CDA Zaanstad

CDA Zaanstad

Lijst 11

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Zaanstad?

Een betrouwbaar ja, een duidelijk nee Verkiezingsprogramma CDA Zaanstad 2022-2026

Hierin staat:

"Straatintimidatie, geweld(sdreiging), discriminatie en pesten zijn niet normaal. Net als woon-, zorg- en uitkeringsfraude of witwas-/nep-bedrijfjes. Of drugshandel, helemaal als het om jongeren gaat. Het CDA gaat letterlijk voor zichtbare resultaten op deze punten. Mede door op scholen, op straat en in auto’s in heel Zaanstad vaker onaangekondigd preventieve controles uit te voeren op wapens en drugs".

Stemwijzer Zaanstad bevat de stelling ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops tegenhouden’. CDA Zaanstad is het met deze stelling EENS: ‘We moeten niet vergeten dat gebruik van softdrugs ongezond is, zeker op jonge leeftijd. Verkoop van (soft)drugs mag ook geen verdienmodel zijn.’ 

Op de website van CDA Zaanstad is geen informatie over coffeeshopbeleid beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Zaanstad

CDA Zaanstad had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Zaanstad heeft 39 leden De coalitie in Zaandam wordt gevormd door CU (1), VVD (4), CDA (2), Rosa (4), PvdA (4), D66 (3), Groen Links (3). De burgemeester van Zaanstad is Jan Hamming (PvdA). De andere partijen in Zaanstad (Zaandam) zijn POV (4), ROSA (4), D66 (3), SP (3), DZ (4), PVV (1), De Socialisten (3), BVNL (2), DENK (2), PvdD (1), Lokaal Zaans (1).  

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025 Nu doorpakken

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen. 

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600