname aan de landelijke wietproef wordt stopgezet.
PvdA wil dat opbrengsten van de wietproef ingezet worden voor voorlichting over drugsverslaving.
PvdD wil vooral dat de reguleerde teelt duurzaam en biologisch is.

Scholencriterium

ChristenUnie wil een scholencriterium van 250 meter.
PvdD wil geen coffeeshops in de buurt van scholen.
Respect Almere wil geen coffeeshops in de buurt van scholen of bedrijventerreinen.

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Almere zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Cannabisvriendelijk met stip: PvdA.

Cannabisvriendelijk: D66, PvdD, SP, BIJ1, Leefbaar Almere, Groen Links.

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Voor wie zich nog verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie Almere

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600