Roosendaalse Lijst

Roosendaalse Lijst

Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is de Roosendaalse Lijst? 

Verkiezingsprogramma Roosendaalse Lijst 2022-2026 nog niet beschikbaar, wel standpunt veiligheid:

‘Ook al kunnen we geen 100% veiligheid garanderen voor al onze inwoners, we zetten wel alles op alles om Roosendaal steeds een stukje veiliger te maken. Vanuit gesprekken met inwoners hebben we diverse initiatieven naar voren gebracht zoals cameratoezicht, maatregelen tegen verkeershufters, zorgen voor extra toezicht/handhaving, bredere inzet van buurtpreventie, meer en betere verlichting in het buitengebied en langs fietspaden en het tegengaan van het gebruik van lachgas onder jongeren’.

Zie ook artikel 21-09-2021 Coffeeshopverbod niet langer heilig   

Op de website van de Roosendaalse lijst is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar. 

Stemwijzer mijn stem Roosendaal heeft een stelling: ‘Wietteelt onder controle van de gemeente Roosendaal toestaan”. Roosendaalse Lijst stelt hierover: ‘We begrijpen de landelijke discussie rondom het reguleren van softdrugs. Wij wachten de door het Rijk geïnitieerde experimenten af. Lokaal kijken we naar maatwerk maar willen we vooral inzetten op het voorkomen van drugsgebruik.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Roosendaalse Lijst

De Roosendaalse lijst haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Roosendaal 7 zetels. De gemeenteraad in Roosendaal bestaat uit 35 zetels De coalitie in Roosendaal wordt gevormd door de Roosendaalse lijst (7) VVD (4) CDA (4) en Groen Links (3). De burgemeester van Roosendaal is Han van Midden (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Roosendaal zijn: VLP (8), VVD (4), Lokaal Sociaal 21 (3), PvdA (2), D66 (1), ChristenUnie (1), Burger Belangen Roosendaal (1), Jac Wezenbeek (1) 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600