Zelfvoorzienende teelt Groningen

03-06-2019 AD Burgemeesters ten strijde tegen thuisteelt: 5 wietplantjes? Woning drie maanden dicht.

Vijf jaar geleden traden zeven Drentse en Groninger burgemeesters hard op tegen thuistelers. Nu is de situatie andersom: slechts 2 van de 24 burgemeesters maken geen gebruik van het recht panden op slot te gooien na de vondst van ten minste 5 hennepplanten.

Krachtens artikel 13b van de Opiumwet hoeft een burgemeester niet meer aan te tonen dat de openbare orde in het geding is bij een beslissing een drugspand te sluiten. De aanwezigheid van meer dan vijf wietplanten is sinds 2007 voldoende om een huis voor drie maanden dicht te timmeren. De bewoners komen dan op straat te staan. In Groningen gebeurde dat in 5 jaar tijd 69 keer.

Lokaal beleid Groningen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600