Experiment Amsterdam

03-11-2023 Cannabisindustrie Coffeeshohouders uiten zorgen en aanbevelingen over Amsterdam Oost in wietexperiment

De coffeeshopbond Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) heeft gisteren een artikel geplaatst waarin ze zorgen uiten en aanbevelingen doen naar aanleiding van de AMvB over de toevoeging van stadsdeel Amsterdam-Oost aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. De zorgen over oa het dreigende ongelijke speelveld zijn geuit in een reactie op de internet-consultatie over de ‘Wijziging Besluit Experiment Gesloten Coffeeshop-keten’.

29-08-2023 Parool Amsterdam doet mee aan proef met legale wietteelt

Amsterdam doet in stadsdeel Oost mee aan de landelijke wietproef. Dat is vrijdag besloten in de ministerraad. Bij de proef leveren telers legaal wiet aan coffeeshops.

Bij de toevoeging van Amsterdam als elfde gemeente staat opgemerkt dat het uitgangspunt is dat het experiment ‘niet tot vertraging’ zal leiden. Het wordt niet uitgesloten dat coffeeshops ‘op een bepaald moment’ maar in tien deelnemende gemeenten bevoorraad kunnen worden. Het wordt daarom wenselijk genoemd dat voor de elfde gemeente een latere startdatum wordt uitgekozen.

28-08-2023 Parool Amsterdamse coffeeshophouders en wiettelers snakken naar proef met legale wietteelt

Na jaren van politiek dralen komt het landelijke experiment met legale wietteelt dan toch dichterbij. Vrijwel zeker ook voor Amsterdam, waar tien coffeeshops in Oost zullen meedoen

01-08-2023 Cannabisindustrie Deelname aan wietproef was voor stadsdeel Oost een verrassing

Alle partijen in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Oost hebben hun teleurstelling geuit over het gebrek aan communicatie en democratische betrokkenheid bij de deelname aan de wietproef.

Zowel de VVD als Méérbelangen hebben zich uitgesproken over ‘het ontbreken van discussie en betrokkenheid’ en noemen het een ‘democratisch tekort’.

24-07-2023 AT5 Blijdschap maar ook verontwaardiging over wietproef: 'Krampachtig gedrocht van de overheid.'

Ergens volgend jaar doen 1- coffeeshops uit Oost hoogstwaarschijnlijk mee met de landelijke wietproef. Niet alle coffeeshophouders in de stad zitten op de proef te wachten.

Geen stiekem geteelde wiet meer, maar een samenwerking met grote legale kwekers. Coffeeshop Best Friends op de hoek Molukkenstraat-Niasstraat is een van de 10 coffeeshops die mee mag doen aan de wietproef. Eigenaar Ewout van der Weijden is enthousiast, hij vind dat de branche de afgelopern jaren in de media negatief is afgeschilderd. 'Nu is het laatste argumentje om ons te criminaliseren weggenomen.'

Henry Dekker eigenaar van coffeedshop Loft aan de Jan van Galenstraat in West mag niet meedoen. Toch had hij het nioet gedaan als het hem gevraagd was. 'Laat het aan de kleine telers die het nu al doen, laat ze een aanvraag doen voor een vergunning dan kunnen we kijken of de omstandigheden en werkplekken oke zijn.'

Nadeel voor coffeeshops in Oost is dat ze geen Marokkanse hasj meer kunnen verkopen, nu wel 20 a 30% van de omzet. Maar dat is geen reden om de wietproef te negeren. Wij willen af van het laatste negatieve schakeltje en zelfs als dat omzet zou kosten, 'dan is dat maar zo'. De proef begint waarschijnlijk begin volgend jaar, maar eerst moet de wet en regelgeving in de gemeente Amsterdam nog worden aangepast. Welke invloed de val van het kabinet hierop heeft wist een woordvoerder van minister Yesilgoz niet te zeggen. 

27-07-2023 De Brugkrant Stadsdeel Oost leest in krant te zijn geselecteerd voor wietproef

Eind juni kandideerde de Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) stadsdeel Oost voor de wietproef, een experiment waarbij telers gereguleerd hennep kweken. Kort daarna gaf het kabinet groen licht en werd de deelname definitief. Volgens een artikel dat oost-online. deze week publiceerde, is de stadsdeelcommissie hier vooraf niet over ingelicht en kwam legale wietteelt niet aan bod in het onlangs besproken veiligheidsplan.

Alle partijen in de stadsdeelcommissie vinden het onbegrijpelijk en treurig pas na mediapublicaties te weten dat Oost meedoet met de proef.

28-06-2023 Cannabisindustrie Gemeente Amsterdam selecteert stadsdeel Oost voor wietexperiment

Stadsdeel Amsterdam-Oost, met meer dan 100.000 inwoners en 10 coffeeshops, is geselecteerd om deel te nemen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het Rijk staat toe dat stadsdelen deelnemen, maar uiteindelijk zullen de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslissen of stadsdeel Oost daadwerkelijk kan meedoen.

28-06-2023 Parool Amsterdam wil dat stadsdeel Oost meedoet aan proef legalisering wietteelt

Amsterdam wil dat stadsdeel Oost meedoet aan de landelijke proef voor legalisering van wietteelt. Het experiment begint volgend jaar en neemt vier jaar in beslag, als de verantwoordelijke ministers hiermee akkoord gaan.

28-10-2023 Binnenlands bestuur Amsterdams stadsdeel Oost doet mee aan wietproef

Amsterdam gaat definitief meedoen met het landelijke Experiment Gesloten Coffeeshopketen, oftewel ‘de wietproef’. In februari dit jaar maakte de gemeente al bekend mee te willen doen. Nu is ook duidelijk welk stadsdeel proefkonijn wordt. Na overleg met de stadsdelen en de coffeeshopbranche, meldt Amsterdam vandaag dat de wietproef in stadsdeel Oost van start gaat.

In stadsdeel Oost zijn momenteel tien coffeeshops gevestigd. De wietproef moet volgens de gemeente duidelijk maken “of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is, en of dat het huidige gedoogbeleid voor cannabis in de toekomst kan vervangen”.

22-02-2023 Cnnbs Amsterdam wil nu toch een wietexperiment, in een stadsdeel

In mei voegt zich naar alle waarschijnlijkheid een gedeelte van Amsterdam bij de 10 bestaande gemeenten die meedoen aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen ofwel de wietproef; niet de hele hoofdstad maar slechts 1 van de 7 zogeheten stadsdelen zal legale wiet gaan aanbieden in de coffeeshops. Dat maakte burgemeester Femke Halsema dinsdag bekend.

21-02-2023 AT5 Amsterdam wil met een stadsdeel toch meedoen aan wietproef

Burgemeester Femke Halsema heeft besloten dat Amsterdam tóch mee wil gaan doen aan de proef voor de gereguleerde wietteelt. De stad kwam in eerste instantie niet in aanmerking vanwege het aantal coffeeshops in de stad, maar het kabinet bereidt een nieuwe proef voor waardoor Amsterdam wél mee kan doen. De stad gaat onderzoeken welk stadsdeel geschikt is voor het experiment.

21-02-2023 Trouw Amsterdam wil meedoen aan wietproef 

De gemeente laat weten dat de schaal en het inwonersaantal van de stadsdelen ze “geschikt” maken voor deelname aan het experiment. Amsterdam gaat binnenkort met de stadsdelen en de coffeeshopbranche in gesprek over de eventuele deelname.

21-02-2023 Parool Gemeente Amsterdam wil  meedoen aan proef voor legalisering wietteelt

Om mee te kunnen doen met de proef, moeten alle coffeeshops in de gemeente akkoord gaan met de regels van het experiment. In Amsterdam was dat onhaalbaar; maar een stadsdeel zou qua schaal en het inwonersaantal wél geschikt zijn voor deelname, aldus de gemeente. Amsterdam gaat binnenkort met de stadsdelen en de coffeeshopbranche in gesprek over de eventuele deelname. Momenteel worden gesprekken gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ‘over de verdere uitwerking’.

21-02-2023 NOS Amsterdam wil met stadsdeel meedoen aan het wietexperiment

Volgens de gemeente zijn verschillende stadsdelen vanwege hun schaal en inwonertal geschikt voor de proef. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, justitie en de burgemeester, heeft in januari met het experiment ingestemd.

De stad is in gesprek met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid over de deelname. De gemeente hoopt binnenkort ook in gesprek te gaan met de stadsdelen en de coffeeshopbranche. Het doel is om in mei een stadsdeel aan te wijzen voor de proef.

21-02-2023 persericht gemeente Amsterdam Amsterdam wil meedoen aan het landelijk experiment wietteelt

Burgemeester Halsema heeft aan het kabinet laten weten dat Amsterdam onderzoekt welk stadsdeel mee zou kunnen doen aan het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of het mogelijk is om coffeeshops gereguleerd te voorzien van op kwaliteit controleerde cannabis in een gesloten coffeeshopketen en wat de effecten hiervan zijn voor de openbare orde, criminaliteit en volksgezondheid.

24-06-2019 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV inzake geen belangstelling voor experiment gesloten coffeeshopketen (TKN 9)

‘Voor de gemeente Amsterdam waren de volgende voorwaarden problematisch:
1. de verplichte deelname van alle coffeeshops in een experiment-gemeente;
2. het ontbreken van voldoende overgangstermijn, en
3. onvoldoende garantie op een voldoende gevarieerd gereguleerd aanbod cannabis.
Aan deze bezwaren is in de uitwerking van de voorwaarden in de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij de Wet gesloten coffeeshopketen, in onvoldoende mate tegemoet gekomen. Amsterdam heeft zich daarom niet als belangstellende voor deelname aan een experiment gesloten coffeeshopketen laten registreren’.

01-11-2018 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV over een uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

‘Enkele voorwaarden die aan deelname aan het experiment verbonden zijn, vormen voor Amsterdam een obstakel. Heb u daarom verzocht rekening te houden met een aantal uitgangspunten bij de vaststelling van de Algemene Maatregel van Bestuur:
-Geen verplichte deelname van alle coffeeshops
-Naast aanbod gereguleerde wiet ook verkoop van buitenlandse hasj en overgangsperiode
-Er moet een gevarieerde keuze zijn die aansluit bij wensen van verschillende klanten
-Optie om bevoegdheid te geven om met stadsdeel deel te nemen’.

27-09-2018 Brief burgemeester Halsema aan Minister VWS/JenV over uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

Benoeming drieledig probleem: ‘1. de schaal. 2. de verplichting deel te nemen 3. de onmiddellijke transitie naar een assortiment gereguleerde cannabis. Alle Amsterdamse coffeeshops zullen in één klap hun illegale leveranciers moeten afstoten. Het is niet denkbeeldig dat er op dat moment problemen met 'de achterdeur' zullen ontstaan. Daarbij komt dat de coffeeshops zullen worden gedwongen deel te nemen in de wetenschap dat ze binnen vier tot vijfenhalf jaar de illegale leveranciers opnieuw aan zich moeten binden, terwijl er vooraf geen duidelijkheid over continuering is (wanneer en met welke uitkomsten is het experiment geslaagd?)’

 14-12-2017 Brief burgemeester van Aartsen aan Ministers VWS/JenV over aanmelding deelname experiment gesloten coffeeshopketen met opmerking dat de handhaving op het Ingezetencriterium geen optie zal zijn ('ontbindende voorwaarde') voor de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een aangenomen raadsmotie 1395.17 AM (agendapunt 21)

Lokaal beleid Amsterdam

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600