ROSA

ROSA

Lijst 4

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is ROSA Zaandam?

Verkiezingsprogramma ROSA 2022-2026

Hierin staat:

'De extra inzet van mensen en middelen voor de zogenaamde ondermijnende criminaliteit (waar de onderwereld zich mengt met de bovenwereld en het bestuur) mag er niet toe leiden dat de ‘alledaagse criminaliteit’ minder aandacht krijgt. Daarnaast moet worden voorkomen dat grootschalige politieacties leiden tot stigmatisering van groepen of wijken in de stad. Evenmin mag het wat ROSA betreft leiden tot probleemverplaatsing. Dat is een dunne draad waarop de gemeente zeer zorgvuldig haar balans zal moeten houden'.

Op de website van ROSA is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar.

Stemwijzer Zaanstad bevat de stelling ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden’. ROSA Zaanstad is het met deze stelling ONEENS: ’Van ROSA hoeven er niet meer coffeeshops te komen, maar ze kunnen wel verspreid worden over de stad. Als jongeren toch blowen, kunnen ze beter gecontroleerd softdrugs kopen dan bij een dealer ergens op straat’. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst ROSA Zaanstad

ROSA Zaanstad had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 4 zetels. De gemeenteraad van Zaanstad heeft 39 leden De coalitie in Zaandam wordt gevormd door CU (1), VVD (4), CDA (2), Rosa (4), PvdA (4), D66 (3), Groen Links (3). De burgemeester van Zaanstad is Jan Hamming (PvdA). De andere partijen in Zaanstad (Zaandam) zijn POV (4), ROSA (4), D66 (3), SP (3), DZ (4), PVV (1), De Socialisten (3), BVNL (2), DENK (2), PvdD (1), Lokaal Zaans (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600