PvdD Nijmegen

PvdD Nijmegen

 Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdD Nijmegen? 

Verbeter de wereld, begin in Nijmegen Verkiezingsprogramma PvdD Nijmegen 2022-2026

Hierin staat:

Het gebruik van genotsmiddelen kan risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren en

kan leiden tot verslaving. Ook mag het gebruik niet leiden tot vervuiling van het milieu en hinder voor de omgeving.

 • De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren krijgen hierbij speciale aandacht. Nijmegen ondersteunt het tegengaan van verslaving.
 • Nijmegen werkt toe naar rookvrije generaties. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.
 • Er komen geen nieuwe casino’s of gokhallen.
 • Nijmegen staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.
 • Er komt een preventiecampagne over het gebruik van lachgas. Vanwege milieu-, klimaat- en gezondheidsrisico’s, wordt lachgas in de openbare ruimte verboden.

  De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om Nijmegen op de lange termijn veilig en leefbaar te houden worden zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.
 • Ondermijning verwevenheid tussen boven- en onderwereld) is een groot probleem in heel Nederland. De gemeente investeert in de politiecapaciteit tegen ondermijning, witwassen en fraude en bekijkt het vergunningenbeleid kritisch.
 • Nijmegen investeert in meer toezicht en handhaving om toenemende criminaliteit in de stad en in het buitengebied tegen te gaan, zoals dumpingen van drugsafval, illegale verhuur aan drugsproducenten, stroperij en illegale bomenkap.
 • Nijmegen investeert in meer wijkagenten, de ogen en oren van de buurt. Dankzij de inzet van de wijkagent kunnen mogelijke problemen in de buurt al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, voor ze ontsporen.
 • Er komt meer aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkomen van criminaliteit, bijvoorbeeld door te investeren in jongeren in kansarme situaties. Ook zet de gemeente in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. De gemeente biedt, liefst proactief, gerichte ondersteuning aan ouders met kinderen/pubers die dreigen af te glijden, bij voorkeur door professionals met dezelfde culturele achtergrond 

Op de website van PvdD Nijmegen is geen informatie over drugsbeleid te vinden. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdD Nijmegen 

Partij voor de Dieren Nijmegen haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels.  De gemeenteraad van Nijmegen bestaat uit 39 leden. De coalitie in Nijmegen wordt gevormd door GroenLinks (11), D66 (6) en de SP (5). De burgemeester van Nijmegen is Hubert Bruls (CDA). Andere partijen in de gemeenteraad van Nijmegen zijn: VVD (4), Stadspartij Nijmegen (3), PvdA (3), CDA (3), PvdA (2), 50PLUS (1), Gewoon Nijmegen (1), VoorNijmegen.NU (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de PvdD landelijk?

Verkiezingsprogramma PvdD 2021-2025 Plan B. Idealisme is het nieuwe realisme   

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financien: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." 

Zie ook PvdD Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600