PODR 30 januari 2024

PODR 30 januari 2024

 

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.

 

Laatste nieuws: First cannabis association begins operating (maltatoday.com.mt)

 

Speekseltest

Oproep slachtoffers speekseltest: Deel je ervaringen - Soft Secrets (29 januari 2024)

De VOC-werkgroep Cannabis & Verkeer doet een oproep aan slachtoffers van de speekseltest om hun ervaringen te delen: ‘Voor gebruik in onze komende videoserie over THC en Verkeer ontvangen wij graag jouw bijdrage. Maak een korte video van jezelf en geef aan wat jou is gebeurd, waar dit je is gebeurd en welke impact dit achteraf op je had.’

De oproep vervolgt: ‘Houd de video kort en stuur deze (desnoods via WeTransfer) naar . Bedankt voor jouw hulp!’ Het initiatief wil hiermee hun Dossier THC verder uitbreiden.

Cannabis en rijden? Speel op zeker!

Binnenkort wordt de website Cannabis en Verkeer volledig vernieuwd. Doel van de site is het verschaffen van informatie over de aangescherpte regelgeving over verkeersdeelname onder invloed van cannabis en de gevolgen van deze regelgeving voor cannabisconsumenten. De werkgroep lanceerde eerder de campagne ‘Cannabis en rijden? Speel op zeker!’, die werd ondersteund door een groot aantal organisaties en coffeeshopbonden.

De politie gebruikt de speekseltest ‘als er aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs heeft gebruikt’. Hieronder vallen bijzonder rijgedrag, verwijde pupillen en ‘wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop’. Agenten kunnen je verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel. Als de speekseltest positief is, volgt een bloedonderzoek; de uitslag hiervan geldt als enig wettig bewijsmiddel. De politie kan verdachten melden bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) die onderzoek kan doen naar je ‘afhankelijkheid van drugsgebruik’. De kosten lopen in de honderden euro’s. Voor cannabis geldt een limiet van 3,0 microgram THC per liter bloed. Voor gebruik van een combinatie van drugs, of drugs en alcohol, geldt een nul limiet. Hiervoor word je dus altijd vervolgd. Cannabis blijft tot 14 uur na gebruik aantoonbaar met de speekseltest. Ook als je niet meer onder invloed bent, kun je dus positief scoren bij een controle en bestaat de mogelijkheid dat ook een bloedtest positief is.

 

Conferentie Dealing with Drugs

GEzBkKRX0AIvElS

Het taboe moet eraf: hoe burgemeester Halsema de 'heilloze oorlog tegen drugs' wil winnen met regulering - EenVandaag (avrotros.nl) (26 januari 2024)

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil de handel in drugs reguleren en uit handen nemen van zware criminelen. Bijvoorbeeld door cocaïne te verstrekken op doktersrecept of xtc te verkopen op festivals. Ze wil dat het taboe van het onderwerp af gaat.

Lichtzinnig denkt ze naar eigen zeggen niet over regulering of zelfs legalisering van harddrugs. "Ik zeg ook niet: drugs zijn ongevaarlijk", benadrukt Femke Halsema. "Maar als drugs een risico vormen voor de volksgezondheid, is het toch absurd dat wij de handel overlaten aan gewetenloze misdadigers? Het enige waar we in slagen is zware criminelen nog rijker maken dan ze al zijn."

Narcostaat
Begin deze maand waarschuwde de burgemeester in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian dat Nederland het risico loopt een narcostaat te worden. "De opkomst van de wereldwijde drugshandel betekent dat we internationale oplossingen nodig hebben. De oorlog tegen drugs is contraproductief en zinloos. Het belangrijkste dat ik wil bereiken is een intelligent debat", zegt Halsema.
De inzet van het strafrecht is bij drugshandel niet effectief gebleken, stelt de burgemeester vast. "Cocaïne wordt nog steeds op grote schaal recreatief gebruikt. De georganiseerde misdaad krijgt ondertussen steeds meer greep op Nederland en Europa. Heel gevaarlijk. De druk van criminelen op onze rechtsstaat en economie is zo groot, dat je je kunt afvragen: zijn we niet een narcostaat geworden?"

'Harde repressie heeft geen effect'

Verkoop en gebruik van cocaïne en XTC hoeft in de ogen van Halsema niet langer strafbaar te zijn. "Ongeveer 80 procent van onze politiecapaciteit gaat op aan drugsgerelateerde criminaliteit. Er worden enorme partijen coke in beslag genomen. Maar de straatprijzen voor coke zijn al jaren gelijk en mensen blijven harddrugs gebruiken. Meer repressie leidt bovendien alleen maar tot grotere risico's voor de volksgezondheid."

Tegelijk krijgt de georganiseerde misdaad ook steeds meer greep op haar eigen stad, ziet ze. "Amsterdam is een internationaal zakencentrum, helaas ook voor criminele handel. Zware criminelen infiltreren onze coffeeshops. Het heeft een verschrikkelijk effect op kansarme jongeren in onze kwetsbaarste wijken. Die willen geld verdienen, maar weten niet hoe en dus worden ze geronseld door zware drugscriminelen." (...)

Amsterdam Manifesto Dealing with Drugs - Dealing with drugs (26 januari 2024)

We, a diverse coalition of administrators, policymakers, scientists and civil society representatives, are united in creating more humane drug policy. This means prioritizing the well-being of all impacted by the multifaceted challenges of illegal drug markets and the associated health, social and economic harms. Together, we focus on an integrated approach to drugs, taking into account public health, human rights, social justice and safety.

Across the world, the so-called ‘war on drugs’ has failed to protect the health and safety of citizens and communities. Moreover, it has and continues to fuel organized crime, escalate violence, disproportionately affect vulnerable individuals and societies, and disrupt economies. We seek to break this vicious cycle by embracing pragmatic, evidence-based policies that acknowledge the realities of drug use and drug markets.

Recognizing the failures and human rights violations caused by punitive drug enforcement, we pledge to adopt health-focused policies that emphasize harm reduction, decriminalization and the regulation of drug markets. These policies are aimed not only at safeguarding public health and human dignity, but also at fostering social justice.

As we transition towards a health-focused drug policy, our resolve against the criminal control of drug markets remains steadfast. Exploring a different approach does not imply a relaxation of efforts against drug trafficking and related crimes. We are committed to dismantling criminal networks and ensuring they do not exploit or dominate this sector, thereby safeguarding public health and upholding the rule of law. Our strategy is a balanced fusion of law enforcement and public health initiatives, aimed at ending the dominance of, and eliminating the risks posed by criminals in drug markets.

Guiding principles

1. Effectiveness as policy compass:

Drug-related policies should be guided by their effectiveness in delivering public health, human rights, social justice and sustainable development.

2. Regulatory alternatives and risk mitigation:

Recognizing the limitations of punitive drug laws, we advocate for exploring regulatory market alternatives to mitigate the risks associated with illegal markets. Legal regulation of drugs can provide opportunities for education and safer consumption practices, thereby promoting public health and reducing harm.

3. Public health, social policy and addressing underlying issues:

In addition to reducing stigmatization, responsible legal regulation can redirect government resources towards effective prevention, treatment and harm reduction services. Our shift towards a public health approach, including drug decriminalization, aims to address not just drug use, but also root causes such as stigma, socio-economic inequalities, and social injustice.

4. Cautious implementation:

Policy development should be cautious, scientific and evidence-based, guided by rigorous monitoring and learning from regulatory scholarship.

Our pledge

1. Strengthen a global movement:

We aim to connect existing networks worldwide, bringing together visionaries to foster a revolution in drug policy.

2. Charting the course with scientific evidence:

Our path forward will be illuminated by a thoroughly crafted research agenda, driven by facts and grounded in data.

3. Harvest global knowledge:

We commit to learning from the best practices of cities, communities and nations worldwide, turning these lessons into tools for change.

4.  Embrace courageous decision-making:

Recognizing that progress demands bold steps, we are prepared to venture beyond the familiar, making informed choices to navigate pioneering policies.

Our resolve

We are a coalition of innovators committed to meaningful change, dedicated to protecting our communities and upholding the rule of law against criminal threats. Our goal is to shape drug policies that are grounded in evidence, empathy and effectiveness. United, we strive to bring hope and humanity to the forefront of the global fight against drug-related challenges.

Mayor Femke Halsema, City of Amsterdam
Mayor Alec von Graffenried, City of Bern
Claudia Lopez
Former Mayor of Bogotá
LEAP Nederland
Jellinek
Transnational Institute
Gjalt-Jorn Peters, Open Universiteit
INPUD
Mainline
Poppi Drug Museum Amsterdam

Dealing with drugs - Dealing with drugs (amsterdam.nl)

 

Hoe verder met het drugsbeleid

30 januari Symposium: Hoe verder met het drugsbeleid? – LEAP EUROPE (leap-europe.org) (26 november 2023)

1706590790475

 

Een historisch besluit voor de een, een zwarte dag voor de ander 

Hoogeveen maakt de weg vrij voor maximaal twee coffeeshops. Historisch besluit voor de een, zwarte dag voor de ander - Hoogeveensche Courant (18 januari 2024)

Een historisch besluit voor de een, een zwarte dag voor de ander. Hoe dan ook: Hoogeveen heeft donderdagavond de weg vrijgemaakt voor de komst van maximaal twee coffeeshops.

Het beleid van Hoogeveen stoelde tot dusver altijd op de zogeheten nuloptie: coffeeshops waren in deze gemeente niet welkom. Daarmee week Hoogeveen af van Assen, Emmen en Meppel.

Maar het politieke landschap in deze gemeente is veranderd en de opstelling van sommige partijen ook. Inmiddels is een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Hoogeveen al anderhalf jaar vóór het toestaan van de openlijke verkoop van cannabis.

Niet langer taboe

Het beleid wordt nu gewijzigd, waarbij coffeeshops niet langer taboe zijn. De gedoogverklaring voor dergelijke bedrijven wordt afgegeven door de burgemeester.

Tot de voorstanders behoren VVD, Gemeentebelangen, PvdA, SP, GroenLinks en D66. Ze wijzen onder meer op de mogelijkheden van toezicht, controle en veiligheid bij de verkoop van softdrugs.

Voorlichting en preventie

Ook willen ze werk maken van goede voorlichting en preventie op scholen en de ouders daarbij betrekken. Verder vinden veel partijen een ‘passende handhaving’ noodzakelijk. Het gaat daarbij om periodieke afspraken met politie en justitie, jongerenwerk, buurt- en opbouwwerk en handhaving.

Hoogeveen telt nu tientallen straat- en thuisdealers, waarbij geen zicht is op de handel en de kwaliteit van de aangeboden (soft)drugs.

Overlast en criminaliteit?

De tegenstanders van een coffeeshop - CDA, ChristenUnie, SGP en FvD - gruwen van de historische koerswijziging. Zij zien geen enkel voordeel in de komst van coffeeshops en vrezen alleen maar voor meer overlast en criminaliteit.

Pogingen van deze partijen om wijzigingen in het beleid aan te brengen, zoals kortere openingstijden, een grotere afstand tot scholen en een kortere gedoogtermijn, sneuvelden.

‘Dieptreurig’

CDA, ChristenUnie, SGP en FvD vinden de manier waarop dit voorstel tot stand gekomen is ‘dieptreurig’. De inwoners van Hoogeveen zijn volgens deze partijen buitenspel gezet door de meerderheid van de raad. Het CDA sprak zelfs van ‘een zwarte dag’ voor Hoogeveen.

De voorstanders betreurden juist dat de christelijke partijen zich niet hebben laten informeren door deskundigen en ondernemers die ervaring hebben met een coffeeshop. Een door de tegenstanders aangekondigde motie van treurnis werd, na een korte schorsing, ingetrokken.

Tien jaar

De coffeeshops kunnen volgens bepalingen in het bestemmingsplan een plek krijgen rond het stadscentrum en/of Hollandscheveld. Na twee jaar wordt met direct belanghebbenden zoals buurtbewoners geëvalueerd. De bedrijven kunnen een exploitatievergunning krijgen voor tien jaar, met de mogelijkheid om deze te verlengen.

Verder moet de vestiging zich aan een waslijst aan regels houden. Zo mag het bedrijf geen wiet verkopen aan personen onder de 18 jaar, geen overlast veroorzaken, geen harddrugs aanbieden, per transactie maximaal 5 gram cannabis verkopen en zich niet vestigen binnen 300 meter (loopafstand) van scholen en jongerencentra.

 

Geen Affichering

Coffeeshop op de vingers getikt wegens verloten van meet & greet met Mike Tyson - AT5 (18 januari 2024)

Coffeeshop Tyson 2.0 aan de Spuistraat heeft vorige maand een waarschuwingsbrief van de gemeente ontvangen omdat deze de regels heeft overtreden met het verloten van een ontmoeting met Mike Tyson.

Dat heeft burgemeester Femke Halsema vanmiddag bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

Tyson bracht op 13 september een bezoek aan de coffeeshop in het centrum waar hij zijn naam aan heeft verbonden. Voorafgaand maakte de coffeeshop bekend dat onder klanten die die ochtend minimaal 95 euro zouden besteden, er een meet & greet met de Amerikaans oud-bokser zou worden verloot.

"Het is zoals u weet een coffeeshop niet toegestaan om reclame te maken met als onderliggende reden dat mensen niet mogen worden overgehaald om softdrugs te verkopen", aldus Halsema. In de waarschuwingsbrief is aan de exploitant aangekondigd dat bij een volgende overtreding binnen 3 jaar de coffeeshop een week lang niet open mag.

 

Achterdeur

Amsterdamse coffeeshopbaas in beroep in zaak over drugsopslag: ‘Mij wordt een strafblad aangesmeerd’ (parool.nl) (29 januari 2024)  

Bij de Amsterdamse coffeeshopbaas Henry Dekker werden in 2018 tientallen kilo’s softdrugs in huis gevonden. De voorwaardelijke taakstraf die hij daarvoor kreeg, vecht hij in hoger beroep aan.

Een principiële zaak. Zo omschreef het Openbaar Ministerie (OM) de kwestie rondom coffeeshopbaas Henry Dekker. Dekker is de uitbater van vier Amsterdamse coffeeshops en één in Mijdrecht.

Na een anonieme tip dat hij een ‘forse drugsvoorraad’ in zijn woning zou hebben, deed de politie in april 2018 een inval bij hem thuis. Er werd 46 kilo softdrugs gevonden. Volgens Dekker ging het om de handelsvoorraad waarmee hij zijn shops kon bevoorraden.

Dekker betoogde tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak dat hij ‘zijn wietjes’ toch ergens moest ‘stashen’. In het verleden had hij bij opslaglocaties te maken met meerdere inbraken. Ook werden medewerkers achtervolgd. Vanwege die onveilige situatie besloot Dekker zijn handelswaar thuis op te slaan.

Bevoorraden

Dekker werd uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van tweehonderd uur met een proeftijd van een jaar. Hij ging in hoger beroep.

Zijn advocaat Maurice Veldman betoogde maandag bij het Hof Amsterdam dat de veroordeling tot een voorwaardelijke taakstraf miskent dat zijn cliënt nou eenmaal zijn coffeeshops moet bevoorraden en daarmee dus vrijwel zeker opnieuw met justitie in aanraking zal komen.

De hamvraag is volgens het OM of justitie een coffeeshopeigenaar kan vervolgen die een deel van de voorraad thuis bewaart. En dat mag.

Daarbij werd door de advocaat-generaal wel meermaals benadrukt dat de achterdeurproblematiek – coffeeshophouders mogen wel verkopen maar niet inkopen – een grote rol speelt in de kwestie.

“De wetgever is aan zet,” aldus het OM. “Maar we zien dat het beleid innerlijk tegenstrijdig is en uitbaters in een spagaat brengt.”

Omdat het nog niet geregeld is, ziet het OM zich niet in de positie gesteld om de zaak dan maar te laten zitten.

Strafblad

Coffeeshophouder Henry Dekker vindt dat hem een strafblad wordt ‘aangesmeerd’. “Een strafblad brengt mijn onderneming in gevaar,” aldus de coffeeshophouder. “Ik krijg problemen met mijn vergunningen en met banken. Ik wil als een gewone ondernemer behandeld worden.”

Dekker heeft het idee dat justitie hem op de korrel heeft. Afgelopen maand was er opnieuw een inval in een van zijn kantoorpanden. Dit gebeurde nadat Dekker de politie had gebeld omdat er werd ingebroken. “Justitie zit als een terriër achter mijn cliënt aan,” aldus Veldman.

Die suggestie werd door het OM met klem verworpen. “Ik heb begrip voor uw frustratie en pijn. Maar de bal ligt echt bij de wetgever.”

Het hof wilde meer tijd dan normaal om in de ‘principezaak’ tot een beslissing te komen. Op 5 maart volgt de uitspraak. 

 

Ketamine

Politie vindt 2.000 kilo ketamine, grootste vangst ooit - NRC (19 januari 2024)

Dozen met het witte poeder werden aangetroffen in een schuur in Muiderberg. Ketamine is een geneesmiddel dat vaak wordt gebruikt als partydrug.

De politie heeft begin deze maand ruim 2.000 kilo aan ketamine gevonden in een schuur in het Noord-Hollandse Muiderberg. Dat meldt de organisatie donderdag. Het is de grootste hoeveelheid van de drug die ooit door de politie is aangetroffen in Nederland. Een 55-jarige man uit Naarden is aangehouden.

Het witte poeder is niet opgenomen in de Opiumwet, het is namelijk een geneesmiddel dat gebruikt wordt als narcosemiddel in de medische wereld. Handel van het middel zonder registratie is wel strafbaar in de Geneesmiddelenwet. Ketamine wordt veelal gebruikt als partydrug, maar is schadelijk voor de volksgezondheid. „De handel gaat bovendien vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit, zoals witwassen en wapenbezit”, zet de politie in haar verklaring.

In de schuur werden naast de 2.000 kilo ketamine nog enkele kilo’s harddrugs aangetroffen. De verdachte is aangehouden in een woning naast de schuur. Op dat moment waren daar twee kinderen aanwezig.

Onduidelijke risico’s

Volgens de Nationale Drug Monitor uit 2020 van het Trimbos-instituut is het ketaminegebruik het hoogst onder uitgaande jongeren en volwassenen. Daaruit blijkt dat 22 procent in het jaar voorafgaand aan de vragenlijst nog ketamine had gebruikt. Het jaar daarvoor was dat nog twaalf procent. Het gebruik van ketamine steeg destijds, op dat van de psychoactiverende drug 2C-B na, het hardst.

Er is nog veel onduidelijk over de gevaren van het gebruik van ketamine. Op de website van Jellinek wordt de drug als „relatief veilig” beschreven . Ook wordt ketamine onder begeleiding van psychiaters ingezet als hulpmiddel bij depressie. Maar sommige artsen maken zich zorgen door de toename van het gebruik en verslavingen. Uroloog in opleiding Wouter van der Sanden zag zoveel ketamineverslaafden met zware blaasproblemen dat hij een speciale ketaminepoli in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch oprichtte. „Vermoedelijk zien wij slechts het topje van de ijsberg”, vertelde hij destijds aan NRC.

 

Sri Lanka

Sri Lanka arresteert bijna 40.000 mensen voor drugssmokkel in maand tijd, ngo’s zijn kritisch - NRC (19 januari 2024)

Ondanks kritiek vanuit 33 mensenrechtenorganisaties heeft de overheid van Sri Lanka gezegd dat de campagne tegen drugs door zal gaan.

In een maand tijd zijn in Sri Lanka tienduizenden mensen opgepakt als onderdeel van een campagne tegen drugs die het land voert. Volgens persbureau Reuters gaat het om 38.525 gearresteerde personen sinds de campagne op 17 december van start ging; volgens persbureau AP om meer dan 40.000. Zo’n 5.000 van hen zouden daadwerkelijk zijn vastgezet. De overheid zei donderdag dat de drugsoperatie op dezelfde manier door zal gaan, ondanks kritiek vanuit mensenrechtenorganisaties.

33 mensenrechtenorganisaties hebben hun zorgen geuit over mensenrechtenschendingen in de drugsoorlog die Sri Lanka voert. De mensenrechtenraad van de Verenigde Naties spreekt van „hardhandige” operaties waarbij huizen ‘s nachts worden binnengevallen, martelingen plaatsvinden, of mensen worden uitgekleed en gefouilleerd in het openbaar.

Amnesty International Sri Lanka is bang dat mogelijk onschuldige mensen worden opgepakt. „Deze arrestaties worden zeer willekeurig uitgevoerd. Er is geen redelijke verdenking, het soort mensen dat wordt aangehouden heeft een lagere economische status”, zegt een onderzoeker. De VN-mensenrechtenraad denkt dat — „hoewel drugsgebruik een serieus probleem is voor de maatschappij” — een hardhandige aanpak niet de oplossing is.

Sri Lanka staat al jaren bekend als een belangrijk doorvoerland voor drugs. Volgens de overheid werd de operatie in het leven geroepen na een toename van drugsgerelateerde misdaden en drugsgebruik onder jongeren. De Sri Lankaanse politiechef zei tegen persbureau AP dat de overheid hoopt dat aan het eind van januari het gehele drugsnetwerk in Sri Lanka is opgerold. Tot nu toe zou volgens hem 65 procent zijn opgedoekt, en zou voor meer dan 13 miljoen euro (4,7 miljard roepies) aan drugs in beslag genomen zijn. 

 

Wietnonnen

De ‘wietnonnen’ van Mexico - NRC (20 januari 2024)

Wat is nou lekkerder dan op een zaterdagochtend neer te strijken in de tuin en een dikke joint op te steken? ‘Wietnon’ Camilla uit Mexico kan weinig beters verzinnen. Op het Instagram-kanaal van de ‘Zusters van de Vallei van Mexico’ plaatste ze vorig weekend een foto van haar pretsigaret. „Goedemorgen en een hele fijne zaterdag. Hoe gaat het met uw tuin? Wij zijn bijna klaar met wieden en zijn al aan het stekken.”

De Mexicaanse ‘nonnen’ hoeven na deze – en vele eerdere online berichten waarin ze van hun zelfgekweekte marihuana genieten – geen boos telegram uit Rome te verwachten. Ze zijn geen echte katholieke zusters, maar wiet-activisten die zich spiegelen aan de begijnen, de middeleeuwse kloosterorde.

Gehuld in habijten kweken de vijf vrouwen wiet om aandacht te vragen voor het feit dat deze geestverruimende plant in Mexico nog verboden is. Ze willen wiet uit de taboesfeer halen, waar nu nog vooral narcos aan de verkoop verdienen. Ze laten zich in die missie laten inspireren door wietzusters uit Merced, in Californië. In die Amerikaanse staat is de verkoop van wiet en daarvan afgeleide producten jaren geleden gelegaliseerd.

De Amerikaanse ‘sisters’ hebben een eigen webshop waarin ze hun CBD-zalfjes en poeders slijten – al verkopen ze geen producten met THC, die andere werkzame stof in wiet die blowers stoned of high maakt.

In Mexico is het wetgevend proces om marihuanabezit en -gebruik uit het strafrecht te halen vastgelopen in het Congres. De Mexicaanse wietnonnen zitten daarom nog in de clandestiniteit en het kweken van de planten moet vooral in de weekends gebeuren: de vijf zusters hebben ook nog een andere baan. 

 

Geweldsexplosie in Ecuador

Drugsland Nederland heeft schuld aan geweldsexplosie Ecuador, zeggen experts (nos.nl) (19 januari 2024)

De geweldsexplosie in Ecuador bereikte gisternacht een nieuw dieptepunt: de aanklager die de aanval op een tv-studio eerder deze maand onderzocht, werd doodgeschoten. Alles wijst op een liquidatie door drugscriminelen.

Bewoners en experts zien al langer een groeiende invloed van drugsbendes in Ecuador. Dat het Zuid-Amerikaanse land een knooppunt in de drugshandel werd, is ook mede de verantwoordelijkheid van grote afnemers zoals Nederland, zeggen zij.

Haven van rust

"Je moest hier altijd al uitkijken en bijvoorbeeld niet met je telefoon in je hand over straat lopen", zegt de Nederlandse arts Els van der Linden, die al zestien jaar in Ecuadors grootste stad Guayaquil woont. "Maar vanaf de pandemie werd het steeds gevaarlijker."

"Tot drie jaar geleden stond Ecuador bekend als haven van rust tussen Colombia en Peru", beaamt Ecuador-kenner Maria Gabriela Palacio (Universiteit Leiden). "Tot dat moment wisten we behoorlijk te ontkomen aan de hoge niveaus van geweld in onze buurlanden."

Kentering

Volgens Gabriela Palacio was dat vooral te danken aan afspraken tussen de overheid en drugsbendes. "Drie jaar geleden werden die afspraken gebroken en zagen we een enorme toename in geweld."

Hoogleraar Ramiro Avila (Universiteit Simón Bolívar) is oud-rechter van het Constitutionele Hof van Ecuador en zag al veel langer een "gespannen kalmte" in het land. Ook hij zegt dat de relatieve rust er alleen kon zijn doordat de overheid de drugshandel oogluikend toestond.

Dat beleid is de afgelopen tijd gekenterd. Afgelopen augustus werd een presidentskandidaat doodgeschoten waarop de nieuwe regering van president Daniel Noboa beloofde keihard op te treden tegen de bendes. (…)

 

Overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken 

Doelen uit Preventieakkoord worden bij lange na niet gehaald - Op1 (op1npo.nl) (18 januari 2024)

Een sigaretje, te veel alcohol of een copieuze maaltijd. Te veel Nederlanders leven ongezond en dat moet gaan veranderen, vindt staatssecretaris Maarten van Ooijen, want niets doen is geen optie meer.  Maar hoe wil hij de leefstijl van miljoenen Nederlanders veranderen? Dat vertelt hij in Op1.

De doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord om overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken tegen te gaan worden bij lange na niet gehaald, blijkt uit onderzoek van het RIVM. ”Dit is wel een wake-up call”, reageert staatssecretaris Van Ooijen.

”Enerzijds zie je dat we bij roken niet het doel halen, maar wel echt een deuk in een pakje boter slaan. Maar anderzijds, als je te weinig of geen maatregelen neemt, dan verandert er ook niks.”

Overgewicht neemt toe

Volgens de modellen neemt het aantal mensen met overgewicht alleen maar verder toe, en op het gebied van problematisch alcoholgebruik is er ook nauwelijks iets veranderd. ”Ik denk dat we op het gebied van overgewicht de laatste jaren de grote keuzes niet gemaakt hebben. Eentje die er wat mij betreft echt snel zal moeten komen, is de frisdranktaks. Dat betekent dat de frisdrankjes waar geen suiker in zit goedkoper worden dan ze nu zijn. Maar ook dat de frisdranken met veel suiker duurder worden dan ze nu zijn. Dan kun je makkelijker de gezonde keuze maken.”

Sigaret moet in de ban op terrassen en strand, vindt meerderheid Nederlanders (parool.nl) (20 januari 2024)

Een meerderheid van de Nederlanders juicht het toe als meer plekken, waaronder stranden, auto’s en pretparken, rookvrij worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. De tijd is rijp voor een uitbreiding van rookvrije zones, stellen de artsen.

In horecagelegenheden, op perrons en stations en op schoolpleinen is het al verboden om een sigaret op te steken. Als het aan kinderartsen van het Erasmus MC ligt, komen daar meer plekken bij. Want Nederland is er klaar voor, stellen zij.

Uit representatief onderzoek onder 5582 Nederlanders blijkt dat er steeds meer steun komt voor meer rookvrije zones. Vooral op plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen, pretparken en stranden, vindt een groeiende groep dat een sigaret opsteken niet meer kan.

In 2018 vond iets meer dan 40 procent het een goed idee om niet meer op stranden te roken, vier jaar later was dat 55 procent. Voor pretparken was dat percentage 65 in 2018, dat is gestegen naar bijna 80 procent. Zelfs de steun voor een rookverbod op terrassen waar kinderen komen steeg met zo’n 10 procent naar bijna 65.

“Hebben mensen recht om in het openbaar te roken? Of hebben mensen recht op een rookvrije ruimte? Dat beeld begint te kantelen,” concludeert hoofdonderzoeker Nienke Boderie.

Extra maatregelen voor preventieakkoord

In 2018 lanceerde toenmalig staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis het preventieakkoord. Daarin staan afspraken om het roken drastisch terug te brengen. Hoewel het aantal rokers daalt, concludeerde het RIVM eerder deze week dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om de ambities te halen.

Kinderartsen hopen dat het aantal rookverboden wordt uitgebreid. Nu kunnen bijvoorbeeld gemeenten of ondernemers veelal zelf bepalen waar gerookt mag worden. Dat zou veel meer in de wet vastgelegd moeten worden, stelt Boderie. “We willen dat er in 2040 een rookvrije generatie is. Dan moeten we roken voor kinderen zo onzichtbaar mogelijk maken. Zodat ze weten dat roken niet normaal is.”

Roken in een auto met kinderen

De kinderartsen proberen al jaren een verbod te krijgen op roken in een auto met kinderen. In andere landen, waaronder Engeland en Schotland, geldt dat al en belanden sindsdien minder kinderen met astmatische klachten in het ziekenhuis. Boderie: “De staatssecretaris zegt dat dat niet te handhaven is en noemt het een te grote inbreuk op de privésfeer. Maar we hebben wél een verbod op telefoongebruik in de auto. En daar kan je gewoon een boete voor krijgen.”

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, vinden ook dat een nieuw kabinet aan de slag moet. “Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien,” stelt woordvoerder Carla Schenk. De partijen pleiten eerst voor een rookverbod voor alle terrassen van horecagelegenheden en auto’s met kinderen. Ook zouden campings en vakantieparken een tandje mogen bijzetten. 

Alcoholschade in Nederland - Trimbos-instituut (januari 2024)

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsschade door alcoholgebruik voor de drinker zelf. Alcoholgebruik heeft ook negatieve gevolgen voor anderen in de omgeving van de drinker. Denk hierbij aan: letsel of sterfte door ongevallen, huiselijk of seksueel geweld, arbeidsverzuim en hersenafwijkingen bij kinderen waarvan de moeder alcohol dronk tijdens de zwangerschap.

In deze factsheet geven we een overzicht van de negatieve gevolgen van alcoholgebruik in Nederland, met uitzondering van de gezondheidsschade. We gaan in op zowel de schade voor de drinker zelf als op de schade aan hun omgeving. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van (landelijk) registratie-gebaseerd onderzoek en monitoringsonderzoek. Daarnaast presenteren we landelijke cijfers over de ervaren negatieve gevolgen door het alcoholgebruik van anderen.

Download Alocoholschade in Nederland

 

1 april

Lauterbach glaubt weiter an Cannabis-Legalisierung zum 1. April - ON – Oldenburger Nachrichten (20 januari 2024)

Die mehrfach verschobene Cannabis-Legalisierung soll Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zufolge Ende Februar verabschiedet werden. „Ich gehe weiterhin davon aus, dass das Cannabisgesetz in der Woche vom 19. bis zum 23. Februar im Bundestag verabschiedet wird und dann ab 1. April gelten kann“, sagte Lauterbach der „Welt am Sonntag“.

Die Gespräche dazu seien „vielversprechend“. Angesprochen auf den Widerstand der Innenpolitiker und die Zweifel, wie etwa die Konsumverbotszonen von 100 Metern um jede Schule und Kita kontrolliert werden sollen, sagte Lauterbach: „Ich halte das für eine Entscheidung mit Augenmaß. Es stimmt natürlich, dass so eine Vorgabe kontrolliert werden muss und nicht jeder einzelne Verstoß geahndet werden kann. Das ist aber bei jedem Gesetz so.“

Lauterbach, der jahrzehntelang gegen die Cannabis-Legalisierung argumentiert hatte, begründet das Vorhaben wie folgt: „Die Studienlage hat sich in den vergangenen Jahren gedreht. Höhere toxische Konzentrationen in den Schwarzmarktprodukten und Beimischungen gefährden die Konsumenten.“ Deshalb müsse man den Schwarzmarkt austrocknen. „Die kontrollierte Abgabe von Cannabis ist dafür der richtige Weg, kombiniert mit einem besonderen Kinder- und Jugendschutz“.

 

Blowbootbrand

Omroep Flevoland - Nieuws - Kortsluiting veroorzaakt brand in blowboot, coffeeshop nog dagen dicht (16 januari 2024)

In de blowboot aan het Festivalplein in Almere Stad is dinsdagavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond volgens de brandweer in het plafond en werd veroorzaakt door kortsluiting in de bekabeling.

Het vuur ontstond rond 18:00 uur. De brandweer heeft het plafond voor een lengte van 4 meter moeten openbreken om het vuur te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt.

De schade is zo groot dat de coffeeshop de komende dagen niet open kan. Klanten van de blowboot die wiet willen kopen, zullen hun waar ergens anders moeten halen. Volgens de brandweer stonden veel gebruikers te wachten in de hoop toch nog iets te kunnen krijgen.

Omroep Flevoland - Nieuws - Blowboot alweer open na brand: 'Direct aan de slag gegaan' (19 januari 2024)

De blowboot in Almere is weer open. De coffeeshop moest noodgedwongen dicht nadat er door kortsluiting brand was uitgebroken. De verwachting was dat de blowboot voor langere tijd gesloten zou zijn, maar na twee dagen is alle schade al opgeruimd.

Eigenaar Bart Vollenberg is blij dat alles zo snel is afgehandeld. "Normaal ben ik niet zo te spreken over verzekeraars, maar daar kom ik op terug. Binnen no time kwam er een schade-expert en een schoonmaakbedrijf. Die zijn direct aan de slag gegaan, zodat we zo snel mogelijk weer open konden."

Nog niet alles is in de oude staat hersteld, vertelt Vollenberg. Daar daar gaan ze de komende weken mee aan de slag.

 

Eerste maand wietexperiment

Eerste maand wietexperiment: ‘Wietgebruikers hebben hun vrijheid terug’ | BredaVandaag - Hét nieuws uit Breda (19 januari 2024)

 Het was altijd een rare gewaarwording: het gedoogbeleid voor coffeeshops. Een legale voordeur, maar een illegale achterdeur. Een maand geleden kwam daar, plaatselijk, verandering in. Bredase en Tilburgse coffeeshops mochten, als eersten van het land, beginnen met de verkoop van legaal geteelde wiet in het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’. De eerste foutjes in het systeem worden in Breda en Tilburg op kleine schaal gedetecteerd, voordat de andere negen deelnemende gemeenten starten.

De processen die getest worden, zijn: de verkoop aan de coffeeshops, het beveiligd vervoer, de verkoop aan de consument en het gebruik van het track&trace-systeem. ‘’Als branche vinden we de continuïteit, kwaliteit en diversiteit van het product het belangrijkst’’, vertelt Margriet van der Wal, voorzitter van de vereniging voor Bredase coffeeshophouders. Al 25 jaar zet ze zich in voor het legaliseren van de teelt: ‘’Voor mij is dit meer dan passie. Ik doe het vanuit idealisme.’’

Waarom Breda?

Dat de overheid nu, na 47 jaar gedoogbeleid, eindelijk een oplossing bedacht heeft voor de illegale teelt en inkoop, komt voor Van der Wal niet als een verrassing. Sinds 2018 is ze als vertegenwoordiger van de coffeeshopbranche wekelijks in gesprek met diverse overheidsinstanties over hoe het experiment er uit moest komen te zien. Dat het experiment in Breda gehouden wordt, is volgens haar geen toeval: ‘’Ik denk dat we als Bredase coffeeshophouders veel te danken hebben aan burgemeester Depla. Hij zette zich eerder in zijn carrière al in voor gereguleerde wietteelt. Twee weken na zijn aanstelling in Breda zaten we al met Depla samen’’, legt Van der Wal uit.

Diversiteit of continuïteit?

Het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’ is dus een maand onderweg. Diversiteit en continuïteit staan volgens Van der Wal op gespannen voet: ‘’Door de opgelegde maximale wietvoorraad van 500 gram kun je maar twee tot drie wietsoorten in je shop hebben. Je wil namelijk continu een vertrouwd product kunnen aanbieden. Maar iedereen heeft zijn eigen smaak. Als je daar door beperkte diversiteit niet in kunt voorzien, loop je klandizie mis.’’

Track&Trace

In de coffeeshop van Rick Brand, De Baron aan de Boschstraat, werd het experiment afgetrapt. (Ex-)Minister Kuipers van Volksgezondheid scande toen geheel volgens het track&trace-beleid de eerste zakjes legale wiet in. Brand heeft een maand later lichte kritiek op de werking: ‘’Het systeem ligt er soms uit. Dat betekent dat ik de verkochte wiet niet kan uitscannen en met de hand moet tellen hoe veel ik in de winkel heb. Stel, ik heb nog 350 gram in huis. Dan bestel ik, rekening houdend met hoeveel ik verkoop in de leveringstijd, 200 gram bij. Als ik bij aankomst van de bestelling pas weer kan inscannen, moet je eerst alle achterstallige verkoop uitscannen, anders overtreed je volgens het systeem het maximum. Dat is erg omslachtig werk. Ik moet er extra manuren voor inzetten’’, zegt Brand.

Om het systeem te doorgronden, duurt dus eventjes. Toch blijven ze bij De Baron positief: ‘’Net als bij alle andere computersystemen moet dit getest worden. Daarvoor zitten we ook in de ‘aanloopfase’. Uiteindelijk komt dit goed’’, zegt een andere medewerker. Ook bij coffeeshop Het Paradijs zijn ze positief: ‘’Wij werken al jaren met een soortgelijk systeem om onze inventaris goed in de gaten te houden. We zijn de werkwijze gewend’’, zeggen eigenaar Ed Pattché en zijn zoon Kyron.

500 gram

Brand en Pattché zien graag dat de overheid de 500-gramgrens laat varen: ‘’Het is niet uit te leggen dat er überhaupt een maximum zit op een legaal product. Ik doe elf tot veertien bestellingen op een dag om mijn voorraad op peil te houden’’, zegt Brand. ‘’Dat levert ook problemen op voor de telers. De dichtstbijzijnde zit in Waalwijk. Als zij voor een paar grammetjes op pad moeten, is dat niet rendabel’’, vult Pattché aan.

Overgangsperiode

In de overgangsperiode beginnen de andere negen gemeenten met het experiment en moet de illegaal geteelde voorraad vervangen worden door de legale variant. En dat in zes weken: ‘’Dat is veel te kort. Het is niet reëel om in die tijd het track&trace-systeem onder de knie te krijgen, de logistiek te bolwerken en de continuïteit te waarborgen. Die periode wordt waarschijnlijk verlengd’’, zegt Van der Wal.

Positief

Sinds het experiment startte, op de volgens Brand ‘historische dag’, 15 december overheerst blijheid bij de Bredase coffeeshopbranche. ‘’De eerste tekenen van de verdwijning van het stigma op wietgebruik heb ik al gezien. Later op die dag, toen de rust een beetje was wedergekeerd, kwamen namelijk een aantal ambtenaren die meewerkten aan het beleid wiet bij ons kopen. En dat terwijl er nog wat cameraploegjes in de buurt waren. Je hoeft niet meer stiekem te doen. Wietgebruikers hebben eindelijk hun vrijheid terug.’’

 Coat of arms of the Tweede Kamer of the States General of the Netherlands

De elfde gemeente in de Tweede Kamer

Plenaire vergadering
Verwacht in week 9

Tweede nota van wijziging

In het voorstel van wet komt artikel aI te luiden:

ARTIKEL aI

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het besluit, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de krachtens artikel 6, eerste lid, aangewezen gemeente of gemeenten waarop het besluit van toepassing is. Van het besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

2. Er wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Voor de niet in het besluit, bedoeld in het eerste lid, vermelde gemeente of gemeenten kunnen Onze Ministers bij afzonderlijk besluit het tijdstip vaststellen waarop de uitvoering van het experiment voor die gemeente of gemeenten aanvangt. Voor die gemeente of gemeenten eindigt de uitvoering van het experiment op het krachtens het eerste lid bepaalde tijdstip. Van het besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen. Uitgangspunt bij de toevoeging van een elfde gemeente is dat dit niet tot vertraging van de start van de experimenteerfase als bedoeld in artikel 4 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: Wet) zal leiden. Aan de experimenteerfase gaat de voorbereidingsfase vooraf. In artikel 37 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: Besluit) is bepaald dat als sluitstuk van de voorbereidingsfase, vanaf een door de betrokken ministers bij besluit vastgesteld tijdstip, een overgangsfase geldt. Met die fase wordt het mogelijk gemaakt om geleidelijk over te gaan op het nieuwe aanbod van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik. De overgangsfase eindigt bij aanvang van de experimenteerfase en duurt in beginsel uiterlijk zes weken.

Het is niet wenselijk dat de toevoeging van een elfde gemeente tot een latere start van de overgangsfase leidt, want dan zal de start van de experimenteerfase eveneens vertraging oplopen. Om die reden werd het in de eerste nota van wijziging bij dit wetsvoorstel in het voorgestelde tweede lid van artikel 4 mogelijk gemaakt dat de betrokken ministers die gemeente kunnen uitzonderen in het besluit waarbij de start van de experimenteerfase voor de gemeenten wordt vastgesteld.  Voor de overgangsfase kan   dit op het niveau van het Besluit worden geregeld (zie artikel 37). Er moet inmiddels echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de toe te voegen elfde gemeente nog niet is aangewezen in artikel 2 van het Besluit op het moment dat de experimenteerfase voor de andere gemeenten van start gaat. In dat geval kan de elfde gemeente niet uitgezonderd worden in het besluit waarbij de start van de experimenteerfase wordt vastgesteld. Daarom wordt het voorgestelde tweede lid van artikel 4 bij deze tweede nota van wijziging op een zodanige wijze aangepast dat de ministers de gemeente in dat besluit niet uitzonderen, maar juist de gemeenten vermelden waarvoor het experiment al wel kan aanvangen. In het voorgestelde derde lid van artikel 4 wordt bepaald dat de betrokken ministers voor de gemeente waarvoor de experimenteerfase nog niet is aangevangen, bij afzonderlijk besluit het tijdstip kunnen vaststellen waarop het experiment voor die gemeente wel aanvangt. In principe is deze voorziening bedoeld voor de elfde gemeente, maar omdat niet kan worden uitgesloten dat een bepaalde omstandigheid in een andere deelnemende gemeente tot vertraging van de start van de overgangs- en experimenteerfase kan leiden, wordt voorgesteld een latere start ook voor een of meer andere gemeenten mogelijk te maken.

Een gefaseerde start van de experimenteerfase betekent niet dat het experiment ook op verschillende tijdstippen zal eindigen. Dat is namelijk niet wenselijk vanuit onder meer het oogpunt van handhaving en bevoorrading van de coffeeshops. Daarom voorziet het bij deze tweede nota van wijziging voorgestelde derde lid van artikel 4 van de Wet erin dat de experimenteerfase voor alle elf deelnemende gemeenten op hetzelfde moment zal eindigen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Conny Helder

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600