PODR 27 december 2022

PODR 27 december 2022

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. 

Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

Januari 2022

Henk uit Stadskanaal had bijna 1000 wietplanten in zijn schuur: ‘Eigenlijk ben ik hier veel te schijterig voor’ - RTV Noord (22 januari 2022)

Wiet in Oost-Groningen (1) Dit is het eerste deel van een serie over wiet in Oost-Groningen. Wat doen gemeenten om drugsoverlast tegen te gaan? Hoe worden kwekers aangepakt? En hoe houden coffeeshops hun voorraad op peil? In dit eerste deel lezen we hoe makkelijk iemand verstrikt raakt in de hennepteelt. (...)

Maart 2022

Omroep Flevoland - Nieuws - Woningeigenaar moet 25.000 euro aftikken voor paar henneptakken op zolder (17 maart 2022)

Een inwoner van Almere protesteert bij de Raad van State tegen de burgemeester. Die wil dat de man 25.000 euro betaalt wegens de vondst van takken met henneptoppen op de zolder van een woning aan de Habanerastraat in de Almeerse Parkwijk.

Maar het spul was voor eigen gebruik, zegt de advocaat van de Almeerder. De toppen lagen te drogen op oude kranten. Volgens de advocaat kan het zijn dat van de toppen niet meer dan vijf gram is overgebleven. En dat valt nog binnen de gedooghoeveelheid. De hennep zou alleen voor eigen medicinaal gebruik zijn geweest.

Volgens de gemeente wogen de toppen 296 gram. Daar blijft zo'n tien procent van over voor gebruik, aldus een toezichthouder. Dat is altijd nog zo'n dertig gram. En dat is een handelshoeveelheid, zegt een woordvoerster van de burgemeester. In Nederland is het toegestaan om voor eigen gebruik maximaal vijf gram soft drugs in bezit te hebben. Heeft iemand meer op zak, dan wordt dat beschouwd als handelshoeveelheid. (...)

April 2022

Burgemeester Halsema: maatregelen voor cannabismarkt - Gemeente Amsterdam (11 april 2022)

Veel van de grote problemen in de stad worden gevoed vanuit de cannabismarkt: van overlast door drugstoerisme tot zware misdaad en geweld. De driehoek (burgemeester, politiechef en OM) stelt voor het zogeheten ingezetenencriterium in te voeren. Zo hebben buitenlandse toeristen geen toegang meer tot coffeeshops. De coffeeshops zelf mogen een hogere handelsvoorraad voeren en er zal milder worden opgetreden tegen overtredingen.

Coffeeshops krijgen wél extra regels opgelegd, onder andere ten aanzien van transparantie, bedrijfsvoering en voorlichting. Ook stelt de burgemeester aanvullende maatregelen voor om de straathandel in de binnenstad tegen te gaan.

Burgemeester Halsema wil snel in gesprek met de nieuwe gemeenteraad over het voorstel.

Zie verder: Burgemeester Halsema: maatregelen voor cannabismarkt - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl) (11 april 2022)

Mei 2022

Gemeenten houden zich onvoldoende aan de privacywet, blijkt uit ons onderzoek – Bits of Freedom (24 mei 2022)

We deden onderzoek naar de naleving van de privacywet door de tien grootste gemeenten. Helaas scoorden de meeste gemeenten een onvoldoende, ondanks dat de wet vandaag vier jaar bestaat.

Vier kaarsjes voor de privacywet

Vier jaar geleden trad op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet verving de Wet bescherming persoonsgegevens. Er kwamen meer regels voor organisaties die ervoor moesten zorgen dat zij beter verantwoording zouden afleggen over de manier waarop ze omgaan met persoonsgegevens. Ook moest de privacywet meer zeggenschap en controlemogelijkheden geven aan mensen.

We vroegen ons af hoe goed de wet in de praktijk werkt. We besloten onderzoek te doen onder gemeenten. Dat zijn bij uitstek dé organisaties die veel verschillende en heel gevoelige persoonsgegevens verwerken van burgers, vaak zonder dat burgers daar een keuze in hebben. Gemeenten mogen en moeten persoonsgegevens namelijk vaak verwerken op grond van een wettelijke taak of plicht.

We kozen voor de tien grootste gemeenten van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda en Nijmegen. Ten eerste omdat deze tien gemeenten bij elkaar opgeteld de gegevens verwerken van zo’n 3,8 miljoen mensen. Ten tweede besteden kleine gemeenten regelmatig werkzaamheden uit aan grote gemeenten, en is de stand van zaken bij de grote gemeenten dus ook relevant voor de kleinere gemeenten. Ten derde vervullen grote gemeenten een voorbeeldfunctie voor kleinere gemeenten. We hebben bij de tien grootste gemeenten een Wob-verzoek ingediend met de vraag ons alle rapportages van de Functionarissen Gegevensbescherming op te sturen vanaf 2017 tot nu, samen met alle rapportages over de informatiebeveiliging. Ook hebben we gevraagd de interne reacties daarop met ons te delen.

Vandaag publiceren we ons rapport naar aanleiding van ons onderzoek op basis van deze documenten. (...)

Juni 2022

 (13 juni 2022)

Andermaal heeft de gemeente Zwolle bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aangegeven niet mee te willen doen aan de landelijke wietproef. Het Rijk benaderde burgemeester Peter Snijders in de zoektocht naar een grote gemeente die zich aan wil sluiten bij het experiment met legale wietteelt. Een vergeefse poging.

(…) Start van proef in 2023

De voorbereidingen voor deze wietproef lopen al jaren. Inmiddels hebben tien gemeenten, waaronder  Arnhem, Almere, Groningen en Nijmegen, zich gemeld. Het lijkt erop dat, na vertraging, in de loop van 2023 daadwerkelijk gestart wordt met het experiment waarbij tien geselecteerde telers wiet gaan leveren aan coffeeshops. Voor het zover is, wil het kabinet nog één gemeente van meer dan 100.000 inwoners toevoegen aan de deelnemerslijst. 

Zo plofte onlangs een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid op de mat bij de Zwolse burgemeester Peter Snijders. Die deed daarop het werk van zijn voorganger Henk Jan Meijer nog eens dunnetjes over. Waar Meijer, die destijds rond dit thema werd aangespoord door een raadsmeerderheid, drie jaar geleden tot de conclusie kwam dat er te weinig draagvlak was onder Zwolse coffeeshopeigenaren, is de uitkomst nu niet veel anders.

Coffeeshophouders willen niet meedoen aan experiment – RTV Focus (rtvfocuszwolle.nl) (10 juni 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle besluit om géén interesse kenbaar te maken aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor deelname als 11e gemeente aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de burgemeester een brief gestuurd over de mogelijkheid tot deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. In het regeerakkoord van het vorige kabinet is besloten dat een experiment wordt gerealiseerd met het telen van cannabis (hennep en hasjiesj) voor recreatief gebruik.

Vraag vanuit de Rijksoverheid

In het coalitieakkoord van afgelopen december van het huidige kabinet is opgenomen dat het experiment wordt uitgebreid met een grote stad. In de brief vragen de ministers de burgemeester om voor 8 juli a.s. kenbaar te maken of de gemeente Zwolle interesse heeft in deelname aan het experiment. Het kenbaar maken van interesse betekent dat Zwolle akkoord gaat met mogelijke deelname aan het experiment en dat de gemeente bereid is zich klaar te maken voor de start van het experiment.

Het draagvlak onder coffeeshophouders in Zwolle is opnieuw onderzocht en zij hebben schriftelijk, gemotiveerd aangegeven waarom zij geen voorstander zijn van deelname aan het experiment. Ook de jarenlange inzet van toezichthouders bij deelname versus de reeds bestaande handhavingsopgaves in de stad weegt zwaar en zet daarmee de uitvoerbaarheid (in het kader van openbare orde en veiligheid) onder druk. Om die reden is Zwolle niet geïnteresseerd in deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Agenda Zwolle - Overdracht College-Raad donderdag 9 juni 2022 09:15 - 10:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) (9 juni 2022)

Document Zwolle - Informatienota Mogelijkheid tonen interesse aan deelname experiment gesloten coffeeshopketen - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) (9 juni 2022)

Juli 2022

Kamerbrief over experiment gesloten coffeeshopketen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl (7 juli 2022)

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Kuipers (VWS) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het experiment gesloten coffeeshopketen. Ze gaan daarbij in op problemen van aangewezen telers met het verkrijgen van een bankrekening. Ook bespreken zij het vaststellen van criteria voor de beoordeling van de uitkomsten van het experiment.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 7 juli 2022

Onderwerp: Experiment gesloten coffeeshopketen

Zoals toegezegd in het commissiedebat drugsbeleid van 12 mei jl. informeren wij u over de ervaren knelpunten bij het verkrijgen van een bankrekening door aangewezen telers en ii) de opgave uit het coalitieakkoord om op korte termijn criteria vast te stellen voor de beoordeling van de uitkomsten van het experiment.

Stand van zaken experiment

Afgelopen maart1 hebben wij uw Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van het experiment. Inmiddels is begin juni de eerste teler gestart met telen. Het streven is om in totaal tien telers aan te wijzen die gereguleerd de hennep en hasjiesj mogen produceren. Op dit moment zijn er negen aangewezen telers.

In het coalitieakkoord zijn nadere afspraken gemaakt over het experiment. Eén van de opgaven uit het akkoord betreft uitbreiding van het experiment met een grote stad. Wij hebben daarom burgemeesters van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners gevraagd of zij interesse hebben in deelname aan het experiment en of zij uiterlijk vóór de aanvang van het zomerreces deze interesse kunnen laten blijken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de wetswijziging om deelname van een extra gemeente mogelijk te maken. Wij verwachten deze kort na het zomerreces bij uw Kamer te kunnen aanbieden. (...)

Augustus 2022

Cannabis – Legal, illegal, scheißegal?

Moderatoren nach dem Kiffen im ZDF total zugedröhnt! | TAG24 (13 augustus 2022)

Es geht schon wieder los... Die "heute-show" im ZDF am gestrigen Freitagabend hatte es faustdick hinter den Rauchschwaden. Einziges Thema: Bubatz, Kiffen, Cannabis - kurz gesagt, es war berauschend. Wer da nicht kichert, macht was falsch!

Diese Spezial-Ausgabe "Cannabis – Legal, illegal, scheißegal?" schlägt hohe Wellen - wer bei Twitter stöbert, erkennt: "Bubatz" samt dem Hashtag #heuteshow trendet auf Platz 1.

Geschafft haben das der ZDF-"Bubatz-Bubi" Fabian Köster (27) und Lutz van der Horst (46) mit einem wahren Kalauer-Gewitter rund um die qualmende Versuchung - journalistisch etwas überhöht...

Wer einen bekifften Köster sehen möchte, sollte das unbedingt nachholen - hier in der ZDFmediathek.

heute-show spezial vom 12. August 2022 - ZDFmediathek (12 augustus 2022)

Cannabis – Legal, illegal, scheißegal?

Cannabis: "Legal, illegal, scheißegal?" In einem "heute-show spezial" klären Fabian Köster und Lutz van der Horst die zentralen Fragen rund um das Thema "Hanf".

Column 420 • Duits tv-duo over de vloer voor wiet special & sesh - CNNBS.nl (9 augustus 2022)

September 2022

Effect wietproef: ‘Voor buitenlandse hasj zal een zwarte markt ontstaan’ - Crimesite (6 september 2022)

Na wederom uitstel komt het er in het voorjaar van 2023 dan echt van: staatswiet en -hasj in tien Nederlandse gemeenten. Heeft de wietproef kans van slagen? In de nieuwe Panorama een uitgebreid achtergrondartikel waarbij coffeeshophouders, een staatsteler en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, één van de deelnemende gemeenten, aan het woord komen. Een coffeeshophouder: ‘Mijn omzet zal gegarandeerd dalen, want alle buitenlandse hasj wordt sowieso geweerd uit de winkel.’

In het voorjaar van 2023 doen tien geselecteerde Nederlandse telers mee aan het wietexperiment van de overheid, waaraan in totaal tien gemeenten deelnemen. Het experiment moet vier jaar lang als proef gaan draaien en duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook komt er controle op de kwaliteit van de geteelde wiet en hasj. De tien deelnemende gemeenten zijn Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. De rest doet niet mee, omdat ze het oneens zijn met de opzet.

Utrecht haakt af

In het regeerakkoord van 2022 staat dat de wietproef met één gemeente uitgebreid gaat worden naar elf gemeenten. Van de vier grote steden toonde alleen Utrecht interesse, maar de Domstad haakte begin juli alsnog af, omdat coffeeshophouders niet willen conformeren aan de voorwaarden die worden gesteld. Zo moeten in een deelnemende gemeente álle coffeeshops meedoen met de proef. Meerdere Utrechtse coffeeshops willen dat niet, omdat ze er niet van overtuigd zijn dat de geleverde staatscannabis van voldoende kwaliteit is. Het gevolg hiervan zou zijn dat op straat illegale handel zal ontstaan van buitenlandse hasj aangezien daar straks een verbod op komt.

Oktober 2022

Kontrollierte Abgabe von Cannabis: Eckpunktepapier der Bundesregierung liegt vor - Bundesgesundheitsministerium (26 oktober 2022)

Das Bundeskabinett hat Eckpunkte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellte das Eckpunktepapier der Bundesregierung in der Bundespressekonferenz vor: „Die Drogenpolitik muss erneuert werden. Wir wollen den Cannabis-Konsum unter Gesundheitsaspekten reformieren.“

Die Einführung einer kontrollierten Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene verfolgt das Ziel, zu einem verbesserten Jugendschutz und Gesundheitsschutz für Konsumentinnen und Konsumenten sowie zur Eindämmung des Schwarzmarktes beizutragen.

Wir sind nun in einer Phase, wo wir prüfen, ob die Grundlage, die wir mit dem Eckpunktpapier geschaffen haben, auch international tragfähig ist. Daher legen wir der Europäischen Kommission die Eckpunkte zur Prüfung mit dem geltenden Völker- und Europarecht vor -  Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Das Eckpunktepapier entstand im intensiven Austausch mit Expertinnen und Experten sowie Interessengruppen im Rahmen eines vorgeschalteten Konsultationsprozesses unter der Leitung des Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Bei der Umsetzung des Koalitionsvorhabens berücksichtigt die Bundesregierung dessen völker- und europarechtlichen Rahmen. Sie wird dazu u.a. bezüglich der bestehenden völkerrechtlichen Abkommen eine Interpretationserklärung abgeben und den Gesetzentwurf im Rahmen einer Notifizierung bei der EU-Kommission vorlegen.

Die wichtigsten geplanten gesetzlichen Regelungen zur Cannabis-Legalisierung

  • Cannabis und Tetrahydrocannabinol (THC) werden künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft.
  • Die Produktion, die Lieferung und der Vertrieb werden innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen.
  • Der Erwerb und der Besitz bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum werden straffrei ermöglicht.
  • Privater Eigenanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt.
  • Laufende Ermittlungs- und Strafverfahren sollen zu dann nicht mehr strafbaren Handlungen beendet werden.
  • Der Vertrieb darf mit Alterskontrolle in lizenzierten Fachgeschäften und ggf. Apotheken erfolgen.
  • Werbung für Cannabisprodukte wird untersagt.
  • Es werden Vorgaben festgelegt, um die Qualität und Reinheit sicherzustellen.
   Als Mindestaltersgrenze für Verkauf und Erwerb wird die Vollendung des 18. Lebensjahres festgelegt (ggf. mit einer Obergrenze für den THC-Gehalt bis zum 21. Lebensjahr).
  • Es ist die Einführung einer besonderen Verbrauchssteuer („Cannabissteuer“) vorgesehen.
  • Die cannabisbezogene Aufklärungs- und Präventionsarbeit sowie zielgruppenspezifische Beratungs- und Behandlungsangebote werden weiterentwickelt

Einzelheiten zu allen geplanten Inhalten finden Sie im Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Kontrollierte Abgabe von Cannabis - Kabinettvorlage Eckpunktepapier Abgabe Cannabis.pdf (bundesgesundheitsministerium.de)

November 2022

PCN-symposium; Krom en krampachtig: de knelpunten van ons cannabisbeleid. (18 november 2022)

Opening Symposium en eerste paneldebat. Krom en krampachtig: de knelpunten van ons cannabisbeleid. Het eerste debat gaat over de knelpunten van het gedoogbeleid. Panelleden zijn Joachim Helms van Greenhouse, een van de bekendste coffeeshopketens ter wereld, Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Deborah Bruin, cum laude afgestudeerd op het coffeeshopbeleid in straf- en bestuursrecht en August de Loor, expert en adviseur drugsbeleid met dik vijftig jaar ervaring. Presentatie: Bas van Werven

PCN-Symposium: International panel: cannabis in Canada, the USA and Germany (19 november 2022)

Tweede paneldebat; International panel: cannabis in Canada, the USA and Germany. Het cannabisbeleid is internationaal volop in beweging. Het Duitse wetsvoorstel voor legalisering wordt nog deze maand verwacht. Duitslands bekendste cannabisactivist Georg Wurth vertelt in het internationale panel over de laatste ontwikkelingen. Uit Colorado komt Bob Hoban, die betrokken was bij cannabis wetgeving in ruim dertig landen. Hilary Black heeft een bijzonder perspectief: ze is activiste, oprichter van Canada’s eerste medicinale cannabisclub en ze werkte voor het mega-wietbedrijf Canopy Growth. Zij blikt terug op 4 jaar legalisering in Canada. Presentatie: Bas van Werven

PCN-Symposium: De wietproef en de hobbelige weg naar legalisering. (19 november 2022)

Derde paneldebat: De wietproef en de hobbelige weg naar legalisering. Aan het paneldebat over de wietproef doen de Bredase burgemeester Paul Depla en twee deelnemende telers mee, John Meijers en Bart Vollenberg. De laatste is mede-eigenaar van twee coffeeshops en de man achter Cannabis Connect en de stichting Epicurus, die jaren lobbyde voor regulering.

Koos Zwart Award 2022 (21 november 2022)

August de Loor winnaar Koos Zwart Award 2022 De prijs is vernoemd naar journalist en cannabisactivist Koos Zwart (1947-2014). Eerdere winnaars zijn onder meer wijlen Doede de Jong, Dries van Agt, Rick Simpson, Ben Dronkers en vorig jaar aan Derrick Bergman. In dat rijtje mocht August uiteraard niet ontbreken. De prijs werd uitgereikt door het langst zittende bestuurslid van PCN, Ricardo Hewitt.


December 2022

Koers bepalen (wodc.nl)

koers bepalen

 
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600