PODR 28 maart 2023

PODR 28 maart 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 4-tal knoppen (linkjes) om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.
 
M3U    PLS    ASX    DIRECT 
 
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Wim de Bie (1939 - 2023)

A 1630426 1502628262 4366

Wij zijn zo stoont als een garnaal
Stoont als een garnaal
Neem nog maar een haal
Want stoont als een garnaal
Zijn we allemaal

Toon Jansen en zijn bruid
Die moesten er eens uit
Ze waren niet zo hip
Toch namen zij een trip
Een charter naar Marrokko
Dat was medio maart
En wat er gister staat
Op hun eerste ansichtkaart

Wij zijn zo stoont als een garnaal
Stoont als een garnaal
Neem nog maar een haal
Want stoont als een garnaal
Zijn we allemaal

De bakker van de hoek
Doet hasjish in z'n koek
Pa nam een pondje mee
Als koekje bij de thee
We hadden net bezoek
Dat kwam om half twee
En zit nou door die koek
Nog steeds op de WC

Wij zijn zo stoont als een garnaal
Stoont als een garnaal
Neem nog maar een haal
Want stoont als een garnaal
Zijn we allemaal

Op het feestje van oom Piet
Was hele goeie weed
Dus na de tweede stick
Kreeg iedereen een kick
Maar opoe van de Kamp
Die wilde higher zijn
Zij klom toen in de lamp
En zong daar dit refrein

Wij zijn zo stoont als een garnaal
Stoont als een garnaal
Neem nog maar een haal
Want stoont als een garnaal
Zijn we allemaal

Wij zijn zo stoont als een garnaal
Stoont als een garnaal
Neem nog maar een haal
Want stoont als een garnaal
Zijn we allemaal

Wij zijn zo stoont als een garnaal
Stoont als een garnaal
Neem nog maar een haal
Want stoont als een garnaal
Zijn we allemaal

 

 

Dossiernummer: 24077

Kamerstuk 24077, nr. 512 (21 maart 2023)

Drugbeleid; Brief regering; Instelling Staatscommissie MDMA

Beslisnota inzake Instelling Staatscommissie MDMA

Kamerstuk 24077, nr. 513 (23 maart 2023)

Drugbeleid; Brief regering; Voortgang aanpak drugspreventie

Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang aanpak drugspreventie

Rapport 'Preventie en gebruik van middelen in RJZ'

Rapport 'Drugs Online'

Tussenrapportage 'Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021'

Notitie Mapping van het Nederlandse drugspreventiesysteem op nationaal niveau

Factsheet 2 C-B

Preventie van problematisch gebruik van cocaïne en andere drugs

Stakeholders Lokale drugspreventie

Lokaal drugspreventiebeleid

Rapport 'Wat werkt dossier drugs'

Mentale gezondheid en middelengebruik studenten hogeronderwijs  

Kamerstuk 24077, nr. 514 (28 maart 2023)

Drugbeleid; Brief regering; Kort geding inzake lachgasverbod

Beslisnota inzake Kort geding inzake lachgasverbod

 

steakholders lokale drugspreventie

FrwE6ZAWcAE o Z

Drugscriminaliteit en daaraan gerelateerde ondermijning: de kosten in beeld (eerstekamer.nl) (28 augustus 2020)

(...) In de tabel op de volgende pagina staan de bevindingen kort samengevat. Gesteld kan worden dat er jaarlijks ten minste € 3,2 – 4,1 miljard euro besteedt aan ondermijning en gerelateerde drugscriminaliteit. Dit is een forse maatschappelijke (financiële) inzet om de gevolgen van ondermijning en gerelateerde criminaliteit te minimaliseren en de effecten te mitigeren. (...)

 

Coffeeshops: schaarse vergunningen

Een Roermondse zaak met mogelijk grote gevolgen voor alle co... - De Limburger (27 maart 2023)

Als het aan coffeeshopeigenaar Peter Hendriks had gelegen, was een rechtszaak helemaal niet nodig geweest. Volgens hem ligt het aan de gemeente Roermond dat ze elkaar maandag troffen bij de Raad van State.

Rob Dieleman Vandaag om 16:26

Het kan een uitspraak met grote gevolgen worden, die in de zaak tussen de gemeente Roermond en coffeeshophouder Peter Hendriks. Als de gemeente gelijk krijgt, betekent dat namelijk dat alle gemeenten hetzelfde beleid moeten gaan voeren. Dat houdt in dat overal in Nederland coffeeshops onder schaarse vergunningen gaan vallen en dat die vergunningen om de zoveel jaar weer vrij komen. Daar mag iedereen zich dan op inschrijven.

De rechters van de Raad van State die maandag bij de zaak zaten, zijn zich bewust van de impact, zo bleek al snel in het begin. „Het is een juridisch heel interessante kwestie die verder reikt dan alleen deze zaak”, liet één van de drie rechters zich ontvallen. Eerder bleek al dat andere gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie meekijken naar de zaak. Vanwege de juridische gevoeligheid en met name de consequenties die de uitspraak kan hebben.

Herhaling

De zitting maandag bleek vooral een herhaling van zetten. Advocaat André Beckers (namens Hendriks) haalde aan dat coffeeshops volgens de wet slechts horecagelegenheden zonder alcohol zijn. Daar zijn er veel van, dus het betreft geen schaarse vergunning. Wat hij daarmee eigenlijk wil zeggen, vatte hij samen in een oproep aan de rechters: „Dit is een unieke kans voor u om klip en klaar duidelijk te maken hoe het zit met het gedogen van coffeeshops in Nederland.”

Lees ook: De strijd om de coffeeshops in Roermond lag twee jaar stil, maar de partijen staan maandag weer tegenover elkaar

Volgens de gemeente Roermond is het broodnodig dat er nieuw beleid komt om zo de twee aanwezige coffeeshops (beide eigendom van Hendriks) uit de binnenstad weg te krijgen. Met name omdat ze veel overlast veroorzaken. Volgens de juriste van de gemeente was volgens de toenmalige burgemeester Rianne Donders een schaarse vergunning de beste manier om de shops weg te krijgen van hun huidige plek.

Volgens de gemeente Roermond is het broodnodig dat er nieuw beleid komt om zo de twee aanwezige coffeeshops (beide eigendom van Hendriks) uit de binnenstad weg te krijgen. Met name omdat ze veel overlast veroorzaken. Volgens de juriste van de gemeente was volgens de toenmalige burgemeester Rianne Donders een schaarse vergunning de beste manier om de shops weg te krijgen van hun huidige plek.

Redelijkheid

Als het slechts om de overlast en verplaatsing ging, zo liet advocaat Beckers weten, dan had er helemaal geen rechtszaak plaats hoeven vinden. „Meneer Hendriks wilde in alle redelijkheid om tafel gaan zitten met de gemeente. Hij heeft zelfs elf keer een andere locatie voorgesteld.” Zelfs als het had betekend dat Hendriks nog maar één coffeeshop had overgehouden, was dat te bespreken geweest, aldus Beckers. De gemeente wees dat echter af.

Zo kan het dat ondanks dat de partijen inhoudelijk niet ver van elkaar af liggen (ze willen allebei van de overlast af) er over een week of zes een uitspraak kan liggen met gevolgen voor alle coffeeshops in Nederland.

 

Hellevoetsluis

Hier komt straks een nieuwe afhaalcoffeeshop: mensen kunnen vanuit auto wiet bestellen | Voorne aan Zee | AD.nl (24 maart 2023)

De nieuwe afhaalcoffeeshop in Hellevoetsluis die staatswiet gaat verkopen, komt in een zorgwinkel op bedrijventerrein Kickersbloem. Dat is donderdag uitgelekt.

Waar nu nog een servicewinkel voor scootmobiels aan de Stephensonweg zit, huist straks een drive-through coffeeshop, een winkel in softdrugs waarbij mensen vanuit de auto een bestelling kunnen doen. Als ze iets verder rijden, kunnen ze hun wiet afhalen. Het pand krijgt een open uitstraling.

Raadsleden van de gemeente Voorne aan Zee kregen door de burgemeester op het hart gedrukt dat ze niks over de nieuwe locatie mogen zeggen. Maar door een bizar toeval ligt de plek op straat. Een ondernemer uit de Stephensonweg vroeg de gemeente of hij een vergunning voor een nieuwe inrit in zijn straat mocht inzien. Hij kreeg tekeningen opgestuurd en daarop zag hij dat in zijn straat een coffeeshop wordt gevestigd. Dinsdag stemden burgemeester en wethouders daarmee in, zo valt in de stukken te lezen.

In zomer open

De eigenaar van de zorgwinkel scootmobielaanhuis.nl heeft zijn pand verkocht en verkast naar het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3. De nieuwe eigenaar Nizar El Mahjoubi verwacht na een verbouwing halverwege de zomer de deuren van de nieuwe coffeeshop John & Co te openen. ,,Het wordt een afhaallocatie. Klanten kunnen ook binnen in de winkel cannabisproducten kopen, maar ze mogen er niet gebruiken. We gaan er ook voorlichting geven.”

De coffeeshop aan de Stephensonweg maakt deel uit van een landelijk experiment om de verkoop en teelt van cannabis te legaliseren om het zo uit de criminele hoek te halen. Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een teler aangewezen die in een nieuwe fabriek op Kickersbloem 3 de wiet verkoopklaar maakt.

Ondernemers aan de Stephensonweg reageren verbaasd op de nieuwe buurman. ,,Het had een kleine moeite geweest ons in te lichten”, zegt één van hen. De bedrijven willen wel dat er eerst goed gekeken wordt naar de verkeerssituatie. ,,We hebben nu al parkeerproblemen. Klanten lukt het nu al nauwelijks hier een parkeerplek te vinden. Een paar honderd verkeersbewegingen extra per dag, door de komst van die coffeeshop, wordt een drama.”

Volgens El Mahjoubi blijkt uit een verkeersplan dat een onafhankelijk bureau heeft gemaakt dat er geen extra drukte zal ontstaan. ,,Alles gebeurt bij ons op het eigen terrein.” 

De toenmalige gemeente Hellevoetsluis had voor de vestiging van een wietwinkel eerst een pand aan de Oostdijk op het oog, maar daar verzetten bewoners zich fel tegen. Burgemeester Milène Junius had zonder medeweten van de gemeenteraad die plek aangewezen. Junius trok onder druk van de raad haar plan in en bood haar excuses aan. Daarna werd gezocht naar een andere geschikte plaats. Daarbij was een eis van het ministerie dat deze niet al te ver van de ‘cannabisfabriek’ verwijderd mocht zijn. Ook wilde VWS dat het geen plek wordt waar mensen lang blijven hangen en eventueel overlast veroorzaken.

Barbershop langer open

De opening van John & Co gaat ten koste van de Barbershop in de Kerkstraat. Die coffeeshop mocht van de gemeente blijven tot er een teler was aangewezen voor de nieuwe shop in Hellevoetsluis. Nu dat het geval is, zou de Barbershop de deuren moeten sluiten. Maar de gemeente maakte donderdag bekend dat het bedrijf toch nog langer open mag blijven, vermoedelijk tot de nieuwe afhaallocatie opengaat. De Barbershop wilde ook aan het landelijke experiment meedoen, maar dat mocht niet omdat ze enkele keren de regels heeft overtreden.

Ingekomen stukken Gemeente Voorne aan Zee (raadsinformatie.nl)

2023-047_+Raadsinformatiebrief+ontwikkelingen+cannabisondernemers

2023-047_+Bijlage_+Notitie+(toelichting) (raadsinformatie.nl)

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600