PODR 28 februari 2023

PODR 28 februari 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 4-tal knoppen (linkjes) om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.
 
M3U    PLS    ASX    DIRECT 
 
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Aanloopfase wietexperiment op kleine schaal

Drugsbeleid | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

Aanloopfase wietexperiment op kleine schaal in Tilburg en Breda | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl (22 februari 2023)

Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) hebben besloten om te starten met een aanloopfase. Dit betekent dat in de gemeenten Tilburg en Breda telers naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar kunnen starten met leveren aan de coffeeshops. Tijdens de aanloopfase kan er op kleine schaal in de gemeenten Breda en Tilburg, naar een initiatief van de burgemeesters van deze gemeenten, eerder gestart worden met levering aan coffeeshops. Waarbij coffeeshops ook nog mogen inkopen bij hun oude leveranciers.

Het doel van de aanloopfase is om te oefenen met alle processen en systemen die hierbij komen kijken. Zodat de start in alle gemeenten van de overgangsfase soepeler kan verlopen. De aanloopfase kan van start gaan onder een aantal voorwaarden. Namelijk een beperkt aantal gemeenten: Breda en Tilburg. Daarnaast een beperkte handelsvoorraad van 500 gram van gereguleerde producten, een beperkte duur van de aanloopfase waarbij het streven maximaal 6 maanden is. De start als minimaal drie telers gereed zijn en een stopknop om de aanloopfase te stoppen indien er zich ernstige problemen voordoen op het vlak van openbare orde en veiligheid. 

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de handhaving op de gereguleerde cannabis die in de coffeeshop komt te liggen. Er worden afspraken gemaakt in de lokale driehoek om onduidelijkheden over het handhavingsregime te voorkomen. (...)

Coffeeshops Tilburg en Breda mogen nog dit jaar van start met wietproef: ‘Nu kunnen we echt stappen zetten’ | Brabant | bd.nl (22 februari 2023)

De coffeeshops in Tilburg en Breda mogen eind dit jaar beginnen met de verkoop van onder staatstoezicht geteelde wiet. Het kabinet geeft de steden toestemming om alvast vooruit te lopen op de landelijke wietproef.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid maakte dat woensdagmiddag bekend tijdens een vergadering van de Tweede Kamer. Voorzitter Rick Brand van de Actieve Bredase Coffeeshophouders (ABC) is blij met de beslissing van de minister.

,,We hebben zo vaak aangegeven dat we met de wietproef willen beginnen, het liefst morgen nog. Wat dat betreft is het jammer dat we nog tot het einde van dit jaar moeten wachten, maar laten we niet zeuren. Alle acht coffeeshops in Breda vinden dit een goede zaak. Het is wel krom dat we voorlopig nog illegale wiet moeten bijkopen, omdat er te weinig aanbieders zijn.’’

De coffeeshops in Tilburg en Breda mogen in het laatste kwartaal van dit jaar van start met de verkoop van onder staatstoezicht geteelde wiet. Die wordt geleverd door minimaal drie door de Staat aangewezen telers, waaronder het Waalwijkse bedrijf Fyta. Maar tijdens het experiment mogen de coffeeshops ook blijven inkopen bij hun huidige leveranciers. De proef in Breda en Tilburg duurt maximaal een half jaar, daarna kunnen de acht andere steden die mee gaan doen, aanhaken. (...)

,,De aanhouder wint”, laat de Tilburgse burgemeester Theo Weterings weten in een eerste reactie. ,,Ik kijk uit naar een eerlijke branche die onder toezicht geteelde, veilige producten verkoopt.” Ook zijn collega uit Breda, Paul Depla (Breda), reageert verheugd: ,,Hier hebben we heel lang op moeten wachten. We kunnen nu eindelijk versnellen en echt stappen zetten.” Beide burgemeesters wijzen erop dat de andere steden hun voordeel kunnen doen met de ervaringen die dit najaar in Breda en Tilburg worden opgedaan.

Keer op keer vertraging

Depla en Weterings lanceerden in november het idee om in hun steden een voorschotje te nemen op de landelijke wietproef. Die moet uitwijzen of de teelt van cannabis legaal te maken is. Nu kopen coffeeshops hun waar illegaal aan de achterdeur, wat zorgt voor criminaliteit.

Het al in 2017 aangekondigde experiment liep de laatste jaren keer op keer vertraging op. De bedoeling was dat het experiment in 2021 zou beginnen, maar de startdatum werd verschillende keren naar achteren geschoven.

Toen in oktober duidelijk werd dat het wel eens 2024 zou kunnen worden, pleitten Depla en Weterings in november voor een experiment-in-het-experiment: de 19 coffeeshops in Breda en Tilburg zouden alvast van start kunnen met de proef. Het Waalwijkse bedrijf Fyta, een van de telers die het Rijk heeft aangewezen, zou de coffeeshops moeten bevoorraden.

Depla en Weterings deden hun voorstel omdat ze het draagvlak voor de wietproef in rap tempo zagen afbrokkelen. ,,Het is verre van ideaal, maar beter dan niks”, zei Depla op 4 november tijdens een symposium in Eindhoven. Zowel Depla als Weterings zien het experiment als een noodzakelijke tussenstop op weg naar het einddoel: een volledige legalisering van softdrugs. In het kabinet zijn het CDA en de ChristenUnie daar fel op tegen; de in 2017 overeengekomen wietproef was dan ook een compromis.

Weerstand bij Tilburgse coffeeshops

Terwijl de Bredase coffeeshops het plan van de burgemeesters omarmden (‘We beginnen het liefst vandaag nog’), was er bij de Tilburgse coffeeshophouders nogal wat weerstand tegen de versnelling van de proef. Vooral omdat de coffeeshops dan te veel afhankelijk zouden worden van één teler: Fyta uit Waalwijk.

Gemeenten en kabinet hebben terdege rekening gehouden met de kritiek, zo blijkt uit de mededelingen die minister Kuijpers woensdag deed. Zo moeten de coffeeshops in Tilburg en Breda tijdens de proef niet alleen de keuze hebben uit drie door de Staat aangewezen telers, maar mogen ze ook nog zaken blijven doen met hun illegale leveranciers. De coffeeshops zijn bang dat klanten de coffeeshops mijden als daar te weinig keuze is.

Willem Vugs, voorzitter van de Tilburgse coffeeshopvereniging De Achterdeur, is blij met de toezeggingen van het kabinet. De coffeeshops in Tilburg hikken nu nog slechts tegen één voorwaarde aan, zegt Vugs. Dat is de bepaling dat de coffeeshops ook tijdens de proef maximaal 500 gram cannabis in de zaak mogen hebben. Precies zoals dat nu het geval is. ,,Dat betekent dat de telers heel vaak op en neer zullen moeten gaan rijden, zeker als hun producten in de smaak vallen bij onze klanten.”

De transporten van de onder staatstoezicht geteelde wiet worden uitbesteed aan gecertificeerde bedrijven.

De klant bepaalt uiteindelijk of de proef een succes wordt, voorspelt Vugs, zelf eigenaar van coffeeshop Toermalijn: ,,Als die de onder toezicht geteelde wiet wil hebben, kunnen we helemaal afscheid nemen van onze illegale leveranciers.”

 

Provinciale Staten 2023 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN 2023

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op woensdag 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Als provincie met de minste inwoners heeft Zeeland 39 statenleden, terwijl in de Zuid-Hollandse staten maar liefst 55 volksvertegenwoordigers plaatsnemen. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen. Voor meer informatie over de provincie en de Statenverkiezingen klik hier.

EERSTE KAMERVERKIEZINGEN 2023

De provincies gaan niet over het cannabis- en drugbeleid. De Provinciale Statenleden kiezen de Eerste Kamerleden en die gaan wel over het drugbeleid.

De Eerste Kamerverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats. De eerstvolgende verkiezingen van de Eerste Kamer vinden plaats op dinsdag 30 mei 2023. De nieuwe Kamer vergadert voor de eerste keer op dinsdag 13 juni 2023. Een week ervoor (6 juni 2023) is de laatste vergaderdag van de huidige Kamer en vindt tevens het afscheid plaats van niet-terugkerende leden.

Zorg voor voldoende cannabisvriendelijke zetels in de Eerste Kamer door op een cannabisvriendelijke partij te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. 

Check de cannabisvriendelijkheid van de partijen aan de hand van de verkiezingsprogramma's van 2021: Tweede Kamerverkiezingen 2021  

Ga stemmen in alle Staten

voor de Eerste Kamer

Provinciale Staten 2023 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

Stemhulpen Provinciale Statenverkiezingen 2023 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

Verkiezingsnieuws - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

Provinciale Statenverkiezingen 2023 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl) (artikel)

WNL Op Zondag gemist? Start met kijken op NPO Start (26 februari 2023)

Eerste Kamerfracties coalitiepartijen niet eens over stelling aanpak stikstofcrisis (wnl.tv) (26 februari 2023)

Lijsttrekkers Eerste Kamerfracties coalitiepartijen tijdens debat niet eens over aanpak stikstofcrisis

De lijstrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen voor coalitiepartijen VVD, CDA en D66 zijn het tijdens een debat in WNL Op Zondag niet eens geworden over een stelling van Paul van Meenen (D66) over stikstof. Het negeren van het stikstofdoel voor 2030 ‘betekent stilstand’, vindt Van Meenen. Theo Bovens (CDA) stemde tegen de stelling, Edith Schippers (VVD) stemde niet (blanco).

Nu staat nog in de wet dat in 2035 de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn, zodat 74 procent van de kwetsbare natuur geen last meer heeft van een overschot. Het kabinet had al het voornemen om hier 2030 van te maken, maar wil dit nu ook vastleggen in de wet.

Volgens Van Meenen hebben “we te lang politici gehad zonder rechte rug. Die hebben ervoor gezorgd dat boeren, de natuur en wij allemaal met enorme problemen zijn opgezadeld”, verdedigde hij zijn stelling. Volgens Van Meenen is Nederland “De megastal” van Europa geworden. “We kunnen geen huizen meer bouwen. We moeten de impasse doorbreken en dat moet nu gebeuren.”

“Desondanks zijn er partijen die het probleem ontkennen of zeggen: het kan allemaal wel op de lange baan geschoven worden. Dat is boerenbedrog. De VVD is als iemand die de weg oversteekt, naar links kijkt en ondertussen door een bus van uiterst rechts wordt aangereden. In die bus zitten BBB, Forum voor Democratie, PVV en JA21. Die bus dreigt geparkeerd te worden in de Eerste Kamer, pal voor ons stikstofdoel. Dat mogen we niet laten gebeuren”, zei Van Meenen (...)

 

Nieuwe tekst energielabel cannabisvriendelijkheid partijen voor verkiezingen 15 maart

Cannabis: wat willen de partijen?

A Piratenpartij – Bij1
Volledig legaliseren, monopolies tegenhouden

B GroenLinks – SP – PvdA - D66 - BBB
Legaliseren / reguleren, inclusief (beperkte of medicinale) thuisteelt

C VOLT – 50PLUS - PvdD - BVNL
Gereguleerd gedogen achterdeur coffeeshops, op termijn legaliseren

D VVD – FvD – DENK – JA21
Beperkt / streng reguleren, overlast hard aanpakken

E PVV
Tegen legalisering, harde aanpak drugscriminaliteit, zero tolerance

F CDA – ChristenUnie – SGP
Cannabis volledig verbieden, alle coffeeshops dicht, inzetten op een drugsvrij Nederland

Meer info op www.cannabis-kieswijzer.nl en www.voc-nederland.org

 

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600