Uitgelicht - Utrecht

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Utrecht zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

 

Regulering/legalisering

D66 Utrecht - Is voorstander van een liberaal drugsbeleid. Utrecht loopt dankzij D66 voorop in gesprekken met de landelijke overheid over een beter drugsbeleid. Mede dankzij deze gesprekken is het wietexperiment van start gegaan. (…) Kom maar op met die xtc-shop en de tweede ronde van het wietexperiment. D66 wil dat Utrecht haar lobbykracht in Den Haag inzet om stappen te zetten naar een beter drugsbeleid.

DENK Utrecht - Denk Utrecht is voor gereguleerde wietteelt en tegen vage juridische constructies die fraude en criminaliteit in de hand werken. DENK Utrecht streeft naar een transparante Productie- en distributieketen van wiet. Regulering is hard nodig om de teelt uit het criminele circuit te halen en risico's op gezondheid en verslaving te beperken

EenUtrecht  - Daarom is het volledig legaliseren van softdrugs een belangrijke stap in het veiliger maken van onze stad en het terugdringen van overlast en criminaliteit.

GroenLinks Utrecht - We spannen ons in voor verdere legalisering van productie en verkoop van softdrugs (wiet en hash), omdat de huidige gedoogconstructie niet houdbaar is. (…) GroenLinks blijft voorstander van het experiment met gecontroleerde productie van softdrugs. Zolang de ‘achterdeur’ van coffeeshops illegaal is, houden we een probleem met georganiseerde drugscriminaliteit.

Piratenpartij Utrecht - het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving; gereguleerde cannabisteelt, achterdeur coffeeshop dicht; cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken; veilige thuisteelt van cannabis toestaan;

PvdA Utrecht - We willen een pilot met de regulering van de productie, verkoop en het bezit van XTC en softdrugs.

PvdD - Utrecht staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch.

Socialisten Utrecht - Utrecht wordt de eerste grote gemeente die meedoet aan het landelijke ‘wietexperiment’. In de gemeentes die deelnemen aan dit experiment is de wietteelt volledig gereguleerd.

SP Utrecht - Alle mensen in Utrecht hebben recht op veiligheid. De SP wil een gevarieerde aanpak: een betere inzet van politie, justitie en hulpverlening in de wijk, een verbetering van het leefklimaat en de samenhang in de wijken, effectieve misdaadpreventie, waaronder een aanpak van ondermijnende criminaliteit, en een progressief drugsbeleid."

Student & Starter  - was al eerder groot voorstander van een wietexperiment in Utrecht. Die steun heeft zij uiteindelijk teruggetrokken, omdat het wietexperiment dat werd besproken te beperkend was voor coffeeshophouders. Met de besproken opzet dreigden zij een groot deel van hun klandizie te verliezen. Student & Starter is nog steeds voorstander van een wietproef, maar dan wel een échte wietproef, waarbij coffeeshophouders meerdere soorten wiet aan klanten mogen aanbieden. 

Voorlichting en preventie

CDA Utrecht- Voorkomen is beter dan genezen. Via een gerichte preventiecampagne, waarbij we ook de ouders betrekken, willen wij voorkomen dat Utrechtse jongeren in de criminaliteit belanden.

CU Utrecht - Samen met maatschappelijke partners zet de gemeente zich in voor de preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van ouders/volwassenen.

D66 Utrecht - Goede voorlichting over drugs, inclusief alcohol.

GroenLinks Utrecht - We zorgen dat je drugs in Utrecht anoniem en gratis kunt laten testen, waarbij je dan wel bewust wordt gemaakt van de schaduwwereld die kleeft aan het kopen van drugs. Drugsverslaafden helpen we afkicken. We laten ervaringsdeskundigen op scholen en verkooppunten voorlichting geven over de negatieve gevolgen van drugsgebruik en eventuele drugscriminaliteit die daarmee gepaard gaat.”

Piratenpartij Utrecht - drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgenzorg, geen straf; opleidingen en informatievoorziening faciliteren met betrekking tot (soft)drugs.

PvdA Utrecht - We zetten in op preventie en vroegsignalering als krachtig wapen tegen problematisch drank- en drugsgebruik en focussen daarbij op kwetsbare groepen zoals kinderen. Ervaringsdeskundigen helpen met voorlichting geven. Voor verslaafden is er toegankelijke hulpverlening.

PvdD Utrecht - De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Utrecht ondersteunt het tegengaan van verslaving. Utrecht werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen, op de Utrechtse steedes en dierenweides en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen

DENK Utrecht - Een keiharde ontmoediging van (soft)drugsgebruik.

Student & Starter Het vraagt om een sterk, flexibel en inclusief alcohol- en drugsbeleid waarbij gebruikers niet gestigmatiseerd worden. Alcohol- en drugsgebruik moet veiliger gemaakt worden en gebruikers moeten indien nodig kunnen rekenen op een helpende hand. De problemen moet niet worden weggemoffeld. De gemeente moet alcohol- en drugsmisbruik ontmoedigen en het gebruik ervan niet buitensporig criminaliseren. (…) Hulpvragers moeten snel, zonder vooroordelen en pragmatisch worden geholpen. Student en Starter staat voor het openstellen van het gesprek onder jongeren over verslaving en het makkelijk en zonder stigma openstellen van de verslavingszorg. 

Vestigingsbeleid

CU Utrecht - In het lokale coffeeshopbeleid moet het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) worden opgenomen en hier moet strikt op worden gehandhaafd.

PvdD Utrecht - Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen. 

Aantal coffeeshops

CDA Utrecht - Wij willen dat de gemeente actief beleid gaat maken om het aantal coffeeshops in de (binnen)stad te verminderen

Socialisten Utrecht - Het aantal coffeeshops in de binnenstad blijft wel gemaximeerd. 

Handhaving

Piratenpartij Utrecht - We gaan de aandacht verschuiven van de war on drugs naar echte veiligheid. We verspillen geen politiecapaciteit aan hennepplanten in tuinen en besteden meer aandacht aan digitale veiligheid. (…) aandacht verleggen van war on drugs naar oorlog tegen agressie en intimidatie.

PvdA Utrecht - De gemeente maakt afspraken met de politie over het strenger handhaven op onder andere asociaal rijgedrag en te hoge snelheden. Gebruik van alcohol en drugs (zeker ook lachgas) in het verkeer worden aangepakt.

Socialisten Utrecht - Coffeeshops die geen overlast veroorzaken blijven open.

Student & Starter - De reactie op het gebruik van drugs in onze samenleving en stad is om meteen naar het zwaarste middel te grijpen: het middel verboden maken via de Opiumwet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Student & Starter wil bij nieuwe soorten van drugsgebruik niet meteen naar het zwaarste middel grijpen, maar kijken hoe dit gebruik op een integrale manier kan worden teruggedrongen. 

Thuiskweek (kleinschalige kweek)

Piratenpartij Utrecht - veilige thuisteelt van cannabis toestaan;

Socialisten Utrecht - We decriminaliseren kleinschalige kweek van cannabis in Utrecht. Voor kleinschalig medicinaal of recreatief gebruik is een bezoek aan coffeeshops dan niet eens meer nodig.

 

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Utrecht zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Schichtig Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk met stip: Piraten Partij en Socialisten Utrecht

Cannabisvriendelijk (net geen stip): Student & Starter en EenUtrecht

Cannabisvriendelijk: PvdA Utrecht, GroenLinks, SP Utrecht, D66 en PvdD Utrecht

 

 

Achtergrondinformatie - Utrecht 1 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

Achtergrondinformatie - Utrecht 2 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600