Zelfvoorzienende thuisteelt Utrecht

Motie vertrouwen voor de medicinale wietgebruiker 11-05-2023

Motie is ingetrokken en door D66 wethouder Eerenberg overgenomen

Indiener: Stylianou, N. (Nadia) (D66)
& mede-indieners:
Assen, H. (Hester) (PvdA) Dijkstra,
G.J. (Gert) (EenUtrecht)
Hornsveld, I.S. (Ingeborg) (GroenLinks)
Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)

Constaterende dat: 

-Medicinaal gebruik van cannabis een verschil kan maken inhet dagelijks lijden voor patienten:
-Landelijke wetgeving het in de basis verbiedt om wiet te telen, maar het onder voorwaarden mogelijk maakt om voor eigen medicinaal gebruik te telen:
-De gemeente Tilburg voor deze doelgroep extra zekerheid inbouwt voor de medicinale cannabisgebruiker, door een brief van de burgemeester aan hen te verstrekken waarin staat dat er met toestemming geteeld wordt.
-Deze lijn geheel overeenkomt met de praktijk in Utrecht, zij het dat in Utrecht geen toestemmingsbrief gestuurd wordt maar deze informatie op de website staat.

Overwegende dat:

A. Het landelijke drugsbeleid onvoldoende rekening houdt met de uiteenlopende werkingen en effecten van verschillende soorten drugs en er landelijk een beweging zou moeten zijn van criminalisering naar legalisering en regulering van drugs;
B. Het belang van de volksgezondheid in drugsbeleid  eer voorop moet komen te staan nu er meer onderzoek gedaan wordt naar de positieve effecten van diverse middelen in de behandeling van ziektes;
C. Medicinaal gebruik van wiet breed wordt toegepast en er hierdoor geen taboe op moet rusten in het belang van patienten;
D. Bij gebruikers van medicinale wiet onvoldoende vertrouwen is dat de overheid hun recht om voor eigen gebruik te telen garanteerd;
E. Een informatieve webpagina van onvoldoende vertrouwen uitspreekt en dat een persoonlijke brief van de burgemeester veel meer vrtouwene geeft;
F. De brief ook duidelijk het juridisch kader  en het gedoogbeleid uiteenzet waardoor mogelijke schijn van rechtszekerheid beperkt wordt.

Draagt het colle op:

1. Conform het beleid van Tilburg een brief te verstrekken aan gebruikers die dit verzoeken
2. Deze werkwijze bekend te maken bij de leiding van de politie en openbaar ministerie

En gaat over tot de orde van de dag

RTVUtrecht Thuiskwekers medicinale wiet krijgen geen toestemmingsbrief van Utrecht: 'Voegt niks toe' 11-04-2023

Utrechters die thuis medicinale wiet kweken, hoeven niet te rekenen op een toestemmingsbrief van de gemeente. Verschillende partijen in de gemeenteraad vroegen om zo'n brief, maar het college wil er niet aan omdat het niets toevoegt en een mogelijke schijn van rechtszekerheid oproept.

Mensen met een doktersverklaring die minder dan vijf planten hebben en de opbrengst daarvan niet verhandelen, worden ook nu al niet strafrechtelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie. Voorwaarde is dan wel dat de persoon in kwestie vrijwillig afstand doet van de aangetroffen planten.

Raadsbrief Medicinale wiet naar Tilburgs voorbeeld Wethouder Eerenberg 11-0-2023

DUIC ‘Gedogen van thuisteelt niet aan de gemeente Utrecht’ 28-09-2022

Een aantal Utrechtse politieke partijen riepen eerder dit jaar via een motie op om thuisteelt van medicinale cannabis onder bepaalde omstandigheden toe te staan. Zij riepen het college op om afspraken te maken met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie, en om in gesprek te gaan met Den Haag. Het college zegt nu in een reactie dat er ten eerste nog niet voldoende bewijs is dat medicinale cannabis werkt en dat afspraken over de productie van geneesmiddelen niet op lokaal niveau moeten plaatsvinden.

Motie M66 Thuisteelt medicinale cannabis 10-03-2022

Assen, H. (Hester) (PvdA)
Bakker, H. (Has) (D66)
Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
Vonk, M. (Marcel) (GroenLinks)
Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

-Verzoek aan lokale driehoek voor onderzoek naar gedoogvoorwaarden zoals deze in Tilburg golden
-Bij het kabinet bepleiten – liefst in VNG verband - dat beleid wordt aangepast zodat legale thuisteelt medicinale cannabis mogelijk wordt.
-De raad hierover Q3 2022 informeren


Motie is op advies van burgemeester Sharon Dijksma aangehouden omdat ze nog twee evaluaties afwacht.

Utrecht motie thuisteelt medicinale cannabis 10 03 2022

Lokaal beleid Utrecht

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600