SP Utrecht

SP Utrecht

Lijst 10

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is de SP Utrecht?

Bij Utrecht: Linksaf - Verkiezingsprogramma SP Utrecht 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

"OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID - Alle mensen in Utrecht hebben recht op veiligheid. De SP wil een gevarieerde aanpak: een betere inzet van politie, justitie en hulpverlening in de wijk, een verbetering van het leefklimaat en de samenhang in de wijken, effectieve misdaadpreventie, waaronder een aanpak van ondermijnende criminaliteit, en een progressief drugsbeleid."

Van de website: SP Utrecht -  Onze standpunten SP Utrecht

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 SP Utrecht

De gemeente Utrecht neemt niet deel aan De Stemwijzer van Prodemos.

De SP Utrecht haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetelsDe gemeenteraad van Utrecht bestaat uit 45 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van GroenLinks (12), D66 (10) en de ChristenUnie (2). Burgemeester Utrecht is Sharon Dijksma (PvdA). Andere partijen die in Utrechtse gemeenteraad zitten zijn: , VVD (6), PvdA (3), CDA (3), PvdD (2), DENK (2), Student & Starter (2), SP (2), PVV (1) en Stadsbelang Utrecht (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke SP?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Stel een daad 

"De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren.

Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet.

Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.

De SP wil slimmer reguleren. De partij wil de teelt reguleren en de verkoop legaliseren. Zo wil de partij criminaliteit tegengaan, voorlichting verbeteren en wiet beter controleren in het belang van de volksgezondheid."

SP - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600