VVD Roosendaal

VVD Roosendaal

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is VVD Roosendaal?

Roosendaal blijft goed, wordt beter

Verkiezingsprogramma VVD Roosendaal 2022-2026 

Hierin staat:

  • Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten (wet bibob). We zijn voorstander van de integrale aanpak van het Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst, Marechaussee en de gemeente om deze criminelen aan te pakken. Een goed voorbeeld is het afpakken van exorbitante uitgaven die niet herleid kunnen worden, de zogenaamde patseraanpak.
  • Voor de discussie over het legaliseren van softdrugs wachten wij de landelijke pilot af over gesloten coffeeshopketens. Als gemeente Roosendaal staan wij in de frontlinie van drugsgebruik. We staan open voor oplossingen tegen drugsgebruik en de criminaliteit er omheen. Daar waar de georganiseerde misdaad gebruik maakt van intimidatiepraktijken tegen onze inwoners, ondersteunt de gemeente de inwoners en helpt hen actief.

Op de website van VVD Roosendaal is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar.

Stemwijzer mijn stem Roosendaal heeft een stelling: ‘Wietteelt onder controle van de gemeente Roosendaal toestaan”. VVD Roosendaal stelt daarover: “De VVD wacht de landelijke pilot af over de gesloten coffeeshopketen. Tot die tijd zijn wij geen voorstander van gecontroleerde wietteelt. We staan open voor oplossingen tegen drugsgebruik en de criminaliteit er omheen”.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Roosendaal

VVD haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Roosendaal 4 zetels. De gemeenteraad in Roosendaal bestaat uit 35 zetels De coalitie in Roosendaal wordt gevormd door de Roosendaalse lijst (7) VVD (4) CDA (4) en Groen Links (3). De burgemeester van Roosendaal is Han van Midden (VVD). Andere partijen in de gemeenteraad van Roosendaal zijn: VLP (8), Lokaal Sociaal 21 (3), PvdA (2), D66 (1), ChristenUnie (1), Burger Belangen Roosendaal (1), Jac Weezenbeek (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 Ons nieuwe verhaal. Samen aan de slag

Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

 Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs.

Zie ook VVD Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600