Cannabisconsumenten Leeuwarden

Meer cannabis dan in Amsterdam: drugsgebruik in gemeente Leeuwarden uitzonderlijk hoog - Omrop Fryslân (omropfryslan.nl) (2 oktober 2023)

Het percentage drugs in rioolwater ligt in de gemeente Leeuwarden uitzonderlijk hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Watercycle Research Institute (KWR).

Zo ligt het gemiddelde cocaïnegebruik per 1.000 inwoners in de gemeente op 4.031 milligram per dag. Dat is evenveel als in bijvoorbeeld Amsterdam en respectievelijk 43 en 37 procent hoger dan in Utrecht en Eindhoven.

Meer cannabis dan in Amsterdam
Wat betreft het gebruik van cannabis zijn de cijfers nog duidelijker. Met 3.662 milligram cannabis per dag per 1.000 inwoners ligt dat aantal zelf 7 procent hoger dan in Amsterdam. In vergelijking met Utrecht en Eindhoven is het 46 procent meer. Het gebruik van MDMA ligt wel lager in Leeuwarden dan in de grote steden.

In Leeuwarden zou een grote afzetmarkt zijn voor het kopen van drugs. De financiële omvang van de handel in cannabis en cocaïne zou uitkomen op 20 miljoen euro per jaar.

Burgemeester Sybrand Buma laat in een reactie weten geschrokken te zijn. Hij zal de cijfers meenemen in de aanpak van het drugsprobleem. "Aanpak hiervan vergt veel inzet van alle kanten. Naast de aanpak van drugscriminaliteit hebben we aandacht voor het drugsgebruik. Er is een preventie- en handhavingsplan in ontwikkeling om het gebruik van drugs te voorkomen en te verminderen."

Het onderzoek is uitgevoerd door het water in rioolzuiveringsinstallatie in de stad te onderzoeken in de periode van 8 tot 14 maart 2023. De uitkomsten gaven een beeld van het drugsgebruik van 82 procent van de inwoners van de gemeente.

In Leeuwarden wordt meer geblowd dan in Amsterdam, blijkt uit rioolwater (nos.nl) (2 oktober 2023)

In Leeuwarden zit naar verhouding meer softdrugsafval in het rioolwater dan in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het KWR Water Research Institute in opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Wetterskip Fryslân. De gemeente noemt het percentage drugs in het rioolwater in de Friese stad "uitzonderlijk hoog".

Voor het onderzoek is het water in de rioolzuiveringsinstallatie een week lang onderzocht. Daaruit blijkt dat men in Leeuwarden per 1000 mensen zo'n 3662 milligram THC consumeert, de werkzame stof in wiet en hasj. Dat komt neer op meer dan 21 gram wiet.

Dat is 7 procentpunt meer dan in Amsterdam en 46 meer dan in Utrecht of Eindhoven. Het cocaïnegebruik per 1000 inwoners is in Leeuwarden en Amsterdam gelijk. Het gebruik van MDMA ligt wel lager in Leeuwarden dan in de grote steden, schrijft Omrop Fryslân. (...)

Lokaal beleid Leeuwarden

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600