VLP Roosendaal

VLP Roosendaal

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is VLP Roosendaal?

Verkiezingsprogramma

VLP Roosendaal 2022-2026

Hierin staat:

'Drugsgebruikers en-verkopers, verwarde personen of mensen die zich buiten onze samenleving plaatsen, moeten we niet de kans geven overlast te veroorzaken. We willen middels een Skaeve Huse project de overlast in buurten terugdringen.

Leegstaande agrarische bedrijven vormen een potentieel risico voor drugscriminaliteit. Afgelegen schuren en loodsen zijn erg in trek bij criminele organisaties voor bijvoorbeeld de wietteelt of XTC-labs. Ook hier telt: controle en handhaving is hard nodig! Voorkomen is ook hier beter dan genezen'.

Zie ook artikel 21-09-2021 Coffeeshopverbod niet langer heilig   

Op de website van VLP Roosendaal is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar.

Stemwijzer mijn stem Roosendaal heeft een stelling: ‘Wietteelt onder controle van de gemeente Roosendaal toestaan”. VLP Roosendaal stelt hierover: “Van mening dat dit een landelijke beslissing is. Het gedoogbeleid werkt overlast van drugstoerisme in de hand, daarom zijn wij daar tegen.Wietteelt onder controle toestaan lost het gedoogprobleem niet op”.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VLP Roosendaal    

VLP Roosendaal haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Roosendaal 8 zetels. De gemeenteraad in Roosendaal bestaat uit 35 zetels De coalitie in Roosendaal wordt gevormd door de Roosendaalse lijst (7) VVD (4) CDA (4) en Groen Links (3). De burgemeester van Roosendaal is Han van Midden (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Roosendaal zijn: VLP (8), VVD (4), Lokaal Sociaal 21 (3), PvdA (2), D66 (1), ChristenUnie (1), Burger Belangen Roosendaal (1), Jac Wezenbeek (1) 

 

 

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600