PODR 5 maart 2024

PODR 5 maart 2024

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf. 

Plenaire vergadering 5 maart 2024

— VOC Nederland (@vocnederland) March 5, 2024

,,We doen niet voor niks mee”, zegt een woordvoerster van burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad. De Noord-Hollandse gemeente is een van de acht waar het experiment nog moet beginnen. Sinds december wordt in coffeeshops in Breda en Tilburg al wel legaal geteelde cannabis verkocht. De woordvoerster verwacht dat de andere gemeenten maximaal zes maanden later volgen. 

Zaanstad is voorstander van de proef, onder meer om de wietteelt en de geldstromen die daaruit voortkomen uit de criminaliteit te halen, zegt de woordvoerster. ,,We rollen zeker op maandelijkse basis hennepplantages op, die vaak houtje-touwtje zijn ingericht met illegale stroomaftap in woonwijken. Dat is levensgevaarlijk.”

De voorbereidingen voor de proef in Zaanstad zijn volgens de woordvoerster in volle gang. ,,We voeren gesprekken met coffeeshophouders en zijn bezig met het voorbereiden van lokaal beleid en de faciliteiten.”

Geen legale wietproef in Amsterdam, Kamer wil wel door met experiment (nos.nl) (5 maart 2024)

Het experiment met de verkoop van legaal gekweekte wiet in coffeeshops wordt niet uitgebreid naar Amsterdam. De wetswijziging die dat mogelijk moest maken, is in de Tweede Kamer weggestemd door een meerderheid van PVV, NSC, BBB, CDA, ChristenUnie, SGP, Denk en Forum voor Democratie. Een voorstel van de PVV om de hele proef 'on hold' te zetten totdat er een nieuw kabinet is, haalde het niet.

Dat laatste zou hebben betekend dat het experiment voorlopig beperkt zou blijven tot de twee gemeenten waar het nu loopt: Breda en Tilburg. De andere deelnemende gemeenten, Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nijmegen en Zaanstad, zouden dan weer in de wachtkamer komen, maar dat plan werd uiteindelijk alleen gesteund door CDA, ChristenUnie, SGP en Denk.

De nieuwe Tweede Kamer is wel een stuk minder enthousiast dan de vorige Tweede Kamer over het experiment, dat is bedoeld om het criminele circuit uit de cannabis-markt te halen. De PVV, sinds de verkiezingen van 22 november de grootste partij in het parlement, ziet er helemaal niets in.

'Geen geëxperimenteer'

In het debat over de kwestie, vorige week, was PVV-Kamerlid René Claassen duidelijk over zijn standpunt: "Geen geëxperimenteer met onze jeugd. Welk signaal willen we als overheid afgeven: dat drugsgebruik normaal is of dat we gezond moeten leven en gezond moeten opgroeien?"

GroenLinks-PvdA, VVD en D66 zijn juist voorstander van het experiment. D66 hoopt dat het een eerste stap is naar volledige legalisering van cannabis en een betere regulering van de keten. CDA en ChristenUnie, die bij de vorming van Rutte IV nog instemden met uitbreiding van het experiment, zijn nu dus tegen.

Na jaren van discussie en voorbereiding ging de proef met legaal geteelde wiet eind vorig jaar van start. De verkoop is nu toegestaan in negentien coffeeshops in Breda en Tilburg. Zij mogen maximaal 500 gram legale wiet in voorraad hebben. Tien telers hebben een vergunning gekregen om legale cannabis te telen. De coffeeshops moeten precies bijhouden wat ze inkopen en verkopen, en wat de herkomst van de wiet is.

Binnenkort zou het experiment uitgebreid worden naar tenminste acht andere gemeenten, waarmee het totaal op tien zou komen. Het demissionaire kabinet wilde graag nog het stadsdeel Amsterdam-Oost als elfde 'gemeente', maar de wetswijziging die dat moest mogelijk maken, is nu dus weggestemd.

Onbehoorlijk bestuur

Het kabinet was faliekant tegen het plan van de PVV om het hele experiment te bevriezen. Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn, omdat de betrokken gemeenten niets liever willen dan zo snel mogelijk beginnen met de proef. Zij zien dat coffeeshops op dit moment wel cannabis mogen verkopen, maar voor de bevoorrading van hun winkel afhankelijk zijn van illegale leveranciers die soms banden hebben met de georganiseerde misdaad.

Ook de geselecteerde telers gingen er vanuit dat ze konden gaan leveren aan meer coffeeshops. Ze hebben investeringen gedaan in hun bedrijf om aan de eisen over kwaliteit en kwantiteit van hun producten te kunnen voldoen.

Stemmingen | Debat Direct (tweedekamer.nl) (15 maart 2024)

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (36279) | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (stemmingsuitslagen)

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie 36279-10 Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren

Besluit: Aangehouden.

Motie 36279-11 Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment

Besluit: Overgenomen.

Motie 36279-12 Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt

Besluit: Aangenomen.

Motie 36279-13 Motie van het lid Diederik van Dijk over besluiten dat de Wet gesloten coffeeshopketen ingetrokken dient te worden

Besluit: Verworpen.

Motie 36279-14 Motie van het lid Claassen over het on hold zetten van het gehele experiment gesloten coffeeshopketen

Besluit: Verworpen.

Motie 36279-15 Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar

Besluit: Aangehouden.

Motie 36279-16 Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker over een periodieke Bibob-toets en een richtlijn voor ingelote telers

Besluit: Aangenomen.

Motie 36279-17 Motie van het lid Mutluer over onderzoeken waar alle toegelaten telers nu staan en of zij binnen negen maanden gereed kunnen zijn om te produceren

Besluit: Aangenomen.

Motie 36279-18 Motie van het lid Mutluer over het introduceren van een ingebruiknameplicht van negen maanden voor de geselecteerde telers

Besluit: Aangenomen.

 

Plenaire vergadering 28 februari 2024

Veel twijfel in Tweede Kamer over voortzetten wietproef | Het Parool (29 februari 2024)

Het experiment om in tien gemeenten in coffeeshops cannabis te verkopen die legaal is geproduceerd, stuit op veel weerstand in de nieuwe Tweede Kamer. Het experiment ging eind vorig jaar van start, nadat het meerdere keren was uitgesteld en er ruim tien jaar over was gesproken in Den Haag.

n de nieuwe Kamer klinkt weinig enthousiasme voor het experiment. De grootste partij PVV wil zelfs de pauzeknop indrukken totdat er een coalitieakkoord ligt. Het is onduidelijk of voldoende partijen dit voorstel steunen.

Het debat gaat eigenlijk over de vraag of de wietproef moet worden uitgebreid, zodat ook stadsdeel Amsterdam-Oost hier onderdeel van wordt. PVV, ChristenUnie, SGP en CDA zijn überhaupt niet enthousiast over het experiment, laat staan over een uitbreiding.

“Vorig jaar niet, vandaag niet, morgen niet, geen geëxperimenteer met onze jeugd,” zo vat René Claassen (PVV) zijn standpunt samen. “Welk signaal willen we als overheid afgeven: dat drugsgebruik normaal is of dat we gezond moeten leven en gezond moeten opgroeien?”

Daniëlle Jansen van NSC heeft eveneens ‘serieuze bedenkingen’ bij het plan om het experiment uit te breiden. Ze wil evenwel nog niet zeggen of ze het plan van de PVV om het experiment te bevriezen gaat steunen. “Daar ga ik nog met mijn fractie over in discussie,” zegt ze.

Betere regulering

GroenLinks-PvdA, D66 en VVD zijn wel voorstander van het wietexperiment. Ingrid Michon (VVD) heeft desalniettemin twijfels over de uitbreiding naar Amsterdam-Oost. Ze vreest voor de gevolgen als wiet in een deel van de hoofdstad legaal wordt aangeleverd, en in een ander deel niet.

“Het is geen geheim dat wij dit experiment zien als een belangrijke stap richting legalisering en een betere regulering van de coffeeshopketen,” zegt Joost Sneller van D66. Hij heeft liever dat de overheid zicht heeft op hoe cannabis wordt geproduceerd, zodat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Hij hoopt ook dat de criminaliteit hierdoor afneemt.

Of het legaliseren van cannabisproductie deze voordelen heeft, moet nog blijken uit het experiment, zegt Michon. Op basis daarvan wil ze ‘op feiten gebaseerde beslissingen’ nemen. Zij vindt dat de tegenstanders van het experiment te star en op basis van ‘geloofsartikelen’ in de discussie staan.

Uitbreiding wietproef op losse schroeven: ’Serieuze bedenkingen’ | Binnenland | Telegraaf.nl (28 februari 2024)

De uitbreiding van het wietexperiment met een elfde gemeente, Amsterdam (specifiek stadsdeel Oost), staat op losse schroeven. Zeker de helft van de Tweede Kamer ziet dat namelijk niet zitten. Tijdens een debat hierover, woensdagavond in de Tweede Kamer, lieten PVV, NSC, CDA, CU en SGP weten geen voorstander te zijn van uitbreiding. En dat geldt ook voor de bij het debat afwezige BBB – zo meldt partijleider Caroline van der Plas desgevraagd aan De Telegraaf.

Nog voordat het experiment waarbij coffeeshops in tien gemeenten legale staatswiet krijgen geleverd überhaupt begonnen is, wilde het inmiddels demissionaire kabinet Rutte-IV de proef uitbreiden met een grote stad. Omdat daar specifieke, grootstedelijke problematiek speelt, zo was de gedachte. Maar met de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer lijkt het er niet op dat die elfde deelnemende gemeente er nog komt. Partijen CDA en CU - die eerder nog hun handtekening zetten onder het coalitieakkoord met daarin de uitbreiding van het experiment - trekken nu hun handen af van het plan. En zij zijn niet de enige tegenstanders.

’Slechts een stadsdeel’

„Wij zien geen reden om een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen”, stelde NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen klip en klaar aan het begin van haar betoog. Haar partij heeft ’serieuze bedenkingen’, onder meer omdat het om ’slechts een stadsdeel’ gaat. NSC kijkt sowieso met bezorgdheid naar het experiment, zei ze verder. Ook PVV, BBB én SGP zien weinig heil in het toevoegen van een elfde gemeente aan het experiment. Als Denk - dat net als BBB niet aanwezig was bij het debat maar drugsgebruik ’stevig’ wil ontmoedigen - ook tegenstemt, is een meerderheid van de Tweede Kamer tegen uitbreiding.

Coffeeshophouders in Amsterdam-Oost legden woensdag in een brief aan de Kamer zelf ook al een bom onder het plan om het stadsdeel toe te voegen aan het experiment. In de brief, in handen van De Telegraaf, uiten ze hun ’teleurstelling’ over deelname aan het experiment. Ze zien dat in ieder geval niet zitten zonder toevoeging van Marokkaanse hasj aan de proef, zo schrijven ze. Ze noemen het gedogen daarvan ’noodzakelijk’, maar ’ook een daad van erkenning en respect voor de Marokkaanse cultuur in Nederland’.

Vrees voor straatmarkt

Door deze hasj uit te sluiten worden klanten ’ongewild’ gedwongen naar de straatmarkt, vrezen ze. Zonder toevoeging van Marokkaanse hasj aan de proef zien ze deelname ’als onwenselijk en voor sommige van ons zelfs niet levensvatbaar’, schrijven ze. Daarmee zou niet worden voldaan aan een voorwaarde voor het experiment, die stelt dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente meedoen.

PVV wil experiment helemaal ’on hold’ zetten

De grootste partij in de Kamer, de PVV, wil het wietexperiment overigens het liefst helemaal ’on hold’ zetten. PVV’er René Claassen kondigde aan met een motie te zullen komen om het hele experiment op pauze te zetten – idee daarachter is dat een nieuw kabinet vervolgens een definitief besluit kan nemen over de proef. Dit pauzeplan lijkt niet op een meerderheid te kunnen rekenen. Claassens’ initiatief kan wel rekenen op steun van CDA, CU en SGP.

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279) | Tweede Kamer der Staten-Generaal (28 februari 2024) 

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen | Debat Gemist (2ekmr.nl) (28 februari 2024)

Plenaire verslagen | Tweede Kamer der Staten-Generaal: Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen  (28 februari 2024)

Stenogram Download bestand: Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279) (ongecorrigeerd) (28 februari 2024)

Spreektijd:

 1. M.H. Bikker ChristenUnie 10 min

 2. J.C. Sneller D66 7 min

 3. D.J.H. (Diederik) van Dijk SGP 10 min

 4. R.A.B. Claassen PVV 10 min

 5. D.E.M. (Daniëlle) Jansen NSC 10 min

 6. H.M. Krul CDA 6 min

 7. I.J.M. Michon-Derkzen VVD 5 min

 8. S. Mutluer GroenLinks-PvdA 8 min

 

Moties ingediend tijdens het debat

-36279-10 Motie d.d. 28 februari 2024 - M.H. Bikker, Tweede Kamerlid Motie van het lid Bikker c.s. Download bestand: 2024D07238 Motie van het lid Bikker c.s.(PDF)

-36279-11 Motie d.d. 28 februari 2024 - M.H. Bikker, Tweede Kamerlid Motie van het lid Bikker c.s. Download bestand: 2024D07239 Motie van het lid Bikker c.s.(PDF)

-36279-12 Motie d.d. 28 februari 2024 - D.J.H. (Diederik) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. Download bestand: 2024D07240 Motie van het lid Diederik van Dijk c.s.(PDF)

-36279-13 Motie d.d. 28 februari 2024 - D.J.H. (Diederik) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Diederik van Dijk Download bestand: 2024D07241 Motie van het lid Diederik van Dijk(PDF)

-36279-14 Motie d.d. 28 februari 2024 - R.A.B. Claassen, Tweede Kamerlid Motie van het lid Claassen Download bestand: 2024D07242 Motie van het lid Claassen(PDF)

-36279-15 Motie d.d. 28 februari 2024 - D.E.M. (Daniëlle) Jansen, Tweede Kamerlid Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker Download bestand: 2024D07243 Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker(PDF)

-36279-16 Motie d.d. 28 februari 2024 - I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker Download bestand: 2024D07244 Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker(PDF)

-36279-17 Motie d.d. 28 februari 2024 - S. Mutluer, Tweede Kamerlid Motie van het lid Mutluer Download bestand: 2024D07245 Motie van het lid Mutluer(PDF)

-36279-18 Motie d.d. 28 februari 2024 - S. Mutluer, Tweede Kamerlid Motie van het lid Mutluer Download bestand: 2024D07246 Motie van het lid Mutluer 

 

 

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600