Zelfvoorzienende thuiskweek Tilburg

Thuiskweek medicinale thuiskweek Tilburg mag niet meer. ‘Patienten zijn terug bij af’ BD 25-06-2022

Zieke inwoners die op doktersvoorschrift medicinale cannabis gebruikten, mochten in Tilburg jarenlang met toestemming thuis vijf hennepplanten hebben. Daar had oud-burgemeester Noordanus mee ingestemd. Zijn opvolger Weterings zet een streep door die afspraak. Advocaat: “Patiënten zijn nu vogelvrij.”

Het beëindigen van de afspraken komt als een donderslag bij heldere hemel en heeft grote gevolgen voor de groep van ruim dertig patiënten die zijn aangesloten bij stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG), zegt hun advocaat Barbalique Peters. ,,Dit is heel ernstig, deze zieke mensen zijn terug bij af. We spreken over medicatie voor een hele groep patiënten, die nu is overgeleverd aan de willekeur van politieagenten, de woningbouwcorporatie of de burgemeester.”

Raadsvragen SP en D66 (31-05-2022)

Op 12 mei 2022 hebben alle leden van de Stichting een brief ontvangen waarin namens de burgemeester werd medegedeeld dat de afspraken met burgemeester Noordanus, zoals gemaakt op 16 september 2016 , niet langer gelden De burgemeester stelt dat o.g.v. de evaluatie, in het vervolg enkel het reguliere landelijke Damocles beleid geldt voor de leden van de Stichting PGMCG zoals bepaald in artikel 13b Opiumwet.
De burgemeester stemt niet langer af met de het OM, Politie en woningbouwvereniging. Het OM, Politie en Woningcorporaties kunnen vanaf nu een eigen afwegingen maken met betrekking tot het wel of niet optreden bij het aantreffen van 5 planten of minder. Patiënten kunnen weer strafrechtelijk vervolgd worden en de huurwoning uitgezet worden. Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat was de aanleiding voor de evaluatie?
2. Is de evaluatie besproken met de Stichting PGMCG ?
3. Zo nee waarom niet?
4. Waarom is de door Burgemeester Noordanus, onder voorwaarden verleende toestemming m.b.t. het telen van maximaal vijf hennepplanten voor medicinale cannabis ingetrokken nu alle leden van de Stichting aan de voorwaarden voldoen en tevreden zijn over de werkzaamheden van de Stichting?
5. Kent het college de brief aan de Raad van 12 oktober 2016?
6. Waarop baseert het college de opmerking dat het lid worden van de stichting geen voorwaarde was voor het telen van medicinale cannabis nu burgemeester Noordanus in de brief van 12 oktober 20216 als voorwaarde voor de toestemming stelt dat patiënten een convenant moeten tekenen met Stichting PGMCG.
7. Betekent dit dat patiënten die nu middels deze eerder verleende “toestemming onder voorwaarden” maximaal vijf hennepplanten telen voor eigen gebruik op voorwaarde van een medische verklaring van een BIG geregistreerde zorgverlener, en lidmaatschap van de Stichting PGMCG nu weer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of hun huis uitgezet kunnen worden?
8. Wat zijn de alternatieve mogelijkheden voor deze, vaak zwaar zieke, patiënten die enkel baat hebben bij het thuiskweken van medicinale cannabis omdat het hen helpt bij o.a. pijn, spierkrampen, spiertrekkingen bij MS, maar ook bij misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker.
9. Heeft het college overleg gehad met de artsen/behandelaars van deze patiënten c.q. onderzoek gedaan naar de medische gevolgen voor de gezondheid, nu het intrekken van de afspraken en toestemming betekent dat deze patiënten niet langer de voor hen, door de arts geadviseerde noodzakelijke medicatie, te weten medicinale cannabis zelf kunnen kweken?
10. De namen en adressen van deze patiënten die thuis medicinale cannabis kweken zijn bekend bij het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Tilburg. Dit was een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toestemming om medicinale cannabis thuis te kweken. Kan het college zich voorstellen dat naast onrust over het stopzetten van de gemaakte afspraken, de registratie van de lijst met namen en adressen bij de afdeling veiligheid en mogelijk politie/ OM en woningcorporaties, eveneens voor grote onrust zorgt bij deze groep patiënten. Wat gaat het college hieraan doen?
11. Met welke afdelingen van de gemeente / instanties worden de persoonsgegevens van deze patiënten gedeeld en hoe waarborgt de gemeente Tilburg de privacy van deze patiënten.

Mondelinge raadsvraag 13-06-2016: ‘De heer Van den Hoven (LST) is groot voorstander van het ook goed regelen van de achterdeur. Vorige maand heeft de Tilburgse stichting die strijdt voor kleinschalige thuisteelt verzocht om het maken van een afspraak met het college, maar dat is tot nog toe niet gebeurd. Tilburg kan een signaal afgeven door werkelijk iets gaan te doen. Tegen die stichting kan gezegd worden dat er wat geregeld wordt in plaats van geen reactie geven.De voorzitter bevestigt dat en vindt die gang van zaken slordig, hetgeen hij zichzelf aanrekent. Hij zal met spoed zorgen dat die stichting bij hem aan tafel komt’.

Medicinale thuiskweek PGMCG (Patienten groep medicinaal cannabis gebruikers)

Brief Burgemeester Noordanus aan Marian Hutten van de PGMCG 12-09-2016:

Geachte mevrouw Hutten,

Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jl. waarin we hebben gesproken over het telen van medicinale cannabis bericht ik u het volgende.

Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem.

Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

− U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;

− Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;

− U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;

− U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning;

− U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de lamp (en) die u voor deze planten gebruikt;

− De cannabis strikt voor eigen gebruik is;

− Verkoop aan derden niet is toegestaan;

− Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;

− De teler moet meerderjarig zijn.

Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.

Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden op passende bestuursrechtelijke sancties

Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).

Lokaal beleid Tilburg

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600