CDA Maastricht

CDA Maastricht

 Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Maastricht?

Verkiezingsprogramma CDA Maastricht 2022-2026 niet beschikbaar

Op de website van CDA Maastricht is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Maastricht

CDA Maastricht had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 5 zetels. De gemeenteraad van Maastricht bestaat uit 39 leden De coalitie in Maastricht wordt gevormd door zes partijen CDA (5), GroenLinks (5), Seniorenpartij (4), D66 (5), VVD (3) en SP (2). De burgemeester van Maastricht is Annemarie Penn-te Starke (partijloos). De overige partijen en de gemeenteraad van Maastricht zijn SPM (5), PvdA (3), PVM (3), PVV (2), SAB (1), 50PLUS (1), Liberale Partij Maastricht (1), Groep Gunter (1), Groep Maassen (1), Groep Lurvink (1), Lijst Habets (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025 Nu doorpakken

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen.

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600