PODR 22 november 2022

PODR 22 november 2022

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Hieronder vind je een 5-tal knoppen om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.

   PLS     ASX     RAM     DIRECT
 
Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

Coffeeshopbeleid is gemeentelijk beleid

Mogelijke locaties voor tweede coffeeshop in Helmond in 2023, maar realisatie kan veel langer duren | Helmond | ed.nl (18 november 2022)

Burgemeester Elly Blanksma gaat begin 2023 plekken in Helmond aanwijzen waar eventueel een tweede coffeeshop zou kunnen komen. Maar daarmee is niet gezegd dat er ook snel een nieuwe wietwinkel komt in de stad.

Blanksma laat ook een analyse uitvoeren om in kaart te brengen wat de risico’s zijn voor de openbare orde en veiligheid. Dat vertelde ze tijdens een bijeenkomst in theater het Speelhuis, waar de nieuwe raad werd bijgepraat over een rapport dat vorig jaar verscheen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er in Helmond, gezien de vraag van de consument, wel vijf coffeeshops zouden kunnen worden geopend. Helmond wil, mede op advies van de schrijvers, maar tot twee of drie coffeeshops in de stad gaan.

Het is de vraag hoe voortvarend Blanksma nu aan de slag kan en wil gaan in het coffeeshopdossier. De burgemeester beslist uiteindelijk over de uitbreiding van de cannabiscafés in haar gemeente. Ze herhaalde dat ‘het gedoogbeleid failliet is’ en dat ze alleen een vergunning verstrekt als ze honderd procent draagvlak heeft in de gemeenteraad. Martijn Rieter van Helder Helmond counterde meteen na die uitspraak. ,,Er zijn toch partijen die principieel tegen zijn?” Daarop zei Blanksma dat ze in ieder geval ‘zo’n breed mogelijke steun’ wilde.

‘Ik moest naar de maan uitwijken’

Ook vertelde de burgemeester dat ze een jaar of zes geleden een plek voor een shop had gevonden, maar dat dat plan sneuvelde omdat ze stuitte op ‘heel veel tegenwind’ uit de buurt (Burgemeester van Houtlaan, red.). Nieuwe bezwaren zal ze laten meewegen, gaf ze daar indirect mee aan.

,,Tijdens de vorige raadsperiode hebben alle fracties hun voorkeuren voor een locatie mogen doorgeven. Nou, de hele kaart van Helmond kleurde rood. Ik had geen enkele ruimte en moest naar de maan uitwijken.” Blanksma liet weten dat er nu een nieuwe ‘plaat’ ligt, met daarop plaatsen waar een tweede coffeeshop zich zou kunnen vestigen. ,,Dan gaan we weer met elkaar in gesprek.”

‘Klaar met praten’

Er lijkt nog altijd een ruime meerderheid in de raad te zijn voor de komst van een tweede cannabiscafé. Tijdens de bijeenkomst lieten sommigen daarom doorklinken dat ze klaar zijn met praten, en dat er nu een beslissing moet worden genomen door Blanksma.

De komst van een nieuw verkooppunt voor wiet en hasj ligt gevoelig in Helmond, vanwege de voorgeschiedenis. In 2010 opende Carpe Diem aan de Noord Koninginnewal een tweede coffeeshop. Na een aanslag met een granaat sloot toenmalig burgemeester Fons Jacobs de zaak. Jacobs werd daarna maandenlang beveiligd.

De aanwezige onderzoeker van Breuer&Intraval gaf tot slot nog mee dat er een experiment loopt met gereguleerde wietteelt, maar dat er niet eerder dan in 2027 een gesloten coffeeshopketen kan zijn in Nederland.

Voorburgs Dagblad | 'Coffeeshop op de Maanweg tast onze veiligheid aan' (19 november 2022)

Er komen nog altijd tientallen reacties binnen bij Voorburgs & Rijswijks Dagblad over de aanvraag voor een coffeeshop op de Maanweg dichtbij de woonwijken Voorburg- West, de Geestbrugweg en een kinderdagopvang.

"Recent sprak ik de eigenaren", meldt Lies. "Aardige vijftigers die lekker frietjes zelf maken en zelf schillen.Ze willen gewoon uitbreiden om wat meer centjes te verdienen.Whats in the name ,noem het voor mijn part friet in het groot .Ze willen daar blijven staan en kindjes kunnen daar dus ook een frietje halen .Wat een opgeblazen discussie .Ik geef deze mensen een grote gunfactor". (...)

Tilburgse coffeeshop vecht maandenlange sluiting aan na vondst handgranaat: ‘Beloon chantage niet’ | Tilburg e.o. | bd.nl (19 november 2022)

Een handgranaat op de stoep, een deur die beschoten wordt. Voor de Tilburgse burgemeester was het reden om Caza drie maanden te sluiten, ook al valt de coffeeshop zelf niets te verwijten. Waarom zo lang?, vraagt de ondernemer zich af. Zijn advocaat pleit voor het ‘Rotterdamse model’. ,,Zodat chantage niet wordt beloond.”

Een sluiting van drie maanden brengt volgens de ondernemer het voortbestaan van de coffeeshop aan de Gasthuisring in gevaar. Omdat er lange tijd geen inkomsten zijn, maar wel kosten. En omdat klanten nu elders hun cannabis moeten halen en misschien niet meer terugkomen, stelt advocaat Ilonka Kamans. ,,Het gaat ook om de naam en reputatie”, zei ze vrijdagmiddag in de rechtbank van Breda.

Handgranaat in tape gewikkeld

Die reputatie liep door twee incidenten schade op. In de nacht van 26 op 27 oktober legt een in het zwart geklede man een granaat neer voor de deur van de coffeeshop. De slagpin is er al uit, de granaat is in tape gewikkeld. In maart wordt vier keer op de deur geschoten. Voor burgemeester Weterings is dit samen reden om de zaak op 28 oktober per direct voor drie maanden te sluiten.

De ondernemer heeft daartegen bewaar gemaakt bij de gemeente. Die procedure loopt. In afwachting daarvan wil hij van de rechter een uitspraak over de duur van de sluiting, die in zijn ogen buiten alle proporties is. Te meer omdat burgemeester Weterings zelf stelt dat hem niets te verwijten valt. Kamans: ,,Deze ondernemer vindt het ook verschrikkelijk wat er is gebeurd.”

Onbekend waar dreiging vandaan komt

Het politieonderzoek naar beide incidenten is volop gaande. Vooralsnog is onbekend waar de dreiging vandaan komt. Mede daarom is nog altijd sprake van dreiging en gevaar voor de openbare orde, stelt een jurist namens de gemeente.

,,Het is gelukkig de eerste keer dat zoiets in Tilburg gebeurt”, zegt de jurist over de handgranaat. ,,Een heftig incident met grote impact. En er is al een keer geschoten, dat maakt het risico op herhaling groter. Er is volgens de burgemeester enige tijd nodig om de rust en openbare orde te herstellen en het geeft de politie tijd om onderzoek te doen.” Mocht de situatie veranderen, dan kan Weterings de sluiting volgens haar tussentijds opheffen.

Chantagepraktijken

Advocaat Kamans bepleit het ‘Rotterdamse model’: ligt er een handgranaat bij een coffeeshop voor de deur, dan gaat een zaak meteen twee weken op slot. De ondernemer kan bij de burgemeester op gesprek. Als blijkt dat hem niets valt te verwijten, wordt samen gekeken welke maatregelen nodig zijn. Zo wordt volgens haar voorkomen dat daders worden ‘beloond’ voor chantagepraktijken.

Caza heeft inmiddels extra veiligheidsmaatregelen genomen en wil graag met de gemeente en politie kijken wat verder nodig is, aldus Kamans. De rechter doet zo snel mogelijk uitspraak in deze zaak.

Coffeeshop in Noord laat nog wel even op zich wachten - Zaanstad (nieuws.nl) (18 november 2022)

Er zit geen schot in de komst van een coffeeshop in Noord. Er is nog geen exploitant en al evenmin een locatie, omdat de ondernemer die de vergunning in de wacht wil slepen ook de plek moet aandragen. Al ruim 20 jaar geldt in Zaanstad een maximum van drie coffeeshops, en op verzoek van de raad kan één daarvan nu in Noord komen.

Daar zitten wel beperkingen aan vast. Een coffeeshop mag onder andere niet gevestigd worden binnen een straal van 300 meter loopafstand rondom scholen voor middelbaar en hoger onderwijs of jongerencentra die zich hoofdzakelijk richten op een publiek vanaf vijftien jaar en ouder of andere gevoelige bestemmingen. Er mag geen terras exploiteren, geen overlast worden veroorzaakt en minderjarigen mogen er niet in. . Daarnaast vormt het veiligheidsplan een belangrijk onderdeel van de procedure, waarbij de exploitant moet aantonen op welke manieren mogelijke overlast wordt voorkomen en hoe de openbare orde en veiligheid worden gewaarborgd.

Grote belangstelling

Voor de exploitatievergunning meldden zich in totaal 466 gegadigden en afgelopen mei voerde een notaris de loting uit, waarbij 20 belangstellenden werden ingeloot die in volgorde van trekking op een lijst zijn geplaatst. De eerste op de lijst is vervolgens uitgenodigd om een aanvraag in te dienen en op dit moment loopt deze procedure nog. Daarbij wordt de aanvraag getoetst en wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. Onderdeel van de aanvraag is onder andere de beoogde locatie. 

Wietexperiment

Vaart zit er al evenmin in het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen, waaraan ook Zaanstad deelneemt. Dat werd al eind augustus 2019 bekend, maar concreet is er nog niets gebeurd. Tijdens het experiment verkopen coffeeshops in de uitgekozen gemeenten uitsluitend gereguleerde, op kwaliteit gecontroleerde hennep. Deze komt van tien door de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid geselecteerde telers. Daarvan zijn er nu negen aangewezen, die hebben aangegeven tussen negen en zeventien maanden nodig te hebben voor een voldoende en stabiele aanvoer van voldoende kwaliteit en diversiteit. 

Problemen

Van tevoren niet voldoende onderkende problemen zijn dat banken huiverig blijken om telers bedrijfsleningen te verstrekken en dat het verkrijgen van locaties bijzonder lastig is. In het laatste coalitieakkoord van het kabinet is opgenomen dat er nog een grote stad wordt toegevoegd aan de tien al voor het experiment aangewezen gemeenten en ook dat proces is nog onderweg.

Kroegentocht voor ouders in Harderwijk | Gemeente Harderwijk (17 november 2022)

Harderwijk heeft een gezellig en veilig uitgaansgebied en dat willen we graag zo houden. Zoals in ieder uitgaansgebied spelen alcohol- en drugsgebruik een rol in het uitgaansleven. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de horeca, politie, gemeente, de jongeren zelf natuurlijk en óók van de ouders! Hoe ga je als ouder hierover in gesprek met je puber?

Ouders met kinderen in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar kregen tijdens deze avond informatie over alcohol, drugs en uitgaan in Harderwijk. De animo was groot, de bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 100 ouders. Dit was alweer de vierde keer dat deze voorlichtingsavond werd georganiseerd. Eerdere edities hebben plaatsgevonden in 2014, 2016 en 2018. Het jaar 2020 is vanwege Corona overgeslagen.  

Programma

Na de opening in de Catharinakapel door burgemeester Harm-Jan van Schaik speelden acteurs van Helder Theater een paar herkenbare situaties tussen ouders en pubers. Daarna vertrokken de ouders naar de uitgaansgelegenheden de Boterlap, Ome Co en de Gauwigheid voor de presentaties. De arts (in opleiding) vertelde ouders over de effecten van alcohol op het puberbrein. Politie en horeca gaven in een gezamenlijke presentatie uitleg over het verloop van een stapavond in de binnenstad. En er was een presentatie verzorgd door Tactus en Columbus (Home - Columbus Cannabis Store - red.) samen, waarin het (voorbeeld)gedrag van ouders werd besproken en lichtte Columbus toe wat er in een coffeeshop verkocht wordt en het beleid rondom de coffeeshop. Iedere presentatie ging gepaard met een interactief gedeelte.  

Gezamenlijk initiatief

De avond is een initiatief van het project de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan waarin de horeca, politie, bewoners en gemeente gezamenlijk werken aan het vergroten van de veiligheid en verminderen van de overlast in het uitgaansleven. De avond is in samenwerking met het UMCG, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het CJG, de GGD en de horeca Harderwijk georganiseerd. 

 

PCN-symposium: een terugblik

PCN, Dutch cannabis retailers association - YouTube

PCN-symposium; Krom en krampachtig: de knelpunten van ons cannabisbeleid. (18 november 2022)

Opening Symposium en eerste paneldebat. Krom en krampachtig: de knelpunten van ons cannabisbeleid. Het eerste debat gaat over de knelpunten van het gedoogbeleid. Panelleden zijn Joachim Helms van Greenhouse, een van de bekendste coffeeshopketens ter wereld, Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Deborah Bruin, cum laude afgestudeerd op het coffeeshopbeleid in straf- en bestuursrecht en August de Loor, expert en adviseur drugsbeleid met dik vijftig jaar ervaring. Presentatie: Bas van Werven

PCN-Symposium: International panel: cannabis in Canada, the USA and Germany (19 november 2022)

Tweede paneldebat; International panel: cannabis in Canada, the USA and Germany. Het cannabisbeleid is internationaal volop in beweging. Het Duitse wetsvoorstel voor legalisering wordt nog deze maand verwacht. Duitslands bekendste cannabisactivist Georg Wurth vertelt in het internationale panel over de laatste ontwikkelingen. Uit Colorado komt Bob Hoban, die betrokken was bij cannabis wetgeving in ruim dertig landen. Hilary Black heeft een bijzonder perspectief: ze is activiste, oprichter van Canada’s eerste medicinale cannabisclub en ze werkte voor het mega-wietbedrijf Canopy Growth. Zij blikt terug op 4 jaar legalisering in Canada. Presentatie: Bas van Werven

PCN-Symposium: De wietproef en de hobbelige weg naar legalisering. (19 november 2022)

Derde paneldebat: De wietproef en de hobbelige weg naar legalisering. Aan het paneldebat over de wietproef doen de Bredase burgemeester Paul Depla en twee deelnemende telers mee, John Meijers en Bart Vollenberg. De laatste is mede-eigenaar van twee coffeeshops en de man achter Cannabis Connect en de stichting Epicurus, die jaren lobbyde voor regulering.

Koos Zwart Award 2022 (21 november 2022)

August de Loor winnaar Koos Zwart Award 2022 De prijs is vernoemd naar journalist en cannabisactivist Koos Zwart (1947-2014). Eerdere winnaars zijn onder meer wijlen Doede de Jong, Dries van Agt, Rick Simpson, Ben Dronkers en vorig jaar aan Derrick Bergman. In dat rijtje mocht August uiteraard niet ontbreken. De prijs werd uitgereikt door het langst zittende bestuurslid van PCN, Ricardo Hewitt.

 

Zelfvoorzienende thuiskweek door medicinale cannabisgebruiker

logo 1

Zelfvoorzienende thuiskweek Tilburg - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

Marian en Serge kunnen hun wiet blijven telen zodat ze niet ziek worden - Omroep Brabant (21 november 2022)

Vijf wietplantjes per persoon zorgen ervoor dat Marian Hutten en Serge de Bruijn uit Tilburg op de been blijven. Ze hebben van de gemeente toestemming om zelf hun medicinale wiet te kweken. Maar de gemeente dreigt die toestemming in te trekken. “Ik heb zo veel klachten. Als ik dat allemaal met medicijnen op had moeten lossen, was ik allang dood geweest”, zegt Marian.

Marian heeft onder andere COPD, osteoporose en chronische pijn door meerdere gebroken ruggenwervels. Serge heeft adhd, migraine en een posttraumatische stressstoornis.

Marian: “Sinds ik medicinale cannabis gebruik, lig ik niet meer elk jaar met een longontsteking in het ziekenhuis.” Serge: “Wiet geeft ons kwaliteit van leven. Het is een natuurlijk medicijn en dat willen we veel liever dan chemische medicatie.”

Het begon zo mooi, in 2016. De toenmalige burgemeester van Tilburg Peter Noordanus gaf toestemming voor vijf wietplantjes voor medicinaal gebruik. De teler moest meerderjarig zijn, een brandveilige woning en een medische verklaring hebben.

Maar in mei kregen Marian en Serge een brief van de huidige burgemeester, Theo Weterings, dat hij de toestemming intrekt. En waarom? “Als jij het weet…”, zegt Marian. “Dat zijn de vragen die wij ook aan Weterings hebben gesteld.” Maandagavond hopen ze de antwoorden te krijgen, dan is er een debatavond met de gemeenteraad.

“Nu heeft de politie weer vrij spel.”

“Dit heeft ons natuurlijk geen goed gedaan”, zegt Marian. “En iedereen die bij onze stichting is aangesloten ook niet.” Dat is de stichting PGMCG: de Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers. De club had ooit zo’n zestig leden, daar zijn er nu nog zo’n twintig van over: “Door de angst. Ze durven nu niet meer.”

Serge: “De politie heeft nu weer vrij spel. Om te handhaven, want dat vinden ze toch wel heel leuk. Als mensen een huurhuis hebben, kunnen ze eruit worden gezet. En als je niet meewerkt met de politie, nemen ze je mee en zetten ze je minimaal tien uur vast. Ze zitten vol apestreken. En als je nu een schuur vol hebt staan met lampen, hebben die opsporingsambtenaren gelijk. Maar wij werken veilig.”

Toch viel de politie op 5 augustus 2020 bij Marian en Serge binnen. “Daar ben ik bij in elkaar getrapt en afgevoerd’, zegt Serge. “Ik werkte niet mee, omdat ik niks fout deed naar mijn weten.”

Serge en Marian hadden niet vijf, maar tien wietplanten in huis: “We wonen met twee patiënten in één huis”, legt Marian uit. “Dus we hebben aan vijf planten niet genoeg. Na de inval hebben we toestemming gekregen voor tien planten. Dat hebben we nu zwart op wit en de zaak is geseponeerd.”

Maar nu lijkt burgemeester Weterings dus van gedachten te zijn veranderd. Zo blijkt uit de brief die Serge en Marian kregen in mei. Al is het laatste woord er nog niet over gezegd. Maandagavond praat de gemeenteraad van Tilburg over het besluit.

Maandagavond liet burgemeester Weterings weten dat hij een extra zekerheid inbouwt voor de medicinale cannabis gebruiker. Iedereen die wiet gebruikt op doktersvoorschrift kan een brief van de burgemeester krijgen waarin staat dat er met toestemming geteeld wordt. Samen met de doktersverklaring moet dat voldoende waarborg zijn dat de politie of woningbouwvereniging het huis niet binnenvalt voor vijf planten.

Bravo! Tilburgse burgemeester staat pal voor medicinale thuistelers - CNNBS.nl (22 november 2022)

Regelmatig geef ik Nederlandse politici op deze plaats stevige kritiek voor de manier waarop zij met cannabis omgaan. Maar in deze column steek ik de loftrompet. En wel voor de Tilburgse burgemeester Theo Weterings en voor de Tilburgse gemeenteraad, één raadslid uitgezonderd. 

Het unieke thuisteelt-beleid van Tilburg

Het was de vorige burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus, die in 2016 afspraken maakte met de stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) over het met rust laten van patiënten die hun eigen wiet kweken. Wie een doktersverklaring had en voldeed aan een aantal voorwaarden, hoefde geen inbeslagname of vervolging meer te vrezen. Een landelijke doorbraak. Verschillende gemeenten namen sindsdien moties aan om dit ‘Tilburgs model’ over te nemen, maar tot op heden is dat nog nergens gebeurd.

Sterker nog: in mei leek het erop dat burgemeester Weterings – de opvolger van Noordanus – de stekker uit het project trok. De stichting PGMCG kreeg een brief waarin de burgemeester stelde dat de afspraken niet nodig waren omdat thuisteelt van maximaal vijf planten toch al “handhavingsprioriteit nul” heeft in Tilburg. De brief leidde tot grote onrust bij de stichting en de medicinale thuiskwekers en tot vragen in de gemeenteraad. (...)

Bijeenkomst/1048916/Informatie en debatbijeenkomsten 21-11-2022 Gemeente Tilburg (notubiz.nl)

 

drugsgerelateerde sterfgevallen 2021 "Drugsincidenten"

Risicovol drugsgebruik leidde in 2021 tot meer jonge mensen in ziekenhuis | Binnenland | NU.nl (21 november 2022)

Het aantal incidenten als gevolg van drugsgebruik steeg na de heropening van het uitgaansleven in 2021. Vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar belandden vaker op de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis na risicovol xtc-gebruik. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Monitor Drugsincidenten 2021 van het Trimbos-instituut.

In 2021 werden in totaal 3.984 drugsincidenten gemeld. Daarbij ging het vaker om mannen dan om vrouwen. In de eerste helft van dat jaar werden minder incidenten gemeld, doordat er toen geen tot weinig festivals waren en de horeca (deels) gesloten was.

In juli mochten clubs en nachthoreca hun deuren weer openen en konden evenementen weer doorgaan na een lange sluitingsperiode vanwege het coronavirus. Op deze feesten waren meer mensen zwaar onder invloed dan voor de pandemie. Dat leidde ertoe dat er meer incidenten plaatsvonden waardoor mensen op de EHBO of in het ziekenhuis belandden.

In twee derde van alle gevallen ging het om overmatig en ongecontroleerd xtc-gebruik. Voor de pandemie was dat nog iets meer dan de helft. Xtc komt volgens het RIVM niet voor in de top tien van de gevaarlijkste drugs, maar je moet er wel verstandig mee omgaan. Het ging dan ook vooral mis bij jonge en onervaren gebruikers. Het is volgens de onderzoekers aannemelijk dat zij de drug na de opschorting van de coronamaatregelen voor het eerst gebruikten. (...)

Top tien van gevaarlijkste drugs volgens het RIVM

  • 1. Crack
  • 2. Heroïne
  • 3. Tabak
  • 4. Alcohol
  • 5. Cocaïne
  • 6. Crystal meth (methamfetamine)
  • 7. Speed (amfetamine)
  • 8. GHB
  • 9. Slaap- en kalmeringsmiddelen
  • 10. Cannabis

 

Onderduikwiet

In gierput, achter boekenkast: verbergen hennepkwekerij creatieve bezigheid - Omroep Brabant (15 november 2022)

Onder een huis in de Tilburgse wijk Reeshof vond de politie maandagavond een ondergrondse hennepkwekerij. De politie sprak van een erg gevaarlijke situatie voor de buurt. Het is niet voor het eerst dat henneptelers erg creatief blijken te zijn met het verstoppen van hun illegale hennepkwekerijen.

In een gierput

In Boxtel werd 8 juni dit jaar een hennepkwekerij gevonden in een gierput aan de Roond. Via een kantoorruimte leidde een ladder de agenten naar de put waar de kwekerij zich bevond. Hier stonden ruim 750 hennepplanten en bijbehorende apparatuur. Ook vond de politie vijf kilo gedroogde henneptoppen in een verpakking. Al deze spullen werden in beslag genomen en de henneptoppen werden vernietigd. (...)

 

Das Auslandsjournal

Holetschek wirbt bei EU-Kommission für Veto gegen Cannabis-Legalisierung - Bayerns Gesundheitsminister: Eckpunkte der Ampel sind nicht mit Europarecht vereinbar - Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (16 november 2022)

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat in einem Gespräch mit der Europäischen Kommission für ein Veto gegen die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung geworben. Holetschek betonte am Mittwoch nach dem Treffen mit Generaldirektorin Monique Pariat von der zuständigen Generaldirektion Migration und Inneres in Brüssel: „Die geplante Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern verstößt nach meiner Überzeugung auch gegen Europarecht. Das habe ich heute Frau Generaldirektorin Pariat erläutert und deutlich gemacht, dass ein grünes Licht für dieses Projekt der Ampel-Regierung ein fatales Signal unter anderem mit Blick auf die Prävention und den Kinder- und Jugendschutz wäre.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte Ende Oktober ein Eckpunktepapier für die Pläne einer Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Dabei hatte er angekündigt, vorab von der EU-Kommission prüfen zu lassen, ob die Pläne mit Europarecht vereinbar sind. (...)

Congress sends first weed bill to Biden - POLITICO (16 november 2022)

The Senate passed a bill designed to expand medical marijuana research on Wednesday by unanimous consent.

Passage of the legislation, which is sponsored by Sen. Dianne Feinstein (D-Calif.) and Rep. Earl Blumenauer (D-Ore.) in their respective chambers, signaled a new era in federal cannabis policy: It’s the first standalone marijuana-related bill approved by both chambers of Congress. The House passed the bill in July, also by unanimous consent. 

The bill, which will make it easier for scientists to conduct medical marijuana research and protect doctors who discuss the benefits and drawbacks of using the drug with patients, now heads to President Joe Biden’s desk.

Key context: Marijuana is categorized on Schedule I on the Controlled Substances Act, the same category as heroin. Schedule I substances are classified as having no medical benefit and a high propensity to addiction. But some research that has been conducted in the last decade, and anecdotes from thousands of patients around the country, suggests that cannabis may have medical usefulness for certain medical conditions.

Because cannabis is a Schedule I substance, however, it is very difficult to research. Scientists need to get approval from multiple agencies to conduct studies, which can sometimes take years. And until recently, they were only allowed to use marijuana grown by the University of Mississippi — which more closely resembled the weed available on the street in the 1970s, rather than modern-day dispensary products. (...)

These Are New York’s First Recreational Marijuana Retailers - The New York Times (nytimes.com) (20 november 2022)

New York took a significant step on Monday toward launching a legal market for recreational cannabis by approving 36 businesses and nonprofits for licenses to operate the first retail dispensaries in the state.

The state Cannabis Control Board voted on Monday to award the licenses to 28 entrepreneurs and eight nonprofits, closing a seed-to-sale supply chain that is expected to allow legal sales to begin in the state despite a legal challenge to the licensing program. Regulators also released 282 pages of draft regulations laying the foundation for the broader market.

State officials awarded licenses to recipients chosen from a pool of 903 applicants who were mostly people previously convicted of cannabis-related offenses or their close relatives, as well as a few nonprofits that serve people with histories of arrest or incarceration.

The licensing effort was designed to help the state meet its goal of prioritizing people in communities that were heavily targeted during the war on drugs for opportunities in the legal cannabis industry. Like the rest of the country, marijuana prohibition in New York mostly swept Black and Latino residents into the criminal justice system despite similar levels of use across all races. (...)

Seizure Of 32 Tons Of Cannabis In Spain Was Actually Hemp - BusinessCann  (18 november 2022)

BETWEEN telephone calls, Francisco Carbó continues finalising contracts for E-Canna, the hemp processing company he owns based in Valencia, Spain. On 21 October, the company was the target of an operation by the Spanish Civil Guard, announced by the police as being the biggest marijuana seizure of all time.

In addition to spending three days in jail, Carbó has seen his name published by hundreds of newspapers around the world referring to him and his employees as a ‘gang’, and suggesting that they are a group of thugs, and not an authorised and registered legal activity since the founding of the company in October 2021.

“There is national persecution regarding the criminalisation and stigmatisation of cannabis. For them, anything to do with hemp is an offence and this is not the case; the authorities are committing abuses. What is happening here is prevarication,” the businessman said.

We contacted the Spanish Civil Guard for comment, but they informed us they are not authorised to provide any information about this case.

My meeting with Carbó took place in Barcelona, ​​where he was visiting for negotiations on the production of CBD cigarettes. According to him, the demand for E-Canna’s flower and hemp processing biomass products and its technical advisory and legal consulting services has grown by 300% in recent weeks. In fact, his phone hasn’t stopped ringing. (...)

Spaanse politie neemt 32 ton wiet in beslag, 'grootste vondst ooit' (nos.nl) (5 november 2022)

 

 Buissinks opinie

Het wietexperiment wil maar niet vlotten: de huidige situatie van de coffeeshops is zo slecht nog niet | opinie - Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) (18 november 2022)

Theo Buissink ziet het zogenaamde ‘wietexperiment’ maar niet van de grond komen. Hij pleit voor volledige legalisatie van softdrugs maar betwijfelt of hij dat nog zal meemaken.

Alweer vijf jaar geleden (2017) werd besloten om in Nederland over te gaan tot het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, in de volksmond bekend als het wietexperiment. Het doel van dit experiment is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde wiet en hasjies gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Decriminaliseren houdt in dat de wetgeving zodanig is aangepast dat de teelt, distributie en verkoop binnen het experiment niet langer strafbaar zijn.

Tijdens dit experiment verkopen coffeeshops in tien tot elf deelnemende gemeenten de gereguleerde cannabis. Deze cannabis wordt geproduceerd door maximaal tien geselecteerde telers. Coffeeshops in deelnemende gemeenten, waarvan Groningen er één is, worden verplicht hun waren bij één van de tien geselecteerde telers af te nemen.

Je zou denken dat iedereen staat te springen om mee te doen en dat het experiment niet snel genoeg beginnen kan. Bij de telers is dit zeker het geval. De uitverkoren telers mogen ‘legaal’ cannabis kweken, zonder door Justitie aangepakt te worden. Dat is nog eens lekker wiet kweken. (...)

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600