VVD Nijmegen

VVD Nijmegen

Lijst 4

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is VVD Nijmegen?

Onze vrije keizerstad Verkiezingsprogramma VVD Nijmegen 2022-2026 

Hierin staat:

'Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niemand wordt als boef geboren. We willen dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen preventie en (hard) aanpakken. We willen dan ook dat er nauw wordt samengewerkt tussen scholen, politie, wijkagenten, handhaving, gemeente, jongerenwerkers en ouders. Ondermijnende criminaliteit en witwaspraktijken worden aangepakt. Preventieve projecten die overlast en schooluitval vanuit de wijken aanpakken worden gesteund'.

Op de website van VVD Nijmegen is geen informatie over coffeeshopbeleid beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Nijmegen  

VVD Nijmegen haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 4 zetels. De gemeenteraad van Nijmegen bestaat uit 39 leden. De coalitie in Nijmegen wordt gevormd door GroenLinks (11), D66 (6) en de SP (5). De burgemeester van Nijmegen is Hubert Bruls (CDA). Andere partijen in de gemeenteraad van Nijmegen zijn: VVD (4), Stadspartij Nijmegen (3), PvdA (3), CDA (3), PvdA (2), 50PLUS (1), Gewoon Nijmegen (1), VoorNijmegen.NU (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 Ons nieuwe verhaal. Samen aan de slag 

Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

 Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs.

Zie ook VVD Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600