VVD Maastricht

VVD Maastricht

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is VVD Maastricht?

Leefbaar Mestreech. Gastvrije stad Verkiezingsprogramma VVD Maastricht 2022-2026

Hierin staat:

'Kiezen voor repressie en preventie bij de aanpak van criminaliteit'.

Op de website van VVD Maastricht is geen informatie over de coffeeshopbeleid beschikbaar. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Maastricht

Zie ook 1Limburg 11-11-2021:

"Twee van de drie gemeenteraadsleden van de VVD-fractie in Maastricht zijn dinsdag opgestapt. Fractievoorzitter Michel Severijns en raadslid Nicky Beckers maakten hun hun stap bekend aan het begin van de begrotingsbehandeling. De twee zeggen zich door politieke intriges sterk belemmerd te voelen in hun functioneren".

VVD Maastricht had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 3 zetels. De gemeenteraad van Maastricht bestaat uit 39 leden. De coalitie in Maastricht wordt gevormd door zes partijen CDA (5), GroenLinks (5), Seniorenpartij (4), D66 (5), VVD (3) en SP (2). De burgemeester van Maastricht is Annemarie Penn-te Starke (partijloos). De andere partijen in de gemeenteraad van Maastricht zijn: SPM (4), PvdA (3), PVM (3), PVV (2), SAB (1), 50PLUS (1), Liberale Partij Maastricht, Groep Gunter (1), Groep Maassen (1), Groep Lurvink (1), Lijst Habets (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 Ons nieuwe verhaal. Samen aan de slag

Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

 Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs.

Zie ook VVD Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600