Zelfvoorzienende thuisteelt Amsterdam

Chronolgisch overzicht

20-01-2021 Mediwietsite Volledige vrijspraak voor mediwietteler Jan Dijkstra met 40 planten

‘Een welkome doorbraak in de zaak van medicinale thuisteler en leukemie-patiënt Jan Dijkstra. De Amsterdamse rechtbank oordeelde op 14 januari dat Dijkstra, die veertig wietplanten teelde om cannabisolie van te maken, niet strafbaar is. De rechtbank ontsloeg Jan van alle rechtsvervolging’.

14-01-2021 Rechtbank Amsterdam Vonnis ECLI:NL:RBAMS:2021:69 

‘Een zieke 36-jarige man die in juni 2019 in Amsterdam 40 hennepplanten teelde om er cannabisolie van te maken is niet strafbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Er is sprake van een zeer uitzonderlijke situatie waardoor het telen van hennepplanten in dit geval gerechtvaardigd is’.

04-10-2019 AD Zelfgekweekte wiet aftrekbaar van belasting mits op voorschrift

‘De kosten voor het zelf kweken van cannabis die op doktersvoorschrift wordt gebruikt, kunnen als zorgkosten van de belasting worden afgetrokken.

Dat heeft de Hoge Raad bepaald in de zaak van een Amsterdamse die lijdt aan de ziekte van Crohn. Haar arts schreef de vrouw cannabis voor. Die kweekte ze zelf. De dokter was namelijk van oordeel dat via de apotheek verkrijgbare cannabis bij de patiënte niet de gewenste werking had’.

10-04-2017 Brief burgemeester van der Laan aan Ministers JenV en VWS en Senatoren over thuisteelt medicinale cannabis (TKN 7)

“Met interesse heb ik kennis genomen van de discussie rond medicinale cannabis die in de marge van de debatten over het wetsvoorstel 'Wet gesloten coffeeshopketen' wordt gevoerd.
Burgemeesters worden namelijk steeds vaker om hulp gevraagd door mensen die zich - gelet op de door hen ervaren grote voordelen van het gebruik van cannabis voor hun gezondheid - gedwongen voelen om thuis cannabis te kweken. Zij doen dat alleen voor eigen gebruik en om gezondheidsredenen, maar wel illegaal, omdat het in strijd is met de wet en met de regels die bijvoorbeeld woningcorporaties hebben vastgesteld. Sommige van deze mensen gebruiken cannabis uit thuisteelt vanwege diverse ziekten, bijvoorbeeld omdat zij geen doktersverklaring hebben om apothekerswiet te kunnen krijgen. Anderen geven aan dat de aangeboden apothekerswiet voor hen niet voldoet of dat de verzekering deze wiet niet (of slechts beperkt) vergoedt”.

03-04-2017 Brief burgemeester van der Laan inzake de kweek van 50 cannabisplanten voor medicinaal gebruik door Amsterdamse HIV-patient. (TKN 1)

Brief van de burgemeester van der Laan over de consequenties van een uitspraak van de strafrechter inzake de thuisteelt van medicinale cannabis voor thuistelers in het algemeen. Bij het thuis kweken van cannabis spelen drie rechtsgebieden een rol: strafrecht, bestuursrecht en civiel recht. In de brief wordt uiteengezet dat in dit specifieke geval de burgemeester noch justitie tegen deze thuiskweek optreden: ‘Bovengenoemd vonnis alsmede signalen van andere patiënten die baat hebben bij medicinale cannabis zijn voor mij reden geweest om de onlangs aangenomen motie te ondersteunen met betrekking tot het schrijven van een brief aan de minister om het probleem rond medicinale cannabis te adresseren’.

15-03-2017 Motie inzake meer ruimte voor thuisteelt van medicinale cannabis (punt 7D)

‘Gehoord de discussie inzake medicinale cannabis. Constaterende dat…

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Eerste Kamer waarin deze worden opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen;
2. in deze brief de wens uit te spreken dat Amsterdam meer ruimte wil voor thuisteelt ten behoeve van medicinale cannabis, in lijn met de initiatiefwet van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp om wietteelt te reguleren en het amendement van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren”.

06-03-2017 AT5 Eigen haard mag thuis telende patient niet uit huis zetten

‘Rudolf Hillebrand, een HIV-patiënt die in zijn huurwoning wiet kweekt voor eigen medicinaal gebruik, mag niet door woningcorporatie Eigen Haard uit zijn huis worden gezet. Ook mag hij doorgaan met het kweken van de planten. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

Hillebrand gebruikt 5 gram cannabis per dag om misselijkheid en braken, dat door zijn HIV-medicatie wordt veroorzaakt, tegen te gaan. Hij heeft daarom 51 hennepplanten in huis (17 in bloei, 17 om te groeien en 17 stekjes)’.

06-03-2017 Kantongerecht Amsterdam Medicinale wietkweker hoeft huis niet uit

‘Een Amsterdammer die in zijn huurwoning 51 wietplanten kweekt voor eigen, medicinaal gebruik, hoeft zijn huis niet uit. Ook mag hij doorgaan met het kweken van de planten’.

08-12-2016 Gemeenteraad Amsterdam Inspraak Jan Dijkstra

‘Op 8 december 2016 houdt Jan een vurig pleidooi voor de Amsterdamse gemeenteraad. Hij vertelt over zijn kanker en zijn resistentie tegen chemokuren. En hij vertelt over het enige medicijn dat hem concreet helpt: cannabis’.

10-02-2016 Rechtbank Amsterdam Vonnis ECLI:NL:RBAMS:2016:529

‘Geneeskundige toepassing van cannabis. Art. 3 Opiumwet. Beroep op noodtoestand door HIV-geïnfecteerde patiënt. In dit geval is sprake van uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in het (Moorlag)arrest, HR 16-09-2008 ECLI:NL:HR:2008:BC7938. Ook voor zowel zelf telen als voorhanden hebben cannabis’.

 

Lokaal beleid Amsterdam

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600