CDA Nijmegen

CDA Nijmegen

Lijst 7

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Nijmegen?

Zorg voor elkaar Verkiezingsprogramma CDA Nijmegen 2022-2026 

Hierin staat:

'We zien nog steeds dat sociaal zwakkeren worden misbruikt binnen de drugswereld, bijvoorbeeld door als drugskoerier (geldezel) op te treden. Mensen met schulden zijn extra kwetsbaar. Kinderen zijn vaak de dupe door de keuzes van hun ouders. Het CDA staat pal voor kinderen die slachtoffer dreigen te worden van drugsgebruik of crimineel handelen van ouders.

Het gebeurt nog te vaak dat Nijmeegse bedrijfspanden worden gebruikt voor witwaspraktijken. Een uitbreiding van controles kan dit voorkomen. Het CDA hanteert de strengst mogelijke regels tegen ondermijning binnen de wet Bibob. Het CDA zet meer medewerkers in op deze controle'.

Op de website van CDA Nijmegen is geen drugsparagraaf beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Nijmegen 

CDA Nijmegen haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Nijmegen bestaat uit 39 leden. De coalitie in Nijmegen wordt gevormd door GroenLinks (11), D66 (6) en de SP (5). De burgemeester van Nijmegen is Hubert Bruls (CDA). Andere partijen in de gemeenteraad van Nijmegen zijn: VVD (4), Stadspartij Nijmegen (3), PvdA (3), CDA (3), PvdA (2), 50PLUS (1), Gewoon Nijmegen (1), VoorNijmegen.NU (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025 Nu doorpakken   

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen.

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600