ChristenUnie Roosendaal

ChristenUnie Roosendaal

Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is ChristenUnie Roosendaal?

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Roosendaal 2022-2026

Hierin staat:

‘Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijtraken.

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. De ChristenUnie vindt dat in de gemeente Roosendaal hard moet worden opgetreden tegen handel in drugs, illegale hennepkwekerijen en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Growshops moeten verboden worden. De leefbaarheid in de wijken en het veiligheidsgevoel van onze inwoners staan voorop. Brabantse wiet is grotendeels bestemd voor de export. En dit zal niet veranderen na het openstellen van coffeeshops of de legalisering van de wietteelt. De criminaliteit rondom de drugsproblematiek zal hiermee niet verholpen worden. Juist de gedoogcultuur heeft eerder geleid tot de toename van deze zware criminaliteit. Daarom is de ChristenUnie tegen de opening van coffeeshops.

De ChristenUnie is tegen het zelf kweken van wiet door gemeenten en is zeer kritisch over experimenten hiermee. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. De ChristenUnie is sterk voor de invoer van het wetenschappelijk bewezen en succesvol IJslands preventiemodel’.

Op de website van ChristenUnie Roosendaal is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar.

Stemwijzer mijn stem Roosendaal heeft een stelling: ‘Wietteelt onder controle van de gemeente Roosendaal toestaan”. ChristenUnie Roosendaal stelt hierover: “ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet en is zeer kritisch over experimenten hiermee. Wie is en blijft verboden. Door wietgebruik tegelijkertijd te gedogen wordt een dubbele boodschap afgegeven. De ChristenUnie is voor invoer van het IJslands preventie model”.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst ChristenUnie Roosendaal

ChristenUnie haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Roosendaal 1 zetel. De gemeenteraad in Roosendaal bestaat uit 35 zetels De coalitie in Roosendaal wordt gevormd door de Roosendaalse lijst (7) VVD (4) CDA (4) en Groen Links (3). De burgemeester van Roosendaal is Han van Midden (VVD). Andere partijen in de gemeenteraad van Roosendaal zijn: VLP (8), Lokaal Sociaal 21 (3), PvdA (2), D66 (1), ChristenUnie (1), Burger Belangen Roosendaal (1), Jac Weezenbeek (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de ChristenUnie landelijk?

Kiezen voor wat echt telt  Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2021-2025

Hierin staat:

‘Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de export van drugs vanuit Nederland, waarbij Nederland een koploperspositie heeft. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken.
De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

De bestrijding van ambtelijke corruptie die drugscriminaliteit mogelijk maakt, heeft daarbij nadrukkelijk prioriteit.
De aanpak richt zich ook op financiële instellingen, de transportsector en andere sectoren waarin drugscriminelen zich nu nog te gemakkelijk begeven.

 • Geen normalisering, meer drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen en voor ouders.
  De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld.
  • Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
  • Drugsondermijning aanpakken. De ChristenUnie onderschrijft in het kader van het door ons voorgestelde deltaplan ondermijning de hoofdlijnen van het rapport Noordanus. Dat betekent: de douane, Koninklijke Mareschaussee en politie op peil om in havens en andere knooppunten drugstransporten te onderscheppen; een weerbaar financieel systeem tegen witwassen; betere samenwerking tussen politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs); effectievere rechtsvervolging; steun aan kwetsbare wijken en verminderen van drugsgebruik.
  • Blowverbod openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
  • Rookverbod uitbreiden. Het rookverbod gaat ook gelden voor kruidenrookproducten. Het is inconsistent dat in shishalounges en coffeeshops het roken van deze ongezonde producten nog wel is toegestaan, terwijl dat voor tabak verboden is.
  • Verbod lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
  • Evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten worden in staat gesteld om de Opiumwet te handhaven.
  • Nationaal rapporteur verslavingen. We maken de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen inzichtelijk. Een rapporteur doet periodiek verslag van de strijd tegen verslaving.
  • Steun voor kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant’.

Zie ook ChristenUnie Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600