Uitgelicht - Zaanstad

#cannabisvriendelijk - Welke partijen zijn in meer of mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Aan de hand van citaten uit de verkiezingsprogramma's en onderstaande stelling over de vestiging van nieuwe coffeeshops kan een stemadvies worden gegeven.

 

Handhaving

CDA: voor preventieve drugscontroles op scholen
VVD wil de juiste balans tussen repressie en preventie.
PvdA en SP willen inzet op aanpak illegale verkoop van drugs 
DZ wil structureel meer geld voor bestrijding van illegale wietplantages.

Vestigingsbeleid

ChristenUnie is voor een scholencriterium van 250 meter.
PvdD geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen
DENK, ROSA en GroenLinks coffeeshops over de stad spreiden om illegale verkoop van drugs tegen te gaan. 

Teelt

D66: regulering van softdrugs is een goed middel om drugscriminaliteit tegen te gaan. 
PvdD is voor duurzame biologische gereguleerde wietteelt.

Stemwijzer Zaanstad bevat de stelling ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden’.

                                                                                         ONEENS

D66 Zaanstad: ‘D66 is een voorstander van een derde coffeeshop in Noord’

Democratisch Zaanstad: ‘Er zijn op dit moment drie coffeeshops toegestaan in Zaanstad. De laatste zal op een nog te bepalen locatie in Zaanstad-Noord gevestigd worden. Dat vinden wij voldoende voor een gemeente van deze omvang.’ 

DENK Zaanstad: ‘DENK is geen voorstander van het afnemen van kansen voor ondernemers. Coffeeshops moeten wel goed verdeeld worden over de stad.’   

Groen Links Zaanstad: ‘Groen Links is voor spreiding van coffeeshops. Ook in Zaanstad Noord zou een coffeeshop moeten komen waardoor het dealen op straat afneemt. Verder willen we dat het kweken en verhandelen wordt gelegaliseerd en dat de kwaliteit van softdrugs en gezondheid van de gebruiker beter gewaarborgd wordt.’ 

PvdA Zaanstad: ‘Drie coffeeshops in Zaandam blijft voor ons voldoende. Bij verplaatsing moet de omgeving een stem hebben.’ 

Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad: ‘Er zijn in Zaanstad sinds jaar en dag drie vergunningen en allen werden vergeven in Zaandam. Sinds kort is er een vergunning vrijgevallen en is er gekeken of er 1 in Zaanstad - Noord kan worden verstrekt. Dat remt de straathandel en de overlast van de dealertjes in de wijken’

Partij voor de Dieren Zaanstad: ‘De Partij voor de Dieren is niet tegen de vestiging van nieuwe coffeeshops. Bij nieuwe coffeeshops is de mening van buurtbewoners belangrijk. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen. Ook zijn wij voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt moet wel duurzaam en biologisch zijn.’

ROSA Zaanstad: ’Van ROSA hoeven er niet meer coffeeshops te komen, maar ze kunnen wel verspreid worden over de stad. Als jongeren toch blowen, kunnen ze beter gecontroleerd softdrugs kopen dan bij een dealer ergens op straat’. 

SP Zaanstad is het met deze stelling ONEENS: ‘DE SP ziet de vestiging van een nieuwe coffeeshop als de volgende stap in het reguleren en legaliseren van sotdrugs. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren. Natuurlijk moet een nieuwe coffeeshop geen overlast veroorzaken.’

"De gemeente Zaanstad moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden". Van 39 zetels in Zaanstad blijkt een aantal van 26 zetels het met deze stelling ONEENS te zijn. 

                                                                                                        EENS

CDA Zaanstad: ‘We moeten niet vergeten dat gebruik van softdrugs ongezond is, zeker op jonge leeftijd. Verkoop van (soft)drugs mag ook geen verdienmodel zijn.’ 

ChristenUnie Zaanstad: ‘De aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs moet actief worden tegengegaan. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Het afstandscriterium (minimaal 250 van scholen vandaan) moet opgenomen blijven in het lokale coffeeshopbeleid.

PVV Zaanstad: ‘PVV is sowieso tegen de vestiging van coffeeshops. Maar er is een vestigingsbeleid voor drie coffeeshops in heel Zaanstad. Dat is een meerderheidsbesluit van de raad waar wij niets aan kunnen veranderen.’ 

VVD Zaanstad: ‘Wij zijn tegen een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Zaanstad.’ 

"De gemeente Zaanstad moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden". Van de 39 zetels in Zaanstad blijkt een aantal van 8 zetels het met deze stelling EENS te zijn.

De gemeenteraad van Zaanstad heeft 39 leden De coalitie in Zaandam wordt gevormd door CU (1), VVD (4), CDA (2), Rosa (4), PvdA (4), D66 (3), Groen Links (3). De burgemeester van Zaanstad is Jan Hamming (PvdA). De andere partijen in Zaanstad (Zaandam) zijn POV (4), ROSA (4), D66 (3), SP (3), DZ (4), PVV (1), De Socialisten (3), BVNL (2), DENK (2), PvdD (1), Lokaal Zaans (1).

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Apeldoorn zijn cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk: DENK, GroenLinks, ROSA. 

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Voor wie zich verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie Zaanstad

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600