Coffeeshopbeleid Leeuwarden

Raadsstukken

Agenda Leeuwarden - Besluitvorming (raad) woensdag 27 september 2023 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

27-09-2023 Terugkijken: Raadsvergadering, punt 7 Motie buiten de orde - D66. Vanaf 1:36:00 tot 2:08:00. (Red. Luister vooral goed naar Buma)

 

Berichtgevingen

 

Leeuwarden kende eind negentiger jaren van de vorige eeuw op het hoogtepunt meer dan 20 verkooppunten van cannabis. Onder deze verkooppunten bevonden zich "klassieke" coffeeshops, een platenwinkeltje en zogenaamde "huiskamers". Een deel van personen betrokken bij deze verkooppunten was afkomstig uit de scene van het in Leeuwarden vermaarde jongerencentrum Hippo.

Vanaf 1997 kent Leeuwarden officieel een coffeeshopbeleid: In eerste instantie zonder een maximum aantal shops (dat werd overgelaten aan de markt), later een aantal van 12 coffeeshops plus 2 coffeeshops in een uitsterfsituatie en heden ten dage 12 coffeeshops. Vestigingseisen werden vastgesteld (shops binnen de grachtenring en op Het Vliet), toen verscherpt (alleen binnen de grachten) en daarna weer verruimd (binnen de grachten of op Het Vliet of in het Stationskwartier). Het I-criterium werd ingevoerd, maar wordt bestuurlijk niet gehandhaafd. Ooit was er geen afstandseis tot voortgezet onderwijs en mbo, toen een officieuze van 250 meter, toen officieel 250 meter (gevolg 2 verhuizingen) en daarna 100 meter officieel.

Het vormgeven van coffeeshopbeleid is bij uitstek het terrein van de lokale overheid. Samen met politie en Openbaar Ministerie wordt dit beleid gehandhaafd. Naast de landelijke voorwaarden, kunnen gemeenten zelf toevoegingen in hun beleid opnemen, om meer grip op de coffeeshops te houden. De burgemeester speelt een centrale rol in de handhaving met eigenstandige bevoegdheden.

De burgemeester is hèt bevoegd gezag voor het coffeeshopbeleid. De gemeenteraad kan hierover dan ook geen beleidsregels vaststellen. Wel kan de raad het coffeeshopbeleid agenderen en bijvoorbeeld op andere beleidsterreinen nagaan welke ondersteunende maatregelen (preventie, nazorg) ontwikkeld kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lokaal gezondheidsbeleid en/of jeugdbeleid.

Om de kaders van het lokale coffeeshopbeleid mede te bepalen, kan de gemeenteraad de burgemeester vragen om het coffeeshopbeleid te bespreken tijdens een (informatieve) raadsvergadering. Dit kan gaan over de spreiding van coffeeshops, het aantal coffeeshops, drugsoverlast, de afstand tot scholen, pilot voor lokale cannabisteelt, etc.

Daarom is dit overzicht gemaakt aan de hand van de achtereenvolgende ambtsperioden:

drs. Haijo (H.H.) Apotheker D66 (1993 - 1998)

Mevr. Loekie (L.B.M.) van Maaren-van Balen PvdA (1999 - 2001)

Mevr. Margreeth (M.) de BoerPvdA (2001 - 2004)

mr.dr. Geert (G.D.) Dales VVD (2004 - 2007)

drs. Ferd (F.J.M.) Crone PvdA (2007 - 2019)

mr. Sybrand (S.) van Haersma Buma CDA (2019 - heden)

 

Lokaal beleid Leeuwarden

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600