Experiment Maastricht

Reactie coffeeshops Maastricht internetconsultatie regeling wietproef 08-11-2019

“Het is dan ook zeer wenselijk dat de antwoorden op de meest gestelde vragen van onze klanten gewoon in de beschikbare informatie komen te staan, zoals:

  • Is het een Indica, Hybride of Sativa soort, deze bepalen voor een gedeelte hoe de uitwerking zal zijn.
  • Is het hydro, biologisch, organisch of zelf veganistisch gekweekt.
  • Naast het meest gevraagde THC- en CBD-gehalte komen er steeds meer vragen over andere Cannabinoïden zoals, CBDA, CBN, CBC, CBG, THCV, THCA, enz.
  • Dan komen er ook steeds meer vragen over terpeengehaltes, deze bepalen naast de smaak ook voor een groot deel het effect.
  • Bij nieuwe soorten wil men ook graag weten uit welke varianten deze zijn voortgekomen (welke kruising).

Wij zouden het dan ook een uitstekende bijdrage vinden als de kwekers dit op hun verpakking gaan vermelden. Nog beter zou zijn middels een QR-code op de verpakking de consument alle informatie, inclusief de laboratorium resultaten, ter beschikking te stellen.”

Raadsinformatiebrief burgemeester Annemarie Penn 14-05-2019

"Geachte raadsleden,

Op 20 december 2018 heb ik u geïnformeerd over het experiment gesloten coffeeshopketen. Naast informatie over de stand van zaken op dat moment heb ik u geïnformeerd over het standpunt van de coffeeshops daarin. Zij vonden op dat moment het experiment niet goed genoeg uitgewerkt en konden er daarom niet mee instemmen.

Inmiddels is het experiment door de rijksoverheid verder uitgewerkt. Met ingang van 23 april 2019 is de termijn gestart waarbinnen een burgemeester interesse in deelname aan dit experiment aan de minister kenbaar kan maken (belangstellingsregistratie). In een brief die ik daartoe ontvangen heb van de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg wordt aangegeven dat het tijdvak daarvoor loopt tot 10 juni a.s. Na afloop van dit tijdvak start het selectieproces van maximaal 10 gemeenten.

Gelet op deze actuele stand van zaken heb ik de coffeeshops uitgenodigd voor een overleg hierover. De coffeeshophouders hebben de verdere uitwerking ook bekeken en hebben geconstateerd dat zij nu wel graag willen meedoen aan een experiment. Zij hebben daarbij inhoudelijk een aantal kanttekeningen geplaatst, die we nader gaan bekijken waar het gemeentelijke aspecten betreft en die ik naar de ministeries zal doorgeleiden waar dit onderdelen van het experiment betreft. Overigens geldt dat er ook voor ons nog vragen en onduidelijkheden zijn.

Nu de coffeeshops willen meewerken aan het experiment wil ik, in lijn met de wens van uw raad, aan de minister van Justitie & Veiligheid kenbaar maken dat Maastricht interesse heeft om deel te nemen aan het experiment. Dit betreft momenteel enkel een belangstellingsregistratie waarmee nog geen sprake is van daadwerkelijke deelname.

Ik vertrouw erop dat u hiermede voldoende bent geïnformeerd.

Hoogachtend, J.M. Penn-te Strake Burgemeester"

Lokaal beleid Maastricht

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600