Experiment Maastricht

Antwoord voor D66 Inzake experiment gesloten coffeeshopketen.pdf (parlaeus.nl) Aan de fractie van D66, mevrouw C.J.H.C. Demas, Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake experiment gesloten coffeeshopketen, 28 maart 2023

(...) Vraag 1:
Waarom staat gemeente Maastricht niet in het lijstje van gemeenten die nu meer doen aan deze aanloopfase?
Antwoord 1:
De aanloopfase was oorspronkelijk niet voorzien in het Experiment. De gemeenten Breda en Tilburg hebben met een in de buurt gelegen geselecteerde teler die klaar is om te starten verzocht om eerder te mogen beginnen. Een deel van de andere experimenteergemeenten (waaronder Maastricht) was van mening dat een aanloopfase niet handig zou zijn. In het bestuurlijk overleg heb ik (en met mij andere burgemeesters) daar opmerkingen over gemaakt. In een gezamenlijke reactie met de burgemeester van Heerlen heb ik dit ook schriftelijk aangegeven richting de ministers. Desondanks hebben de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid de keuze gemaakt om voorafgaand aan de start van het Experiment een aanloopfase in te richten voor Breda en Tilburg. Ik ben tegen de aanloopfase omdat dit een experiment binnen het experiment betreft. Ik heb dan ook aangegeven dat deze aanloopfase niet ten koste mag gaan van het draagvlak en de invoerdatum. Het voordeel van de aanloopfase is dat er in elk geval een begin wordt gemaakt (...)

D66 Inzake experiment gesloten coffeeshopketen.pdf (parlaeus.nl)

Maasticht niet betrokken bij voorbereidende fase wietexperiment RTV Maastricht 07-03-2023

Maastricht neemt niet deel aan de voorbereidende fase van het landelijke wietexperiment. Dat meldt burgemeester Annemarie Penn-te Strake aan de raad, naar aanleiding van een brief van de minister. De lokale fractie van D66 zegt het jammer te vinden dat Maastricht er nu niet bij zit. De partij is bang dat het draagvlak voor het plan afneemt, als er niet snel een start wordt gemaakt.

Gemeente Heerlen dreigt uit wietproef te stappen bij nog meer uitstel Cannabisindustrie 21-12-2022

Annemarie Penn-te Strake, is echter wat voorzichtiger: “Maar het uitstel begint wel tot moedeloosheid te leiden”, liet zij weten aan de Limburger

Ook is de burgemeester van Maastricht tegen het ‘experiment binnen een experiment’: “En een nieuwe gemeente toevoegen met afwijkende voorwaarden mag niet ten koste gaan van invoerdatum en draagvlak”.

Reactie coffeeshops Maastricht internetconsultatie regeling wietproef 08-11-2019

“Het is dan ook zeer wenselijk dat de antwoorden op de meest gestelde vragen van onze klanten gewoon in de beschikbare informatie komen te staan, zoals:

  • Is het een Indica, Hybride of Sativa soort, deze bepalen voor een gedeelte hoe de uitwerking zal zijn.
  • Is het hydro, biologisch, organisch of zelf veganistisch gekweekt.
  • Naast het meest gevraagde THC- en CBD-gehalte komen er steeds meer vragen over andere Cannabinoïden zoals, CBDA, CBN, CBC, CBG, THCV, THCA, enz.
  • Dan komen er ook steeds meer vragen over terpeengehaltes, deze bepalen naast de smaak ook voor een groot deel het effect.
  • Bij nieuwe soorten wil men ook graag weten uit welke varianten deze zijn voortgekomen (welke kruising).

Wij zouden het dan ook een uitstekende bijdrage vinden als de kwekers dit op hun verpakking gaan vermelden. Nog beter zou zijn middels een QR-code op de verpakking de consument alle informatie, inclusief de laboratorium resultaten, ter beschikking te stellen.”

Raadsinformatiebrief burgemeester Annemarie Penn 14-05-2019

"Geachte raadsleden,

Op 20 december 2018 heb ik u geïnformeerd over het experiment gesloten coffeeshopketen. Naast informatie over de stand van zaken op dat moment heb ik u geïnformeerd over het standpunt van de coffeeshops daarin. Zij vonden op dat moment het experiment niet goed genoeg uitgewerkt en konden er daarom niet mee instemmen.

Inmiddels is het experiment door de rijksoverheid verder uitgewerkt. Met ingang van 23 april 2019 is de termijn gestart waarbinnen een burgemeester interesse in deelname aan dit experiment aan de minister kenbaar kan maken (belangstellingsregistratie). In een brief die ik daartoe ontvangen heb van de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg wordt aangegeven dat het tijdvak daarvoor loopt tot 10 juni a.s. Na afloop van dit tijdvak start het selectieproces van maximaal 10 gemeenten.

Gelet op deze actuele stand van zaken heb ik de coffeeshops uitgenodigd voor een overleg hierover. De coffeeshophouders hebben de verdere uitwerking ook bekeken en hebben geconstateerd dat zij nu wel graag willen meedoen aan een experiment. Zij hebben daarbij inhoudelijk een aantal kanttekeningen geplaatst, die we nader gaan bekijken waar het gemeentelijke aspecten betreft en die ik naar de ministeries zal doorgeleiden waar dit onderdelen van het experiment betreft. Overigens geldt dat er ook voor ons nog vragen en onduidelijkheden zijn.

Nu de coffeeshops willen meewerken aan het experiment wil ik, in lijn met de wens van uw raad, aan de minister van Justitie & Veiligheid kenbaar maken dat Maastricht interesse heeft om deel te nemen aan het experiment. Dit betreft momenteel enkel een belangstellingsregistratie waarmee nog geen sprake is van daadwerkelijke deelname.

Ik vertrouw erop dat u hiermede voldoende bent geïnformeerd.

Hoogachtend, J.M. Penn-te Strake Burgemeester"

Lokaal beleid Maastricht

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600