PODR 9 mei 2023

PODR 9 mei 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 4-tal knoppen (linkjes) om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.
 
M3U    PLS    ASX    DIRECT 
 
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Harm reduction

Harm reduction campaign in Oslo (saferdrugpolicies.com)

The aim of Rusopplysningen is to deliver accurate and science-based information about drugs without moralizing. By informing about the effects and risks and providing safety guidelines, we hope to minimise the harms of drug use.

The original campaign is in Norwegian, but here are the English translation.

Veertig jaar harm reduction in Nederland: geen schaamte, maar trots! | mijn-bsl (23 januari 2020)

Harm reduction: geboren en… vergeten?

‘Ik denk dat een drugsvrije samenleving een illusie is, en als je daar als overheid desondanks toch naar streeft is dat schadelijk uit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid’ [1]. Deze visie van Eddy Engelsman – van 1976–1992 topambtenaar van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (het huidige ministerie van VWS) – heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het spraakmakende Nederlandse drugsbeleid dat vandaag de dag nog grotendeels overeind staat. Een drugsbeleid gestoeld op pragmatisme, met als centrale doelstelling ‘de preventie en beheersing van uit drugsgebruik voortvloeiende gemeenschaps- en individuele risico’s’ [2]. Het volksgezondheidsbelang werd geprioriteerd boven het bestraffen van wetsovertredingen en pogingen om drugs uit de samenleving te verbannen. Harm reduction is sindsdien een belangrijke pijler van het Nederlandse drugsbeleid.

De oorsprong van harm reduction in Nederland ligt in verschillende initiatieven die in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn ontstaan vanuit het maatschappelijk middenveld, gebruikersbewegingen en later ook de reguliere hulpverlening en overheid. Het was een reactie op de destijds zichtbaar aanwezige drugsproblematiek in veel grote en middelgrote steden. De situatie van problematische harddruggebruikers verbeterde in de periode daarop dusdanig dat de politieke en maatschappelijke aandacht voor harm reduction langzaam afnam. Tegenwoordig gaat het publieke debat over het normaliseren van drugsgebruik, de (mede)verantwoordelijkheid van drugsgebruikers voor drugscriminaliteit en milieuschade, en zelfs een hardere aanpak van drugsgebruikers zelf (getuige het in 2019 afgekondigde zerotolerancebeleid tijdens het Amsterdam Dance Event). Er lijkt een repressievere wind te waaien, waarbij de wens om drugs(gebruik) helemaal te verbannen steeds meer bijval krijgt.

Poster 1 ENG

10 Misverstanden over XTC - DRUGSinfo.nl 

 1. XTC-gebruik is gewoon onder jongeren

Doordat XTC (MDMA) veel media-aandacht krijgt, lijkt het soms alsof iedereen XTC gebruikt. Dat klopt niet: de meeste jongeren gebruiken nooit XTC. Onder jongeren die veel naar festivals en dancefeesten is wel een grote groep die soms of regelmatig XTC gebruikt.

 1. XTC is vaak vervuild

MDMA is de stof die in XTC zou moeten zitten. Er zijn in het verleden periodes geweest dat er in veel XTC-pillen andere stoffen zaten dan MDMA. Bijvoorbeeld PMMA. Tegenwoordig zit in 98% van de XTC-pillen in Nederland MDMA. XTC is in Nederland dus niet meer zo vaak vervuild. Sterker nog: de dosis MDMA in een pil is nu vaak zo hoog, dat dit weer voor gezondheidsproblemen kan zorgen.

 1. Je kunt aan een pil zien wat er in zit

Veel mensen denken dat pillen met eenzelfde logo en kleur dezelfde inhoud hebben. Dat is niet zo. Van eenzelfde logo (bijvoorbeeld duifje) kunnen er tientallen varianten zijn, die allemaal verschillende hoeveelheden MDMA of andere stoffen bevatten. Soms zijn de verschillende varianten bijna niet van elkaar te onderscheiden. De enige manier om echt te weten wat er in een pil zit, en hoe hoog de dosering van een pil is, is door hem te testen bij een testservice.

 1. Wie XTC gebruikt, moet veel drinken

Het is inderdaad goed om regelmatig een niet-alcoholische drank te drinken wanneer je XTC gebruikt. Maar veel water drinken is gevaarlijk voor XTC-gebruikers. Door XTC kun je minder goed plassen en blijft het vocht in je lijf. Als dat te veel wordt, kan je lichaam het niet meer kwijt. Dan kan er een levensgevaarlijke zwelling in je hersenen ontstaan. Daarom kan een XTC-gebruiker het beste 1 drankje per uur drinken.

 1. Als het fout gaat met XTC, komt dat door foute pillen

Vaak wordt gedacht dat vervuilde pillen de oorzaak zijn van gezondheidsproblemen na XTC-gebruik. Maar dat klopt niet. Vooral de hoge doseringen van de pillen lijken een belangrijke rol te spelen bij de problemen die veel mensen krijgen na het gebruik van XTC. Tegenwoordig is een XTC-pil meer dan twee keer zo sterk als tien jaar geleden.

 1. MDMA is een zuivere vorm van XTC

Wat is nu MDMA en wat is nu XTC? XTC is de populaire naam van MDMA. In een XTC-pil hoort dus MDMA te zitten. Bijna alle XTC-pillen bevatten MDMA.

Er bestaat ook een poeder- en kristalvorm van XTC. Dat wordt vaak MDMA-poeder of MDMA-kristallen of MDMA genoemd. De werkzame stof hierin is gewoon hetzelfde als in een pil: MDMA. De werking en risico’s zijn hetzelfde. (...)

 

Regulering mengformules

Opinie | Alcohol is goed en andere drugs zijn slecht; really ? - NRC (9 mei 2023)

Kaj Hollemans is jurist en expert op het gebied van wet- en regelgeving rond alcohol en drugs en juridisch adviseur van de campagne normaaloverdrugs.nl.

De VVD, dezelfde partij die ervoor pleit om via een wijziging van de Opiumwet uit voorzorg honderden stoffen te verbieden, omdat ze mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn, wil het aantal verkooppunten van alcohol uitbreiden. Via het initiatiefvoorstel Regulering mengformules willen de liberalen, gesteund door partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum, een combinatie van horeca en detailhandel toestaan. Denk aan de boekhandelaar die een glas wijn verkoopt. Dit is in vakkringen bekend onder de term ‘blurring’. Nu nog strikt gescheiden, binnenkort wellicht niet meer.

Wetenschappers waarschuwen voor de ongewenste gevolgen van blurring. Dit zorgt voor meer verkooppunten van alcohol en daarmee voor meer alcoholconsumptie. Meer alcoholconsumptie leidt tot meer verkeersongevallen en tot diverse gezondheidsrisico’s voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek, aldus onderzoek van Berenschot.

Chemische gelijkenis

Net als de meeste drugs is alcohol een schadelijke en verslavende stof. Maar in tegenstelling tot de honderden stoffen die politici uit voorzorg willen verbieden, omdat ze een chemische gelijkenis vertonen met bekende(re) drugs en mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn, is van alcohol aangetoond dat deze stof leidt tot schade voor de gezondheid en de samenleving.

De meest recente cijfers tonen aan dat alcoholproblematiek met een aandeel van 44 procent verreweg de grootste problematiek in de verslavingszorg vertegenwoordigt. Als je alle kosten (bijvoorbeeld voortijdige sterfte, verlies aan kwaliteit van leven en lagere arbeidsproductiviteit) en baten (bijvoorbeeld accijnsinkomsten voor de overheid) van alcohol bij elkaar optelt, dan kost alcohol de samenleving tussen de 4 en 6 miljard euro per jaar.

Onlangs heeft het RIVM nog geconcludeerd dat extra maatregelen nodig zijn om de in het Nationaal Preventieakkoord gestelde doelen te behalen. Een van de voorgestelde maatregelen is het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol.

Verdere normalisering leidt tot meer alcoholgebruik, met alle negatieve gevolgen van dien

Het initiatiefvoorstel Regulering mengformules van het Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) zorgt echter voor meer verkooppunten van alcohol en daarmee voor een verdere normalisering van alcohol in het maatschappelijk verkeer. Alcohol wordt immers op nog meer plaatsen beschikbaar. Deze verdere normalisering leidt tot meer alcoholgebruik, met alle negatieve gevolgen van dien: lichamelijke gevolgen voor de individuele drinker, zoals hart- en vaatziekten en kanker, en gevolgen voor de maatschappij als geheel, zoals verkeersongelukken en een toename van geweld.

Met betrekking tot de honderden stoffen die politici uit voorzorg willen verbieden, zonder dat is aangetoond dat ze schadelijk zijn, stellen wetenschappers dat deze nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) nauwelijks worden gebruikt. Het gebruik in Nederland is zo laag dat er geen probleem is voor de volksgezondheid. Bovendien blijkt uit een recente evaluatie van vergelijkbare wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dat het gebruik van deze stoffen niet afneemt, maar dat een verbod wel leidt tot een verschuiving naar de illegale markt en een toename van het aantal incidenten. Ook het RIVM waarschuwt dat het invoeren van een generiek verbod op NPS in Nederland vooral nadelige gevolgen heeft en zal leiden tot meer criminaliteit.

Sponsor criminelen

Volgens de VVD en haar medestanders moet het normaliseren van drugs worden tegengegaan, want drugs zijn gevaarlijk en door drugs te gebruiken sponsor je criminelen, maar het verder normaliseren van alcohol is blijkbaar geen enkel probleem. Wetenschappelijk advies wordt genegeerd en terzijde geschoven. Tegelijkertijd claimen deze partijen dat ze ‘evidence based’ beleid voeren. In beide gevallen slaan ze de plank volledig mis. Waar je regulering zou verwachten, wordt gepleit voor een verbod en waar je een verbod zou verwachten, wordt gepleit voor regulering. Ondanks al hun goede intenties maken ze de problemen alleen maar erger. Bij middelen die wellicht schadelijk zijn (zoals NPS) pleiten ze voor een totaalverbod met strenge straffen en bij middelen die bewezen schadelijk zijn (zoals alcohol) pleiten ze voor een uitbreiding van het aantal verkooppunten.

Ik kan deze tegenstrijdigheid niet verklaren, anders dan dat deze politici totaal anders aankijken tegen alcohol dan tegen drugs. Alcohol is bekend en aangenaam en hoort erbij. Drugs zijn onbekend en eng en moeten worden bestreden. Oftewel, drugs zijn slecht, alcohol is goed. Door de feiten en adviezen over alcohol te negeren en in te spelen op de angst over drugs, vormen deze politici uiteindelijk een groter gevaar voor de samenleving dan de drugs die ze trachten te bestrijden.

‘Fok de vertrutting’ – niet alle bewoners Amsterdams Wallengebied zien heil in blowverbod (volkskrant.nl)

Een blowverbod op straat is een van de maatregelen waarmee Amsterdam de overlast door feesttoeristen wil verminderen in een deel van het centrum. Buurtbewoners voorzien problemen met de handhaving. En volgens een actiegroep komen de maatregelen vooral ten goede aan welvarende bewoners en bezoekers. ‘Je mag in de binnenstad niet meer buiten chillen als je geen geld hebt.’ (..)

 

Something is rotten in the state of ...

Wat vindt NRC | Golf brand- en bomaanslagen in Rotterdam laat zien dat het gezag achter de feiten aanloopt - NRC (8 mei 2023)

Fvl1KDxWAAEj7oL

Drugs legaliseren of juist niet? | Erasmus University Rotterdam (eur.nl) (17 mei 2023)

Datum: Woensdag 17 mei 2023
Tijd: 16:00-17:30 uur (inloop vanaf 15:45 uur)
Locatie: Theaterzaal, Erasmus Paviljoen, Campus Woudestein
Toegang: gratis

Dit programma wordt georganiseerd door de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR), Criminologie In Actie (CIA) en Studium Generale.

CBS: vertrouwen in Tweede Kamer in tien jaar tijd niet zo laag als nu (nos.nl) (9 mei 2023)

Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag, komt naar voren uit onderzoek van het CBS. Het statistiekbureau constateert dat eind vorig jaar een kwart van de 15-plussers vertrouwen had in het parlement. Dat is het laagste niveau sinds 2012, toen dit onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd.

Het CBS meet sinds 2012 het vertrouwen in allerlei instituties en doet hier jaarlijks verslag van. Het geeft jaarlijks alleen trends weer, maar geeft hiervoor geen verklaringen.

Over het algemeen ziet het CBS dat in de coronajaren 2020 en 2021 het vertrouwen in veel instituties toenam. Maar in 2022, na corona, daalde dat weer tot het niveau van voor de pandemie. In sommige gevallen viel het vertrouwen zelfs lager uit, bijvoorbeeld bij politieke instituties, banken en grote bedrijven.

Vertrouwen in politici gedaald

Voor de coronapandemie had eveneens een minderheid van de Nederlanders vertrouwen in de Tweede Kamer. Dat veranderde aan het begin van de pandemie, in het tweede kwartaal van 2020. Toen gaf een kleine meerderheid (58 procent) aan vertrouwen in het parlement te hebben. Dat nam daarna weer gestaag af tot 25 procent eind vorig jaar.

Ook het vertrouwen in politici in het algemeen laat volgens het CBS een dalende trend zien. Dat lag eind vorig jaar met 21 procent op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. Ter vergelijking: aan het begin van de pandemie steeg het vertrouwen van de Nederlanders in politici naar 44 procent.

Een grote meerderheid zegt daarentegen wel vertrouwen te hebben in gezaghebbende instituties als de politie en rechters.

Vertrouwen in de medemens

Behalve het vertrouwen in de politiek meet het CBS bijvoorbeeld ook het vertrouwen in de medemens. Dat nam de afgelopen tien jaar juist gestaag toe: van gemiddeld 58 procent in 2012, naar 66 procent vorig jaar.

Het vertrouwen in de medemens was onder Nederlanders die alleen het basisonderwijs gevolgd hadden vorig jaar het laagst (40 procent). Bij de groep met een hbo-opleiding of universitaire opleiding was dit ten minste twee keer zo hoog. Die laatste groepen hadden gemiddeld ook meer vertrouwen in politieke instituties.

Onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS liet vorig jaar een zelfde beeld zien. Zeven op de tien ondervraagden gaven in die enquête aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek.

Hoe een Haagse gemeenteambtenaar topcriminelen van een nieuw paspoort voorzag (nos.nl) (9 mei 2023)

1000 euro. Dat bedrag kreeg de Haagse gemeenteambtenaar Mildred van D. voor elk paspoort dat ze afleverde. Met de reisdocumenten leek niets mis. Alle gegevens klopten op één ding na: op de foto stond niet de aanvrager, maar een kopstuk uit de onderwereld. Zo kregen volgens justitie onder anderen Ridouan Taghi en de tot levenslang veroordeelde Naoufal F. een vals (of beter: gekloond) paspoort in handen, waarmee ze zich onder de naam van een ander vrij konden bewegen.

Directeur van de rijksrecherche Arthur van Baaren, die ambtelijke corruptie onderzoekt, trekt vandaag aan de bel over het corrumperen van ambtenaren. Hij ziet dat tussenpersonen steeds vaker pogingen doen om ambtenaren om te kopen en zegt dat gemeenten zich daar onvoldoende bewust van zijn. Hij zegt dat die criminelen een neusje hebben voor kwetsbare ambtenaren, die bijvoorbeeld een verslaving hebben of grote schulden. (...)

Het omkopen van ambtenaren is een verdienmodel geworden, waarschuwt de Rijksrecherche - NRC (8 mei 2023)

(...) Nieuws in het kort:

  • Criminele informatiemakelaars corrumperen doelbewust ambtenaren om de gevoelige informatie waarover zij beschikken voor grof geld te verkopen in de onderwereld.
  • Dat baseert de Rijksrecherche op een onderzoek naar grote hoeveelheden data uit cryptotelefoons dat is gedaan in samenwerking met de Landelijke Recherche.
  • Overheidsinstanties en hun medewerkers hebben vaak niet in de gaten dat de informatie die zij beheren voor criminelen interessant is.
  • Het gaat bijvoorbeeld om persoonsgegevens, kentekens, woonadressen en bedrijfsnamen. Volgens de Rijksrecherche bestaat er een relatie tussen gelekte informatie en excessief geweld in het criminele milieu. (...)

 

1985 - VPRO (Over deze serie: vanaf donderdag 27 april op NPO Plus en vanaf donderdag 11 mei, 20.25 uur, NPO 3)

De achtdelige, op waarheid gebaseerde dramaserie '1985' volgt drie jongeren tijdens een van de donkerste periodes uit de Belgische geschiedenis. Terwijl België wordt opgeschrikt door een reeks brute aanslagen door de zogenoemde 'Bende van Nijvel’, en corruptie bij de hoogste politiedienst aan de orde van de dag is, probeert ieder van hen een weg te vinden in het volwassen leven.

1985 vertelt het verhaal van de vrienden Marc (Tijmen Govaerts) en Franky (Aimé Claeys) en zijn zus Vicky (Mona Mina Leon) die in het turbulente België van de jaren 80 van het platteland naar de Belgische hoofdstad vertrekken. Marc en Franky voor een carrière bij de Rijkswacht, het elitekorps van de Belgische ordehandhaving, Vicky voor een studie rechten aan de Vrije Universiteit, aan de overkant van de rijkswachtkazerne. Met grote ambities en veel enthousiasme beginnen ze aan hun opleiding. 

Wanneer een invloedrijke rijkswachtcommandant wordt veroordeeld voor drugshandel en er een aanslag wordt gepleegd op de officier die de zaak aan het licht bracht, komt de Rijkswacht in een zware crisis terecht. Tegelijkertijd wordt het land opgeschrikt door een reeks gewelddadige aanslagen die wordt toegeschreven aan de ‘Bende van Nijvel’. Terwijl de jongeren een weg proberen te vinden in het volwassen leven, worden zij alle drie op hun eigen manier door de gebeurtenissen geraakt.

1985 werd geselecteerd voor het internationale festival Canneseries.

Regie: Wouter Bouvijn (De Twaalf, Red Light)
Scenario: Willem Wallyn

Producent: Eyeworks Film & TV Drama, VRT en RTBF

Met o.a: Tijmen Govaerts, Aimé Claeys, Mona Mina Leon, Roda Fawaz, Tom Vermeir, Peter Van den Begin, Ruth Becquart

de volksjury

DE VOLKSJURY PODCAST

Laura en Silke speculeren op een onverantwoorde manier over (on)opgeloste moordzaken.

Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd aan de VUB, waar ze radio- en televisiejournalistiek studeerden. In 2017 lanceerden ze de eerste true crime podcast in België. Vandaag is de volksjury met meer dan 375.000 luisteraars per maand de populairste podcast van ons land. Crimineel goeie cijfers!

De dames blijven hun true crime territorium uitbreiden. In 2021 verscheen hun eerste boek ‘de volksjury’. Meteen een bestseller. Hun tweede boek ‘de volksjury 2’ is vanaf december 2022 verkrijgbaar.

In 2023 brengen Laura en Silke hun succespodcast LIVE op een podium. Elke show is volstrekt uniek, met telkens een nieuwe (on)opgeloste moordzaak uit binnen- of buitenland.

Foreign Affairs

Use of Marijuana and Miraa Now Legal in Uganda after Court Nullifies Narcotics Law - SoftPower News (5 mei 2023)

Thailand’s cannabis sellers say US growers are eating their lunch | Economy | Al Jazeera (8 mei 2023)

Nearly a year after Thailand decriminalised cannabis amid promises of an economic bonanza, Thai growers and sellers say they are being undercut by illegal imports from the United States that sell for a fraction of the price of homegrown buds.

Thailand struck cannabis from its list of banned narcotics in June 2022 after a high-profile campaign by Health Minister Anutin Charnvirakul to establish the kingdom as a global hub for cannabis for medical purposes. (...)

Malta’s Faltering Reform Is The Result Of It ‘Treating Cannabis Like Plutonium’ - Business of Cannabis (17 april 2023)

At the end of February, this year, the Authority on the Responsible Use of Cannabis  (ARUC) unveiled its recreational cannabis proposals which are premised on health and aimed at harm reduction.

However, these have been branded a sham as they include overly-restrictive testing, waste disposal and handling requirements, bureaucratic recording mechanisms and potential fines of up to €10,000.

Those looking to establish a Cannabis Harm Reduction Association (CHRA) on the Mediterranean island will have to find several hundred thousand Euros to do so, it has been claimed.

Cost Of Up To €1m

One island-based cannabis businessman told Business of Cannabis: “The new recreational rules mean that you’re going to have to put at least €500,000, up to €1m, to get it off the ground.

“I know people who are pretty liquid who were going to buy properties to get an association off the ground but having read the rules and restrictions say it’s ridiculous.

“Everything from the security of moving the products, separate sites for storing and dispensing and only having 500 grams available for sale at any one time.

“They (ARUC) have made it really difficult to do it without a lot of investment capital. And many people who want to do that don’t have the money for it, and the people who have the money say they will not be able to recoup any cash back for a long time.

“They (ARUC) have shot themselves completely in the foot. The barriers of entry are too high.”

As a result of the strict rules around creating a CHRA the selling price of association-grown cannabis may top €15 a gram, compared to €12 in the medical market and €8 on the illegal market, it has been claimed. (...)

Gesetzentwurf zur Legalisierung: Strenge Regeln für Cannabis-Clubs | tagesschau.de (8 mei 2023)

"Anbauvereinigung" statt "Kifferklub": Für die geplanten Cannabis-Clubs sollen viele Einschränkungen gelten. Das sieht laut Medienberichten zumindest ein Gesetzesentwurf aus dem Lauterbach-Ministerium vor.

Wer im Rahmen der Cannabis-Legalisierung in Deutschland einen sogenannten Cannabis-Club gründen will, muss sich offenbar auf strenge Regeln einstellen. Wie aus einer frühen und innerhalb der Regierung noch nicht abgestimmten Version des Cannabis-Gesetzentwurfs von Gesundheitsminister Karl Lauterbach hervorgeht, sollen die Clubs reine "Anbauvereinigungen" sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa, der der Entwurf laut eigenen Angaben vorliegt.

Innerhalb der Vereine und im Umkreis von 250 Metern soll demnach kein Cannabis konsumiert werden dürfen. Anbau, Abgabe, Vereinsmitgliedschaft und Organisation der Räumlichkeiten sollen zudem streng reguliert werden.

Da er noch in der regierungsinternen Abstimmung ist, kann sich daran noch einiges ändern. Auch in den späteren Beratungen im Bundestag dürften sich wie üblich noch Änderungen ergeben. (...)

Mayor looking to shut down Pusher Street permanently  - The Copenhagen Post – The Copenhagen Post (cphpost.dk) (4 mei 2023)

Sophie Hæstorp Andersen says that she has had enough of all the violence associated with illegal cannabis trade

With its blossoming culture and food scene, Christiania is undoubtedly one of the most popular destinations for visitors to Copenhagen.

Many people also like to frequent Pusher Street to get a ‘favourable vantage point’ of the illicit trade of cannabis that takes place there.

But soon that could be a thing of the past, with mayor Sophie Hæstorp Andersen indicating that she wants to completely shut down Pusher Street.

She has had enough of the violence and crime fostered by ‘activities’ taking place in the area.

“If the residents of Christiania are clear in wanting to close down Pusher Street and do something else with the area, Copenhagen Municipality is prepared to support making a plan to find out what can be done with the street,” Andersen told Ekstra Bladet tabloid.

READ ALSO: Most Danes want to legalise weed

Socialdemokratiet mayoral candidate to legalise cannabis sales - The Copenhagen Post – The Copenhagen Post (cphpost.dk) (13 augustus 2023)

This article is more than 2 years old.

Should she get elected in November’s council election, Sophie Haestorp Andersen plans to shake up Copenhagen’s established dealer scene.

Socialdemokratiet’s leading mayoral candidate for Copenhagen, Sophie Hæstorp Andersen, has big plans concerning the decriminalisation of cannabis.

Should the votes in the upcoming election this November be in her favour, she has vowed to use her position as mayor to take large steps forward in “the fight against criminality and uncertainty”, according to her Facebook profile.

A glimpse across Öresund

Andersen wants cannabis sales to be legal and regulated.

Similar to Sweden’s approach to controlling alcohol consumption – the so-called Systembolagetof system which peoples to order in advance before buying drinks with a more than moderate alcohol content – Andersen proposes that a governmental monopoly should be established around cannabis sales in Denmark.

Farewell to Pusher Street?

Following a shooting in July in which a 22-year-old was killed – the latest in a long line of violent incidents linked to Pusher Street in Christiania, there has been a clamour of voices demanding the end of illegal drug deals within the free state.

Klaus Naver is one of the Christiania residents behind the local initiative ‘Enough is Enough’, which is campaigning to bring an end to Christiania’s cannabis market. He told TV2 that it’s not the cannabis sales that residents like him condemn, but the danger it poses to Christiania’s peaceful community and tourists.

However, change is not easy. Christiania operates under the principle of a vote needing to be unanimous – so the game’s not over yet.

 

In ieder stopper zit een roker

FvWI10zWYAEuVYS

 

Barneveld

Is Barneveld toe aan een coffeeshop? ‘De problemen met alcohol in het verkeer zijn hier pas écht zorgelijk’ | Barneveld | AD.nl (8 mei 2023)

Een coffeeshop in Barneveld? Of dat een goed idee is, daarover lopen de meningen in het dorp behoorlijk uiteen. Niet dat het al zover is, maar de fractie van Pro’98 opent daarover graag de discussie. Want dat er softdrugs gebruikt wordt in het dorp, daar hoeft niet geheimzinnig over te worden gedaan.

Bas - ‘ik ben in de twintig ‘- rolt voor de foto lachend een poster van een dame in lingerie op, tot een joint van megaformaat. In opperbeste stemming vanwege zijn vrijgezellenfeest en omringd door zijn vrienden wil hij wel vertellen hoe hij denkt over het idee van een coffeeshop in zijn woonplaats Barneveld. Hij trekt zijn boeren overall open en wijst op het Ajax-shirt eronder. ,,Laat die drugstenten lekker in Amsterdam blijven. Daar komt alleen maar tuig op af.”

Zijn vriend Martijn knikt instemmend. Waarom zou je als gemeente meewerken aan zoiets illegaals als de grootschalige teelt van wiet? ,,Als de wetgever alles legaal maakt, dan valt er altijd nog te praten. Maar nu? Nee. hoor.” Maatje Rik is vooral bang dat de komst van een coffeeshop het gebruik van softdrugs in de gemeente aanwakkert. ,,Is het voor handen, dan heb je altijd lui die het zullen gaan uitproberen.”

Hendri Nortier van Pro’98, de enige progressieve partij van Barneveld, denkt daar anders over ,,Er is nu geen coffeeshop in het dorp, terwijl cijfers van de GGD en het RIVM laten zien dat er hier zelfs meer drugs worden gebruikt, dan in sommige steden waar het spul gewoon in een coffeeshop verkrijgbaar is. Een coffeeshop zorgt niet voor toename in het gebruik.”

Pro’98 wil in de gemeenteraad graag het debat over de mogelijkheid van een coffeeshop openen, nu er bij alle raadsleden een brief is binnengekomen van Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN). De brief is verstuurd aan alle gemeenten die een zogenaamd ‘nulbeleid’ voeren. Dat betekent dat ze het totaalverbod op coffeeshops hebben vastgelegd in hun algemene plaatselijke verordening (apv).

Barneveld is lang niet de enige gemeente met een nulbeleid. Op dit moment is een onderzoeksbureau in opdracht van de overheid bezig met een onderzoek naar het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk beleid. De laatste cijfers zijn van 2018. Destijds waren er 102 ‘coffeeshopgemeenten’ met in totaal 567 coffeeshops, terwijl 266 gemeenten (70 procent van alle gemeenten in Nederland) een nulbeleid hanteerden. (...)

pcn barneveld 2023

pcn barneveld 2023 2Hof van Twente

Deldense vrouw dwingt via rechter af dat gemeente haar medicijnen betaalt: ‘Zonder deze medicatie werkt haar slokdarm niet’ | Hof van Twente | tubantia.nl (2 mei 2023)

Opnieuw wint ernstig gehandicapte Deldense vrouw een rechtszaak tegen een weigerachtige gemeente Hof van Twente. De gemeente moet nu de kosten van het dure medicijn Bedrocan nu voor haar rekening nemen.

Het is een kwestie van leven en dood. Letterlijk. Want als ‘Mrs Smith’ (*) geen medicinale cannabis krijgt zal ze waarschijnlijk op termijn overlijden. Omdat de gemeente Hof van Twente tot nu toe weigerde het dure medicijn te vergoeden zag de Deldense zich gedwongen om naar de rechter te stappen.

1800 euro per maand

In een bijzondere rechtszaak heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel onlangs bepaald dat de gemeente Hof van Twente de kosten van Bedrocan voor de Deldense moet vergoeden. Bedrocan is een duur medicijn, voor de Deldense lopen de kosten op tot 1800 euro per maand. De rechtbank heeft bepaald dat de gemeente de kosten van het medicijn in de vorm van bijzondere bijstand rechtstreeks moet vergoeden aan de apotheek.

Ernstig zieke Britse

Eind vorig jaar heeft deze krant al uitgebreid aandacht besteed aan de schrijnende situatie van de in Delden woonachtige ernstig zieke Britse, die geen Nederlands spreekt. Ze heeft al jaren allerlei conflicten met de gemeente over de vergoeding van de kosten van haar ziekte. Smith lijdt aan het Ehlers-Danlos-syndroom, een erfelijke aandoening aan het bindweefsel. Vanwege haar beperkingen moet ze een rolstoel hebben die ook plat kan worden gelegd. Bovendien moet ze altijd een zuurstoffles bij zich hebben.

Lange tijd heeft de gemeente geweigerd deze voorzieningen voor haar te vergoeden. Ook daarover heeft de Deldense moeten procederen. Na een lange juridische strijd heeft ze de zaak gewonnen. Maar die speciale rolstoel staat er nu - ruim een half jaar na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep - nog steeds niet. (...)

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600