Thuisteelt cannabis in Nijmegen

SP-D66-groenlinks motie 22-12-2021 thuisteelt mogelijk maken in Nijmegen
Motie is aangenomen (22 : 10)

Overwegende dat: Inwoners onder voorwaarden zelf medicinale cannabis kunnen telen, zonder risico te lopen op vervolging of uithuiszetting door (sociale) verhuurders.

En roept de burgemeester op om in overleg te treden met de lokale Openbare Ministerie om hierover te spreken, de raad o er de voortgang hiervan te informeren en woningbouwverenigingen te informeren dat onder medicinale teelt onder strikte voorwaarden, zodat huidige en toekomstige bewoners zonder risico van uithuiszettingen medicinale cannabis kunnen telen.

Lokaal beleid Nijmegen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600