PODR 25 oktober 2022

PODR 25 oktober 2022

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Hieronder vind je een 5-tal knoppen om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.

   PLS     ASX     RAM     DIRECT
 
Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf. 

Nederlanders willen met F1 hybride cannabis vruchtgroenten achterna (groentennieuws.nl) (20 oktober 2022)

Het Nederlandse cannabisveredelingsbedrijf F1 SeedTech en NewBreedSeed (NBS) hebben een definitieve overeenkomst gesloten waarbij F1SeedTech 100% van de aandelen van NBS overneemt. De fusie combineert de cannabisveredelingsactiviteiten van NBS en de korte dag-veredelingsactiviteiten van F1SeedTech in Israël en Nederland. De Nederlanders zetten dankzij de fusie de stap naar de Verenigde Staten.

De Nederlanders zijn erin geslaagd F1-hybride zaden uit cannabis te winnen. "Stekken van moederplanten zijn al tientallen jaren het favoriete uitgangsmateriaal in de cannabisindustrie. Het is echter onze vaste overtuiging dat F1 hybride zaden die rol de komende jaren zullen overnemen vanwege de vele agro-economische voordelen. Deze overtuiging is geworteld in vele voorbeelden van rij- en groentegewassen die dezelfde omschakeling hebben gemaakt, zoals maïs, suikerbiet, tomaat en paprika," zegt Maikel de Bresser, COO van F1 SeedTech.

"Telers hoeven zich geen zorgen meer te maken over verslechterende moederplanten, terwijl ze toch de uniformiteit, stabiliteit en eigenschappen krijgen die essentieel zijn voor hun productie en gewasbeheer", zegt Harold Frazier, het hoofd veredeling van F1 SeedTech. Hij benadrukt dat de interne en externe proeven de goede prestaties van deze zaden hebben aangetoond. (...)

Coffeeshops in Arnhem moeten toezichthouder bij de deur krijgen: ‘Wij vinden het onzin’ | Arnhem | gelderlander.nl (19 oktober 2022)

Marcouch vertelt dat hij geregeld langs de coffeeshops in zijn stad loopt en merkt ‘dat niet iedereen al oog heeft voor wat daarbuiten gebeurt’.

Hij wil de inzet van een toezichthouder bij de ingang, die door een coffeeshop zelf wordt aangesteld, daarom onderdeel maken van de vergunningverlening. ,,Het gaat er niet om dat er elke minuut, vierentwintig uur lang, iemand staat, maar dat je toezicht hebt.”

Met een landelijke proef met legaal geteelde wiet, die nog altijd van start moet gaan en waar Arnhem aan meedoet, staan er sowieso veranderingen op stapel, zegt Marcouch. Bij coffeeshop De Walm in de wijk Klarendal bevindt zich vanaf 16.00 uur tot sluitingstijd al een beveiliger voor de deur en dat werkt wat hem betreft ‘heel goed’.

Het gaat om een ‘eigen initiatief’ van de coffeeshop, laat personeel van De Walm weten. De ingehuurde beveiliger ziet er niet alleen op toe dat klanten hun auto netjes parkeren, maar controleert ook identiteitskaarten, waardoor medewerkers achter de toonbank dat werk weer bespaard blijft, zo klinkt het. Op de ramen van De Walm prijken teksten die aangeven dat mensen die hun wagen voor de shop zetten niet worden geholpen.

‘Onzin’
Uit een rondgang langs diverse coffeeshops blijkt dat meerdere eigenaren, die niet allemaal met naam willen reageren, de verplichte aanstelling van een toezichthouder als ‘onzin’ bestempelen.

Zo zegt één van hen al een uitgebreid camerasysteem én goed contact met de wijkagent te hebben. Van echte overlast is in de ogen van de eigenaar geen sprake. Een ander vindt dat per zaak en wijk zou moeten worden gekeken of een extra controleur noodzakelijk is. Daarnaast wijst hij erop zeker twee mensen nodig te hebben, en te moeten betalen, voor voortdurende controle.

 Welke gemeente heeft te veel (of te weinig) coffeeshops? - Omroep Brabant 27 september 2022

In Helmond wordt al lange tijd gediscussieerd over de vraag of er een tweede coffeeshop kan komen in de stad. In vergelijkbare steden hebben ze juist veel meer coffeeshops. Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is.

Wie bepaalt eigenlijk of ergens een coffeeshop mag komen? Daar gaat de gemeente over. In de meeste gemeenten wordt een norm gehanteerd die uitgaat van het aantal inwoners. Hoe meer inwoners, hoe groter de kans dat er een vergunning voor een coffeeshop wordt afgegeven. De richtlijn varieert van één coffeeshop per 15.000 tot 40.000 inwoners. (...)

pdfBanken in een Spagaat - Trouw 27 november 2021.pdf

pdfJacht op Witwassers - Trouw 24 oktober 2022 

pdfWetsvoorstel plan van aanpak witwassen.pdf 

Nationale Drug Monitor, editie 2022. Cannabis 3.0 Laatste feiten en trends - Nationale Drug Monitorhttps://www.nationaledrugmonitor.nl/cannabis-laatste-feiten-en-trends/. Geraadpleegd op: 25 oktober 2022. Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Cannabis

Laatste feiten en trends

Wijzigingsdatum: 19 | 10 | 2022

De belangrijkste feiten en trends over cannabis in dit hoofdstuk zijn:

  • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis in de algemene volwassen bevolking bleef in 2021 op hetzelfde niveau als in 2020. Tussen 2015 en 2021 steeg het laatste-jaar-gebruik onder zowel mannen als vrouwen (§ 3.2).
  • Onder 25-29 jarigen lag het laatste-jaar-gebruik van cannabis in 2021 hoger dan in 2020. In de overige leeftijdsgroepen bleef het gebruik ten opzichte van 2020 stabiel (§ 3.2).
  • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers steeg tussen 2017 en 2018, en bleef daarna op hetzelfde niveau (§ 3.2).
  • De coronacrisis in 2020 heeft impact gehad op patronen van cannabisgebruik (§ 3.1). Onderzoek suggereert dat het aandeel cannabisgebruikers dat méér cannabis is gaan gebruiken groter is dan het aandeel dat minder is gaan gebruiken, al blijkt dat niet uit alle onderzoeken in verschillende groepen.
  • Bijna een op de vijf laatste-jaar-gebruikers voldeed in 2020 aan de criteria voor riskant cannabisgebruik (§ 3.4).
  • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van cannabis in Nederland ligt onder volwassenen (15-64 jaar) en onder jongvolwassenen (15-34 jaar) iets boven het gemiddelde van de Europese Unie (§ 3.5).
  • Tussen 2015 en 2019 bleef het percentage scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs dat ervaring heeft met cannabis stabiel (§ 3.3). Tussen 2003 en 2015 deed zich wel een daling voor.
  • Het cannabisgebruik ligt onder jongeren in de (residentiële) jeugdzorg hoger dan onder jongeren uit het regulier voortgezet onderwijs (§ 3.3).
  • Het percentage ooit- en laatste-maand-gebruikers onder 15-16-jarige scholieren lag in 2019, evenals in 2015, boven het Europese gemiddelde (§ 3.5).
  • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire cannabiscliënten in de verslavingszorg (§ 3.6).
  • Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal patiënten met een cannabisproblematiek in de algemene ziekenhuizen van 1.190 naar 1.660 (§ 3.6).
  • Gemiddeld een op de vier geregistreerde drugsincidenten in 2020 was aan cannabis gerelateerd. Bijna de helft van alle sinds 2009 geregistreerde patiënten met een cannabis-intoxicatie was toerist. Door de reisbeperkingen als gevolg van de COVID-19 pandemie daalde het aandeel toeristen onder patiënten met cannabis-intoxicatie naar 27% in 2020. Onder Nederlands ingezetenen was het aandeel cannabis-intoxicaties in 2020 vergelijkbaar met voorgaande jaren (§ 3.6).
  • Het THC-gehalte in geïmporteerde hasj bleef in 2020 op het niveau van 2019, na een forse toename sinds 2014 (§ 3.8). Het THC-gehalte in nederwiet (de meest populaire variant) is tussen 2017 en 2020 stabiel gebleven.
  • In de periode 2007 tot 2012 stegen de prijzen van de cannabisproducten als geheel (maar met name nederwiet) in de coffeeshops, en ook de afgelopen jaren is weer een stijgende trend waarneembaar (§ 3.8).
logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600