PODR 29 november 2022

PODR 29 november 2022

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Hieronder vind je een 5-tal knoppen om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.

   PLS     ASX     RAM     DIRECT
 
Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Ons Lief Heerke maakte van water wijn, waarom zou drinken dan zonde zijn?

'Alcohollobby krijgt te veel ruimte bij ministerie' - HUMAN - VPRO (24 november 2022)

De alcohollobby krijgt nog altijd te veel ruimte op het Ministerie van Volksgezondheid. Dat concludeert lobbydeskundige Arco Timmermans na lezing van correspondentie tussen de alcoholindustrie en het Ministerie van Volksgezondheid, die Argos opvroeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Timmermans deed als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden veel onderzoek naar lobbystrategieën. Een van de dingen die hem opvielen in de aanpak van alcohollobby is dat ze ‘uit het gevarenframe’ proberen te blijven: ze willen niet geassocieerd worden met de gevaarlijke aspecten van hun product. Daarin hebben ze regelmatig succes.

Geen koppeling met tabak

Zo schrijven de alcoholproducenten aan het ministerie dat zij “erg gevoelig [zijn] voor de koppeling tussen alcohol en tabak." Herhaaldelijk vragen ze of de slogan ‘niet roken, niet drinken’ verwijderd kan worden uit de NIX18-publiekscampagne. Uiteindelijk gaat het ministerie overstag.

Timmermans: “Alcohol zal als erger gezien worden, als er andere dingen bij NIX18 staan die niet mogen. Zoals roken of drugs. Dan is de associatie met alcohol ook slechter. De vraag is dus of de bedoeling van de campagne wel maximaal effectief is.”

Ook Kaj Hollemans, oud-ambtenaar bij volksgezondheid, vindt het “heel onverstandig” dat het ministerie op dit punt heeft toegegeven. “Ik denk: die campagne lijkt wel gekaapt door de alcoholindustrie.”

Staatssecretaris Van Ooijen reageert bij Argos: “Uiteraard zien we ook heel goed hun belang daarbij. Maar ik kijk ook even naar onze eigen positie. Vanuit onze eigen positie constateren wij dat het soms wel effectiever is om over die maatregelen apart te spreken, omdat het dan beter aankomt bij de doelgroep. Ik zie het niet als dat wij gezwicht zijn voor de alcoholindustrie, nee.” (...)

Veel meer fietsers naar de spoedeisende hulp: vaak man met alcohol op (nos.nl) (25 november 2022)

Het aantal fietsers dat onder invloed een ongeluk krijgt en in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp belandt, is de afgelopen tien jaar met 84 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie.

Het kenniscentrum onderzocht het middelengebruik van verkeersslachtoffers die op de spoedeisende hulp terechtkwamen tussen 2012 en 2021. Van hen was ruim driekwart fietser en man.

Het merendeel had alcohol gedronken. Driekwart van deze fietsongelukken was eenzijdig. Ruim de helft van de slachtoffers was tussen de 20 en 49 jaar oud.

Onderbelicht

VeiligheidNL zegt dat fietsen onder invloed een onderbelicht probleem is in het voorkomen van verkeersongevallen. Daarvoor is volgens het kenniscentrum bij fietsers meer bewustzijn nodig over de risico's.

Het onderzoek van het kenniscentrum werd gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

"Dus we kunnen op 1 januari starten, maar ik noem er geen jaartal bij."

Hij zit met kilo's legale wiet, omdat andere telers nog niet klaar zijn (nos.nl) (28 november 2022)

Er is nog geen gram legale wiet over de toonbank gegaan. Van de tien telers die meedoen aan het wietexperiment, is er namelijk pas één klaar om te beginnen. Omdat afgesproken is dat ook andere telers zo ver moeten zijn, moet hij wachten op de rest.

Burgemeester: “Onduidelijk wanneer wietexperiment in Groningen gaat beginnen” | OOG Radio en Televisie (oogtv.nl) (23 november 2022)

Het coffeeshop experiment in Groningen had al begonnen moeten zijn. Maar volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) wordt ook de startdatum van 1 januari niet gehaald. Dat liet Schuiling woensdag weten aan de gemeenteraad.

“Er zijn tien gemeenten geselecteerd voor het wietexperiment”, vertelt Schuiling. “Tussen de deelnemende gemeenten bestaat nogal wat verschil. Waar de ene gemeente alleen nog hoeft te gaan bouwen moet een andere gemeente op vergunningenniveau alles nog regelen. Maar ook andere aspecten spelen mee. Hoe is het geregeld met de beveiliging en zijn er genoeg terreinen beschikbaar waar je dit kunt realiseren. Al die vragen zijn ook een reden waarom het niet begonnen is. Dus we kunnen op 1 januari starten, maar ik noem er geen jaartal bij. Datzelfde geldt voor 1 maart, maar ook dan hoort u mij geen jaartal noemen.” (...)

FiQQG3NWYAUvclT

Evaluating the closed coffeeshop chain cannabis experiment in the Netherlands | RAND (geen datum)

Background

Since the 1970s, there has been a tolerance policy in the Netherlands for the sale of cannabis products in so-called "coffeeshops". However, while cannabis sales are tolerated, the cultivation of cannabis and its delivery to coffeeshops has been prohibited.

To provide a solution to the alleged health risks and public order issues that can arise from this so-called "back door" problem, the Dutch government proposed to conduct an experiment in ten municipalities to explore the effects of cultivating and delivering quality-controlled cannabis through a closed supply chain for coffeeshops.

How are we helping?

To help understand the outcomes of this experiment, a research consortium consisting of Breuer & Intraval, RAND Europe and the Trimbos Institute was commissioned by the Netherlands Research and Documentation Centre (WODC) to conduct a study throughout the four-year experimentation phase. The study will investigate the impact of the experiment on health, user experience, nuisance, displacement effects, as well as how the experiment is implemented in different settings.

A variety of methods will be used in the approach, including surveys of coffeeshop visitors and local residents, as well as interviews with coffeeshop owners and other parties directly or indirectly involved. Researchers will compare ten intervention cities where the closed coffee shop chain is implemented with a control group of ten cities where the current situation is maintained, in order to map the effects of the experiment. Prior to the introduction of the closed cannabis supply chain for coffeeshops, the research team will conduct a baseline measurement in intervention cities as well as in the control group.

The results will provide information for making a reasoned choice about the future of cannabis policy. (...)

 

Door het hennepen venster kijken

Dun Agro: ‘Hennepteelt Veenkoloniën onmogelijk door nieuwe oogstregels’ | Veld-post.nl - Landbouwnieuws voor Noord-Nederland (24 november 2024)

„Wij staan machteloos”, aldus directeur Albert Dun van de gelijknamige vezelhennepverwerker in Oude Pekela. Om een aantal redenen wordt de teelt van vezelhennep onmogelijk gemaakt.

Vezelhennepverwerker Dun Agro in Oude Pekela verwerkt 1300 hectare aan vezelhennep. De overgrote meerderheid komt van boeren in de Veenkoloniën, een klein deelt uit Duitsland en Denemarken. Maar de vezelhennepteelt in de Veenkoloniën wordt met de nieuwe regels veel minder aantrekkelijk, schetst directeur Dun van Dun Agro. Er spelen een aantal problemen tegelijk.

Regels en capaciteit

Zo zijn de regels voor de teelt veranderd en moet hennep nu ieder jaar voor 1 oktober worden geoogst. Daarna moeten er rustgewassen worden gezaaid om stikstof vast te leggen. „Vezelhennep onttrekt meer stikstof uit de bodem dan dat er wordt toegediend. Door zijn diepe worteling neemt hij uit dieper gelegen lagen aanwezige stikstof op.” Volgens Dun is vanwege de capaciteit die hij heeft en de grote afhankelijkheid van het weer onmogelijk om alle vezelhennep voor 1 oktober van het land te hebben. „Wij hebben capaciteit om 160 hectare per dag van het land te halen. Maar dan moet je wel genoeg droge dagen hebben, anders lukt je dat niet. En als een boer op 1 oktober nog gewassen op het land heeft, krijgt hij een boete of word hij gekort op zijn stikstofgebruikersnorm in het volgende teeltseizoen wat bij het desbetreffende gewas gehanteerd wordt. Moeten wij dan die boete gaan vergoeden?” (...)

Cannabis statt Bäume: Forscher entdecken riesigen Vorteil in Hanf - EFAHRER.com (chip.de) (28 november 2022)

Mehr Hanf gegen die Klimaerwärmung, das raten Forscher eines New Yorker Instituts. Denn Cannabis-Pflanzen sollen nicht nur wesentlich mehr CO2 aus der Luft holen können als Bäume, sie sind auch schneller ausgewachsen und benötigen weniger Wasser als andere Nutzpflanzen. Es sind jedoch auch einige gesundheitliche Risiken bei der Weiterverarbeitung zu beachten.

Könnten Hanfpflanzen die Geheimwaffe im Kampf gegen den Klimawandel sein? Einige Forscher meinen, dass das durchaus möglich wäre: Cannabis kann Kohlendioxid mehr als doppelt so effektiv aus der Luft aufnehmen wie Bäume.

Zahlreiche Studien haben inzwischen bewiesen, dass Hanf jährlich bis zu 16 Tonnen des Treibhausgases einfängt, während Bäume "nur" sechs Tonnen aufnehmen. Außerdem wird das CO2 dauerhaft in den Hanffasern eingeschlossen, die in einer Reihe von Produkten verarbeitet werden - von Textilien über Medikamente bis hin zu Autoteilen: Die Pflanze ist zu einer wichtigen Quelle für Biokunststoffe, Bau- und Biokraftstoffe geworden.

Hanfpflanzen filtern mehr CO2 als Bäume

Wie die Daily Mail berichtet, hat sich das in New York ansässige Forschungszentrum Hudson Carbon ausführlich mit der Kohlenstoff-Speicherung befasst: Die Wissenschaftler des Instituts fanden heraus, dass ein Hektar Cannabispflanzen bis zu drei Tonnen Kohlenstoff in kurzer Zeit speichern kann.

Während die USA nur fünf Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, ist das Land für 28 Prozent der weltweiten Kohlenstoff-Emissionen verantwortlich. Ben Dobson, Gründer und Präsident von Hudson Carbon, erklärte gegenüber Lancaster Farming: "Wenn die USA 50 Millionen Hektar Hanf anbauen würden, könnten wir auf dieser Fläche ein paar Hundert Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr binden."

 

Iemand burgemeester maken

 (19e eeuw) (ook: burgemeesteren) (Barg.) een mannelijk slachtoffer - tegen zijn zin - zowel de boven- als de onderbroek afstropen om het geslachtsorgaan te ontbloten, bij wijze van ontgroeningsritueel.

In gesprek met de burgemeester: Coffeeshops en drugsbeleid | Het laatste nieuws uit Doetinchem (doetinchemsvizier.nl) (25 november 2022)

Burgemeester, u deelde onlangs in de raad mee dat voor de zomer van 2023 een tweede coffeeshop geopend wordt. Waar komt die?

“Dat weten we nog niet. De vraag is eerder waar die níet komt. De gemeenteraad heeft in een raadsbesluit vastgesteld dat de plek aan een aantal eisen moet voldoen. Ten eerste moet die binnen het zogenoemde Ei liggen, dat is het centrum binnen de vroegere stadsmuren, of aan een toegangsweg naar het Ei. Verder worden er eisen gesteld aan de parkeermogelijkheden en de afstand tot scholen. De aanvrager/exploitant moet aan diverse eisen voldoen en wordt vooraf gescreend in het kader van de wet Bibob. Deze afkorting staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Hiermee kunnen we voorkomen dat we criminele activiteiten aan het faciliteren zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor de exploitant, maar ook voor de zakelijke contacten die in relatie staan met de coffeeshop.”

Waarom heeft het zo lang geduurd na de sluiting van ’t Rotterdammertje?

“Die sluiting is inmiddels al bijna zes jaar geleden. Het besluit tot sluiting is nog door mijn voorganger genomen. Na de sluiting volgden juridische procedures die de nodige tijd in beslag hebben genomen. Ook de vergunning van coffeeshop Diamond heeft enige voeten in aarde gehad voor die rond was. Op dit moment zijn nog niet alle procedures afgerond, maar er is nu voldoende ruimte om de vergunning voor een tweede coffeeshop voor openbare inschrijving aan te bieden. De verwachting is dat daar veel belangstelling voor zal zijn. Omdat een van de voorwaarden is dat men kan beschikken over een geschikt pand vallen al veel kandidaten af.”

Wat wordt gedaan om overlast te voorkomen?

“Overlast is een vaag criterium dat wij proberen te objectiveren. Onze ervaring bij de huidige coffeeshop is dat het met de overlast meevalt. Toch komen er soms klachten binnen. Elke coffeeshop moet voor de eigen beveiliging zorgen. Wij houden in de gaten of dat op een goede manier gebeurt.”

Nederland heeft een Opiumwet en ook een gedoogbeleid. Waarom niet simpelweg een nieuwe wet?

“Er loopt een landelijk experiment om ook de toevoer van wiet naar coffeeshops te legaliseren. Die experimenten dienen om te kijken of het ook echt functioneert. De drie gemeenten met een coffeeshop in onze regio doen daar niet aan mee.”

Inkoop via ‘de achterdeur’ is nog niet wettelijk geregeld. Blijft de deur open voor criminele organisaties die de wietteelt en handel controleren?

“Dat risico is duidelijk aanwezig en daarom zie ik liever dat de hele keten gelegaliseerd wordt hoewel ik zelf geen voorstander van softdrugsgebruik ben.”

Het coffeeshopbeleid verschilt per gemeente. Stimuleert dat het wiettoerisme?

“Binnen onze regio zijn er verschillen in beleid. De één laat wel coffeeshops toe de ander niet, dit mag namelijk lokaal geregeld worden. In de Achterhoek zijn in Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk coffeeshops mogelijk. Van wiettoerisme merken we hier weinig. Wat wel toeneemt is de straathandel waar politie en handhavers scherp op moeten letten.”

Raad debatteert over drugs: “Het gebruik in Groningen is hoog, de situatie is heel erg” | OOG Radio en Televisie (oogtv.nl) (23 november 2022)

Het onderzoek naar de hoeveelheid drugsresten in het rioolwater wordt mogelijk om de zoveel jaar herhaald. Ook wil burgemeester Koen Schuiling (VVD) de gemeenteraad in contact brengen met onder andere de GGD en Verslavingszorg om meer helderheid te krijgen over de effecten van drugsgebruik.

In de Groningse gemeenteraad werd woensdag gesproken over het drugsgebruik. Het onderwerp was op de agenda gezet door de fractie van het CDA naar aanleiding van een onderzoek van KWR waaruit blijkt dat het gebruik in de gemeente erg hoog ligt. Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Drugscriminelen ondervinden weinig hinder in Groningen. Controle en toezicht is er nauwelijks. Dat staat te lezen in het rapport ‘Groningse praktijken’. Wij pleiten al langer op een stevige aanpak. Preventie, meer voorlichting, strengere vergunningsvoorwaarden bij evenementen. We hebben daar in het verleden al voor gepleit. We moeten voorkomen dat drugs normaal wordt. Toen we dit onderwerp in het verleden aanhangig maakten was het credo, geen zorgen, we doen genoeg. Maar we maken ons wel zorgen. Uit de cijfers blijkt dat er in Groningen per dag 100.000 euro uit wordt gegeven aan drugs. Dat er 83 lijntjes coke per 1.000 inwoners per dag worden gesnoven. Dat is zeer hoog in vergelijking met andere gemeenten.” (...)

Dagblad010 | D66: Gaat Aboutaleb telen medicinale wiet toestaan? (29 november 2022)

Gaat burgemeester Aboutaleb zieke Rotterdammers met inachtneming van strenge voorwaarden toestemming geven om “medicinale wiet” te telen en daarmee het voorbeeld volgen van Tilburg. In de vraagstelling van de raadsleden Agnes Maassen en Fatih Elbay van D66 zit veel hoop gevestigd nu blijkt dat twee inwoners van Tilburg er baat bij hebben.

Het gaat om Marian Hutten en Serge de Bruijn. De eerste heeft onder andere COPD, osteoporose en chronische pijn door meerdere gebroken ruggenwervels. Terwijl Serge adhd, migraine en een posttraumatische stressstoornis heeft. Ze kunnen – overigens na veel trammelant, een politie-inval, het intrekken van een vergunning - hun wiet blijven telen zodat ze niet ziek worden, lazen de Rotterdamse D66-politici op de site van omroep Brabant. En dus willen ze weten of er ook in Rotterdam een duidelijk beleid is rondom (de eigen kweek van) “medicinale wiet” en inzicht in het aantal patiënten die hiervan afhankelijk zijn?

Met daaraan gekoppeld de allesbeslissende vraag aan (niet de zorgwethouder) maar aan de baas van de veiligheid in de stad: ‘’Bent u het in de basis met D66 eens dat verdere decriminalisering en regulering van teelt, handel en consumptie van wiet(producten) noodzakelijk zijn om te komen tot een drugsbeleid waarmee de volksgezondheid beter gediend is?’’

 

Kijk- en luistertips

Wiet-documentaire • Ganja in Jamaica: de boom des levens - CNNBS.nl (29 november 2022)

In de sfeervolle filmzaal van de Melkweg in Amsterdam vond vorige week de Europese première plaats van de documentaire ‘Healing of the Nation: Ganja in Jamaica’. Organisator Carribean Creativity had me gevraagd om een inleiding te houden.

1856 – Britten eisen wiet- en hasj belasting op Jamaica

De filmzaal zit net onder het dak van het Melkweg-gebouw en heeft naast een gezellig zoldergevoel ook een uitstekende geluidsinstallatie. Die kwam goed van pas bij de vertoning van de documentaire die het Amerikaanse echtpaar Steve en Kim Holmes maakte over de rol van cannabis in de Jamaicaanse samenleving. Vanzelfsprekend zit er veel reggae in de film.

Waarom noemen de Jamaicanen cannabis eigenlijk ganja, het Sanskriet woord voor hennep? Dat heeft alles te maken met kolonialisme. Van 1707 tot 1866 was Jamaica een Britse kolonie. In 1856 voerde de Britten een belasting in op de handel in ganja en charas, oftewel wiet en hasj.

Arbeiders uit India introduceren ganja in Caraïbisch gebied

Vezelhennep (tegenwoordig vaak industriële hennep genoemd) was er al langer op Jamaica, maar rookbare cannabis werd er pas in de eerste helft van de negentiende eeuw geïntroduceerd, door arbeidsmigranten uit India. Na de afschaffing van de slavernij in 1838 bedachten de Britten een systeem van dwangarbeid om de voormalige slaven in hun koloniën te vervangen door arbeiders uit India, China en de eilanden in de Stille Oceaan.

Deze zogenaamde contractarbeiders uit India brachten de ganja naar Jamaica. In de hele regio wordt cannabis nog steeds ganja genoemd. Voor de volgelingen van de jongste religie ter wereld, Rastafari, is ganja een sacrament, een heilig kruid dat in de bijbel wordt genoemd. Ze citeren graag Genesis 1:29: “En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen” (...)

Marokkaanse rapper doorbreekt cannabis-taboe in zijn land | NPO Radio 1 (28 november 2022)

Marokko is niet alleen in de ban van het succes van de nationale voetbalploeg op het WK in Qatar. Het nieuwe nummer van de immens populaire rapper ElGrandeToto doet ook veel stof opwaaien. Hij rapt in zijn nummers over de gevolgen van drugsgebruik voor jongeren, vertelt correspondent Samira Jadir in Bureau Buitenland.

Miserie

Recreatief gebruik van cannabis moet gelegaliseerd worden, vindt de Marokkaanse rapper ElGrandeToto. Die uitspraak heeft voor ophef in het land gezorgd, vertelt Marokko-correspondent Samir Jadir. “Hij legt in het nummer Silhouette uit dat er veel miserie in Marokko is. De reden waarom jongeren drugs gebruiken is om uit die realiteit te ontsnappen. Door zich uit te spreken over drugsgebruik onder jongeren, schopt ElGrandeToto tegen heilige huisjes." De rapper veranderde snel van publiekslieveling naar underdog van de Marokkaanse samenleving.

Artiesten en journalisten hebben de rapper aangeklaagd voor beledigingen en bedreigingen. “Zijn uitspraken gaan tegen de normen en waarden van Marokko in,” legt Jadir uit. “Een paar jaar geleden is er een andere Marokkaanse rapper opgepakt, genaamd L'Gnawi, omdat hij de Marokkaanse veiligheidsdiensten beledigd zou hebben. Daarvoor kreeg hij één jaar celstraf."

Jointje opsteken

Marokko is een van de grootste hasjproducenten van de wereld. In de Rifgebergten verdienen ongeveer negentigduizend huishoudens de kost met de legale cannabis-industrie. Maar, wietplantjes mogen enkel en alleen gebruikt worden voor medische, cosmetische en industriële doeleinden. Wat ElGrandeTo wil, een jointje opsteken omdat je het lekker vindt, mag dus nog niet.

Wil je meer weten over de legale productie van cannabis in Marokko? Lees hier meer:

Moroccan Government Condemns El Grande Toto’s Weed Statement, Cursing

Medische cannabis wordt legaal in Marokko, tot grote vreugde van boeren

Het Marokkaanse Rifgebergte is de cannabisfabriek van de wereld: ‘Er is hier niets anders’

Morocco Stresses Need for Global Action Against Illicit Drugs

Morocco’s new cannabis production law needs faster implementation

 

Nogmaals hetPCN-symposium

Jubileum symposium PCN ‘Wees trots op wat je doet en realiseer je hoe bijzonder dat is’ - Platform Cannabisondernemingen Nederland (25 november 2022)

Reportage: 25 jaar PCN symposium inclusief foto's en opnames debatten (cannabisindustrie.nl) (29 november 2022)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600