Coffeeshopbeleid Utrecht

 

Raadsbrief afzien van deelname aan experiment gesloten coffeeshopketen Wethouder Eerenburg 05-07-2022

Nu dit draagvlak onder coffeeshophouders ontbreekt hebben wij, ondanks interesse vanuit het college en raad, ons niet aan te melden voor het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen. Wel blijven wij in gesprek met het Rijk over ruimte voor regulering en andere innovaties in het landelijke drugsbeleid.

 

Berichtgevingen

02-09-2022 Crimesite Effect wietproef: ‘Voor buitenlandse hasj zal een zwarte markt ontstaan’

Utrecht haakt af; In het regeerakkoord van 2022 staat dat de wietproef met één gemeente uitgebreid gaat worden naar elf gemeenten. Van de vier grote steden toonde alleen Utrecht interesse, maar de Domstad haakte begin juli alsnog af, omdat coffeeshophouders niet willen conformeren aan de voorwaarden die worden gesteld. Zo moeten in een deelnemende gemeente álle coffeeshops meedoen met de proef. Meerdere Utrechtse coffeeshops willen dat niet, omdat ze er niet van overtuigd zijn dat de geleverde staatscannabis van voldoende kwaliteit is. Het gevolg hiervan zou zijn dat op straat illegale handel zal ontstaan van buitenlandse hasj aangezien daar straks een verbod op komt.

06-07-2022 NOS Utrecht stopt met wietproef: experiment komt te snel, en te weinig draagvlak onder coffeeshops in de Stad


Na meer dan drie jaar is de kogel door de kerk: er komt geen wietproef in de stad Utrecht. Dat blijkt uit een nieuwe raadsbrief. Er is volgens de gemeente niet genoeg animo onder coffeeshops in de stad om de deadline van het Rijk te halen.

Het idee achter de wietproef was om tot een systeem te komen waarbij de teelt en verkoop van wiet gereguleerd zou zijn. Daarmee zou een einde komen aan het huidige gedoogbeleid waarbij de verkoop van marijuana, onder bepaalde omstandigheden, toegestaan is maar de teelt illegaal blijft.

In 2019 meldde de gemeente zich aan voor de landelijke wietproef. De stad werd toen afgewezen omdat niet alle coffeeshops wilden meedoen en dat was wel een eis van het Rijk. De ondernemers hebben nu nog steeds dezelfde zorgen als toen. Zo zetten ze vraagtekens bij de noodzaak van deelname van alle coffeeshops en willen ze hun eigen producten blijven verkopen naast de door de overheid gekweekte wiet. De coffeeshops pleitten ook voor een regeling om financiële verliezen op te vangen en opperden om als gemeente later in te stromen in de proef 'als de eerste kinderziektes zijn overwonnen'.

Lokaal beleid Utrecht

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600