Experiment Apeldoorn

Bespreekvoorstel Politieke Markt Apeldoorn, 23-05-2019
"Burgemeester Berends heeft naar aanleiding van het PMA debat d.d 7 juni 2018 aangegeven zich onder voorwaarden aan te willen melden voor het experiment. Dit is door de burgemeester per brief medegedeeld aan het ministerie. Inmiddels zijn de voorwaarden en criteria bekend en kan de gemeente zich definitief aanmelden voor het experiment. Het experiment bestaat eruit dat binnen dit experiment ten hoogste 10 daartoe door het ministerie aangewezen telers cannabis mogen produceren. Alle coffeeshops in de gemeenten die meedoen mogen alleen legaal (door deze 10 telers) geproduceerde cannabis verkopen. In Apeldoorn hebben alle coffeeshops aangegeven bereid te zijn om mee te werken."

Kijk nog eens terug: Vergadering Politieke Markt Apeldoorn, 23-05-2019

Verslag POLITIEKE MARKT APELDOORN 2019AANMELDING DEELNAME EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN (WIETTEELT), 23-05-2019

"Wethouder Cziesso is voorstander van legalisering van wiet maar is tegen dit experiment. Bij het experiment zou medewerking van alle coffeeshophouders moeten worden afgedwongen via een aanzegging van de burgemeester. Daartegen kan in beroep gegaan worden. Het Rijk voorziet niet in de kosten hiervan. Als 1 of meerdere coffeeshophouders niet meewerken dan komen de kosten bij de gemeente terecht en dat is niet reëel. De VNG-richtlijn waarschuwt voor deze rigide vorm van experimenteren en heeft zowel bij de Kamer als de Ministeries aangedrongen op wijziging van de kaders/voorwaarden van dit experiment. Financieel en juridisch is dit een groot bezwaar. De burgemeester geeft aan dat er dinsdag weer een collegevergadering is. De opbrengst van vandaag wordt meegenomen.

Conclusie:
Het onderwerp komt opnieuw aan de orde in de volgende collegevergadering waarbij de opbrengst van deze consultatie wordt meegenomen."

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn, 07 mei 2019

"Besluit: Het college, met uitzondering van de wethouder stelt de gemeenteraad voor ons niet aan te melden voor het experiment. Dit omdat het college van mening is dat het experiment in deze vorm en onder deze condities onvoldoende helpt om de problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te verminderen en/of te voorkomen. Verder is het college van mening dat Apeldoorn niet voorop moet lopen door deel te nemen aan dit experiment. Tot slot heeft het college hiertoe besloten omdat in het experiment geen maximum wordt gesteld aan de werkzame stoffen in cannabis, waardoor mogelijke gezondheidsrisico’s a.g.v. een hoog THC-gehalte niet afnemen." 

Collegevoorstel Aanmelding deelname Experiment Gesloten Coffeeshopketen, 30-04-2019

"8. Communicatie van het besluit
Indien ervoor gekozen wordt om Apeldoorn aan te melden voor het experiment, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ministerie. In het najaar van 2019 wordt bekend welke gemeente definitief zullen deelnemen aan het experiment. Mocht Apeldoorn geselecteerd worden, dan volgt een persgesprek- en persbericht.

Realisatie van het besluit
9.Het besluit van het college wordt ter consultatie aan de Raad voorgelegd in een PMA op 23 mei 2019. Tijdens deze consultatie is naast de burgemeester ook de portefeuillehouder volksgezondheid aanwezig."

Brief gemeente Apeldoorn aan gemeenteraad, 17-01-2019

Brief burgemeester Apeldoorn aan Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juni 2018 aan Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juni 2018 

Lokaal beleid Apeldoorn

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600