Experiment Eindhoven

Raadsstukken

Kijk nog eens terug: Agenderingsverzoek PvdA en D66 Experiment gesloten coffeeshopketen Gemeente Eindhoven 04-06-2019

Agenderingsverzoek PvdA en D66 Experiment gesloten coffeeshopketen Gemeente Eindhoven 04-06-2019

“Discussiepunten:

  1. In hoeverre is de raad bereid om zich aan te melden voor het experiment en afhankelijk van de invulling van de algemene maatregel van bestuur onze aanmelding te heroverwegen?
  2. In hoeverre is de raad bereid om een tegenvoorstel te doen aan het kabinet als het gaat om de voorwaarden die wij nodig achten om dit experiment te doen slagen?”

Beantwoording technische vragen agenderingsverzoek PvdA en D66experiment gesloten coffeeshopketen Gemeente Eindhoven 04-06-2019

“Wat is de eventuele technische grondslag waardoor de BM zijn advies/beslissing niet heeft voorgelegd aan de raad ter discussie en besluitvorming? De burgemeester is het bevoegd gezag inzake het coffeeshopbeleid.

Ingekomen stuk Gemeente Eindhoven 22-05-2019  19-111 Brief Vereniging Coffeeshops Eindhoven over nieuwe concept Besluit experiment gesloten coffeeshopketen op 11 april 2019

Raadsinformatiebrief Gemeente Eindhoven 20-05-2019 Burgemeestersbrief Experiment gesloten cannabisketen

Raadsinformatiebrief Gemeente Eindhoven 18-04-2019 Burgermeestersbrief aan gemeenteraad Experiment gesloten cannabisketen

Raadsinformatiebrief Gemeente Eindhoven 24-01-2019 Burgemeestersbrief verlenging opschorting I-criterium

 

Berichtgevingen

BD 05-06-2019 Burgemeester Eindhoven: geen enkel vertrouwen in wietexperiment rijk

“Jorritsma werkt ondertussen aan een eigen nieuw coffeeshopbeleid, op Eindhovense schaal. ,,Ik wil een majeure stap zetten. Steun mij, steun onszelf bij ons nieuwe coffeeshopbeleid. Dan gaan we in de gele trui rijden als Eindhoven.” PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi vroeg de burgemeester of hij een tipje van de sluier kon lichten. Jorritsma zei dat hij dat al had gedaan in het besloten overleg van fractiewoordvoerders, en wilde hier in het openbaar verder niks over zeggen. ,,Dit nieuwe beleid verkeert nog in een embryonale fase.” Bouteibi vroeg zich af hoe baanbrekend de aanpak van Jorritsma kan zijn, als de teelt illegaal blijft. ,,Natuurlijk moet ik me aan de wet houden", erkende Jorritsma. ,,Ik moet als een slang door die kuil heen, samen met de coffeeshops.”

OB 27-05-2019 'Legale wietproef is ondoordacht want coffeeshops staan er niet achter', zegt criminoloog

“Minister Grapperhaus werkt toe naar de landelijke wietproef. Tot 10 juni kunnen gemeenten zich als kandidaat aanmelden. Maar de minister van Justitie en Veiligheid geeft aan dat die termijn wellicht verlengd wordt. Dat omdat er nog Kamervragen over de proef beantwoord moeten worden en er wellicht ook nog een debat volgt.”

ED 23-05-2019 PvdA en D66 Eindhoven willen wietproef niet zomaar opgeven

"Coalitiepartijen VVD, CDA en GroenLinks accepteren het besluit van burgemeester Jorritsma om Eindhoven niet aan te melden voor het wietteelt-experiment. Coalitiepartij PvdA en oppositiepartij D66 leggen zich daar niet zomaar bij neer. ,,De gemeenteraad gaat hierover. De discussie moet in de raad plaatsvinden”, zegt PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi."

ED 22-05-2019 Eindhoven doet niet mee aan wietexperiment van kabinet

"Eindhoven doet niet mee aan de landelijke wietteeltproef van het kabinet. Zodra de opzet in oktober vorig jaar bekend werd, zette burgemeester Jorritsma er al grote vraagtekens bij. Nu zegt hij definitief ‘nee’.

Internetconsultatie wet gesloten coffeeshopketen, inbreng VCE door Lisa Lankes, 21-12-2018

"De leden van de vereniging Eindhovense Coffeeshops (VCE) hebben veel inspanning geleverd, meegedacht, voorstellen en suggesties aangedragen om een succesvol experiment mogelijk te maken. Als actieve vereniging die zich al vele jaren inzet coffeeshopbeleid te verbeteren en maatschappelijk ondernemen ernst neemt zijn wij teleurgesteld. Ondanks bevraagt te zijn door de adviescommissie Knottnerus en een gesprek met ambtenaren van uw ministeries 13-09 j.l. naast een schriftelijke inbreng (VCE-brief 25-10-2018) op belangrijke punten zijn geen of onvoldoende aanpassingen gemaakt, waarmee een praktische uitvoering wordt bemoeilijkt en gefrustreerd. Afhankelijk van de grootte van een gemeente en het aantal coffeeshops, geografische ligging, bevolkingssamenstelling, etc. zijn de lokale omstandigheden bepalend voor de individuele coffeeshop en de mate van overlast in een gemeente. Wij zijn dankbaar dat we in de gelegenheid gesteld worden om via een internetconsult te kunnen reageren op het wetsvoorstel." 

ED 27-11-2018 Coffeeshops Eindhoven: proef is vragen om overlast 

"Als minister Grapperhaus uit is op meer overlast, dan moet hij zijn huidige wietexperiment-voorstel vooral onverkort doorzetten. Omdat hij hierin geen ruimte laat voor toeristen en liefhebbers van buitenlandse hasj, zal de illegale verkoop op straat toenemen. Dat zegt voorzitter Lisa Lankes van de Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE), zelf uitbater van The Pink aan de Willemstraat."

Lokaal beleid Eindhoven

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600