PODR 20 september 2022

PODR 20 september 2022

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Hieronder vind je een 5-tal knoppen om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.

   PLS     ASX     RAM     DIRECT
 
Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf. 

 

Oral History: de Methode Zwart

DSC 0293

 

pcn 1999

agenda pcn november 2000

Persbericht 8ertuindeur 01 06 2001

Persbericht 8ertuindeur 01 06 2001 2

 nederland

 

brief PCN aan Minister van Volksgezondheid 16 09 2009 pag. 1

brief PCN aan Minister van Volksgezondheid 16 09 2009 pag. 2

 

Coffeeshopbeleid is lokaal beleid

Secondant: Resultaten van maatregelen voor coffeeshops (ccv-secondant.nl) (14 september 2022)

Voor Nederlandse coffeeshops gelden landelijke regels zoals de AHOJGI-criteria. Daarnaast kunnen gemeenten hun eigen sanctiebeleid en aanvullende criteria opstellen. Bijvoorbeeld over de vestiging en de openings- en sluitingstijden. In 4 onderzoeken is bekeken welke invloed landelijke criteria en lokale maatregelen hebben op overlast, gedrag van coffeeshopbezoekers en aantallen cannabisgebruikers en -verslaafden.

Het Nederlandse softdrugs- en coffeeshopbeleid kent al decennialang 3 belangrijke doelstellingen: 1. het beperken van gezondheidsrisico’s met name onder jongeren door preventie en voorlichting; 2. de beheersing en beperking van overlast en verstoring van de openbare orde; 3. scheiden van de markten van soft- en harddrugs. De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. Daarvoor gelden de landelijke AHOJGI-criteria en een maximale handelsvoorraad van 500 gram en mag de coffeeshop geen alcohol schenken. Daarnaast kunnen gemeenten een eigen sanctiebeleid en aanvullende criteria opstellen, zoals criteria over de vestiging en de omgeving, de bedrijfsvoering, de beheerder en het personeel, preventie en voorlichting en openings- en sluitingstijden van de coffeeshop.

STUDENTEN

4 masterstudenten Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) hebben voor hun masterscripties onderzoek gedaan naar het Nederlandse coffeeshopbeleid. Zij hebben daarbij vooral gebruikgemaakt van bestaande data uit eerder onderzoek door Intraval en Breuer & Intraval. Hiermee konden zij hetgeen zij hadden geleerd tijdens hun studie in de praktijk toepassen op een maatschappelijk zeer relevant onderwerp.

Bovendien haalden zij uit de eerder verzamelde data informatie naar boven waarover nog niet was gepubliceerd. Op deze manier is en wordt voor beleid en uitvoerende organisaties relevante en bruikbare kennis gegenereerd. In een viertal onderzoeken is nagegaan welke invloed een aantal van deze landelijke criteria en lokale maatregelen hebben op overlast, gedrag van coffeeshopbezoekers en aantallen cannabisgebruikers en -verslaafden. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit hun scripties gepresenteerd.

Onderzoek

Voor de 4 onderzoeken is gebruikgemaakt van eerder verzamelde data door Intraval en Breuer & Intraval in de afgelopen 20 jaar: enquêtes onder bezoekers, omwonenden en omwerkenden van coffeeshops in 20 gemeenten; vragenlijsten onder gemeenteambtenaren en politiemedewerkers in 31 gemeenten; en gemeentelijke beleidsstukken over coffeeshops. Daarnaast zijn data verkregen via CBS-Statline, LADIS, overheid.nl en kamerstukken. Er zijn verschillende methoden toegepast: beschrijvende en bivariate statistiek, significantietoetsen, semi-experimenteel design, variantie-analyses, lineaire regressie-analyse en multilevel analyse. De onderzoeken zijn gepresenteerd in 4 scripties. (...)

 

Het is mis met het MIT

multidisciplinair interventieteam november 2020

Honderden miljoenen tegen ondermijning leveren nauwelijks resultaat - Investico (platform-investico.nl) (14 september 2022) 

(...)Het grootste en duurste project is het Multidisciplinair Interventie Team (MIT), dat na de moord op advocaat Derk Wiersum, dit weekend drie jaar geleden, werd opgericht door de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Dat ‘superteam’ heeft bijna 160 miljoen euro gekost zonder daadwerkelijk operationeel te worden. De oorzaak daarvan is dat het MIT nooit echt de Haagse tekentafel verliet, blijkt uit een reconstructie die Investico en De Groene Amsterdammer maakte samen met journalisten van Follow the Money en Argos.

Het prestigeproject van de toenmalige minister werd vanaf dag één intern bekritiseerd door de leiding van de politie, het OM en Defensie. Vrijwel alle misdaadexperts kwalificeerden het oprichten van het MIT als een slecht en ondoordacht plan. Afgelopen mei, tweeëneenhalf jaar na de oprichting heeft de nieuwe justitieminister Dilan Yeşilgöz de stekker uit het project getrokken en gaat het verder als Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) en met minder taken. Het NSOC is in juli gestart en krijgt 18 maanden de tijd om zich te bewijzen. Anders gaat ook daar de stekker uit. (...)

Effect van dure projecten tegen ondermijnende criminaliteit onduidelijk (nos.nl) (14 september 2022)

Het is onduidelijk of de plannen van het Rijk om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, wel hebben gewerkt. De afgelopen jaren is er voor 163 projecten in totaal 900 miljoen euro uitgetrokken, maar het resultaat is niet meetbaar. Dat is de conclusie van gezamenlijk onderzoek van De Groene Amsterdammer, onderzoeksplatform Investico, Follow the Money en Argos na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Sinds 2017 is er een carrousel aan projecten, werkoverleggen en taskforces opgetuigd, zeggen de onderzoeksjournalisten. Maar welke projecten nu nog lopen, welke zijn geflopt en wat ze hebben gekost, is door geschuif met gelden en projecten die in elkaar overlopen zelfs voor het ministerie niet meer te achterhalen.

"Het geld is volledig verdampt", zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond over de pot met geld die in 2017 beschikbaar kwam voor 'intensivering van de aanpak'. "Ik heb nog niemand gehoord over een succesverhaal", zegt hij tegen de onderzoeksmedia. (..)

'Aanpak ondermijning minder effectief dan bestuurders doen voorkomen' (nos.nl) (17 juli 2022)

(...) De vraag is hoe effectief het budget wordt besteed. Volgens hoogleraar criminologie Emile Kolthoff leert de ervaring dat uiteindelijk niet of nauwelijks meer te achterhalen is waar het geld precies aan is besteed. "En soms blijkt het gewoon weggegooid geld."

Het in 2019 opgerichte Multidisciplinair Interventieteam (MIT), dat als een mislukking wordt beschouwd, staat symbool voor de dingen die misgaan in de landelijke aanpak. Tientallen miljoenen gingen naar dit samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie, marechaussee, Belastingdienst, douane en FIOD.

Om het team van 400 mensen samen te stellen werden specialisten 'weggekocht' bij andere diensten die ook met tekorten kampen, klaagden leidinggevenden bij de politie. Na eveneens zware kritiek van experts werd in mei dit jaar een doorstart aangekondigd onder een nieuwe naam en met minder taken. 

'Heilloze weg werd doorgezet'

Justitieminister Yesilgöz stelde vast dat het vooral bij veel praten was gebleven: "Gezien de situatie in Nederland is het echter noodzakelijk om over te gaan naar een model waarin resultaten worden geboekt."

Een wijs besluit om in te grijpen, vindt Kolthoff. "Er zijn zoveel mensen die hebben gezegd dat het een heilloze weg was en toch werd het om politieke redenen doorgezet. Die grappenmakerij heeft miljoenen gekost." (...)

 

De Republiek Amsterdam 

Vergadering Raadscommissie Algemene Zaken 29-09-2022 Gemeente Amsterdam (raadsinformatie.nl)

5 Brief van de driehoek aan de gemeenteraad d.d. 11 april 2022 over de stand van zaken van de plannen ten aanzien van een beheersbare cannabismarkt en de aanpak straatdealen (VN2022-029348)

 • Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.
 • Geagendeerd op verzoek van de leden Boomsma (CDA) en Wijnants (VVD).
 • Uitgesteld in de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 en 30 juni 2022.
 • Voorgesteld wordt dit punt gevoegd te behandelen met agendapunten 6, 7 en 8.
 1.  Commissie AZ Voordracht
 2.  2022-03 Raadsbrief B1 onderzoek i-criterium.pdf
 3.  2022-03 Raadsbrief B2 Factsheet straatdealers.pdf
 4.  2022-03 Raadsbrief B3 Rapport verkenning straatdealers.pdf
 5.  2022-03 Raadsbrief B4 Profielonderzoek straatdealers.pdf
 6.  2022-03 Raadsbrief B5 Rapport rechtshandhaving straatdealers.pdf
 7.  2022-03 Raadsbrief B6 Analyse VM en raadsadressen.pdf
 8.  2022-03 Raadsbrief B7 Straatdealen in stadsdelen.pdf
 9.  2022-03 Raadsbrief B8 Klanten van straatdealers.pdf
 10.  2022-03 Raadsbrief B9 Svz intensiveringsmaatregelen straatdealers.pdf
 11.  2022-04-11 Raadsbrief Cannabismarkt en Straatdealers (def).pdf
 12.  Discussienota It Takes Two To Tango.pdf

6 Brief van de burgemeester namens de driehoek aan de gemeenteraad d.d. 24 juni 2022 met een bestuurlijke reactie op voorstellen naar aanleiding van de raadsbrief van 11 april 2022 over plannen voor beheersbare cannabismarkt en de aanpak straatdealen (VN202

 • Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.
 • Uitgesteld in de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 en 30 juni 2022.
 • Voorgesteld wordt dit punt gevoegd te behandelen met agendapunten 5, 7 en 8.
 1.  Commissie AZ Voordracht
 2.  20220624 Raadsbrief Cannabismarkt en alternatieven.pdf
 3.  B1 Brief d.d. 29-11-2021 van coffeeshopondernemers Prix d’Amis, Barneys, De Kuil .pdf
 4.  B1 Brief d.d. 29-11-2021 van coffeeshopondernemers Prix d’Amis, Barneys, De Kuil _Geredigeerd.pdf
 5.  B2 I&O Research, i.o.v. de BCD, november 2021, Redenen voor toerisme in Amsterdam.pdf
 6.  B2 I&O Research, i.o.v. de BCD, november 2021, Redenen voor toerisme in Amsterdam_Geredigeerd.pdf
 7.  B3 Raadsadres d.d. 13-04-2022 van cannabisondernemers Barneys, Sensi Seeds en Best Friends.pdf
 8.  B3 Raadsadres d.d. 13-04-2022 van cannabisondernemers Barneys, Sensi Seeds en Best Friends_Geredigeerd.pdf
 9.  B4 Raadsadres d.d. 17-05-22 van de Bond van Cannabisdetaillisten.pdf
 10.  B4 Raadsadres d.d. 17-05-22 van de Bond van Cannabisdetaillisten_Geredigeerd.pdf
 11.  B5 Brief Hogeschool van Amsterdam over aanbod aanpak cannabisproblematiek.pdf
 12.  B5 Brief Hogeschool van Amsterdam over aanbod aanpak cannabisproblematiek_Geredigeerd.pdf
 13.  B6 Raadsadres d.d. 18-05-22 van een burger mede namens de coffeeshops Betty Boop, Bij, Boerejongens West en Boerejongens.pdf
 14.  B6 Raadsadres d.d. 18-05-22 van een burger mede namens de coffeeshops Betty Boop, Bij, Boerejongens West en Boerejongens_Geredigeerd.pdf

7 De eventuele invoering van het i-criterium bij verkoop van softdrugs in coffeeshops (VN2022-029359)

 • Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.
 • Geagendeerd op verzoek van het lid Van Schijndel (FvD).
 • Uitgesteld in de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 en 30 juni 2022.
 • Voorgesteld wordt dit punt gevoegd te behandelen met agendapunten 5, 6 en 8.
 1. Commissie AZ Voordracht

8 Uitkomsten rapport ‘Onderzoek Regulerende Toeristenbelasting’ met het oog op de discussie cannabismarkt, i-criterium en werkzaamheid toeristenbelasting. (VN2022-029334)

 • Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.
 • Uitgesteld in de raadscommissie AZ van 8 september 2022.
 • Voorgesteld wordt dit punt gevoegd te behandelen met agendapunten 5, 6 en 7.

 

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600