PvdA Zaanstad

PvdA Zaanstad

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Zaanstad?

Verkiezingsprogramma PvdA Zaanstad 2022-2026

Hierin staat:

‘Ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld gebruik maakt van diensten in de bovenwereld, is een groot maatschappelijk probleem. Het heeft in veel gevallen een ernstig effect op de samenleving. Ondermijnende criminaliteit zorgt voor slachtoffers op individueel niveau, maar ook voor sociale schade waarbij grote groepen mensen worden geraakt. De aanpak van ondermijning staat daarom hoog op de agenda. Ook pakken we drugshandel op straat aan’.   

Op de website van PvdA Zaanstad is geen informatie over cannabisbeleid beschikbaar.

Stemwijzer Zaanstad bevat de stelling ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden’. PvdA Zaanstad is het met deze stelling EENS: ‘Drie coffeeshops in Zaandam blijft voor ons voldoende. Bij verplaatsing moet de omgeving een stem hebben.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdA Zaanstad
 
PvdA Zaanstad had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 4 zetels. De gemeenteraad van Zaanstad heeft 39 leden De coalitie in Zaandam wordt gevormd door CU (1), VVD (4), CDA (2), Rosa (4), PvdA (4), D66 (3), Groen Links (3). De burgemeester van Zaanstad is Jan Hamming (PvdA). De andere partijen in Zaanstad (Zaandam) zijn POV (4), ROSA (4), SP (3), D66 (3), DZ (4), PVV (1), De Socialisten (3), BVNL (2), DENK (2), PvdD (1), Lokaal Zaans (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke PvdA?

Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland 

  • Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.
  • Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.
  • Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Zie ook PvdA Cannabis-Kieswijzer

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600