Experiment Tilburg

Raadsstukken inzake wietexperiment (hieronder overige berichtgevingen)

29-08-2019 Raadsinformatiebrief Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen tweede adviesrapportage 

‘De onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen brengt met dit rapport advies uit aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg en Sport, over de vraag welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment met een gesloten cannabisketen. De commissie spreekt hierbij over het nomineren van gemeenten voor deelname.’

Brief burgemeester Theo Weterings aan Minister Grapperhaus (J&V) 22-05-2019

Excellentie, 22 mei 2019

Bij brief van 17 april jongstleden heeft u mij geïnformeerd over het experiment gesloten coffeeshopketen en aangegeven dat gemeenten tot 10 juni aanstaande schriftelijk aan u hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor deelname aan het experiment.

Sinds de aankondiging van het voornemen een experiment te starten door het kabinet is er veel gebeurd. Door de commissie Knottnerus is advies uitgebracht hoe het experiment vorm te geven. Over de uitwerking van het experiment zijn gesprekken gevoerd met een veelheid aan partijen in de samenleving. Ook met de bestuurlijke werkgroep van de VNG -onder mijn leiding- is uitgebreid gesproken, zowel door de adviescommissie als door u en uw collega voor Medische Zorg. Dit heeft geleid tot verbeteringen in het concept wetsvoorstel en de ontwerp algemene maatregel van bestuur.

Er is echter nog een aantal aandachtspunten waar duidelijkheid over moet komen.
Vanuit de VNG is in reactie op het voorliggende wetsontwerp gewezen op enkele resterende verbeterpunten. Vanuit lokaal perspectief gelden in het bijzonder als voorwaarden voor de uiteindelijke deelname het afdekken van de juridische en financiële risico's voor de aan dit landelijk experiment deelnemende gemeenten en het bieden van extra steun -al dan niet tijdelijk- bij het bestrijden van mogelijk ongewenste neveneffecten rondom de deelnemende coffeeshops.

Het constructieve overleg dat wij tot nu toe over de vormgeving van het wietexperiment hebben gehad geeft mij het vertrouwen dat ook op de nog openstaande vraagpunten een bevredigend antwoord komt.
Ik verzoek u dan ook Tilburg op te nemen in de belangstellingsregistratie als kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Tevens verzoek ik u gelet op artikel 12 i van de concept AMvB in Tilburg geen toepassing van het I criterium te verlangen.

Hoogachtend, drs. Th.L.N. Weterings - burgemeester

Antwoord raadsvragen Heijndijk over het wietexperiment (Groen Links) 11-12-2018

Vraag 1 Welke mogelijkheden ziet het college om te zorgen voor een aanpassing van de voorwaarden voor de deelnemers aan het wietexperiment?Antwoord 1 Zoals bij u bekend is de burgemeester portefeuillehouder namens de VNG op het dossier "experiment gesloten wietteeltketen". In dat kader heeft er zeer recent overleg plaats gevonden tussen de burgemeester en de minister van Justitie & Veiligheid over de voorwaarden waaronder het landelijke experiment gereguleerde wietteelt uitgevoerd zal gaan worden. Voor de uitkomst van dit gesprek verwijzen wij u dan ook naar de bijgevoegde VNG brief.

Vraag 2 Is het college voornemens om zich bij gelijkblijvende voorwaarden terug te trekken als kandidaat voor het wietexperiment? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 Als er definitieve voorwaarden zijn en als de Tweede Kamer hiermee heeft ingestemd, zal de burgemeester hierop bij de raad terug komen om zodoende te bekijken of aanmelding onder de dan geldende voorwaarden voor Tilburg opportuun is.

Berichtgevingen

BD 04-11-2022 Tilburg en Breda willen wietproef versnellen: "met de helft heb je ook al veel gewonnen"

De gemeenten Tilburg en Breda willen voor de muziek uit gaan lopen bij de landelijke wietproef. Maar of het voorgestelde ‘experiment binnen het experiment’ de eindstreep gaat halen, valt nog maar te bezien.

Crimesite 02-09-2022 Effect wietproef: ‘Voor buitenlandse hasj zal een zwarte markt ontstaan’

Alex Meijer, eigenaar van coffeeshop Maximillian en voorzitter van de Tilburgse branchevereniging De Achterdeur, zegt dat het zakelijk gezien niet in zijn voordeel is dat hij met zijn coffeeshop mee gaat doen met de wietproef van de gemeente Tilburg.

‘Mijn omzet zal gegarandeerd dalen want alle buitenlandse hasj wordt sowieso geweerd uit de winkel. Onze klanten zullen uiteraard uitwijken naar de zwarte markt om deze producten toch te kunnen krijgen. Ik heb het gevoel dat de hasj nu eigenlijk een beetje in het verdomhoekje wordt geduwd en dat er niet echt zorgvuldig mee omgegaan wordt. Mensen die graag hasj roken gaan geen wiet roken en zullen zich sowieso allemaal tot de illegale markt wenden. Dat is zorgelijk.’

Cannabisindustrie 04-04-2022 Minister Kuipers op werkbezoek bij coffeeshops met burgemeesters Depla en Weterings

Bijzonder bezoek aan coffeeshop Het Paradijs in Breda afgelopen maandag. Daar was namelijk de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers (D66) begin deze week op bezoek samen met de burgemeester van Breda Paul Depla (PvdA) en de burgemeester van Tilburg Theo Weterings (VVD) in kader van het steeds maar uitgestelde wietexperiment.

Binnenlands bestuur 30-03-2022 Proef met legaal gekweekte wiet uitgesteld

Ook burgemeester Theo Weterings van Tilburg reageert somber. ‘Wederom vertraging - hoeveel kun je nóg vertragen’, laat hij via zijn woordvoerster weten. ‘We verwachten dat enkele Kamerleden zich nu toch wel achter de oren gaan krabben, zo van: wat gebeurt hier?’

BD 11-01-2021 ING mag coffeeshopketen The Grass Company niet buitenzetten

De ING mag de bankrelatie met coffeeshopketen The Grass Company niet opzeggen. De rechtbank in Amsterdam vindt dat het feit dat justitie de coffeeshops verdenkt van witwassen en belastingfraude onvoldoende reden om nu al de bankrekening op te zeggen.

De bank liet The Grass Company vorig jaar op 9 april weten dat ze de relatie met de door Johan van Laarhoven opgerichte coffeeshopketen (met twee filialen in Tilburg en twee in Den Bosch) wil opzeggen. Aanleiding daarvoor is het feit dat het Openbaar Ministerie in Breda de bestuurders van The Grass Company verdenkt van belastingfraude en witwassen.

 
2Doc 03-12-2021 In gesprek met coffeeshopmanager J. Rutten Grasscompany 

Langzaam maar zeker zet de Nederlandse overheid stappen om de verkoop van wiet uit de illegaliteit te halen. In een experiment zullen coffeeshops in tien gemeentes komende jaren alleen nog wiet inkopen van legale telers die door de overheid zijn aangewezen. Hoe kijken de coffeeshops aan tegen het experiment? 2Doc praatte erover met Jasper Rutten (40), manager van coffeeshop ‘The Grass Company’ met filialen in Tilbug en Den Bosch.

Denken jullie tijdens de wietproef dezelfde kwaliteit wiet te krijgen die jullie gewend zijn?
'Als ik kijk naar de fantastische kwaliteit wiet die er nu illegaal geteeld wordt, dan kan ik me alleen maar voorstellen dat er legaal nog veel betere producten gaan komen. Je kunt er dan voor zorgen dat er geen pesticiden in zitten en telers kunnen langer de tijd nemen voor het groeiproces omdat ze niet bang hoeven te zijn om gepakt te worden.Daarbij kan er veel beter gekeken worden naar de stoffen in de cannabis, en hoe je een plant zo laat groeien dat deze stoffen in balans zijn. CBD, THC, cannabinoïden, flavonoïden en terpenen: er zitten zoveel interessante stoffen in cannabis die samen voor een prachtig effect zorgen. En hoe beter we dat weten, hoe meer we weer kunnen experimenteren met verschillende manieren van consumeren.

BD 04-11-2021 Dringend pleidooi aan minister Grapperhaus: sta meer dan halve kilo voorraad toe in coffeeshops Tilburg

Burgemeester Weterings gaat demissionair minister Grapperhaus opnieuw vragen of de Tilburgse coffeeshops meer dan een halve kilo voorraad in huis mogen hebben. Bijna twee jaar geleden opperde hij dat al eens maar vertraging van de wietproef en corona zetten een streep door het vervolg. Maak haast, stellen coffeeshophouders.

Bijna twee jaar geleden startte de gemeente Tilburg een onderzoek naar mogelijkheden om de voorraad in de shops op te rekken naar één kilo. In aanloop naar het landelijke wietexperiment met de gesloten coffeeshopketen, wilde Weterings daarmee aan een wens van de coffeeshophouders in de stad tegemoet komen.

Hij wil de tijdelijke verruiming van de voorraad samen oppikken met de minister van justitie en de andere negen deelnemende gemeenten aan de proef met legale staatswiet. Maar die liep al veel vertraging op en werd afgelopen zomer voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat voorbereidingen, waaronder het aanwijzen van de telers, meer tijd vergen.

Deze vertraging verklaart volgens de woordvoerster van de burgemeester waarom het verzoek is blijven liggen. ,,Samen met corona, waardoor de prioriteiten elders lagen. Daarmee hebben we ons in de vingers gesneden. Maar we gaan het opnieuw aankaarten, nog voor het einde van dit jaar.”

Lokaal beleid Tilburg

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600