Coffeeshopbeleid Utrecht

Lijst van burgemeesters

Sharon Dijksma (PvdA)    2020 - heden
Peter de Oudsten (PvdA) 2020 - heden
Jan van Zanen (VVD)       2014 - 2020
Aleid  Wolfsen (PvdA)      2008 - 2013

utrecht 480x280

Beleidsregels over het in behandeling nemen van aanvragen voor het vestigen van een coffeeshop in Utrecht (09-02-2017) 

Met deze regel wordt (ongewenste) concentratie van coffeeshops in de stad voorkomen. Waar coffeeshops hinder veroorzaken, gaat het in de regel om het komen en gaan van klanten. In de binnenstad zal die hinder eerder wegvallen tegen de achtergrond van verkeersbewegingen rond andere voorzieningen dan in de wijken rond de binnenstad. Het is daarom redelijk in de binnenstad een kleiner minimum afstand tussen coffeeshops te hanteren dan in de omliggende wijken. Ook is het redelijk voor coffeeshops aan de rand van de stad, buiten de woonwijken, geen afstandscriterium tussen coffeeshops te hanteren.

Coffeeshopbeleid Utrecht (vanaf 30-01 2017)

-Ruimte voor 17 coffeeshops (waaromder 1 cannabis social club en 1 drive-through coffeeshop) momenteel 11 coffeeshops in exploitatie.

-Tussen een coffeeshop en een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs geldt een afstandscriterium van 250 meter.

Raadsstukken

Raadsbrief akkoordverklaring drive-through-coffeeshop Griffioenlaan 13-01-2023 

jpg utrecht drive

 

Raadsbrief afzien van deelname aan experiment gesloten coffeeshopketen Wethouder Eerenburg 05-07-2022

Nu dit draagvlak onder coffeeshophouders ontbreekt hebben wij, ondanks interesse vanuit het college en raad, ons niet aan te melden voor het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen. Wel blijven wij in gesprek met het Rijk over ruimte voor regulering en andere innovaties in het landelijke drugsbeleid.

Raadsbrief aanvraag coffeeshop bedrijventerrein Lage Weide 25-02-2022

In Utrecht is plek voor 17 coffeeshops, hiervan zijn 11 in exploitatie. Twee plekken zijn gereserveerd voor een drive-through coffeeshop en een cannabis social club. De overige vierplekken worden ingevuld door aanvragen die op de reguliere wachtlijst staan of de wachtlijst op een bedrijventerrein

Berichtgevingen

19-09-2023 AD Deuren van nieuwe coffeeshop Utrecht blijven dicht tussen 16.00 en 18.00 potdicht (en dit is waarom)

Als op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide een coffeeshop komt, zijn klanten op doordeweekse dagen tussen 16.00 uur en 18.00 niet welkom. Die handreiking doet de initiatiefnemer aan omliggende bedrijven die eerder bezwaar maakten tegen zijn plannen. Het bedrijventerrein langs de A2 telt ongeveer 900 grote en kleine bedrijven.en die zijn niet gerustgesteld door het idee van de coffeeshopondernemer om de shop tijdens de spits gesloten te houden. Volgens het gemeentelijke beleid is er ruimte voor zeventien coffeeshops in Utrecht. De stad heeftver nu elf. 

13-01-2023 AD Alles wat je moet weten over drive-through coffeeshop die Utrecht waarschijnlijk krijgt

Hoewel er in de politiek jaren terug al werd ingestemd met de drive-through, kwam het plan maar niet van de grond. Nu wel. Althans, daar lijkt het op. Burgemeester Dijksma laat weten dat er aan de Griffioenlaan, tegenover de P+R Westraven, een geschikte locatie voor de drive-through is gevonden. Een plek die aan verschillende uitvalswegen ligt en waar in de directe omgeving geen woningen staan. Er is een huurovereenkomst gesloten, de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet nog wel gedaan worden. Het is dus nog niet honderd procent zeker dat de coffeeshop er komt.

De drive through werkt zoals een loket voor fastfood: klanten komen langs met de auto, plaatsen een bestelling en rijden zodra ze die in ontvangst hebben genomen weer door. Het gaat hier dus puur om afhaal, benadrukt een woordvoerder van de gemeente: binnen zitten is bij deze coffeeshop niet mogelijk. Wanneer de shop opent, is nog niet bekend, daarvoor moet het vergunningsproces eerst afgerond worden.

13-01-2023 DUIC Utrecht krijgt waarschijnlijk drive-through coffeeshop aan de Griffioenlaan

De gemeente is al langer in gesprek met een partij die in Utrecht een drive-through coffeeshop wilde beginnen, maar nu lijkt er aan de Griffioenlaan dus ook een locatie gevonden te zijn die hier geschikt voor is. De plek ligt volgens het college van B&W aan verschillende uitvalswegen en er zijn geen woningen in de directe omgeving. Ook denkt het college dat een nieuwe coffeeshop aan de rand van de stad kan leiden tot minder drukte bij de bestaande elf coffeeshops.

Deze maand is er een bijeenkomst voor belanghebbenden. Zij kunnen een zienswijze indienen op de plannen.

13-01-2023 Cannabisindustrie Utrecht krijgt een (drive-trough) coffeeshop erbij aan de Griffioenlaan

Met de opening van de nieuwe coffeeshop hopen ze de drukte rond andere coffeeshops te verminderen. De ondernemer is eerder al zonder problemen door het Bibob-onderzoek gekomen. De gemeente heeft hierna de huurovereenkomst gesloten. De huurovereenkomst heeft een looptijd van maximaal 10 jaar met een initiële looptijd van 7 jaar gevolgd door een mogelijke éénmalige verlenging van 3 jaar. Hiermee betreft het een tijdelijke coffeeshop voor de duur van maximaal 10 jaar. De ondernemer moet nu een omgevingsvergunning indienen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.

02-09-2022 Crimesite Effect wietproef: ‘Voor buitenlandse hasj zal een zwarte markt ontstaan’

Utrecht haakt af; In het regeerakkoord van 2022 staat dat de wietproef met één gemeente uitgebreid gaat worden naar elf gemeenten. Van de vier grote steden toonde alleen Utrecht interesse, maar de Domstad haakte begin juli alsnog af, omdat coffeeshophouders niet willen conformeren aan de voorwaarden die worden gesteld. Zo moeten in een deelnemende gemeente álle coffeeshops meedoen met de proef. Meerdere Utrechtse coffeeshops willen dat niet, omdat ze er niet van overtuigd zijn dat de geleverde staatscannabis van voldoende kwaliteit is. Het gevolg hiervan zou zijn dat op straat illegale handel zal ontstaan van buitenlandse hasj aangezien daar straks een verbod op komt.

06-07-2022 NOS Utrecht stopt met wietproef: experiment komt te snel, en te weinig draagvlak onder coffeeshops in de Stad


Na meer dan drie jaar is de kogel door de kerk: er komt geen wietproef in de stad Utrecht. Dat blijkt uit een nieuwe raadsbrief. Er is volgens de gemeente niet genoeg animo onder coffeeshops in de stad om de deadline van het Rijk te halen.

Het idee achter de wietproef was om tot een systeem te komen waarbij de teelt en verkoop van wiet gereguleerd zou zijn. Daarmee zou een einde komen aan het huidige gedoogbeleid waarbij de verkoop van marijuana, onder bepaalde omstandigheden, toegestaan is maar de teelt illegaal blijft.

In 2019 meldde de gemeente zich aan voor de landelijke wietproef. De stad werd toen afgewezen omdat niet alle coffeeshops wilden meedoen en dat was wel een eis van het Rijk. De ondernemers hebben nu nog steeds dezelfde zorgen als toen. Zo zetten ze vraagtekens bij de noodzaak van deelname van alle coffeeshops en willen ze hun eigen producten blijven verkopen naast de door de overheid gekweekte wiet. De coffeeshops pleitten ook voor een regeling om financiële verliezen op te vangen en opperden om als gemeente later in te stromen in de proef 'als de eerste kinderziektes zijn overwonnen'.

Lokaal beleid Utrecht

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600