Uitgelicht - Roosendaal

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Roosendaal zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen? 

Aan de hand van de onderstaande stemwijzer met een stelling over wietteelt is op basis van de opvattingen van de politieke partijen in Roosendaal antwoord te geven op de vraag.

Stemwijzer mijn stem Roosendaal heeft een stelling: ‘Wietteelt onder controle van de gemeente Roosendaal toestaan”.

Hieronder staan de opvattingen hierover van de politieke partijen in Roosendaal die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in op 16 maart. 

Roosendaalse Lijst: ‘We begrijpen de landelijke discussie rondom het reguleren van softdrugs. Wij wachten de door het Rijk geïnitieerde experimenten af. Lokaal kijken we naar maatwerk maar willen we vooral inzetten op het voorkomen van drugsgebruik. (7 zetels)

VLP Roosendaal: “Van mening dat dit een landelijke beslissing is. Het gedoogbeleid werkt overlast van drugstoerisme in de hand, daarom zijn wij daar tegen.Wietteelt onder controle toestaan lost het gedoogprobleem niet op”. (8 zetels)

VVD Roosendaal: “De VVD wacht de landelijke pilot af over de gesloten coffeeshopketen. Tot die tijd zijn wij geen voorstander van gecontroleerde wietteelt. We staan open voor oplossingen tegen drugsgebruik en de criminaliteit er omheen”. (4 zetels)

CDA Roosendaal: “De gemeente moet geen zaken stimuleren die niet goed zijn voor de gezondheid. Het toestaan van wietteelt zal de overlast op straat niet oplossen”. (4 zetels)

Groen Links Roosendaal: “GroenLinks is voorstander van gecontroleerde verkoop van softdrugs en blijft voorstander van het experiment met gecontroleerde productie van softdrugs. Zodra er landelijk mogelijkheden zijn, meldt Roosendaal zich aan”. (3 zetels)

PvdA Roosendaal: ‘De illegale markt is tot op heden de grote winnaar van het huidige drugsbeleid. Dat moet anders. Een lokaal uitgiftepunt, gebaseerd op de pijlers: preventie, handhaving en goede afstemming met buurgemeenten (waaronder ook in België)’. (2 zetels)

D66 Roosendaal: “Het gedogen van softdrugs ondermijnt criminaliteit en zorgt ervoor dat burgers veilig softdrugs kunnen gebruiken naar eigen wens onder controle van de gemeente als dat toezicht houdt op de wietteelt”. (1 zetel)

ChristenUnie Roosendaal: “ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet en is zeer kritisch over experimenten hiermee. Wie is en blijft verboden. Door wietgebruik tegelijkertijd te gedogen wordt een dubbele boodschap afgegeven. De ChristenUnie is voor invoer van het IJslands preventie model”. (1 zetel)

FvD Roosendaal: “FvD is voor de modernisering van het drugsbeleid. FvD is niet tegen een dergelijke wietproef”. 

Vitaal Liberaal: “De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.” (1 zetel)

Burgerbelangen Roosendaal: “Ja, zou beter zijn”. (1 zetel)

De gemeenteraad in Roosendaal bestaat uit 35 zetels De coalitie in Roosendaal wordt gevormd door de Roosendaalse lijst (7) VVD (4) CDA (4) en Groen Links (3). De burgemeester van Roosendaal is Han van Midden (VVD). Andere partijen in de gemeenteraad van Roosendaal zijn: VLP (8), Lokaal Sociaal 21 (3), PvdA (2), D66 (1), ChristenUnie (1), Burger Belangen Roosendaal (1), Jac Weezenbeek (1).  

Vestigingsbeleid

ChristenUnie is tegen het openen van coffeeshops.

Groen Links: is voor de gereguleerde verkoop van softdrugs. 'Ook in ons grensgebied'.

PvdA: Voorstander van een lokaal uitgiftepunt voor softdrugs in goede afstemming met buurgemeenten.

Handhaving

Roosendaalse lijst, VVD en VLP willen zich inzetten om drugsgebruik en overlast tegen te gaan. 

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Roosendaal zijn cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk met stip: GroenLinks, PvdA
Cannabisvriendelijk: D66 en Burgerbelangen Roosendaal

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Voor wie zich verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie Roosendaal 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600