Student & Starter

Student & Starter

Lijst 9 Student & Starter

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is Student & Starter?

Nieuwe energie voor Utrecht - Verkiezingsprogramma Student & Starter Utrecht 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

>> Waar je ook bent, waar je ook mee bezig bent. Of dat nu gaat over fietsen, drugs gebruiken of het beoefenen van sekswerk is. Het mantra van de gemeente Utrecht zou moeten zijn: als je het wilt doen, dan moet dat veilig kunnen.

“6 Buiten de gebaande paden in een gezellige stad

Student & Starter pleit voor minder regels die levendigheid en ontspanning beperken. Daarnaast zou de gemeente initiatiefnemers (letterlijk!) de ruimte moeten geven, of ze zelfs zelf moeten benaderen als er een ruimte is die wel wat levendigheid kan gebruiken.

4. Maak van festivaldrugs geen bittere pil

Middelengebruik en festivalcultuur zijn nauw met elkaar verweven geraakt. Het middelengebruik onder jongeren ligt dan ook hoog: bijna een kwart van de studenten gebruikte anno 2021 bijvoorbeeld ooit in hun leven xtc. Student & Starter wil drugsgebruik niet in het verdomhoekje stoppen. Liever wil zij opereren onder het mantra “als je het doet, doe het dan veilig“. Festivals zouden daarom uitgerust moeten worden om drugsgebruik zo veilig mogelijk te laten verlopen.

→ Festivalgangers gratis hun drugs laten testen

Student & Starter pleit ervoor dat bezoekers van festivals en evenementen gratis en zonder angst voor vervolging hun drugs kunnen laten testen. Het volledig willen voorkomen van drugsgebruik op festivals en evenementen is een naïeve doelstelling. Het is verstandiger en makkelijker om bezoekers veilig te houden. Ook krijgt de organisatie hierdoor beter zicht op de middelen die er in omloop zijn. Dit kan goede voorlichting over drugsgebruik bevorderen.

→ Op festivals en evenementen gratis water beschikbaar

Water is een eerste levensbehoefte en de kosteloze beschikbaarheid ervan is een eenvoudige manier om uitdroging onder festival- en evenementenbezoekers tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van watertappunten. Dit kan als eis worden opgenomen in de verstrekking van een evenementenvergunning naast andere bepalingen omtrent het goed en veilig omgaan met alcohol & drugs zoals het geven van voorlichting.”

"8 Jezelf zijn in een veilige stad

3. Een veilige omgeving voor seks, drugs en rock & roll

Bijna een kwart van de studenten gebruikt ooit in hun leven xtc. Kortom: harddrugsgebruik ligt onder bepaalde delen van de samenleving hoog. De “war on drugs“, waarbij repressief beleid wordt gevoerd, is verloren en was ook nooit te winnen. Student & Starter kiest liever voor een pragmatische aanpak. Mensen gebruiken drugs, ook in een samenleving waar dat verboden is. Het is daarom belangrijk dat drugsgebruik zo veilig mogelijk kan gebeuren, zonder stigma’s. Hetzelfde geldt voor sekswerk: als je het doet, doe het dan veilig.

→ Alcohol- en drugsgebruik pragmatisch en integraal benaderen Wij vinden dat de gemeente met een realistische en integrale blik moet kijken naar alcohol en drugs. Het is niet vreemd dat in een stad als Utrecht, die rijk is aan uitgaansgelegenheden en waar veel jongeren wonen, alcohol en drugs gebruikt worden. Het vraagt om een sterk, flexibel en inclusief alcohol- en drugsbeleid waarbij gebruikers niet gestigmatiseerd worden. Alcohol- en drugsgebruik moet veiliger gemaakt worden en gebruikers moeten indien nodig kunnen rekenen op een helpende hand. De problemen moet niet worden weggemoffeld. De gemeente moet alcohol- en drugsmisbruik ontmoedigen en het gebruik ervan niet buitensporig criminaliseren.

→ Tijd voor een écht wietexperiment

Student & Starter was al eerder groot voorstander van een wietexperiment in Utrecht. Die steun heeft zij uiteindelijk teruggetrokken, omdat het wietexperiment dat werd besproken te beperkend was voor coffeeshophouders. Met de besproken opzet dreigden zij een groot deel van hun klandizie te verliezen. Student & Starter is nog steeds voorstander van een wietproef, maar dan wel een échte wietproef, waarbij coffeeshophouders meerdere soorten wiet aan klanten mogen aanbieden.

→ Verslavingszorg uitbreiden en beter bekend maken

Alcohol- en drugsgebruik kan, zeker met oog op mentale gesteldheid, soms ook omslaan naar problematisch gebruik. Wanneer iemand of iemands omgeving het gevoel heeft dat het mis aan het gaan is, zou er breed zorg beschikbaar moeten zijn. Hulpvragers moeten snel, zonder vooroordelen en pragmatisch worden geholpen. Student en Starter staat voor het openstellen van het gesprek onder jongeren over verslaving en het makkelijk en zonder stigma openstellen van de verslavingszorg.

→ Niet meteen naar de zwaarste maatregel grijpen

De reactie op het gebruik van drugs in onze samenleving en stad is om meteen naar het zwaarste middel te grijpen: het middel verboden maken via de Opiumwet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Student & Starter wil bij nieuwe soorten van drugsgebruik niet meteen naar het zwaarste middel grijpen, maar kijken hoe dit gebruik op een integrale manier kan worden teruggedrongen. Alcohol & drugsoverlast kan vaak al met bestaande wettelijke middelen in de APV worden aangepakt. Nieuwe middelen (of oude middelen die een nieuwe opleving doormaken) verbieden klinkt daadkrachtig, maar daarmee wordt de werkelijke problematiek achter alcohol & drugsgebruik eenvoudig aan de kant geschoven.

→ Meer focus op de producent, minder op de gebruiker

In de regio Utrecht zijn naar schatting 150 criminele samenwerkingsverbanden actief. Dat Student & Starter voorstander is van een progressief drugsbeleid, betekent niet dat zij haar ogen sluit voor de criminaliteit die verweven is met de Utrechtse drugswereld. Strenge aanpak van bijvoorbeeld plofkraken, witwassen en mensenhandel is cruciaal. Die problematiek wordt echter niet opgelost door mensen die met een pilletje op zak een festivallocatie binnenlopen een strafblad te bezorgen. Student & Starter bepleit daarom dat gebruik en productie in de bestrijding van drugscriminaliteit losse beleidsportefeuilles zouden moeten zijn."

Website: Student & Starter  

De gemeente Utrecht neemt niet deel aan De Stemwijzer van Prodemos.

Student & Starter haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetelsDe gemeenteraad van Utrecht bestaat uit 45 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van GroenLinks (12), D66 (10) en de ChristenUnie (2). Burgemeester Utrecht is Sharon Dijksma (PvdA). Andere partijen die in Utrechtse gemeenteraad zitten zijn: , VVD (6), PvdA (3), CDA (3), PvdD (2), DENK (2), Student & Starter (2), SP (2), PVV (1) en Stadsbelang Utrecht (1). 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600