PODR 28 juni 2022

PODR 28 juni 2022

Innere Angelegenheiten 

Wanneer mag je werknemers testen op alcohol- of drugsgebruik? | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl (20 juni 2022)

Binnen bepaalde beroepsgroepen is het wettelijk toegestaan om werknemers op alcohol- en drugsgebruik te testen. Zo kunnen piloten, machinisten en politieagenten worden getest. Binnenkort mag dit misschien in meer beroepen. Arbeidsrechtadvocaat Danielle Pinedo, partner bij advocatenkantoor Baker McKenzie, legt uit hoe het zit.

Hoe komt het dat er binnenkort in meer beroepen getest mag worden op alcohol en drugs?

Danielle Pinedo: "Nu is zo dat je je werknemers alleen mag testen op alcohol en drugs als daar een wettelijke basis voor is. Dat geldt nu alleen voor bijvoorbeeld piloten, machinisten van de NS en politieagenten. Zij kunnen worden getest. In alle andere beroepsgroepen mag niet getest worden vanwege de privacywetgeving. De uitkomst van een test valt namelijk onder bijzondere persoonsgegevens."

"De roep vanuit de zware industrie om werknemers te mogen testen op alcohol- en drugsgebruik is er al langer. De voormalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Tamara van Ark kwam in 2020 met een brief aan het kabinet waarin ze dit aankaart. Daarna bleef het vanwege corona even op de plank liggen. Minister Van Gennip van SZW heeft mei dit jaar in een nieuwe brief aan de kamer geschreven dat ze met een wetsvoorstel gaat komen."

Zes taxichauffeurs aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs (parool.nl) (26 juni 2022)

Bij een taxicontrole zijn vrijdagnacht zes chauffeurs aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs.

Met zogeheten ‘burgerauto’s’ heeft de politie toezicht gehouden op de taxi’s in de stad. Bij de actie, die werd gehouden door de Afdeling Infrastructuur van de politie Amsterdam en Team Taxizaken van de gemeente, werden ongeveer vijftig taxichauffeurs gecontroleerd. Één chauffeur weigerde de bloedproef. Zijn chauffeurskaart en rijbewijs zijn direct ingenomen.

Naast de aanhoudingen werden er 28 proces-verbalen opgemaakt voor rijgedrag, technische gebreken aan de voertuigen en frauduleuze zaken in de boordcomputer van de taxi. Ook is een rijbewijs ingenomen vanwege een eerdere snelheidsoverteding.

FWARurQWYAAKbwb

Levensgevaarlijke MDMA-vloeistof in omloop - Drugs-test.nl (24 juni 2022)

Er zijn sinds begin juni twee levensgevaarlijke MDMA-vloeistoffen ingeleverd bij locaties waar gebruikers drugs kunnen laten testen. Het gaat om vloeistoffen die pure MDMA bevat en bij inname van slechts een kleine hoeveelheid ernstige gezondheidsrisico’s kan opleveren.

De vloeistof is oranje/lichtbruin van kleur en werd verkocht als MDMA. Uit een analyse van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) blijkt dat het gaat om vloeistoffen die nagenoeg uit pure MDMA bestaan.

Eerder werd in champagneflessen ook al MDMA-vloeistof met dezelfde uiterlijke kenmerken aangetroffen. Deze doken in meerdere landen op, waaronder België, Nederland en Duitsland. In februari van dit jaar waarschuwde de NVWA daar al voor. Of de MDMA-vloeistoffen die nu zijn aangetroffen een verband hebben met de MDMA-vloeistof in champagneflessen is onduidelijk.

Aantal jonge comazuipers daalde in lockdown, nu zijn het er weer net zoveel | Eten en drinken | NU.nl (23 juni 2022)

De prijzen in de horeca en de supermarkt stijgen, zo ook die van bier, wijn en sterke drank. Maar dat zal nog weinig effect hebben op het alcoholgebruik van kinderen en het aantal jongeren dat door comazuipen in het ziekenhuis terechtkomt, vermoeden twee deskundigen.

Tijdens de eerste lockdown belandden 70 procent minder kinderen op de eerste hulp vanwege een acute alcoholintoxicatie (comazuipen). "Ouders waren veel thuis, er was meer toezicht. En kinderen konden nergens heen, ook niet naar de kantine op de sportclub", vertelt hoogleraar en kinderarts Nico van der Lely.

Inmiddels is het aantal ziekenhuisopnames weer terug op het oude niveau. "En ook de hoeveelheden die ze drinken", aldus Van der Lely. Jongens beginnen met bier, meisjes met wijn. Later gaan ze over op sterke drank. "Van bier alleen raak je namelijk niet in een coma. Het gaat om drank als wodka en rum."

In 2020 kwamen circa 840 jongeren onder de achttien jaar op de spoedeisende hulp terecht vanwege een alcoholvergiftiging. In 2019 was dit aantal aanzienlijk groter, zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut: 1.400.

Boerderij van Dorst-kijkers loven Hanneke Groenteman en Maxim Hartman (metronieuws.nl) (27 juni 2022)

Hilariteit tussen Groenteman, Hartman en Van Dorst - Bij het kampvuur haalt Groenteman haar eigen doosje wiet tevoorschijn en ook Van Dorst en Hartman schromen niet om een „blowtje” mee te doen. Waarna het trio vermakelijk de slappe lach krijgt. Later slaat Hartman op de vlucht voor een op hol geslagen kip, wat samen met een daaropvolgende valpartij op de lachspieren werkt.

Kijk helemaal: Maxim Hartman en Hanneke Groenteman gemist? Start met kijken op NPO plus (npostart.nl) (26 juni 2022). Blowen van af 30:39.

 

bcd logo 1

Amsterdam revisited

Opinie | Het weren van toeristen op zoek naar cannabis werkt niet - NRC (28 juni 2022)

Het repressieve beleid tegen coffeeshops in Amsterdam werkt contraproductief, schrijven  en .

Burgemeester Femke Halsema wil het coffeeshopverbod voor toeristen in Amsterdam gaan handhaven. De reden daarvoor is al verschillende keren aangepast. Nu gebeurt het omdat de cannabismarkt zodanig is verweven met de cocaïnemarkt dat er hard moet worden ingegrepen. Eerder zou dat moeten om massatoerisme tegen te gaan.

Plat massatoerisme is een probleem voor veel populaire Europese steden en strandbestemmingen. Het komt vooral door goedkope tickets en overnachtingsmogelijkheden en het aanbod van festivals en evenementen. Toeristen die zich vervelend gedragen zijn vaak onder invloed van alcohol en in mindere mate drugs. Toeristen beschouwen Amsterdam al generaties lang als cool, sexy en avontuurlijk. Een coffeeshopverbod verandert daar weinig aan. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het overgrote deel van de jonge toeristen gewoon blijft komen. Amsterdam blijft een coffeeshopstad, of je er nu binnen mag of alleen maar langs kunt lopen.

Bart de Koning is onderzoeksjournalist. Nicole Maalsté is drugsonderzoeker en adviseur bij Acces Interdit.

Burgemeester Femke Halsema: ‘Door plat toerisme sterft de stad’ - NRC (17 juni 2022)

„De Amsterdamse cannabismarkt is oververhit. We hebben hier 170 coffeeshops, waarvan er zeker 100 alleen op toeristen gericht zijn. Als je alleen de lokale vraag bedient, kun je bijna tweederde van die coffeeshops schrappen. Cannabisondernemers worden steeds rijker, de financiële constructies achter de coffeeshops steeds ingewikkelder en ook de harde criminelen zijn bezig zich in te kopen in de cannabismarkt, omdat er ontzettend veel geld te verdienen valt. Zo raken coffeeshops verweven met het probleem van ondermijning.”

Coffeeshopbeleid Amsterdam: handhavingsmatrix, raadsstukken en berichtgeving - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

Vergadering Tijdelijke Algemene Raadscommissie 30-06-2022 Gemeente Amsterdam (raadsinformatie.nl)

53 Brief van de burgemeester namens de driehoek aan de gemeenteraad d.d. 24 juni 2022 met een bestuurlijke reactie op voorstellen naar aanleiding van de raadsbrief van 11 april 2022 over plannen voor beheersbare cannabismarkt en de aanpak straatdealen Nr. VN2022-020321
Ter bespreking en voor kennisgeving
Voorgesteld wordt dit punt gevoegd te behandelen met agendapunt 45.

Aan: De leden van de gemeenteraad van Amsterdam
Datum: 24 juni 2022
Portefeuille(s): Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder(s): Femke Halsema
Behandeld door Directie Openbare Orde en Veiligheid,
Onderwerp: Reacties op plannen beheersbare cannabismarkt

Geachte leden van de gemeenteraad,

Aanleiding

Op 11 april van dit jaar heb ik uw raad ingelicht over het voornemen van de Driehoek voor een aangepast cannabisbeleid, waarvan het verruimen van de handelsvoorraden, het doorbreken van de monopolievorming, het invoeren van een keurmerk en het handhaven van het ingezetenencriterium (I-criterium) de centrale elementen zijn. De Driehoek beoogt hiermee de cannabismarkt beheersbaar en kleiner te maken zodat deze zich op termijn ook laat reguleren. Voor het verkleinen van de vraag naar cannabis acht de Driehoek invoering van het I-criterium een onvermijdelijke, tijdelijke ingreep. Alleen als de cannabismarkt minder verhit raakt en meer lokaal georiënteerd is, kunnen betekenisvolle stappen worden gezet in het reguleren van cannabis. De driehoek heeft in de genoemde brief om uw steun verzocht en u uitgenodigd ook eventuele alternatieve voorstellen te doen.

Met deze aanvullende brief reiken wij u nieuwe, extra informatie aan, reageren wij op onderzoek dat door de branche is gedaan en bespreken wij een aantal alternatieve voorstellen. Wij hopen u hiermee voorafgaand aan het debat zo grondig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Ernst verwevenheid markten softdrugs en harddrugs

Onlangs publiceerde de Dienst Landelijke Informatieorganisatie van de Landelijke Eenheid (DLIO) het rapport De narcostand van Nederland, Fenomeenbeeld drugs 2021. Niet eerder werd de verwevenheid van drugsmarkten in Nederland zo duidelijk. De handel in cannabis lijkt het meest vermengd met de cocaïnehandel, die uiterst gewelddadige componenten kent. Zo houden netwerken die zich bezighouden met de invoer van hasj zich ook bezig met de invoer van cocaïne. Bovendien is de cannabishandel relatief stabiel en kan daardoor ondersteunend zijn aan nog lucratievere maar ook risicovollere vormen van drugshandel, zoals de handel in cocaïne. Mede gezien de gewelddadige aard van de cocaïnehandel is de verwevenheid met de cannabismarkt - de markt waarin coffeeshops opereren - zeer zorgelijk. Het vermoeden is dat dit in het recente verleden ook heeft geleid tot een reeks granaatleggingen en beschietingen van verschillende coffeeshops. In sommige gevallen bestaan verbanden tussen de coffeeshopbranche en ernstige georganiseerde criminaliteit, die zich niet met een instrument als de BIBOB-screening laten verbreken, omdat deze te ver onder de oppervlakte liggen. Niet alleen zijn de leveranciers van coffeeshops vaak onderdeel van grotere criminele netwerken, criminele netwerken ‘investeren’ ook in coffeeshops. De driehoek ziet dat coffeeshops via schakels uit de zogenaamde ‘tussenwereld’ in handen kunnen komen van grote (cocaïne)criminelen die (cocaïne)winsten via de coffeeshop witwassen. Coffeeshops worden gebruikt voor (eenvoudig) witwassen, als criminele ontmoetingsplaats en/of als dekmantel voor drugshandel. Bedrijfsinvesteringen in bijvoorbeeld coffeeshops kunnen (grotendeels) met crimineel geld worden gefinancierd. Zo wordt er gewerkt met personen die de zeggenschap van een bedrijf op zich nemen om de werkelijke eigenaar uit de wind te houden (katvangers). Hiermee komt de onderneming in het directe bezit van de crimineel, of voert hij hier via katvangen er de controle over uit. In ondernemingen waar veel contant geld in omgaat wordt crimineel geld vermengd met de legale dagomzet waarna over het totaal belasting wordt afdragen. Tijdens de TAR van 30 juni 2022 hoopt de driehoek in een besloten deel u hierover meer gedetailleerde informatie te verstrekken.

Door de cannabismarkt te verkleinen en af te laten koelen, grijpt de driehoek in deze problematiek in. Het wordt voor criminelen een minder interessante markt waardoor gunstiger voorwaarden worden geschapen voor regulering. 

 

politierapport

Hoeveelheid in beslag genomen cocaïne vervijfvoudigd - BeveiligingNieuws (28 april 2022) PODR 3 mei 2022 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl) 

De verwevenheid tussen onder- en bovenwereld is bij de productie van en handel in drugs groter dan gedacht. Daardoor is het niet alleen een omvangrijk en complex criminaliteitsfenomeen, maar ook een maatschappelijk en economisch fenomeen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De narcostand van Nederland. Fenomeenbeeld drugs 2021’.

Nederland vormt volgens de onderzoekers sinds jaar en dag een belangrijke schakel in de internationale drugshandel en –productie. In opdracht van de portefeuillehouder Drugs heeft de Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) van de politie onderzoek gedaan naar de actuele aard en omvang van de georganiseerde drugscriminaliteit in Nederland. Daarnaast is gekeken naar de hierbij betrokken criminele netwerken en personen. Dat heeft geleid tot het fenomeenbeeld drugs 2021. Een fenomeenbeeld is een strategisch beeld met inzicht in de aard en omvang van een criminaliteitsvorm. Het is gemaakt om de strategie van de politie te bepalen en te ondersteunen.

Omvang
De inbeslagnamecijfers vormen een indicatie voor de omvang van de Nederlandse georganiseerde drugscriminaliteit. Deze cijfers kunnen worden beschouwd als ondergrens van wat er daadwerkelijk aan illegale handel en productie plaatsvindt. Daarbij wordt opgemerkt dat de Nederlandse politie in de onderzoeksperiode 2017-2020 meer aandacht heeft gehad voor cocaïne en synthetische drugs en minder voor cannabis en heroïne.

In de periode 2017-2020 zijn ruim vijftienduizend hennepkwekerijen geruimd. Hoewel het aantal geruimde hennepkwekerijen sinds 2017 met 40 procent is gedaald, laat de energiediefstal een stabiel beeld zien. Vermoedelijk neemt het daadwerkelijke aantal hennepkwekerijen dus niet af. Van 2017 tot en met 2020 namen de douane, Koninklijke Marechaussee en de politie ongeveer tienduizend kilo hasj in beslag.

De hoeveelheid door de douane inbeslaggenomen cocaïne vervijfvoudigde in dezelfde periode: van tienduizend kilo in 2017 tot bijna vijftigduizend kilo in 2020. Ook het aantal ontdekte productielocaties en aangetroffen hoeveelheden afval van synthetische drugs is vervijfvoudigd, al betreft het hier de periode van 2010 tot en met 2020.

Het CRITERIUM, een pleidooi voor een “Pas op de Plaats!” | August de Loor (juni 2022)

Op 30 juni vind  in een commissie vergadering van de Amsterdamse Gemeenteraad een discussie plaats over de invoering van het criterium, lees van dat het voor toeristen, lees niet-ingezetenen, verboden wordt om in Amsterdam coffeeshops te bezoeken. Bij deze mijn oproep van een brede steun om dit  plan van burgemeester Halsema, lees de Amsterdamse Driehoek van tafel te krijgen!

Als je ziet hoe die Driehoek zich het afgelopen anderhalf jaar heeft “ingegraven “ om dit criterium ( en andere bizarre voorstellen) er door te krijgen is mijn inschatting van dat dit hen ook nog gaat lukken. Dit is mede een uitvloeisel van dat de bezwaren tegen het criterium zich haast volledig beperkt tot het wijzen op het gevaar van een toename van de straathandel. Maar omdat de onderbouwing voor dat gevaar haast volledig ontbreekt (deels als gevolg van het gebrek aan dieptekennis over dit complexe fenomeen) plus dat er hoegenaamd geen aandacht besteedt wordt van dat het criterium voor een reeks andere negatieve gevolgen zal zorgen zit de Driehoek op rozen ( bijvoorbeeld; de Driehoek heeft al uitgebreid allerlei veronderstelde straaldealellende als gevolg van het criterium onderuit gehaald, let wel ook bij de Driehoek niet geremd door kennis van zaken over straathandel maar hun argumenten komen overtuigend over met een burgemeester, gepokt en gemaasd hoe slim politiek te manoeuvreren ten opzichte van een nog onervaren, pas geïnstalleerde gemeenteraad).

FWLPIcIWIAIEeYE

Vergadering Tijdelijke Algemene Raadscommissie 30-06-2022 Gemeente Amsterdam (raadsinformatie.nl)

45. Brief van de driehoek aan de gemeenteraad d.d. 11 april 2022 over de stand van zaken van de plannen ten aanzien van een beheersbare cannabismarkt en de aanpak straatdealen Nr. VN2022-018859

Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen. Geagendeerd op verzoek van de leden Wijnants VVD en Boomsma CDA). Was TKN 27 in de TAR van 9 juni 2022. Op verzoek van het lid Hofland (D66) is de discussienota ‘It Takes Two To Tango’ toegevoegd.

 

Insprekers

    1. Brief van de driehoek aan de gemeenteraad d.d. 11 april 2022 over de stand van zaken van de plannen ten aanzien van een beheersbare cannabismarkt en de aanpak straatdealen - Joachim Helms, Bond van Cannabis Detaillisten
    2. Idem - Mark Jacobsen, Coffeeshop The Rookies
    3. Idem - Nicole Maalsté, Acces Interdit

Verbod op drugs voor toeristen bij de coffeeshops in Amsterdam? | NPO Radio 1 (22 juni 2022)

Veel toeristen vinden de weg naar Amsterdam om zonder problemen te genieten van een joint. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil een plan van aanpak om een einde te maken aan dat drugstoerisme, of zoals burgemeester Halsema het noemt: plat toerisme. Maar is dit wel de oplossing?

Een gesprek hierover met Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en aan Wilco Sijm, van Platform Cannabis Nederland, en ook voorzitter van Coffeeshophouders in Haarlem.

Opinie: ‘De grote terrassen zijn een ordinaire, verdere vercommercialisering van de openbare ruimte’ (parool.nl) (28 juni 2022)

Terrassenbeleid - Als bewoner van het centrum van Amsterdam twijfel ik niet aan de oprechtheid van de meermaals door de burgemeester geuite wens het massatoerisme een halt toe te roepen en de stad weer aan de bewoners terug te geven. Echter, hoe valt dat te rijmen met de afspraak in het nieuwe coalitieakkoord dat de grote terrassen uit de coronatijd ook na deze zomer worden voortgezet?

Bewoners is indertijd verzekerd dat die terrassen tijdelijk waren, als tegemoetkoming aan de ondernemers voor het verlies aan terrasplaatsen door de anderhalvemetermaatregel. Daarmee werd een appèl gedaan op hun solidariteit met de ondernemers. Dit heeft een deel van de bewoners er de afgelopen jaren van weerhouden tegen deze terrassen te ageren. Nu het hier achteraf toch weer om een ordinaire, verdere vercommercialisering van de openbare ruimte blijkt te gaan, komt dat beroep op bewoners ineens in een heel ander daglicht te staan.

Auswärtige Angelegenheiten

VN-rapport: cannabisgebruik gestegen door coronalockdown en legalisering | Wetenschap | gelderlander.nl (27 juni 2022)

Het regelmatig gebruik van cannabis is door toenemende legalisering en door de coronalockdowns wereldwijd gestegen. In een maandag gepubliceerd rapport waarschuwt de Verenigde Naties dat daardoor ook de gezondheidszorg steeds zwaarder wordt belast, aangezien het gestegen gebruik tot meer psychische aandoeningen leidt.

Cannabis is al sinds lange tijd ‘s werelds meest gebruikte drug. Dat gebruik neemt niet alleen toe, ook krijgt de cannabis een steeds hoger gehalte tetrahydrocannabinol (THC), schrijft de VN-organisatie voor drugs- en misdaadbestrijding UNODC in zijn jaarlijkse Werelddrugsrapport. THC is de stof die cannabisgebruikers high maakt.

Parket Antwerpen @ParketAntwerpen Communicatiecel parket Antwerpen, afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout. (27 juni 2022)

Het is vandaag "Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel". Wist je dat je via het meldpunt voor cannabisplantages, drugslabo's en drugsafval http://drugsplantageontdekt.be verdachte en gevaarlijke situaties in de provincie Antwerpen anoniem en veilig kan melden? 

FWKmobVWQAAcCa3

Anoniem meldpunt voor drugsplantages, labo's en dumpings in de provincie Antwerpen (drugsplantageontdekt.be)

Het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen willen met deze website burgers de kans geven om op een veilige en anonieme manier de politie te verwittigen over de aanwezigheid van cannabisplantagesdrugslabo’s of de dumping van drugsafval.

Steeds vaker zien we in onze provincie dat illegale drugsproductie gevaarlijke situaties veroorzaakt. Er ontstaat bijvoorbeeld brand in een woonwijk door een cannabisplantage. Of wandelaars stoten in een verlaten bos op chemisch afval. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Daarom vragen we jou om mee rond te kijken. Een kleine tip kan soms leiden tot het oplossen van een grote zaak. Om jou te helpen verdachte situaties te herkennen, lijsten we de belangrijkste kenmerken op.

Alle partners en hulpdiensten hechten belang aan het voorkomen van druggebruik en -verslaving. Benieuwd waar je in jouw buurt terecht kan voor preventie? Ben je op zoek naar vroeginterventie of hulpverlening? Deze doorverwijsgids bundelt het Vlaamse aanbod. 

Why major drug busts don't work: an undercover cop explains (14 janunuari 2021) (antwoord van CannabisKenners – De podcast die pleit voor een Belgisch cannabisbeleid op Parket Antwerpen)

Ex-undercover police officer and member of LEAP (Law Enforcement Action Partnership), Neil Woods, exposes the truth behind drug busts and why they'll never reduce the supply of drugs. LEAP and Anyone's Child are calling on you to post this video every time you see the police celebrating a major drug seizure to continue this important discussion and push reform higher up the agenda.

Syrian Drug Smuggling: "The Assad Regime Would Not Survive Loss of Captagon Revenues" - DER SPIEGEL (21 juni 2022)

The regime of Bashar Assad is apparently deeply involved in the trade of synthetic drugs. German investigators have now found proof that Syria's dictator is apparently funding his rule with drug money.

The whole thing started by chance, as is so often the case. Inside a cargo container bearing the number ARKU 837499-1, loaded with Thermo King-brand refrigeration units, Romanian customs officials in April 2020 found merchandise that was far more intriguing than the bill of lading might indicate. Hidden inside the appliances were 2.1 million Captagon pills with amphetamine content of 11.5 percent and a street value of 43.5 million euros. But where did the drugs come from?

FV2fZGWWQAIOltO

 The war goes on

Welkom bij DenkWerk | DenkWerk - Download onze publicaties | DenkWerk - Denkwerk drugs de baas online.pdf (juni 2022)

De productie, distributie en – hiermee samenhangende – consumptie van (illegale) drugs in Nederland gaan gepaard met hoge maatschappelijke kosten. Die kosten ontstaan op uiteenlopende terreinen: van verslaving tot drugsgerelateerd geweld, en van dumpingen van drugsafval tot omkoping. Op de meeste van deze assen heeft zich in de afgelopen jaren een verslechtering voorgedaan.

Er is daardoor meer aandacht voor het tegengaan van drugscriminaliteit, ook vanuit de politiek. Deze heeft al geleid tot een verruiming van budgetten voor repressie en preventie; voor betere monitoring en verscherpte controles. Door de gefragmenteerde informatie van de drugsmarkt bestaat echter het risico dat beleid wordt onderbouwd vanuit ideologie en anekdotisch materiaal.

We zien toegevoegde waarde in meer feitelijkheid en analyse, om tot een effectiever en geloofwaardiger drugsbeleid te komen. Dit 10e DenkWerkrapport beoogt een zo gestructureerd en helder mogelijk beeld te geven van de meest problematische soorten drugs, vanuit het perspectief van criminaliteit. Wat is de impact van de onderscheppingen die ieder jaar toenemen? Welke rol speelt de haven hierin; en hoe wordt het verdienmodel van criminelen in Nederland beïnvloed?

Op basis van feitelijk onderbouwde antwoorden op deze vragen formuleren we beleidsaanbevelingen. Dit doen we aan de hand van economische, juridische en culturele dimensies. Samen hebben ze een voedingsbodem gecreëerd voor het gunstige vestigingsklimaat van Nederland voor drugscriminelen; en diezelfde aspecten bieden de oplossingsrichtingen om dit vestigingsklimaat te beïnvloeden.

Daarin willen we de hoofdvraag beantwoorden: hoe kunnen de maatschappelijke kosten van criminaliteit door de handel in en consumptie van cocaïne, synthetische drugs en cannabis worden verlaagd?

Denktank: drugsmisdaad is wel te bestrijden, reguleer xtc en onderschep de coke - NRC (22 juni 2022)

De Nederlandse drugscriminaliteit is voor een groot deel effectief en structureel aan te pakken door xtc en wiet te reguleren en gericht hard op te treden tegen cocaïnesmokkel. De overheid moet een ambitieus reguleringsbeleid voeren, maar ook investeren in het onderscheppen van cocaïne, onder meer door haventerminals te sluiten als die onvoldoende doen om drugs te onderscheppen. Cruciaal is een fundamenteel ander en „geloofwaardiger” beleid.

Met die aanbevelingen komt de onafhankelijke denktank DenkWerk in een rapport dat donderdag verschijnt. De aanbevelingen zijn gebaseerd op interviews met zo’n 25 experts bij de (zeehaven)politie, de douane, het Openbaar Ministerie, de havens en de journalistiek. Die gesprekken zijn geanalyseerd door DenkWerk-leden, onder wie topambtenaar Bernard ter Haar, Barbara Baarsma van Rabobank, oud-minister Hans Wijers en onderzoeker Haroon Sheikh. Geen specialisten in justitie of criminaliteit, maar volgens de leden is hun kracht juist vanuit verschillende disciplines tot betere analyses te komen.

Recording of the keynote organised by LEAP Europe in Amsterdam (OBA Oosterdok) (22 juni 2022)

Law enforcement officers are on the frontline of drug policy: not only are they in charge of the implementation of drug laws but they are also charged with dealing with the associated problems of substance use, prohibition, and drug related crime. Fortunately, the Netherlands can rely on one of the best police corps in the world.

Nonetheless, even law enforcement in the Netherlands seem unable to get a grip on rising major issues, illustrated by the undermining policy, the fiscal dispositions facilitating money laundering, the murder of crime journalist Peter R. de Vries and lawyer Derk Wiersum, the increasing number of drug waste dumping. To what extent is a more effective approach possible?

During this event, experienced law enforcement officers from the Netherlands and abroad spoke out about what is missing in the frantic efforts to gain control over the illegal drug chain. Law enforcement officers are gathering in a growing movement for evidence-based drug policies called LEAP. LEAP is now established in more than 20 nations: the Dutch could not stay behind.

Nabeschouwing Dienders over Drugs (mailchi.mp)

Dienders over Drugs | Psychotropica

Politie tegen drugsoorlog: de lancering van LEAP Nederland - CNNBS.nl (22 juni 2022)

‘Prohibition is the mother of crime’, oftewel: het drugsverbod is de moeder van de misdaad. Het was de voormalige Britse undercover agent Neil Woods die met deze woorden de kortste samenvatting gaf van de waanzin van de war on drugs. Hij sprak ze maandag uit in Amsterdam, bij de lancering van de Nederlandse afdeling van LEAP, de internationale organisatie van politie- en justitiemensen die tégen de drugsoorlog zijn.

Politiemensen tegen de war on drugs zijn lastig te vinden

Drie jaar werkte Has Cornelissen – bij de meeste mensen bekend van de stichting Legalize! – toe naar die lancering, op 20 juni in de OBA in Amsterdam. Natuurlijk niet fulltime en gehinderd door corona, maar toch zegt die lange voorbereidingstijd iets over hoe moeilijk het is om politiemensen te vinden die zich in het openbaar uit durven te spreken over de absurditeit van de oorlog tegen drugs. Nog in de laatste week trok een Belgische politieman die zou spreken zich onder druk van zijn superieuren terug.

 

FWL5lWvWIAE5qNx

Varia

#5 Is bewustzijn een extra dimensie? - NRC (22 juni 2022)

Wat hebben bewustzijn en de kwantumfysica met elkaar te maken? Hersenonderzoeker Jacob Jolij kwam na jaren zoeken in het brein tot de conclusie dat bewustzijn daar niet goed is terug te vinden. Hij stuitte op fascinerende bevindingen in de deeltjesnatuurkunde en komt tot een theorie die bewustzijn verklaart als een dimensie zoals ruimte en tijd dat zijn.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600