PODR 26 juli 2022

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aanbod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de linkjes kom je bij de orginele bron.

Cannabis médical

Burgemeester Weterings laat patiënten die thuis medicinaal cannabis kweken in de steek - PGMCG (18 juli 2022)

Op 12 mei 2022 heeft de gemeente Tilburg naar aanleiding van een eenzijdige evaluatie besloten het kweekproject te stoppen, dit heeft op 30 mei voor onderstaande vragen gezorgd in de Raad van Tilburg. Deze zijn vorige week beantwoord. (zie hieronder)

Naar aanleiding van de antwoorden van de burgemeester heeft de SP vandaag deze motie ingediend. (…)

tilburg sp vragen medicinale cannabis juli 2022

Na de vakantieperiode zal er een bijeenkomst georganiseerd worden waar alle partijen kunnen spreken, het eerste deel van de motie is verworpen. Hiervoor heeft het bestuur al eerder een voorlopige voorziening aangevraagd.

Wij willen de SP, D66 en Lijst Smolders bedanken voor hun ondersteuning

SP - D66  (Art. 41 vragen) Medicinale cannabis Gemeente Tilburg (raadsinformatie.nl) (30 mei 2022)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE (raadsinformatie.nl) (30 mei 2022)

Onderwerp: Stichting PGMCG ; het beëindigen van de door Burgemeester Noordanus gegeven toestemming en opzeggen van gemaakte afspraken met Stichting PGMCG per 12 mei 2022 inzake de thuiskweek van 5 cannabis planten voor medicinaal gebruik. Met het ondertekenen van een convenant met PGMCG ontstond een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk kader waarbinnen de patiënten beschermd werden. (…)

Op 12 mei 2022 hebben alle leden van de Stichting een brief ontvangen waarin namens de burgemeester werd medegedeeld dat de afspraken met burgemeester Noordanus, zoals gemaakt op 16 september 2016 , niet langer gelden De burgemeester stelt dat o.g.v. de evaluatie, in het vervolg enkel het reguliere landelijke Damocles beleid geldt voor de leden van de Stichting PGMCG zoals bepaald in artikel 13b Opiumwet. De burgemeester stemt niet langer af met de het OM, Politie en woningbouwvereniging. Het OM, Politie en Woningcorporaties kunnen vanaf nu een eigen afwegingen maken met betrekking tot het wel of niet optreden bij het aantreffen van 5 planten of minder. Patiënten kunnen weer strafrechtelijk vervolgd worden en de huurwoning uitgezet worden.

Beantwoording schriftelijke vragen medicinale cannabis (raadsinformatie.nl) (13 juli 2022)

Hierbij beantwoord ik de raadsvragen die door de raadsleden H. Oostelbos (SP) en J. Molenaar (D66) zijn gesteld op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2022. De vragen gaan over de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (stichting) en de thuisteelt medicinale cannabis en zijn ontvangen op 31 mei 2022.

Vraag 1 - Wat was de aanleiding voor de evaluatie?
Antwoord 1 - Directe aanleiding voor de evaluatie van de afspraken, vastgelegd in de brief van 12 september 2016, was een controle in augustus 2020 bij leden van het stichtingsbestuur. Hierbij werden aanzienlijk méér planten aangetroffen dan toegestaan. Ook werd, aan de hand van vragen van patiënten, geconstateerd dat er onduidelijkheid bestond over de voorwaarden voor de thuisteelt en de wijze waarop dit werd uitgevoerd. Daarnaast heeft het stichtingsbestuur een aantal keer aangegeven dat de activiteiten rondom de thuisteelt medicinale cannabis wel erg veel van hen vergden. Op 25 februari 2022 heeft het bestuur van de stichting per mail laten weten, wegens onduidelijkheid, gebrek aan hulp en ondersteuning en om persoonlijke (gezondheids-)redenen, haar werkzaamheden voor de stichting per direct op te schorten en zich te bezinnen op de werkzaamheden bij de stichting in de toekomst.

 

Les bourgmestres

FXyWzV0VUAUDRxa

Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven - Omroep Brabant (19 juli 2022)

Jeroen Dijsselbloem (56) wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Hij volgt John Jorritsma op, die in september stopt. De naam van de nieuwe burgemeester werd dinsdagmiddag gepresenteerd vlak na een speciale besloten raadsvergadering.

Eindhoven zocht een nieuwe burgemeester nadat John Jorritsma (65) vorig jaar aankondigde te stoppen. Zijn eerste termijn loopt in september af en hij wilde deze niet verlengen.

Strenge burgemeester Jorritsma

De kandidaat werd dinsdag achter gesloten deuren besproken. De raad had de keuze uit twee kandidaten. Wie de nummer 2 is, wordt in principe niet bekendgemaakt.

Aftredend burgemeester Jorritsma sprak de raad meerdere keren streng toe. "Alles wat zo dadelijk besproken wordt is strikt geheim. Als iemand hier iets lekt, doe ik direct aangifte. Het zou een schande voor de kandidaten, de raad en de stad zijn als hieruit wordt gelekt. Dat geldt ook voor uw beste vriend, vriendin of partner."

‘Ik ken werkelijk niemand die nog nooit een jointje heeft geprobeerd’ - NRC (25 juli 2022)

‘Ik ken werkelijk niemand die nog nooit een jointje heeft geprobeerd’ - Philippe Close Burgemeester van Brussel

Legaliseer cannabis en maak zo ruimte om échte drugsproblematiek te bestrijden. Als het aan de Brusselse burgemeester Close ligt, gebeurt dat snel. Desnoods wil hij ermee de Belgische verkiezingen in.

De burgemeester van Brussel staat buiten het hoofdstedelijk stadhuis in de miezerregen aan een deelstep te morrelen. Hij krijgt het slot er via de applicatie op zijn telefoon niet op. „J’arrive, j’arrive”, zegt hij, verdwaald tussen het hier en de digitale wereld.

Een paar minuten later vertelt hij in zijn statige werkkamer dat hij eerder die ochtend nietsvermoedend op de tram stond te wachten toen een voorbijganger hem vertelde welke dag het is: „21 juli meneer le bourgmestre, de nationale feestdag. Er rijden helemaal geen trams vandaag.”

En dus dokkerde hij per step over de kasseien van de Grote Markt om te komen praten over het plan dat hij drie dagen eerder in alle Belgische kranten lanceerde; Philippe Close (51), naast burgemeester van Brussel ook vicevoorzitter van de federale regeringspartij PS, wil na het zomerreces een „sereen debat” op nationaal niveau over de decriminalisering en uiteindelijk legalisering van cannabis, deels naar Nederlands voorbeeld. „We hebben het er al jaren niet meer over in België, omdat we de problemen die drugs veroorzaken niet willen zien.”

Philippe Close: “J’espère qu’à l’avenir, nous aurons des coffeeshops” à Bruxelles | Belgique | 7sur7.be (26 juli 2022)

Dans une récente interview accordée au journal néerlandais NRC, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a réitéré ses propos en faveur d’une dépénalisation de l’usage du cannabis. “Les personnes qui consomment des drogues sont considérées comme des échecs. Moi je dis: aidons-les.”

 

Actualité internationale

21 tieners in Zuid-Afrika plotseling dood door methanol, hoe zit dat? | RTL Nieuws (20 juli 2022)

1. Wat is er precies gebeurd in Zuid-Afrika?

De tieners kwamen in de vroege ochtend van 26 juni in de Enyobeni-bar in de plaats East-Londen om het leven. Ze lagen half over tafels of waren ingestort op de dansvloer.

Gezien hun leeftijden (tussen 13 en 17 jaar) kwam er een discussie op gang over drankgebruik door jongeren. Uit de sectie van de lichamen is nu gebleken dat ze allemaal giftig methanol hebben binnengekregen.

2. Wat is methanol en waarom is het giftig?

Methanol is een kleurloze vloeistof die wordt gebruikt in antivries en verfafbijtmiddelen. Het is giftig voor mensen. Volksgezondheidsdeskundige professor Sue Goldstein, van de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg, zegt dat het innemen van zelfs kleine hoeveelheden methanol dodelijk kan zijn. Methanol wordt soms gebruikt bij het maken van illegale alcohol, zegt ze.

"In normale drank wordt ethanol gebruikt. Er is een klein verschil in naam, maar de werking is totaal anders. Methanol is puur vergif.” De deskundige zegt dat het erop lijkt dat de jongeren zelfgemaakte drank hebben gedronken waarin de giftige stof zat.

Der Hype um Ganja Chicken & das enorme Potenzial von Cannabis im Kampf gegen Antibiotika – Weedo TV - YouTube (25 juli 2022)

Laut einer thailändischen Studie sind Hühner gesünder, wenn sie anstelle von Antibiotika Cannabis zu sich nehmen. Im Kampf gegen Antibiotika kann die Pflanze aber noch weitaus mehr. Außerdem verraten wir alles Wissenswerte über die sogenannten "Ganja Chicken".

Singapore executes man for trafficking cannabis - La Prensa Latina Media (26 juli 2022)

Singapore hanged a 49-year-old man Tuesday for trafficking cannabis, the sixth execution in four months in the city-state.

The news was confirmed by activist Kokila Annamalai, who posted Tuesday on Twitter that “We have confirmation that a 49 year-old Singaporean Malay man was executed (…) at Changi Prison. He has lived in prison since 2015, after being convicted of trafficking in cannabis…”

While neighboring countries such as Thailand have relaxed the cultivation and consumption of cannabis, Singapore maintains one of the world’s most draconian anti-drug laws which can carry the death penalty.

Hollandse koudwatervrees op historische wiettop Luxemburg - CNNBS.nl (26 juli 2002)

Afgelopen 15 juli vond in Luxemburg een historische wiettop plaats. Ook Nederland deed mee aan de gesprekken over een nieuw Europees cannabisbeleid. Alleen stuurde ons land daarvoor geen minister, en ondertekende de onbekende Nederlandse afgezant ook het gezamenlijke ‘joint statement’ niet. Het halfslachtige Nederlandse optreden was een domper op de Europese mijlpaal voor onze columnist…

Het was een onverwacht cadeau op mijn verjaardag, 15 juli. Voor het eerst overlegden ministers van meerdere EU-landen over regulering van recreatieve cannabis. Aan deze historische wiettop deden Luxemburg, Duitsland, Malta en Nederland mee. Ons land stuurde geen minister, maar een topambtenaar. Waarom weigerde deze Victor Sannes de slotverklaring te ondertekenen?

 20220724 111621 002 1

 

Autorités nationales

Kamerbrief over experiment gesloten coffeeshopketen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl (7 juli 2022)

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Kuipers (VWS) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het experiment gesloten coffeeshopketen. Ze gaan daarbij in op problemen van aangewezen telers met het verkrijgen van een bankrekening. Ook bespreken zij het vaststellen van criteria voor de beoordeling van de uitkomsten van het experiment.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 7 juli 2022

Onderwerp Experiment gesloten coffeeshopketen
Zoals toegezegd in het commissiedebat drugsbeleid van 12 mei jl. informeren wij u over de ervaren knelpunten bij het verkrijgen van een bankrekening door aangewezen telers en ii) de opgave uit het coalitieakkoord om op korte termijn criteria vast te stellen voor de beoordeling van de uitkomsten van het experiment.

Stand van zaken experiment

Afgelopen maart1 hebben wij uw Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van het experiment. Inmiddels is begin juni de eerste teler gestart met telen. Het streven is om in totaal tien telers aan te wijzen die gereguleerd de hennep en hasjiesj mogen produceren. Op dit moment zijn er negen aangewezen telers.

In het coalitieakkoord zijn nadere afspraken gemaakt over het experiment. Eén van de opgaven uit het akkoord betreft uitbreiding van het experiment met een grote stad. Wij hebben daarom burgemeesters van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners gevraagd of zij interesse hebben in deelname aan het experiment en of zij uiterlijk vóór de aanvang van het zomerreces deze interesse kunnen laten blijken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de wetswijziging om deelname van een extra gemeente mogelijk te maken. Wij verwachten deze kort na het zomerreces bij uw Kamer te kunnen aanbieden. (...)

Informatie over kst-1040641 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) (15 juli 2022)

24 077 Drugbeleid

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 497 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2022

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport “Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland” aan. Het rapport betreft een onderzoek dat Tilburg University heeft verricht in opdracht van het WODC. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden ter uitvoering van de aankondiging die mijn ambtsvoorganger heeft gedaan om onderzoek te laten verrichten naar het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland, en zo maatregelen voor te kunnen stellen die de aantrekkelijkheid van Nederland voor drugscriminelen verminderen. (…)

De minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Informatie over Bijlage 1040642 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

HET VESTIGINGSKLIMAAT VOOR DRUGSCRIMINALITEIT IN NEDERLAND

Conclusies

Het onderzoek heeft laten zien dat het ‘vestigingsklimaat’ meer factoren omvat dan alleen de legale infrastructuur waarop criminelen meeliften. In Nederland gewortelde misdaadondernemers hebben over een langere periode hun netwerken kunnen ontwikkelen en thans hebben we te maken met een volwassen ‘drugsindustrie’ waarbinnen uiteenlopende expertise voorhanden is. Voor de uitvoering van de illegale activiteiten hebben criminelen vanaf de jaren 1970 gebruik gemaakt van de legale handels- en transportinfrastructuur in ons land. De aanwezigheid daarvan is belangrijk, maar niet doorslaggevend voor de gesignaleerde ontwikkelingen en voor het vestigingsklimaat in brede zin.

Nederland beschikt over misdaadondernemers die bij elkaar genomen ruime toegang hebben tot afnemers in binnen- en buitenland en tot uitvoerders met kennis en expertise. De situatie is daarmee tot op zekere hoogte vergelijkbaar met sommige legale markten waarop Nederland sterk is, met het belangrijke verschil dat de drugsmarkt zich minder eenvoudig laat sturen door middel van wet- en regelgeving, of met stimulerings- of ontmoedigingsmaatregelen.

Hoewel dit alles wellicht weinig bemoedigend lijkt, zijn er enkele bevindingen die we onder de aandacht willen brengen. Ten eerste lijkt er geen sprake van een vestigingsklimaat dat buitenlandse criminele groeperingen ertoe heeft aangezet om zich (permanent) in ons land te vestigen. Wel is de drugsonderwereld hoogst internationaal en er verblijven dan ook leden van allerlei buitenlandse criminele groeperingen Nederland. Die aanwezigheid heeft vooral te maken met de import en export van verdovende middelen. Zij vervullen onder meer de rollen van inkoper, verkoper en medeorganisator van transporten, of worden ingezet wanneer zij over specifieke expertise beschikken, al dan niet in combinatie met het gebruiken van ons land als (tijdelijke) schuilplaats. Steeds blijkt daarbij sprake van samenwerking met leden van Nederlandse criminele netwerken.

Een tweede belangrijke observatie is dat er geen dwingende redenen zijn waarom Nederland een spilfunctie zou moeten vervullen bij de grootschalige import, productie en de bijbehorende doorvoer en export van verdovende middelen. De productie van synthetische drugs of cannabis zou evengoed in andere (West-Europese) landen kunnen plaatsvinden. Er zijn evenmin redenen te bedenken waarom criminele samenwerkingsverbanden elders niet bij machte zouden zijn om zelfstandig cocaïne te importeren uit Zuid-Amerikaanse bronlanden. Waarom zij toch kiezen voor het inkopen van verdovende middelen in Nederland verdient nader onderzoek, maar vermoedelijk is ons land vooral aantrekkelijk vanwege de aanwezigheid van professionele criminele (drugs)netwerken die uiteenlopende soorten verdovende middelen kunnen aanbieden, in een goede prijs/kwaliteitsverhouding en met leveringszekerheid.

We kunnen tot slot constateren dat publieke en private partijen vele initiatieven hebben ontplooid om de factoren die het vestigingsklimaat bepalen, te beïnvloeden. Het conceptuele model laat zien dat het beter verstoren van afzetmogelijkheden, oftewel downstream disruption, daarop een aanvulling kan zijn. Het wordt alom onderkend dat het bestrijden van ondermijning, en drugscriminaliteit in het bijzonder, een zaak van lange adem is. Het verstoren van het vestigingsklimaat kan in dat licht worden gezien als het uitdelen van duizend speldenprikken. Hamers waarmee aan het vestigingsklimaat definitieve klappen kunnen worden uitgedeeld, hebben wij helaas niet aangetroffen.

Informatie over kst-1041011 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) (19 juli 2022)

24 077  Drugbeleid

29 911  Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 499 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2022

Met deze brief bied ik uw Kamer het WODC-rapport aan, met de titel ‘Indicatoren drugscriminaliteit . Verkenningsstudie naar een monitor drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies’. Dit verkennend onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), om invulling te geven aan de kwantitatieve indicatoren ten behoeve van toekomstige periodieke monitoring op het terrein van drugscriminaliteit en daarop gerichte interventies.

Het rapport wordt betrokken bij de uitwerking van deze periodieke monitoring. Ik verwacht de inhoudelijke beleidsreactie op het onderzoeksrapport in november aan uw Kamer toe te zenden, als onderdeel van de jaarlijkse brief over de voortgang van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

De minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Indicatoren drugscriminaliteit (officielebekendmakingen.nl)

Slotconclusie

Het ministerie van JenV heeft behoefte aan een monitor drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies.

Op basis van dit verkennende onderzoek constateren we dat op het moment van onderzoek er al veel wordt gemeten. Echter de gevraagde coherente monitor gericht op drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies bestaat(nog) niet. Niet alles wat wordt gemeten is van voldoende kwaliteit of relevant, ook worden zaken gemist. Met name op de bestuursrechtelijke en financiële aanpakken van drugscriminaliteit is nog maar beperkt zicht. Samenhang van de aangemerkte indicatoren in één coherente monitor ontbreekt. De meerwaarde van een monitor gericht op drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies kan zitten in de periodieke en systematische duiding van gegevens.

Dit onderzoek laat zien dat in potentie een relevante basisset aan drugscriminaliteit-indicatoren beschikbaar is. Een deel van de indicatoren wordt bovendien al verzameld ten behoeve de NDM. Winst zit – naast allereerst het systematisch bijeen brengen van de aangemerkte indicatoren – vooral in het verbeteren van de kwaliteit van brondata van de indicatoren in deze basisset, voor verschillende drugsmarkten. Wat dat betreft is het Fenomeenbeeld drugs van de politie naar verwachting een interessante bron om in de gaten te houden. Hierin zijn – volgens de politie – namelijk verschillende indicatoren uit de NDM doorontwikkeld en verbijzonderd zodat nauwkeuriger de ontwikkelingen in de tijd gemonitord kunnen worden voor meerdere aspecten van drugscriminaliteit en voor de verschillende drugsmarkten.

Wel zal een mogelijke toekomstige monitor altijd gepaard dienen te gaan met flankerend kwalitatief onderzoek. Niet alles is immers meetbaar. Drugscriminaliteit is een complex fenomeen dat zich niet eenvoudig in cijfers laat vatten, en zich bovendien sneller ontwikkelt dan de data die daarover rapporteren. Daarbij typeert drugscriminaliteit zich als een mondiaal fenomeen waarvan Nederland slechts een onderdeel is.

Informatie over kst-1041217 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) (20 juli 2022)

24 077  Drugbeleid

Nr. 498 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2022

Drugsgebruik is nooit zonder risico voor de gezondheid en draagt bij aan de instandhouding van een criminele drugsindustrie. Dat is voor mij de reden om in te zetten op het voorkomen en verminderen van drugsgebruik. In deze brief werk ik deze inzet nader uit, zoals ik uw Kamer heb toegezegd tijdens het debat over de Hoofdlijnenbrief. 

In mijn aanpak van drugspreventie richt ik mij in lijn met de opgave uit het Coalitieakkoord in het bijzonder ter bescherming van kwetsbare jongeren.  Onder deze groepen in de samenleving ligt het gebruik relatief hoog. Dit hogere gebruik heeft negatieve gevolgen voor hun gezondheid, sociale relaties, school- en werkprestaties en vergroot het risico om in aanraking te komen met criminaliteit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kwetsbare jongeren, zoals dakloze jongeren, jongeren in de jeugdzorg en in justitiële inrichtingen. Goed om te beseffen is dat bij deze groepen vaak niet alleen sprake is van drugsgebruik, maar ook van allerlei andere problemen. Ook studerende jongeren vormen een belangrijke groep: tijdens de coronapandemie kregen velen van hen te maken met sociale en mentale problemen. Drugsgebruik onder studenten wordt ook in verband gebracht met toegenomen stress en prestatiedruk. (…)

Afsluiting

Het Nederlandse beleid kenmerkt zich door zich te richten op zowel de volksgezondheid als de aanpak van drugscriminaliteit. Het hele kabinet zet zich hiervoor in. De afgelopen jaren is er een toenemend besef dat drugsgebruik bijdraagt aan de instandhouding van een criminele industrie. Zowel vanuit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit de aanpak van drugscriminaliteit is het dus zaak zoveel mogelijk te voorkomen dat drugsgebruik onderdeel uitmaakt van een normale leefstijl. Tegelijkertijd is het met het oog op de volksgezondheid van groot belang om de ruimte voor een eerlijk gesprek over drugs te behouden. De Opiumwet is primair gericht op bescherming van de volksgezondheid. Productie, handel en bezit van drugs zijn strafbaar, maar het gebruik van drugs is bewust buiten de werkingssfeer van de Opiumwet gelaten.

Dat is geen vrijbrief om te gebruiken, maar een beschermingsmaatregel om te voorkomen dat wanneer het gebruik van drugs strafbaar is mensen geen hulp zoeken als zij door drugsgebruik lichamelijk, psychisch of sociaal in de problemen komen. Het is een belangrijke verworvenheid dat drugsgebruik bespreekbaar is en dat er realistische, evidence-based preventieboodschappen worden uitgedragen. Zo geven we zowel vorm aan het voorkomen van gebruik als aan het voorkomen van gezondheidsschade door gebruik. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. van Ooijen

 

Nouvelles locales 

Agenten vinden grote lading drugs in ‘stash-huis’ in Oosterpoort | OOG Radio en Televisie (oogtv.nl) (25 juli 2022)

Agenten hebben maandagmiddag een grote hoeveelheid drugs gevonden in een woning aan de Joachim Altinghstraat in de Oosterpoortwijk.

De politie kwam de locatie op het spoor naar aanleiding van een melding. Daarop deden agenten enige tijd onderzoek en besloten maandagmiddag het pand binnen te gaan.

In de woning werden een bewoner en een ‘vervoerder’ van de drugs aangehouden. Volgens Teamchef Gerard de Jonge van het Basisteam Groningen Centrum ging het om een zogenaamde ‘stash’: een plek vanwaar drugs naar coffeeshops worden gebracht.

Het onderzoek naar het pand en de verdachten loopt nog.

Coffeeshop Hellevoetsluis mag voorlopig open blijven, maar toekomst blijft onzeker: ‘Hoop dat rust terugkeert’ | Voorne-Putten | AD.nl 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600