Socialisten Utrecht

Socialisten Utrecht

Lijst 18

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk zijn de Socialisten Utrecht?

Verkiezingsprogramma Socialisten Utrecht 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

“Alle mensen in Utrecht hebben recht op veiligheid. Wij willen een gevarieerde aanpak: een betere inzet van politie, justitie en hulpverlening in de wijk, een verbetering van het leefklimaat en de samenhang in de wijken, effectieve misdaadpreventie, waaronder een aanpak van ondermijnende criminaliteit, en een progressief drugsbeleid.”

“Drugs

De beste manier om overlast en criminaliteit rond drugs te bestrijden en om handhaving te ontlasten is door bepaalde drugs te legaliseren. Op deze manier nemen we drugscriminaliteit wind uit de zeilen. Te lang heeft de politiek vastgehouden aan een dogmatische bestrijding van bijna alle soorten drugs en een tweeslachtig gedoogbeleid voor cannabis.

We decriminaliseren kleinschalige kweek van cannabis in Utrecht. Voor kleinschalig medicinaal of recreatief gebruik is een bezoek aan coffeeshops dan niet eens meer nodig. Coffeeshops die geen overlast veroorzaken blijven open. Het aantal coffeeshops in de binnenstad blijft wel gemaximeerd. Utrecht wordt de eerste grote gemeente die meedoet aan het landelijke ‘wietexperiment’. In de gemeentes die deelnemen aan dit experiment is de wietteelt volledig gereguleerd.

De gemeente Utrecht gaat vooroplopen in een progressief drugsbeleid. Dat betekent dat we een proef starten voor legale, maar streng gereguleerde productie en verkoop van xtc. De gemeente lobbyt bij het Rijk voor legalisering van softdrugs en xtc. Om kinderen een gezonde en veilige speel- en zwemomgeving te bieden worden de speeltuinen, zwembaden en kinderboerderijen in de gemeente rookvrij.”

Website: Socialisten Utrecht

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 Socialisten Utrecht

De gemeente Utrecht neemt niet deel aan De Stemwijzer van Prodemos.

De Socialisten Utrecht doen voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeenteraad van Utrecht bestaat uit 45 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van GroenLinks (12), D66 (10) en de ChristenUnie (2). Burgemeester Utrecht is Sharon Dijksma (PvdA). Andere partijen die in Utrechtse gemeenteraad zitten zijn: , VVD (6), PvdA (3), CDA (3), PvdD (2), DENK (2), Student & Starter (2), SP (2), PVV (1) en Stadsbelang Utrecht (1). 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600