PODR 3 oktober 2023

PODR 3 oktober 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

De mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen

Toevoeging elfde gemeente aan het experiment gesloten coffeeshopketen (36.279) - Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Het voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen. De aanleiding voor deze wijziging is het coalitieakkoord van Kabinet Rutte IV. Hierin is aangekondigd dat de experimenten op basis van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen worden voortgezet en uitgebreid met een grote stad.

Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om één gemeente met meer dan 100.000 inwoners toe te laten treden tot het experiment. Binnen het experiment kunnen bepaalde gemeentes coffeeshops toestaan op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj van aangewezen telers voor recreatief gebruik te verkopen binnen een gesloten coffeeshopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen gestelde regels plaatsvindt. Met dit experiment wil de regering zien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

elfde gemeente wietwet controversieel 11 09 2023

Elfde Gemeente in Experiment Gesloten Coffeeshop-keten controversieel verklaard, of toch niet? | Bond van Cannabis Detaillisten (coffeeshopbond.nl) (2 oktober 2023)

(...) De SGP en de ChristenUnie hebben voorgesteld om het wetsvoorstel controversieel te verklaren, waarbij zij wijzen op het gebrek aan duidelijke financiële kaders en de noodzaak om de voorwaarden van het experiment te wijzigen, wat volgens hen de controleerbaarheid en het succespercentage van het experiment zou kunnen verminderen. Als gevolg van dit controversiële debat is de beslissing over de voortgang van het wetsvoorstel nu uitgesteld tot het aantreden van het nieuwe kabinet. Zo blijkt uit de publicatie op de website van de Eerste Kamer. Wanneer we de stemming bekijken blijkt dat er 48 stemmen voor en 102 stemmen tegen het controversieel laten verklaren van de 11e stad waren. Daarmee zou het voorstel van de SGP en ChristenUnie zijn verworpen. Het onderwerp staat ook niet opgenomen in de lijst met controversiële onderwerpen die op 12 september is vastgesteld. Het is duidelijk dat dit onderwerp een centraal punt zal blijven in de Nederlandse politieke discussie. Vooralsnog zal de toevoeging van de 11e gemeente doorgang vinden en lijkt het erop dat er iemand het woordje “niet” is vergeten op de website van de Eerste Kamer. (...)

Amsterdam doet in Oost mee aan proef met legale wietteelt | Het Parool (29 september 2023)

Amsterdam doet in stadsdeel Oost mee aan de landelijke wietproef. Dat is vrijdag besloten in de ministerraad. Bij de proef leveren telers legaal wiet aan coffeeshops.

De wietproef moet duidelijk gaan maken hoe cannabis legaal kan worden geteeld en verkocht aan coffeeshops. Dat is nu verboden, terwijl de verkoop aan klanten wordt gedoogd. Uit de proef moet ook blijken wat de effecten zijn op kwaliteit, criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid.

Het langverwachte en meermaals uitgestelde experiment trapt in december af in Breda en Tilburg, waarbij geselecteerde telers legaal wiet leveren aan coffeeshops. Dat werd eerder deze maand bekendgemaakt. Met de ervaringen uit deze aanloopfase kan worden ingespeeld op de overgangsfase, het moment dat de andere deelnemende gemeenten ook starten met het experiment.

Amsterdam-Oost, waar tien coffeeshops zijn gevestigd, had zich aangemeld als elfde ‘gemeente’, maar er was nog geen uitsluitsel of het stadsdeel daadwerkelijk kon meedoen. Vrijdag werd in de ministerraad besloten dat ook Oost meedoet aan de proef.

Zowel in de aanloop- als de overgangsfase mogen coffeeshops naast de legaal geteelde wiet ook gedoogde wiet verkopen. Maar na de zes weken durende overgangsfase start het daadwerkelijke experiment. Vanaf dan mogen de betreffende coffeeshops alleen nog de gereguleerde wiet verkopen. De wietproef zal 4 tot 5,5 jaar duren.

‘Kan ons niet snel genoeg gaan’

Bij de toevoeging van Amsterdam als elfde gemeente staat opgemerkt dat het uitgangspunt is dat het ‘niet tot vertraging’ zal leiden. Het wordt niet uitgesloten dat coffeeshops ‘op een bepaald moment’ maar in tien deelnemende gemeenten bevoorraad kunnen worden. Het wordt daarom wenselijk genoemd dat voor de elfde gemeente een latere startdatum wordt uitgekozen.

Een gefaseerde start van het wietexperiment, betekent niet dat de proef ook op verschillende momenten zal eindigen. “Voor alle elf deelnemende gemeenten zal het experiment op hetzelfde moment eindigen.”

Joachim Helms, woordvoerder van de Bond van Cannabis Detaillisten, zei eerder al blij te zijn dat Amsterdam meedoet aan de proef. “Als je ondermijning wilt tegengaan, gebruik dan dit instrument om dat te doen. Coffeeshophouders zijn wel klaar met het gedoogbeleid, het kan ons niet snel genoeg gaan.”

Informatie over kst-1109229 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) (2 oktober 2023)

kst 1109229 1

kst 1109229 2

kst 1109229 3

Politie wil strengere eisen transport wiet uit kas - Groenten & Fruit Actueel (gfactueel.nl) (2 oktober 2023)

Vlak voor het wietexperiment zijn regels aangescherpt voor transport van de softdrugs uit kassen of productiehallen naar coffeeshops.

De eisen voor transport gelden voor het Experiment gesloten coffeeshopketen. Extra maatregelen moeten personeel van de transportdienst beschermen door eisen te stellen aan het voertuig. Deze eisen sluiten nu zoveel mogelijk aan bij geld- en waardetransport.

De extra voorschriften leggen eisen op aan opbergeenheden in de mogelijk gepantserde voertuigen, braakwerende maatregelen en cameratoezicht. De aanscherping van de veiligheidseisen komt na analyse van de politie. De politie ziet dat de waarde van de softdrugs hoog is, maar dat het product ook veel in criminele circuits rond gaat en daardoor doelwit kan zijn van roof.

Experiment start in fases

Op 15 december van dit jaar start de aanloopfase van het wietexperiment. Dan mogen twee telers coffeeshops in Breda en Tilburg gaan beleveren. Aanvankelijk moesten daarvoor eerst drie telers klaar zijn om te produceren, maar de aanloopfase start met twee telers. De landelijke overgangsfase start aan het einde van het eerste kwartaal van 2024. Dat is een fase van zes weken waarin coffeeshops legale en gedoogde softdrugs mogen verkopen. Na de overgangsfase mogen coffeeshops in de aangewezen steden alleen product verkopen van de tien aangewezen telers. Dat is de start van experimenteertermijn.

Looptijd blijft vier jaar

De looptijd van het wietexperiment blijft vier jaar vanaf de start van de experimenteerfase in de eerste tien gemeenten. De looptijd blijft gelijk als Amsterdam-Oost toch nog als elfde gemeente later wordt toegevoegd aan de proef, stelden minister van Volksgezondheid en Justitie onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Down the drain 

Meer cannabis dan in Amsterdam: drugsgebruik in gemeente Leeuwarden uitzonderlijk hoog - Omrop Fryslân (omropfryslan.nl) (2 oktober 2023)

Het percentage drugs in rioolwater ligt in de gemeente Leeuwarden uitzonderlijk hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Watercycle Research Institute (KWR).

Zo ligt het gemiddelde cocaïnegebruik per 1.000 inwoners in de gemeente op 4.031 milligram per dag. Dat is evenveel als in bijvoorbeeld Amsterdam en respectievelijk 43 en 37 procent hoger dan in Utrecht en Eindhoven.

Meer cannabis dan in Amsterdam

Wat betreft het gebruik van cannabis zijn de cijfers nog duidelijker. Met 3.662 milligram cannabis per dag per 1.000 inwoners ligt dat aantal zelf 7 procent hoger dan in Amsterdam. In vergelijking met Utrecht en Eindhoven is het 46 procent meer. Het gebruik van MDMA ligt wel lager in Leeuwarden dan in de grote steden.

In Leeuwarden zou een grote afzetmarkt zijn voor het kopen van drugs. De financiële omvang van de handel in cannabis en cocaïne zou uitkomen op 20 miljoen euro per jaar.

Burgemeester Sybrand Buma laat in een reactie weten geschrokken te zijn. Hij zal de cijfers meenemen in de aanpak van het drugsprobleem. "Aanpak hiervan vergt veel inzet van alle kanten. Naast de aanpak van drugscriminaliteit hebben we aandacht voor het drugsgebruik. Er is een preventie- en handhavingsplan in ontwikkeling om het gebruik van drugs te voorkomen en te verminderen."

Het onderzoek is uitgevoerd door het water in rioolzuiveringsinstallatie in de stad te onderzoeken in de periode van 8 tot 14 maart 2023. De uitkomsten gaven een beeld van het drugsgebruik van 82 procent van de inwoners van de gemeente.

In Leeuwarden wordt meer geblowd dan in Amsterdam, blijkt uit rioolwater (nos.nl) (2 oktober 2023)

In Leeuwarden zit naar verhouding meer softdrugsafval in het rioolwater dan in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het KWR Water Research Institute in opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Wetterskip Fryslân. De gemeente noemt het percentage drugs in het rioolwater in de Friese stad "uitzonderlijk hoog".

Voor het onderzoek is het water in de rioolzuiveringsinstallatie een week lang onderzocht. Daaruit blijkt dat men in Leeuwarden per 1000 mensen zo'n 3662 milligram THC consumeert, de werkzame stof in wiet en hasj. Dat komt neer op meer dan 21 gram wiet.

Dat is 7 procentpunt meer dan in Amsterdam en 46 meer dan in Utrecht of Eindhoven. Het cocaïnegebruik per 1000 inwoners is in Leeuwarden en Amsterdam gelijk. Het gebruik van MDMA ligt wel lager in Leeuwarden dan in de grote steden, schrijft Omrop Fryslân. (...)

Informerende brief aan de raad rioolwateronderzoek drugsgebruik Leeuwarden 02 10 2023 1

Informerende brief aan de raad rioolwateronderzoek drugsgebruik Leeuwarden 02 10 2023 2Rioolwateronderzoek drugs Gemeente LEEUWARDEN.pdf

 

Motie buiten de orde - coffeeshopbeleid 

Motie buiten de orde coffeeshopbeleid D66 Leeuwarden 27 09 2023

Agenda Leeuwarden - Besluitvorming (raad) woensdag 27 september 2023 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Terugkijken: Raadsvergadering Leeuwarden, 27 september2023. Punt 7 Motie buiten de orde - D66. Vanaf 1:36:00 tot 2:08:00. Luister vooral goed naar Buma.

 

Jouw lijntje zijn liquidatie

jouw lijntje Rotterdam oktober 2023

Rotterdam confronteert drugsgebruikers met impact op de stad | Rotterdam.nl (29 september 2023)

Explosies, schietpartijen, jongeren die cocaïne uit containers in de haven halen. Door drugs is er veel criminaliteit in Rotterdam. Maar Rotterdammers die soms xtc of cocaïne gebruiken, leggen niet snel de link met de drugscriminaliteit en het geweld in de stad. De gemeente wil hen daarom met een campagne bewust maken van de maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik.

De campagne is online te zien via Instagram en Facebook. In de stad is de campagne te zien op onder meer digitale abri's en schermen bij de metro, in de horeca en studentenhuizen. (...)

(...) Rioolwater onderzocht

Dat mensen het normaler vinden om drugs te gebruiken, zien we terug in onderzoeken. In Rotterdam is het rioolwater onderzocht. Er is in maart 2023 gemeten hoeveel drugs er wordt gebruikt in de stad. Hieruit blijkt dat er meer drugs wordt gebruikt dan in 2021. Xtc wordt 63 procent meer gebruikt. Cocaïne 35 procent meer en cannabis 28 procent meer. Dat zijn 5.000 xtc-pillen, 70.000 lijntjes cocaïne en 54.000 joints per dag. De geschatte waarde van deze drugs is 130 miljoen euro. Dat maakt de Rotterdamse markt aantrekkelijk voor criminelen. (...)

Denormalisering Drugsgebruik (drugsimpactrotterdam.nl)

Er is niks party aan partydrugs

Als je gebruikt, stimuleer je niet alleen jezelf, maar ook criminaliteit. Ook al doe je het maar af en toe. Jouw lijntje of pilletje heeft een directe link met explosies en geweld in onze stad. (...)

(...)Rotterdammers die zo nu en dan een XTC-pil, een pinkje MDMA of een lijntje coke nemen, leggen niet zo snel de link met organiseerde criminaliteit in onze stad. En toch draag je op die manier bij aan deze ellende. Als drugsgebruiker kun je echt niet meer wegkijken. Natuurlijk ben je niet verantwoordelijk voor een explosie in de stad, maar je draagt er wel aan bij. Want realiseer je dit: de 50 euro die jij uitgeeft aan een envelopje coke, komt direct in de zak van een crimineel terecht. Een crimineel die bereid is te moorden voor zijn handel. Die bovendien kwetsbare wijken als kweekvijver gebruikt voor zijn organisatie. Nu je dit allemaal weet: vind je een pilletje of lijntje dan nog steeds normaal? (...)

Rotterdam is klaar met drugsgerelateerd geweld: ‘Het heet ‘partydrugs’, maar er is niks party aan’ | Deze Rotterdamse verhalen mag je niet missen | AD.nl (29 september 2023)

Rotterdam komt met een heftige campagne over de relatie tussen drugsgebruik en het geweld in de onderwereld. ,,Na een liquidatie is iedereen boos, maar op zaterdag neemt een deel weer een lijntje.’’

De campagne toont onder meer een doodskist met een kruis van twee lijntjes coke, en daarbij de tekst: ‘Jouw lijntje, zijn liquidatie.’ Een andere afbeelding toont een met bloed besmeurde xtc-pil (‘Er kleeft bloed aan jouw pil’) en een derde een handgranaat met de tekst ‘Jouw drugsgebruik blaast portieken op’. Ze worden verspreid via advertenties, billboards en sociale media. (...)

 

Preventie werkt

Preventie werkt en toch komt er minder geld voor: 'Ongelofelijk slecht signaal' - EenVandaag (avrotros.nl) (25 september 2023)

Mensen helpen om gezonder te leven, oftewel preventie, heeft zin. Dat vonden eerdere kabinetten al en ook nu staat het niet ter discussie. Waarom is er dan geen structureel geld meer voor beschikbaar? Gezondheidsorganisaties en experts zijn bezorgd.

In 2018 sloot het kabinet een Nationaal Preventieakkoord met doelstellingen op het terrein van roken, problematisch alcoholgebruik, gezonde voeding en overgewicht. Het was erop gericht om mensen te stimuleren gezonder te leven. Inmiddels is gebleken dat de doelen lastig te behalen zijn.

Minder subsidies

Toch blijven experts ervan overtuigd dat preventie werkt. Als het lukt om mensen gezonder te laten leven, dan leidt dat waarschijnlijk tot lagere kosten voor medische behandelingen.

Hoge maatschappelijke kosten

Programmamanager Alcohol Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut voor mentale gezondheid hamert al langer op de maatschappelijke kosten die problematisch alcoholgebruik met zich meeneemt. "Verkeersincidenten, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, daarbij speelt alcoholgebruik heel vaak een rol."

"En wat dacht je van lichamelijke aandoeningen? Een Maag Darm Lever-arts behandelt allerlei aandoeningen in het ziekenhuis en een aanzienlijk deel van de patiënten kampt met problematisch alcoholgebruik", zegt de programmamanager.

Geen alternatief

Dat de subsidies voor preventie de aankomende jaren minder worden, is volgens Van Hasselt een probleem. "Er is jaarlijks 60 miljoen euro beschikbaar geweest voor het preventie-akkoord", legt ze uit.

"Wat nu dreigt is dat die 60 miljoen wegvalt en dat er niks voor in de plaats komt. Voor de lange termijn is dat zeer zorgelijk."

In de nieuwe begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) staat dat er geschrapt wordt in de subsidies voor preventieprojecten. Het beschikbare geld voor het tegengaan van 'problematisch middelengebruik' zoals alcohol wordt bijvoorbeeld gehalveerd (van 30 miljoen euro in 2023 naar rond de 16 miljoen in 2028). Ook de gelden voor 'gezonde leefstijl en gezond gewicht' halveren in die periode.

'Ongelooflijk slecht signaal'

Ook neuroloog en oud-lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Marianne de Visser is bezorgd. "Ik ben verbijsterd. Wij zetten in het ziekenhuis juist heel erg in op preventie en dat deden we bij de WRR al eerder."

"Alle grote zaken die onze gezondheid negatief beïnvloeden - alcohol, eten - daar moet je echt iets aan doen. Het is een ongelooflijk slecht signaal aan de samenleving om daarop te bezuinigen", vindt ze.

Betaalbare zorg

Daarnaast druist het in tegen het WRR-rapport 'Kiezen voor houdbare zorg' uit 2021 van het adviesorgaan voor de regering. Op aanvraag van het toenmalige kabinet schetste de WRR in dat stuk hoe je de zorg betaalbaar kunt houden, met voldoende personele bezetting en draagvlak bij burgers. Preventie was een kernpunt in die visie.

"Je moet juist inzetten op preventie om de gezondheid te bevorderen en te behouden. Zeker als je kijkt naar het gezondheidsverschil tussen mensen met een hogere of lagere sociaal economische status. In die laatste groep wordt bijvoorbeeld meer gerookt, ook door zwangere vrouwen. Preventie helpt daarbij." (...)

 

Vapen en roken, jongeren doen het allebei

Vapen en roken, jongeren doen het allebei - Trimbos-instituut (3 oktober 2023)

Nieuwe cijfers zijn alarmerend: bijna net zoveel jongeren vapen als roken. 21,7 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen (12 tot en met 25 jaar) heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Bijna een derde (27,4 procent) heeft sigaretten gerookt. En 69,1% van de jongeren die maandelijks een e-sigaret gebruiken, roken óók maandelijks sigaretten. Dat komt uit de nieuwe Jongerenmonitor tabaks- en nicotineproducten van het Trimbos-instituut. (...)

(...)In 2023 gebruikte 10,3% van de jongeren maandelijks een e-sigaret. 21,7% van de jongeren gebruikte een e-sigaret in het afgelopen jaar. In de jongere doelgroep onder de 18 is het percentage dat het afgelopen jaar een e-sigaret heeft gebruikt ook opvallend hoog: 10,2% bij 12-14-jarigen en 23,3 % bij de leeftijdsgroep 15-17 jaar. (...)

 

The Macron government: no medical cannabis?

French government will not propose medical cannabis legalisation (cannabishealthnews.co.uk) (27 september 2023)

New information suggests that the Macron government will not support the general legalisation of medical cannabis in France when the ongoing trial ends in 2024.

French media outlet Newsweed reports that the future Social Security Financing Bill (PLFSS) will not include a budget for the general legalisation of cannabis for medicinal use, the dispensing of which is currently limited to those taking part in an ongoing trial.

Last year the National Agency for the Safety of Medicines and Health Products (ANSM) announced an extension to its medical cannabis experiment. The trial allows 2,000 patients to access medicinal cannabis through select pharmacies – for five approved conditions – in order to evaluate how products could be prescribed and dispensed legally in France.

A government report, submitted to parliament at the end of September 2022, was in favour of the widespread provision of medical cannabis, but found that GPs had too little involvement in the treatment process. No issues of cannabis abuse or diversion were reported.

According to reports, 91% of patients have indicated that they are in favour of general legalisation. The majority have reported positive outcomes in terms of symptom management, particularly for pain relief and palliative care. (...)

 

Lega­li­sie­rungs­gegner schei­tern im Bun­desrat

Bundesrat lehnt Cannabisgesetz nicht von Grund auf ab (lto.de) (29 september 2023)

Stellungnahme der Länder zum Cannabis-Gesetz

Lega­li­sie­rungs­gegner schei­tern im Bun­desrat

Der Bundesrat hat zum Cannabisgesetz der Ampel Stellung genommen. Dabei scheiterten die Fundamentalkritiker der Legalisierung mit ihren Forderungen, das Vorhaben vollständig zu stoppen oder wenigstens für zustimmungspflichtig zu erklären.

Aufatmen bei der Ampel. Legalisierungsgegner und rigide Prohibitionsbefürworter sind am Freitag im Bundesrat mit ihren weitgehenden Anträgen gegen das Cannabisgesetz (CanG) der Bundesregierung im Wesentlichen gescheitert.

So fand der Plenarantrag Bayerns mit der Empfehlung, die Bundesregierung möge die Legalisierung komplett auf Eis legen, in der Länderkammer keine Mehrheit. Ebenso wenig die Initiative des Hamburger SPD-Innensenators Andy Grote (SPD), der andere Länder davon überzeugen wollte, dass das Gesetz der Zustimmung des Bundesrates bedürfe. Damit steht jetzt fest: Die Länderkammer wird das CanG nicht komplett aufhalten, sondern allenfalls – durch einen möglichen Einspruch im späteren Verfahren – ein stückweit bremsen können. 

Den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder lagen am Ende rund 80 Empfehlungen aus den Ausschüssen des Bundesrates vor. Auch wenn die fundamentalen Änderungsanträge der Legalisierungsgegner letztlich zwar abgelehnt wurden, empfiehlt der Bundesrat dennoch eine Reihe von Nachbesserungen und Verschärfungen.

Überzeugt sind die Länder mehrheitlich, dass das Konsumcannabisgesetz (KCanG) bei den Ländern gravierende Kontroll- und Vollzugsaufgaben sowie umfassende Präventions- und Interventionsaufgaben zur Folge haben werde, die nur mit erheblichem personellem Aufwand zu bewältigen seien. Deutlich bezweifelt wird die Annahme der Bundesregierung, dass im ersten Jahr deutschlandweit lediglich 1.000 Anbauvereinigungen eine Erlaubnis beantragen würden. Die Länder schätzen die Zahl als deutlich zu niedrig ein. (...)

 

Amsterdam-style law

California set to pass Amsterdam-style law which will allow cannabis cafes to open across the state | US News | Sky News (27 september 2023)

Matt Haney, the San Francisco assembly member who wrote the bill, has said if it is approved it will help increase tax revenues by reducing illegal sales.

California is on the brink of bringing in an Amsterdam-style law which will allow cannabis cafes and coffee shops to open across the state.

Campaigners say it will reduce black market sales and boost legitimate business.

Recreational cannabis has been legal in California since 2016 and purchases are made through dispensaries, with products generally smoked in private buildings or outside.

But that could all change if California's governor, Gavin Newsom, passes this legislation.

Matt Haney, the San Francisco assembly member who wrote the bill, says if it is approved it will help increase tax revenues by reducing illegal sales.

"We've seen from places like Amsterdam and other places around the world that people want to consume cannabis with their friends socially, safely and legally," he told Sky News.

"Right now they're prohibited from doing that and that's a huge missed opportunity for this industry and for residents of our state who want to build this culture and bring in tourism."

Mr Haney's office claimed that legal sales of cannabis in California reached $4bn (£3.3bn) in 2020, but that black market sales were estimated at more than $8bn (£6.6bn).

"At the moment dispensaries can't sell food, they can't sell non-alcoholic drinks," Mr Haney added.(...) 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600