Zelfvoorzienende teelt Eindhoven

BD 31-01-2020 D66 Eindhoven: Sta thuisteelt medicinale wiet in Eindhoven toe. 

Eindhoven werkt aan een nieuw coffeeshopbeleid. En als het aan de D66-fractie aldaar ligt, zorgt dit beleid er straks ook voor dat Eindhovenaren thuis medicinale wiet mogen kweken. Mits een arts aangeeft dat zij dat nodig hebben. In 2021 moet de landelijke wietteeltproef van start gaan. Tijdens dit experiment bevoorraden legale wietkwekers alle coffeeshops in deelnemende gemeenten. Dit moet criminaliteit rondom illegale wietteelt tegengaan en de kwaliteit van wiet verbeteren. Eindhoven doet niet mee aan deze proef, maar de gemeente wil dit jaar wél haar coffeeshopbeleid herzien. De Eindhovense D66-fractie gebruikt dit voornemen om aan te dringen op legale thuisteelt voor medicinale wiet, speciaal voor patiënten met een doktersverklaring.

D66 Eindhoven diende dus daarover 18-02-2020 de volgende raadsvragen in: 


1. Deelt de burgemeester de opvatting van D66 dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen medicinaal gebruik en recreatief gebruik van wiet? Erkent u dat er een bepaalde groep mensen is die wiet als medicijn gebruiken, maar niet aangewezen wensen te zijn op het illegale circuit of op het aanbod uit de coffeeshops en bij wie de huidige aangeboden medicinale wiet niet goed werkt?
2. Welke stappen overweegt de burgemeester te gaan nemen om de discussie over thuiskweek van medicinale cannabis open te breken?
3. Welke politieke stappen overweegt de burgemeester te gaan nemen om de discussie over thuiskweek van medicinale wiet in Eindhoven open te breken?
4. Gaat de burgemeester zich hard maken om het zogenaamde Tilburg-model voor thuisteelt van mediwiet, of een variant op het Tilburg-model, ook in Eindhoven in te voeren?
5. Niet enkel medicinale gebruikers hebben recht op een product dat ze op kwaliteit en inhoud kunnen beoordelen, dit zou immers voor iedere gebruiker moeten gelden. Is de burgemeester om die reden bereid om ook andere vormen van gereguleerde wietteelt te onderzoeken in het kader van toekomstig coffeeshop- en drugsbeleid in Eindhoven?

Lokaal beleid Eindhoven

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600