Experiment Amsterdam

22-02-2023 Cnnbs Amsterdam wil nu toch een wietexperiment, in een stadsdeel

In mei voegt zich naar alle waarschijnlijkheid een gedeelte van Amsterdam bij de 10 bestaande gemeenten die meedoen aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen ofwel de wietproef; niet de hele hoofdstad maar slechts 1 van de 7 zogeheten stadsdelen zal legale wiet gaan aanbieden in de coffeeshops. Dat maakte burgemeester Femke Halsema dinsdag bekend.

21-02-2023 AT5 Amsterdam wil met een stadsdeel toch meedoen aan wietproef

Burgemeester Femke Halsema heeft besloten dat Amsterdam tóch mee wil gaan doen aan de proef voor de gereguleerde wietteelt. De stad kwam in eerste instantie niet in aanmerking vanwege het aantal coffeeshops in de stad, maar het kabinet bereidt een nieuwe proef voor waardoor Amsterdam wél mee kan doen. De stad gaat onderzoeken welk stadsdeel geschikt is voor het experiment.

21-02-2023 Trouw Amsterdam wil meedoen aan wietproef 

De gemeente laat weten dat de schaal en het inwonersaantal van de stadsdelen ze “geschikt” maken voor deelname aan het experiment. Amsterdam gaat binnenkort met de stadsdelen en de coffeeshopbranche in gesprek over de eventuele deelname.

21-02-2023 Parool Gemeente Amsterdam wil  meedoen aan proef voor legalisering wietteelt

Om mee te kunnen doen met de proef, moeten alle coffeeshops in de gemeente akkoord gaan met de regels van het experiment. In Amsterdam was dat onhaalbaar; maar een stadsdeel zou qua schaal en het inwonersaantal wél geschikt zijn voor deelname, aldus de gemeente. Amsterdam gaat binnenkort met de stadsdelen en de coffeeshopbranche in gesprek over de eventuele deelname. Momenteel worden gesprekken gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ‘over de verdere uitwerking’.

21-02-2023 NOS Amsterdam wil met stadsdeel meedoen aan het wietexperiment

Volgens de gemeente zijn verschillende stadsdelen vanwege hun schaal en inwonertal geschikt voor de proef. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, justitie en de burgemeester, heeft in januari met het experiment ingestemd.

De stad is in gesprek met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid over de deelname. De gemeente hoopt binnenkort ook in gesprek te gaan met de stadsdelen en de coffeeshopbranche. Het doel is om in mei een stadsdeel aan te wijzen voor de proef.

21-02-2023 persericht gemeente Amsterdam Amsterdam wil meedoen aan het landelijk experiment wietteelt

Burgemeester Halsema heeft aan het kabinet laten weten dat Amsterdam onderzoekt welk stadsdeel mee zou kunnen doen aan het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of het mogelijk is om coffeeshops gereguleerd te voorzien van op kwaliteit controleerde cannabis in een gesloten coffeeshopketen en wat de effecten hiervan zijn voor de openbare orde, criminaliteit en volksgezondheid.

24-06-2019 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV inzake geen belangstelling voor experiment gesloten coffeeshopketen (TKN 9)

‘Voor de gemeente Amsterdam waren de volgende voorwaarden problematisch:
1. de verplichte deelname van alle coffeeshops in een experiment-gemeente;
2. het ontbreken van voldoende overgangstermijn, en
3. onvoldoende garantie op een voldoende gevarieerd gereguleerd aanbod cannabis.
Aan deze bezwaren is in de uitwerking van de voorwaarden in de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij de Wet gesloten coffeeshopketen, in onvoldoende mate tegemoet gekomen. Amsterdam heeft zich daarom niet als belangstellende voor deelname aan een experiment gesloten coffeeshopketen laten registreren’.

01-11-2018 Brief burgemeester Halsema aan Ministers VWS/JenV over een uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

‘Enkele voorwaarden die aan deelname aan het experiment verbonden zijn, vormen voor Amsterdam een obstakel. Heb u daarom verzocht rekening te houden met een aantal uitgangspunten bij de vaststelling van de Algemene Maatregel van Bestuur:
-Geen verplichte deelname van alle coffeeshops
-Naast aanbod gereguleerde wiet ook verkoop van buitenlandse hasj en overgangsperiode
-Er moet een gevarieerde keuze zijn die aansluit bij wensen van verschillende klanten
-Optie om bevoegdheid te geven om met stadsdeel deel te nemen’.

27-09-2018 Brief burgemeester Halsema aan Minister VWS/JenV over uniform experiment met een gesloten coffeeshopketen (TKN 7)

Benoeming drieledig probleem: ‘1. de schaal. 2. de verplichting deel te nemen 3. de onmiddellijke transitie naar een assortiment gereguleerde cannabis. Alle Amsterdamse coffeeshops zullen in één klap hun illegale leveranciers moeten afstoten. Het is niet denkbeeldig dat er op dat moment problemen met 'de achterdeur' zullen ontstaan. Daarbij komt dat de coffeeshops zullen worden gedwongen deel te nemen in de wetenschap dat ze binnen vier tot vijfenhalf jaar de illegale leveranciers opnieuw aan zich moeten binden, terwijl er vooraf geen duidelijkheid over continuering is (wanneer en met welke uitkomsten is het experiment geslaagd?)’

 14-12-2017 Brief burgemeester van Aartsen aan Ministers VWS/JenV over aanmelding deelname experiment gesloten coffeeshopketen met opmerking dat de handhaving op het Ingezetencriterium geen optie zal zijn ('ontbindende voorwaarde') voor de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een aangenomen raadsmotie 1395.17 AM (agendapunt 21)

Lokaal beleid Amsterdam

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600