Zelfvoorzienende thuisteelt Utrecht

DUIC ‘Gedogen van thuisteelt niet aan de gemeente Utrecht’ 28-09-2022

Een aantal Utrechtse politieke partijen riepen eerder dit jaar via een motie op om thuisteelt van medicinale cannabis onder bepaalde omstandigheden toe te staan. Zij riepen het college op om afspraken te maken met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie, en om in gesprek te gaan met Den Haag. Het college zegt nu in een reactie dat er ten eerste nog niet voldoende bewijs is dat medicinale cannabis werkt en dat afspraken over de productie van geneesmiddelen niet op lokaal niveau moeten plaatsvinden.

Motie M66 Thuisteelt medicinale cannabis 10-03-2022

Assen, H. (Hester) (PvdA)
Bakker, H. (Has) (D66)
Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
Vonk, M. (Marcel) (GroenLinks)
Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

-Verzoek aan lokale driehoek voor onderzoek naar gedoogvoorwaarden zoals deze in Tilburg golden
-Bij het kabinet bepleiten – liefst in VNG verband - dat beleid wordt aangepast zodat legale thuisteelt medicinale cannabis mogelijk wordt.
-De raad hierover Q3 2022 informeren


Motie is op advies van burgemeester Sharon Dijksma aangehouden omdat ze nog twee evaluaties afwacht.

Utrecht motie thuisteelt medicinale cannabis 10 03 2022

Lokaal beleid Utrecht

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600